Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum L., All.)

Čeleď: Convallariaceae – konvalinkovité

4-8 B~ 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s lysou přímou lodyhou až 1 m vysokou. Listy jsou čárkovitě kopinaté 7–10 cm dlouhé, obvykle 1 cm široké, špičaté. Jsou uspořádány v přeslenech po 3–7. Bílé květy vyrůstají na dlouhých stopkách v paždí listů. Plodem je modročerná ojíněná bobule. Kvete v květnu až červnu.

Ekologie: U nás roste ve středních a vyšších nadmořských výškách. Stanovištěm jsou stinné lesy (často roste v horských bučinách a smrčinách), křoviny, vysokostébelné nivy, vlhké horské louky, kosodřevina.

Rozšíření: Jeho areál se rozkládá v evropských pohořích odkud sestupuje podél vodních toků do nižších poloh.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. ed. (2010): Květena ČR VIII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz