Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Katrán tatarský (Crambe tataria Sebeók)

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

1 BD 2

Vytrvalá bylina, vysoká až 100 cm. V době květu má téměř kulovitý tvar. Řapíkaté, peřenodílné, šedozelené listy vyrůstají v přízemní růžici. Květy jsou drobné, bílé, uspořádány v bohatých latách. Kvete od května do června. Hovoří se o něm jako o „stepním běžci“. Po odkvětu se nadzemní část rostliny odlomí a nesena větrem „běží“ stepí, a tak rozsévá svá semena.

Foto. O. Herzán

Foto: O. Herzán

Ekologie: Stanovištěm jsou suché a výslunné stráně a stepi, v prvním vegetačním stupni. Je hodnocen jako indikační druh panonských stepí.

Rozšíření: Druh je rozšířen v Panonské oblasti střední Evropy a ve východní Evropě. Jeho areál dále zasahuje až na jihozápadní Sibiř. U nás se vzácně vyskytuje v panonských stepích nejjižnější části Moravy.

Katrán tatarský je silně ohrožený druh České republiky (C2).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: www.agroatlas.ru

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.agroatlas.ru/en/content/related/Crambe_tataria/map/