Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Samorostlík klasnatý (Actaea spicata L.)

Čeleď: Ranunculaceae – pryskyřníkovité

(2)3-7(8) B-BC 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální se suboceánickou tendencí

Mírně jedovatá vytrvalá bylina s přímou až 70 cm vysokou nevětvenou lodyhou. Listy jsou řapíkaté trojčetné 2–3krát zpeřené. Čepel je v obrysu trojúhelníkovitá, jednotlivé lístky jsou vejčité, zašpičatělé a nepravidelně chlupaté, koncový lístek bývá trojklanný. Květy jsou v 1 (vzácně ve 2) dlouze stopkatých hroznech. Kališní lístky jsou malé, vejčité, 4–5 mm dlouhé a žlutavě bílé barvy. Nažloutle bílé korunní lístky jsou rozestálé a čárkovité s dlouhým nehtem. Plodem je černá lesklá bobule. Kvete od května do července.

Ekologie: Preferuje hluboké živné půdy, nejčastěji s vápencovým, opukovým a čedičovým podložím. Roste ve stinných lesích, roklích, podél lesních cest, na kamenitých a balvanitých stráních a pasekách. Samorostlík klasnatý je diagnostickým druhem svazu Fagion.

Rozšíření: Druh se vyskytuje v téměř celé Evropě od severního Španělska až po Ural, na jihu pouze ve vyšších polohách. Na severu zasahuje až do severního Norska. V ČR má těžiště rozšíření od 3. dubobukového až po 7. smrkový vegetační stupeň. V nižších vegetačních stupních je vzácnější.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm