Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Havez česnáčková (Adenostyles alliariae Gouan., Kerner)

Čeleď: Asteraceae - hvězdnicovité

(5)6-8 BC 4

Areál: submediteránní – subtemperátní s oceánickou tendencí

Statná vytrvalá bylina vysoká 60–150 cm s tlustou lodyhou, a dlouze řapíkatými srdčitými listy. Úbory jsou drobné, četné, v bohatých latách, až 20 cm širokých, květy červenofialové, vzácně i bílé.

Ekologie: Roste v na vlhčích místech v horách - na prameništích a ve vysokostébelných nivách. Vyskytuje se i ve smrčinách a bučinách.

Rozšíření: Havez česnáčková je rozšířena v horách západní a střední Evropy. U nás pouze v Krkonoších, na Králickém Sněžníku, v Hrubém Jeseníku a Moravskoslezských Beskydech.

Havez česnáčková patří k druhům vyžadujícím zvýšenou pozornost (C4).

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2004): Květena ČR VII. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz