Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Třtina křovištní (Calamagrostis epigejos L., Roth.)

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

1-7(8) B~ 2

Areál: mediteránní – boreální s kontinentální tendencí

Vytrvalá tráva se silnými plazivými oddenky a dlouhými výhony. Stébla jsou tuhá, vzpřímená, 80-150 cm vysoká, s 2-4 kolénky. Listové pochvy jsou drsné, dolní chlupaté, jazýček 2 - 4 mm, špičatý, listové čepele 5-15 mm široké, ploché nebo slabě svinuté, na líci drsné. Lata 15-30 × 5-10 cm, hustá, větvičky až 10 cm dlouhé, tuhé, drsné. Klásky 4-10 mm, krátce řapíkaté, stříbřitě šedé až hnědé, plevy stejně velké, kopinaté, 5-8 mm, na konci špičaté.

Ekologie: Roste v řídkých lesích, na pasekách, ruderálních plochách, apod. Na loukách a pastvinách se zpravidla stává invazivní a vytlačuje pestrá luční společenstva. Pyrofyt.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá od Anglie až po Japonsko. Byl zavlečen také do Severní Ameriky a jižní Afriky. V ČR roste po celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz