Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa W. et K.)

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité

(3)4-8 BC 3

Geoelement: karpatský

Areál: sumediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

20–30 cm vysoká bylina s přímou a nevětvenou lodyhou, která je dutá a lysá. Lodyžní listy  jsou 3–4 ve zdánlivém přeslenu, 3četné, lístky kopinaté, jejich okraj nestejně pilovitý. Růžové nebo nachové květy jsou uspořádány v hroznu. Kvete od dubna do května. Plodem je šešule.

Obrázek převzat z: http://commons.wikimedia.org a upraven. Foto: Jerzy Opioła

Ekologie: Tento druh se typicky vyskytuje v  bučinách a jedlobučinách, od podhůří až do hor.

Rozšíření: Karpatský subendemit – je rozšířena v celých Karpatech a izolovaně i při ústí řeky Dněstru. Moravou prochází západní prochází západní hranice areálu tohoto druhu. Je typickým druhem Západokarpatské podprovincie.

Kyčelnice žláznatá je zařazena k ohroženým druhům naší květeny (C3).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dentaria_glandulosa_3.jpg