Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Svízel vonný (Galium odoratum L., Scop.)

Čeleď: Rubiaceae – mořenovité

(2)3-6 B 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 10–20 cm vysoká. Lodyha je nevětvená, čtyřhranná, lysá. Listy eliptické, na vrcholu špičaté, lysé. Uspořádány v 6–9četných přeslenech. Květenstvím je koncová lata vidlanů. Květy jsou bílé. Kvete od června do května. Druh je poměrně variabilní.

Ekologie: Preferuje čerstvě vlhké a humózní, kypré půdy bohaté na živiny. Tvoří souvislé porosty v polostinných bučinách a dubohabřinách na místě původních bučin. Indikátor květnatých bučin, živných, hlinitějších půd.

Rozšíření: Souvisle v Evropě (od Francie po střední Rusko, na sever po jihozápadní Norsko); izolované arely ve Španělsku, severním Turecku, na Kavkaze, ve střední Asii a Japonsku.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz