Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias L.)

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

1-7(8) B~ 2

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina, vysoká 15–50 cm, s plazivým oddenkem. Lodyha je přímá, hustě olistěná, se sterilními větvemi. Listy jsou střídavé, přisedlé, čárkovité, lysé, často podvinuté. Listy na sterilních větvích jsou užší. Cyathia (květenství pryšců) jsou uspořádána v lichookolících. Zákrovní listence jsou ledvinitě vejčité, žlutavé až červenající. Kvete od dubna do června.

Ekologie: Euryvalentní druh suchých míst. Roste na mezích, křovinatých a kamenitých pastvinách, úhorech, na písčitých místech, různě podél cest, na kyselých i bazických podkladech. Hojný po celém území ČR od nížin do podhorského stupně.

Rozšíření: Evropa kromě nejsevernějších a nejjižnějších oblastí, na východ ostrůvkovitě až po Ural. Zplanělý v Severní Americe.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz