Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kostival lékařský (Symphytum officinale L.)

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité

1-5(7) B 4

Geoelement: subboreální

Areál: submediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 60–100 cm vysoká s oddenkem řepovitého tvaru. Lodyha je přímá, dole křídlatě hranatá, nahoře větvená. Listy jsou střídavé, vejčitě kopinaté až kopinaté, chlupaté, celokrajné, přízemní řapíkaté, lodyžní přisedlé. Červenofialové nebo načervenalé květy jsou uspořádány v hustých dvojvijanech. Plodem je tvrdka.

Ekologie: Druh preferuje půdy bohaté na živiny. Roste na vlhkých loukách, na březích potoků a řek, v příkopech apod., v pásmu od nížin až do hor.

Rozšíření: Kostival lékařský má eurasijský areál. Je rozšířen od severního Španělska až do Střední Asie. Druhotně i v Severní Americe. U nás je hojný po celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz