Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere L.)

Čeleď: Balsaminaceae – netýkavkovité

(1-)4-6(7) BC 4

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální se subkontinentální tendencí

Jednoletá lysá bylina dorůstající do výšky 40–90(-120) cm. Lodyha je přímá, v horní části větvená, zelená, někdy nafialovělá, šedě ojíněná. Lodyžní listy jsou vejčité až vejčitě kopinaté, střídavě uspořádané, s 8–20 tupými zuby, na vrcholu tupě zašpičatělé. Žluté květy jsou dlouze stopkaté, větší než 2 cm. Kvete od července do září. Zralé plody (tobolky) při podráždění pukají (typické pro všechny netýkavky), přičemž je semeno vystřeleno do velké vzdálenosti.

Ekologie: Stinné břehy řek a potoků, lužní lesy, vlhké listnaté, jehličnaté i smíšené lesy, lesní prameniště, stinné rokle a mokřady. Roste na vlhkých, humózních a živinami bohatých půdách.

Rozšíření: Cirkumboreální druh, v Evropě chybí v nejjižnější části. V ČR se vyskytuje téměř na celém území, méně častá je na jižní Moravě a v nejvyšších horských polohách. V průběhu 20. století ustupuje v důsledku celkového odvodňování krajiny, v některých oblastech je vytlačována invazní netýkavkou malokvětou (I. parviflora).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz