Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Tužebník jilmový (Filipendula ulmaria L., Maxim.)

Čeleď: Rosaceae - růžovité

1-8 BC 4

Geoelement: subboreální

Areál: submediteránní – boreální

Vytrvalá bylina dorůstající výšky až 200 cm s přímou vystoupavou lodyhou. Listy jsou lichozpeřené, lístky vejčité, vroubkovaně pilovité, koncový lístek 3laločný. Květy jsou bílé obvykle 5četné, uspořádané v bohatém vrcholičnatém květenství. Kvete od května do srpna. Plodem je nažka.

Ekologie: Stanovištěm jsou břehy vodních toků, prameniště, vlhké louky a světlé lužní lesy. Roste v pásmu od nížin až do podhůří.

Rozšíření: Druh se vyskytuje v Evropě, Malé Asii, na Kavkaze, na Sibiři, na Altaji a v Mongolskou. Byl zavlečen také do Severní Ameriky.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1995): Květena ČR IV. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz