Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica Schur)

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

1-2(3) B~ 1

Geoelement: pontický

Areál: mediteránní – subtemperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá trsnatá tráva dorůstající až 90 cm. Čepele listů jsou napřed ploché, později stočené a chabé. Pochvy dolních listů jsou hustě dlouze vlnaté. Jazýčky jsou zašpičatělé. Květenstvím je hustý lichoklas. Pluchy jsou po odkvětu dlouze brvité. Kvete v červnu.

Ekologie: Roste roztroušeně v teplých oblastech, na výslunných suchých kamenitých stráních a mezích a v lesních lemech.

Rozšíření: Areálu se rozkládá hlavně v jihozápadní Evropě a zasahuje do západní a střední Evropy.

Strdivka sedmihradská je řazena mezi vzácnější druhy naší květeny vyžadující další pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz