Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides L.)

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

(2)3-7(8) B 3

Geoelement: submediteránní

Areál: mediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s dřevnatějícím oddenkem. Lodyhy většinou 25–45 cm vysoké, přímé, tuhé, v dolní části obvykle načervenalé. Listy tvoří přízemní růžici, jsou úzce až široce obvejčité, vždyzelené. Cyathia (květenství pryšců) jsou uspořádána v lichookolících. Kvete od dubna do června.

Ekologie: Stinné a polostinné listnaté lesy (dubohabřiny a bučiny), méně často kulturní smrčiny, lesní lemy a meze.

Rozšíření: Od Pyrenejského poloostrova přes střední Evropu po Balkán, Turecko a Írán. U nás ve východních Čechách a hlavně na Moravě, od pahorkatin do hor. Typický druh Západokarpatské podprovincie.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz