Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum L.)

Čeleď: Boraginaceae - brutnákovité

1-4(7) B 3

Areál: mediteránní – temperátní s suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina 20–40 cm vysoká s plazivým oddenkem. Lodyha je štětinatě chlupatá, přímá, dutá, hranatá, nevětvená nebo jen v horní části chudě větvená. Listy jsou střídavé, dolní řapíkaté, horní přisedlé, čepel krátce sbíhavá, eliptická až vejčitě kopinatá, až 12 cm dlouhá, chlupatá. Světle žluté květy jsou uspořádány ve dvojvijanech po 2–9. Kvete od května do června. Plodem je tvrdka.

Foto: E. Hettenbergerová

Ekologie: Roste na půdách zásaditých až slabě kyselých prvním až čtvrtém vegetačním stupni. Ojediněle zasahuje i výše. Stanovištěm jsou dubohabrové a dubolipové háje a bučiny.

Rozšíření: Areál druhu se rozkládá ve střední Evropě (jižní Německo, Alpy, Česko, Slovensko, jižní Polsko).  Byl zavlečen do severovýchodní části USA. U nás se vyskytuje především na Moravě, typicky v Západokarpatské podprovincii. V Čechách je rozšířen hlavně podél toku Vltavy.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz