Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis F. Schmidt)

Čeleď: Polygonaceae – rdesnovité

Invazní druh

1-5 BC 4

Evropský areál: temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 2–4 m. Lodyhy jsou přímé, duté, lysé, v horní části větvené. Až 35 cm dlouhé a 10–20 cm široké listy jsou řapíkaté, celokrajné, podlouhle vejčité až vejčité, na vrcholu špičaté, na bázi srdčité. Zelenobílé až nažloutlé drobné květy jsou uspořádané v lichoklasech. Kvete od července do září. Plodem je 3hranná nažka.

Ekologie: Ve svém původním areálu na dálném východě roste na březích řek a potoků. V našich podmínkách jsou její stanoviště obdobná. Intenzivně se šíří a vytváří velmi husté porosty, které vytlačují veškerou původní vegetaci.

Rozšíření: Původní areál se rozkládá na Dálném východě - na ostrově Sachalin, na Kurilských ostrovech a na japonských ostrovech Hokkaidó a Honšú. Do Evropy byla jako okrasná rostlina dovezena v druhé polovině 19. století, konkrétně do botanické zahrady v Petrohradu. V současnosti je vysoce invazivním jak v Evropě, tak i v Severní Americe. Dále byla zaznamenána i v jihovýchodní Austrálii a na Novém Zélandě. U nás byla poprvé nalezena v roce 1921 u Kolína.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1990): Květena ČR II. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MANDÁK, B., PYŠEK, P. & BÍMOVÁ, K. (2004): History of the invasion and distribution of Reynoutria taxa in the Czech Republic: a hybrid spreading faster than its parents. Preslia, Praha, 76: 15–64. (pdf)

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm