Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Mochna bílá (Potentila alba L.)

Čeleď: Rosaceae – růžovité

(1)2-4(5) BD 2

Geoelement: subpontický

Areál: submediteránní – temperátní se subkontinentální tendencí

Vytrvalá bylina s větveným oddenkem. Lodyhy postranní, 5–10 cm vysoké, přímé nebo vystoupavé. Přízemní listy dlanitě pětičetné, na lodyze jeden redukovaný trojčetný list. Květenství je 1–5květé, květy bílé. Kvete v dubnu až květnu.

Ekologie: Dubové a dubohabrové háje, bory, výslunné stráně, stepní louky, meze.

Rozšíření: Celkový areál má druh ve střední a východní Evropě. V ČR častý v termofytiku a přilehlém mezofytiku, od nížin do pahorkatin.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1995): Květena ČR IV. Academia, Praha.

http://botany.cz/cs/potentilla-alba/