Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Ostřice nízká (Carex humilis Leyss.)

Čeleď: Cyperaceae – šáchorovité

1-3(4) B~ 1-2

Geoelement: pontický

Areál: submediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Nízká, trsnatá, vytrvalá bylina dorůstající výšky 5–20 cm. Květní lodyhy jsou 1–2 mm úzké, žlábkovitě prohnuté, při okrajích osténkaté, vždy kratší než listy. Samčí klásek je nejčastěji jeden, vrcholový, s nápadnými prašníky, samičí klásky jsou chudokvěté, se 2–5 květy, pravidelně rozmístěné po celé délce lodyhy v počtu 2–4. Samičí květy mají obvykle tři čnělky. Mošnička je pýřitá, s nezřetelným zobánkem. Kvete od března do dubna.

Ekologie: Stanovištěm jsou suché kamenité stráně, na skalní stepi, v suché trávníky, teplomilné doubravy. Vyskytuje se v teplých oblastech jižní Moravy a středních Čech.

Rozšíření: Rozsáhlý areál zasahuje od západní Evropy až po Korejský poloostrov.

Ostřice nízká je řazena mezi taxony vyžadující další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz