Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa L.)

Čeleď: Lamiaceae – hluchavkovité

(2)3-6 BC 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 50–100 cm s přímou, vystoupavou, chlupatou, v horní části lepkavou lodyhou. Listy jsou dlouze řapíkaté. Listová čepel je na bázi střelovitá až hrálovitá. Špinavě žluté květy jsou uspořádány v 5–6květých lichopřeslenech. Kvete od června do srpna.

Ekologie: Druh preferuje vlhčí stanoviště v lesích (bučinách), na zastíněných sutích a ve stinných roklích, na březích vodních toků. Roste od druhého do šestého vegetačního stupně.

Rozšíření: Druh je rozšířen v horách střední a jižní Evropy (východní Pyreneje, Alpy, Jura, Karpaty, Dinaridy, hory Balkánského poloostrova). Jeho areál zasahuje i do Malé Asie a na Kavkaz. U nás je typickým druhem Západokarpatské podprovincie. Jinde se vyskytuje jen roztroušeně. Jihočeské lokality se nacházejí na severozápadní hranici celkového areálu druhu.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz