Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Papratka samičí (Athyrium filix-femia L., Roth.)

Čeleď: Athyriaceae – papratkovité

(1-)3-7(8) B 3

Geoelement: boreální

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá trsnatá kapradina s 30–150 cm dlouhými, měkkými, světle zelenými listy. Tvar listů je variabilní, listy jsou 2–3krát zpeřené, úkrojky jsou střídavé a přisedají přímo na vřeteno. Výtrusnicové kupky na spodní straně listů mají tvar podlouhlý, často srpovitě zahnuté. Listy na podzim usychají a kapradina přečkává do jara jen v podobě oddenku.

Ekologie: Vlhké humózní stinné lesy (zejména bučiny), vlhké křoviny, horské vysokobylinné kapradinové nivy (zde roste spolu nebo bývá nahrazena papratkou horskou A. distentifolium), paseky, skály, staré zdi a zříceniny. Roste na kyselých i zásaditých podkladech.

Rozšíření: Evropa, Asie, jižní Afrika, Severní a Střední Amerika. V ČR hojně v horách a středních polohách, chybí v teplejších a sušších oblastech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz