Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Dřípatka horská (Soldanella montana Willd.)

Čeleď: Primulaceae - prvosenkovité

(4)5-7(9) AB 3

Geoelement: alpský

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Nízká bylina s okrouhlými až okrouhle ledvinitými listy v přízemní růžici. Řapíky listů nesou 0,4–1 mm dlouhé žláznaté chlupy, které neopadávají. Lodyha je bezlistá. 3-0 modrofialových květů je uspořádáno v chudém okolíku. Koruna je dřípená v čárkovité nebo úzce kopinaté úkrojky. Plodem je tobolka. Kvete od dubna do června.

Foto: E. Hettenbergerová

Foto: E. Hettenbergerová

Ekologie: Roste v horských a podhorských lesích na vlhčích stanovištích (prameniště, potoky).

Rozšíření: Areál se rozkládá v pohořích střední Evropy (Alpy, Český masív, Karpaty) a v horách Bulharska (Rila, Stará Planina). V České republice je druh znám v jižní polovině Čech a na jihozápadní Moravě s těžištěm rozšíření na Šumavě a v Novohradských horách (severní hranice dosahuje v Brdech a Železných horách).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz