Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia L.)

Čeleď: Campanulaceae – zvonkovité

1-3(5) B 2-3

Geoelement: subpontický

Areál: mediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

50–80 cm vysoká vytrvalá bylina s plazivým oddenkem a přímou, většinou nevětvenou a lysou lodyhou. Listy jsou lysé a lesklé, tuhé, čepel je obvejčitá až obkopinatá. Lodyžní listy jsou 7–12 cm dlouhé, přisedlé a čárkovitě kopinaté. Světle až tmavě modré květy (někdy nafialovělé) jsou uspořádány v chudém koncovém hroznu, ve kterém je maximálně devět květů. Koruna je široce zvonkovitá a je do 1/3 členěna v cípy. Kvete od června do srpna. Plodem je tobolka.

Ekologie: Vyskytuje na vlhkých až vysýchavých, humózních, výhřevných půdách ve světlých lesích, křovinách a na stráních.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v Evropě od severovýchodního Španělska až po střední Rusko, na sever zasahuje po střední Švédsko a Finsko. V ČR roste roztroušeně v termofytiku a v mezofytiku. Těžiště má v 1.-3. vegetačním stupni, vzácně ho můžeme objevit i ve vyšších polohách.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz