Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Metlička křivolaká (Avenella flexuosa L.)

Čeleď: Poaceae – lipnicovité

2-9 A! 2-4

Areál: submediteránní – arkto-alpínský s oceánickou tendencí

Vytrvalá trsnatá tráva dorůstající 30–70 cm s přízemními, našedle nebo svěže zelenými a hladkými štětinovitými listy, které mohou být na stinných místech až 50 cm dlouhé. Lodyžní listy jsou kratší, s 1–3 mm dlouhým tupým jazýčkem. Květenstvím je vejčitá řídká lata s charakteristicky křivolakým vřetenem i větvičkami. Klásky jsou 4–7 mm dlouhé, stříbřitě bílé nebo nachové, plevy s 4–7 mm dlouhou osinou. Kvete v červnu až červenci. Plodem je obilka.

Ekologie: Acidofyt - indikační druh kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. Stanovištěm jsou bory, chudé smrčiny, kyselé doubravy a bučiny, kde vytváří rozsáhlé nekvetoucí porosty. Dále ji můžeme nalézt na pasekách, vřesovištích nebo horských loukách a pastvinách. Vyskytuje se od nížin až do hor.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá v celé Evropě, v severní Africe (Alžírsko, Maroko), v Asii (Turecko, Írán, Kavkaz, ruský Dálný východ, Japonsko, Tchaj-wan, Filipíny) a v Severní i Jižní Americe (východní část USA a Kanady, jižní Grónsko, severní Mexiko, Argentina a Chile).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz