Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria Medik.)

Čeleď: Asclepiadaceae – klejichovité

1-2(4) AB-BD, D 1-2

Geoelement: subpontický

Areál: mediteránní – temperátní se subkontinentální tendencí

Vytrvalá bylina dorůstající výšky 50–120 cm s přímou nevětvenou (nebo jen v horní části krátce větvenou) lodyhou. Lodyžní listy jsou vstřícné (vzácně v přeslenu), řapíkaté, kopinaté až srdčitě vejčité, lysé, na rubu na žilnatině pýřité. Bílé nebo žlutobílé květy jsou uspořádány ve vrcholících, jsou 5četné. Kvete od května do srpna. Plodem je měchýřek. Druh je značně variabilní.

Ekologie: Preferuje mělké, suché, humusem chudé půdy a mírně zastíněná, teplá stanoviště. Suťové doubravy a výslunné, suché travnaté i kamenité svahy, na skalách, v křovinách, hl. na vápencích. Mimo les na bazických podkladech stoupá do 4. v.s.

Rozšíření: Druh je rozšířen v Evropě a západní Asii od severního Španělska a Itálie přes střední Evropu po jižní Skandinávii, na východě zasahuje až na Kavkaz a do západní Sibiře, druhotně i v Severní Americe. U nás poměrně hojný druh, především v teplejších oblastech

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz