Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kamzičník rakouský (Doronicum austriacum Jacq.)

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

(5)6-8 B 3

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Statná 30–150 cm vysoká, vytrvalá bylina se silným oddenkem. Lodyha je chudě větvená, olistěná, dolní lodyžní listy menší než střední. Květy jsou nápadně velké, žluté. Kvete od června do srpna.

Ekologie: Stanovištěm jsou břehy potoků a řek, lesní lemy a křoviny, především ve vyšších polohách.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v jižní, střední a západní Evropě a v Malé Asii. Severní hranice areálu probíhá Českou republikou a jižním Polskem. U nás se vyskytuje především v pohraničních pohořích - na Šumavě, v Orlických horách, v Jeseníkách a Moravskoslezských Beskydech.

Kamzičník rakouský je druhem, který vyžaduje další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz