Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea L., Adr.)

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

2-8 D! 2

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá trsnatá tráva 10–50 cm vysoká. Listy jsou ploché nebo mělce žlábkovitě složené. Pochvy listů jsou lysé. Lichoklas válcovitý, 1–3 cm dlouhý, klásky 2–3květé, ocelově modré. Kvete od března do června.

Foto: P. Veselý.

Ekologie: Vápencový druh. Roste na suchých stráních, skalách, ve světlých borech. Vyskytuje se od nížin až do hor.

Rozšíření: Evropský druh. Rozšíření v ČR je dáno vhodným geologickým podkladem a půdním substrátem (vápence a vápnité půdy).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz