Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Vlaštovičník větší (Chelidonium majus L.)

Čeleď: Papaveraceae – makovité

(1)2-5 C! 3

Areál: mediteránní – boreální

Vytrvalá bylina vysoká 30–90 cm s přímou větvenou, roztroušeně chlupatou lodyhou. Oranžově mléčí. Listy jsou řapíkaté. Čepel je lichozpeřená, lístky vejčité, vroubkované, na líci sytě, na rubu sivě zelené. Žluté květy jsou uspořádány v 2–6květém okolíku, 1–2 cm v průměru, 4četné, korunní lístky žluté. Kvete od května do září. Plodem je tobolka.

Ekologie: Nitrofilní druh - roste na dusíkem obohacených stanovištích od 2. do 5. vegetačního stupně.

Rozšíření: Eurasijský druh. Jeho areál se rozkládá od Evropy až do Číny a Japonska. V Evropě zasahuje až do jižní Skandinávie. Druhotně i v Severní Americe a na Novém Zélandě. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně téměř na celém území, v horských oblastech jen vzácně.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz