Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Oman oko Kristovo (Inula oculus-christi L.)

Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

1-2(3) D 2

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – subtemperátní se subkontinentální tendencí

Vytrvalé, 30-60 cm vysoké, hustě vlnatě plstnaté byliny. Přízemní listy v řídké růžici vytrvávající i za květu. Lodyžní listy přisedlé, podlouhlé až kopinaté, do 9,5 cm dlouhé. Žluté úbory květů jsou vzácně jednotlivé, častěji 2-5(-10) v řídkém chocholičnatém květenství.

Ekologie: Preferuje vápnitá, teplá a sušší stanoviště v nejnižších vegetačních stupních. Skalní stepi a lesostepi. Roste na mělkých, na živiny bohatých skeletovitých půdách typu rendzin.

Rozšíření: Těžiště výskytu má v jihovýchodní Evropě a okolo Černého moře. Odtud zasahuje na SZ po Chorvatsko, jižní Moravu, Slovensko a Maďarsko a na východ do Íránu a Kazachstánu. V ČR roste pouze na jižní Moravě.

Oman oko Kristovo patří mezi ohrožené druhy cévnatých rostlin (C3).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz