Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Oměj vlčí mor pravý

(Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum L.)

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

3-5 C 4

Geoelement: alpsko-karpatský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá a statná bylina, 50–120 cm vysoká. Lodyha větvená s řapíkatými, dlanitě dělenými listy a žlutými květy v řídkém hroznu, jejichž přilba je válcovitá, asi třikrát vyšší než široká. Kvete od června do července, plodem je měchýřek.
Rozlišujeme dva poddruhy - běžný oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum)  a vzácnější oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. penninum).

Ekologie: Druh preferuje vlhká, vápenitá stanoviště. Roste v okolí potoků, v podhorských lesích i horských vysokostébelných nivách.

Rozšíření: Rozšířen v jižní části střední Evropy. U nás probíhá severní hranice jeho areálu. Roste roztroušeně po celém území.

Oměj vlčí mor pravý je hodnocen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost (C4)

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz