Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kosatec žlutý (Iris pseudacorus L.)

Čeleď: Iridaceae - kosatcovité

1-4 BC 5

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Vytrvalá bylina se silným rozvětveným oddenkem dorůstající 50-150 cm výšky. Listy jsou mečovité. Květy jsou žluté (vzácně bledě žluté, až bílé), vnější okvětní lístky jsou bez kartáčku, mají fialově hnědou kresbu. Vnitřní tři cípy okvětní jsou vzpřímené. Kvete od května do června. Plodem je trojhranná tobolka.

Foto: P. Veselý

Ekologie: Stanovištěm druhu jsou mokrá a bahnitá místa, břehy stojatých i mírně tekoucích vod, příkopy a rákosiny.

Rozšíření: Druh je rozšířen skoro v celé Evropě, na Kavkaze, v Přední Asii a v severní Africe. U nás je hojný. Těžiště rozšíření má v teplejších oblastech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. ed. (2010): Květena ČR VIII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz