Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus L.)

Čeleď: Ranunculaceae - pryskyřníkovité

(1-)3-8 BC 3

Geoelement: evropský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá, nejčastěji 30–50 cm vysoká bylina s přímou, od spodu větvenou lodyhou, měkce huňatou bílými chlupy. Přízemní listy jsou 3–5dílné s široce vejčitými úkrojky. Lodyžní listy mají úkrojky kopinaté. Květy jsou žluté, pětičetné, na 5–10 cm dlouhých, chlupatých, podélně rýhovaných květních stopkách. Kvete od května do července.

Ekologie: Vlhká stinná místa v suťových lesích, bučinách a lužních lesích.

Rozšíření: Střední a jihovýchodní Evropa, Itálie, Dánsko a Estonsko. U nás roste roztroušeně, místy hojně, od nížin do hor po celém území.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Mapa převzata z: Atlas Florae Europaeae 1999

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz

http://www.luomus.fi/english/botany/afe/index.htm