Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica Houtt)

Čeleď: Polygonaceae – rdesnovité

Invazní druh

1-5 BC 4

Evropský areál: submediteránní s oceánickou tendencí

Statná, vytrvalá bylina dorůstající výšky 1,5–2 m. Lodyha je přímá, dutá, oblá, lysá nebo mírně papilkatá. Listy jsou střídavé, řapíkaté. Čepel vejčitá až široce vejčitá, 10–17 cm dlouhá a 8–12 cm široká, na vrcholu špičatá, na bázi uťatá nebo tupě klínovitá, celokrajná, lysá. Květy jsou drobné, bílé. Květenstvím je lata mnohokvětých lichoklasů vyrůstající z úžlabí listů, delší než řapík příslušného listu. Plodem je nažka. Kvete od července do září.

Ekologie: Druh patří mezi silně invazivní rostliny. Šíří se velmi snadno a rychle, zejména podél vodních toků, komunikací a na rumištích. Množí se především vegetativně.

Rozšíření: Původní rozšíření druhu je ve východní Asii (Čína, Korea, Japonsko). Do Evropy byla dovezena v první polovině 19. století jako okrasná rostlina. Dnes roste především v severní a střední Evropě.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1990): Květena ČR II. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MANDÁK, B., PYŠEK, P. & BÍMOVÁ, K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. Preslia, Praha, 76: 15–64. (pdf)

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm