Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Česnáček lékařský (Alliaria petiolata M. Bieb.)

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

1-8 C! 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Dvouletá nebo krátce vytrvalá bylina. Obvykle dorůstá 30–80 cm výšky. Lodyha je přímá, nevětvená nebo větvená jen v květenství. Listy jsou až 6 cm dlouhé a 5 cm široké, dlouze řapíkaté, ledvinité, okrouhlé až trojúhelníkovitě vejčité, na bázi srdčité, na okraji vroubkované až hrubě zubaté. Květy jsou uspořádány v krátkých hroznech, korunní lístky bílé. Kvete od dubna do června. Plodem je šešule.

Ekologie: Stanovištěm jsou listnaté lesy, křoviny, lesní lemy, rumiště od nížin až do hor. Roste na půdách vlhkých a bohatých na dusík.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá od západní Evropy po Střední Asii. V severojižním směru od Skandinávie až po severní Afriku. Byl zavlečen do Severní Ameriky. U nás je nejhojnější v teplejších oblastech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz