Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Zlatobýl kanadský (Solidago canadensis L.)

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Invazní druh

1-5 B 3

Areál: mediteránní – boreální se subkontinentální tendencí

Vytrvalá bylina vysoká 80–150 cm s vřetenovitým hlavním kořenem a horizontálními kořenovými výběžky. Lodyha je přímá a nerozvětvená. Listy jsou střídavé, husté, kopinaté, přisedlé, oddáleně nepravidelně zubaté. Dolní brzy odumírají. Květenstvím jsou úbory uspořádané v bohaté, široce pyramidální latě. Zákrovy jsou 2–3 mm velké, koruna zlatožlutá, jazykovité a rourkovité květy jsou přibližně stejně dlouhé. Jazykovitých květů je 10–17, rourkovitých 5–10. Plodem je nažka 1 mm dlouhá, řídce plstnatá s pápěřím 2,5 dlouhým. Kvete v červenci až v září.

Ekologie: Světlomilná rostlina. Vyskytuje se na ruderálních stanovištích, poblíž železničních tratí odkud proniká do okolních stanovišť. Vytváří husté porosty.

Rozšíření: Pochází z centrální oblasti USA a jižní Kanady. Sekundárně se vyskytuje v Evropě, Asii, Austrálii a na Novém Zélandě. Bývá často pěstovaný v zahradách a parcích, odkud také ve 2. polovině 19. století začal zplaňovat.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz