Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Čarovník pařížský (Circaea lutetiana L.)

Čeleď: Onagraceae - pupalkovité

(1-)3-6(7) BC 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s přímou, většinou nevětvenou lodyhou, vysoká 15–40 cm. Listy jsou vstřícné, vejčité až široce kopinaté, protažené do špičky, řapíkaté, na bázi uťaté, řídce mělce zubaté. Květenství je vzpřímený hrozen. Vřeteno, stopky i semeníky jsou hustě žlaznatě chlupaté. Kališní lístky dva, nazpět ohnuté, korunní plátky také dva, široce rozeklané, bílé nebo narůžovělé. Plodem je háčkovitě chlupatá nažka. Kvete od června do srpna.

Ekologie: Stanovištěm jsou humózní lesy (především bučiny), luhy, okraje lesních cest.

Rozšíření: Areál zahrnuje téměř celou Evropu. Na severu zasahuje do jižní Skandinávie, na východě po Moskvu. Na jihu roste v horách celého Středomoří, na Kavkaze a v severním Íránu. V ČR je hojnější v Západokarpatské podprovincii.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz