Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata L.)

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

Invazní druh

Vytrvalá rostlina dorůstající výšky až 2 m s plazivým dřevnatým oddenkem. Horní listy jsou celistvé, dolní a střední členěné. Lodyha je zakončená několika žlutými úbory se zelenožlutým středem. Kvete od července do září. Plodem jsou čtyřhranné nažky.

Ekologie: V oblasti původního výskytu - v Severní Americe - roste na březích vodních toků, na vlhkých místech, na živinami bohatých půdách v nižších nadmořských výškách. V ČR jsou její stanoviště obdobná. Osídluje narušené biotopy v blízkosti tekoucích vod. Roste i podél tratí, v lesních lemech na skládkách apod.

Rozšíření: Původní areál se rozkládá ve východní a střední části USA a na severovýchodě Kanady. Její sekundární areál zasahuje v Evropě až do středního Ruska a na Kavkaz, na jih po Korsiku, na severu do středního Švédska. Dále roste v malé oblasti na východě Číny, v Japonsku a na Novém Zélandu. Do Evropy bal dovezena v 17. století jako okrasná rostlina. V ČR je její výskyt doložen od roku 1859, je rozšířena roztroušeně po celém území především podél vodních toků.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz