Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Hrachor jarní (Lathyrus vernus L., Bernh.)

Čeleď: Fabaceae - bobovité

(1)2-6 B 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – boreální se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s vystoupavou až přímou lodyhou 15–40 cm vysokou. Lodyha je lysá, rýhovaná, 4hranná. Listy sudozpeřené, bez úponky, lístky vejčité až kopinaté. Květenství 3–9květé, koruna bílá nebo dvoubarevná. Kvete od dubna do května. Plodem je lusk. Druh je poměrně variabilní.

Ekologie: Stanovištěm jsou smíšené a listnaté lesy. Roste na vlhčích půdách vlhčích od prvního až do šestého vegetačního stupně.

Rozšíření: Areál se rozkládá v Evropě (kromě Británie, západní Francie a nejsevernějších oblastí Skandinávie, na Pyrenejském poloostrově jen ostrůvkovitě), na západní Sibiři a na Altaji. U nás je hojný celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1995): Květena ČR IV. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz