Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium L., F. W. Schmidt)

Čeleď: Convallariaceae – konvalinkovité

(1)3-8 AB 3

Geoelement: subboreální

Areál: mediteránní – boreální s kontinentální tendencí

Vytrvalá rostlina až 25 cm vysoká. Listy jsou dva střídavé protistojné vyrůstají v horní polovině lodyhy. Mají  vejčitý tvar zakončený špičkou, čepel je srdčitě nasedající na krátký řapík. Květenstvím je stopkatý hrozen, květy bílé. Plodem je červená bobule. Kvete od dubna do května.

Fotografie převzata z http://commons.wikimedia.org/.

Ekologie: Roste ve stinných vlhčích lesích, především na oligotrofně-mezotrofních půdách.

Rozšíření: Jeho areál se rozkládá především v severní polovině střední a východní Evropy. V ČR je hojný od nížin až do hor.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

ŠTĚPÁNKOVÁ, J. ed. (2010): Květena ČR VIII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz

http://commons.wikimedia.org/wiki/Maianthemum_bifolium