Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium Viv.)

Čeleď: Aspleniaceae – sleziníkovité

Vytrvalá kapradina 15–30 cm vysoká, má nepřezimující listy, řapík hnědý, čepel v obrysu dlouze zašpičatělá, koncové úkrojky kosočtvercové nebo klínovité, vpředu uťaté. Doba zralosti výtrusů červenec až září. Druh je poměrně variabilní.

Foto: D. Michalcová

Ekologie: Roste na hadcových skalách - v jejich štěrbinách. Preferuje zastíněná stanoviště.

Rozšíření: Hadcové oblasti ve střední a jižní Evropě. Výhradně na hadcích!

Silně ohrožený druh naší flóry (C2).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz