Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea L.)

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

1-5 BC 5

Geoelement: subboreální

Areál: mediteránní – boreální, cirkumpolární

Vytrvalá tráva vysoká 50-200 cm s plazivým, článkovaným oddenkem. Stébla jsou přímá, silná a hladká. Pochvy listů hladké, úzké, jazýček dřípený. Květenství lata, často za květu načervenalá. Plody obilky.

Ekologie: Roste na podmáčených stanovištích podél vodních toků, v příkopech, na mokrých loukách, v lužních lesích a v rákosinách. Je diagnostickým a dominantním druhem biotopu M1.4 Říční rákosiny.

Rozšíření: V ČR běžný druh podél vodních toků od 1. dubového do 5. smrko-jedlo-bukového vegetačního stupně.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz