Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Netýkavka žlaznatá (Impatiens glandulifera Royle)

Čeleď: Balsaminaceae – netýkavkovité

Invazní druh

1-3(4) C 4

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní s oceánickou tendencí

Jednoletá lysá bylina, dorůstající až 3 m výšky. Lodyha je dutá, ve spodní části až 5 cm široká. Listy jsou kopinaté, až 30 cm dlouhé, na okraji ostře pilovité, na řapících a při bázi žláznaté. Horní lodyžní listy jsou vstřícné nebo v přeslenu. Květy jsou fialové nebo růžové (někdy i bílé), asi 3–4 cm velké. Kvete od srpna do října.

Ekologie: Roste na březích řek, potoků a rybníků, kde často vytváří mohutné porosty. Také na rumištích, v zahradách a jinde na vlhkých a živinami bohatých stanovištích.

Rozšíření: Původní areál je v západním Himálaji. Do Evropy (Anglie) byla pravděpodobně přivezena v první pol. 19. stol. Během 19. stol. se pěstovala už i na našem území, jako okrasná a medonosná rostlina. Od druhé pol. 20. stol. se invazně rozšířila podél velkých řek po celé ČR.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

MLÍKOVSKÝ, J. & STÝBLO, P. eds. (2006): Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky. ČSOP, Praha. 496 s. ISBN 8086770176

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz