Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Hasivka orličí (Pteridium aquilinum L., Kuhn)

Čeleď: Dennstaedtiaceae - hasivkovité

(1-)4-5 A 2-3

Geoelement: boreální

Areál: mediteránní – boreální s oceánickou tendencí

Statná kapradina s větveným oddenkem z jehož každé větve vyrůstá každoročně jen jeden nepřezimující  list. Listy bývají 100, nebo dokonce až 250 cm dlouhé. Čepel listu je 2–3(–4)krát zpeřená, většinou se 2–3 páry 2krát zpeřených a 3–4 páry jednoduše zpeřených lístků, v obrysu trojúhelníkovitá, horizontálně rozložená, na líci lysá nebo roztroušeně chlupatá, na rubu hustě chlupatá. Výtrusnicové kupky se vytvářejí při okraji lístků a splývají v souvislý pruh. Množí se však většinou vegetativně. Druh je velice variabilní.

Ekologie: Roste na kyselých až silně kyselých půdách od nížin až do hor. Stanovištěm jsou světlejší lesy, lesní lemy, paseky.

Rozšíření: Druh je téměř kosmopolitně rozšířený. Chybí pouze v arktických a pouštních oblastech, v tropické zóně se objevuje jen v horských oblastech.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1988): Květena ČSR I. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz