Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Rašeliník (Sphagnum L.)

Čeleď: Sphagnaceae – rašeliníkovité

3-8 A! 4

Rašeliníky patří mezi velké mechy, vytvářející různě zbarvené (zelené, hnědé, oranžové nebo purpurové, včetně různých barevných přechodů) porosty či kompaktní polštáře. Lodyžky mohou být vzpřímené nebo ve vodě plovoucí, s neukončeným růstem, na spodní straně odumírající.

rašeliník třásnitý (Sphagnum fimbriatum Wilson)

Ekologie: Především rašeliniště, dále rašelinné louky, prameniště, rašelinné lesy (nejčastěji bory, březiny, olšiny nebo horské smrčiny) a zrašelinělé okraje rybníků. Všechny druhy se vyhýbají přímému kontaktu s bazickými substráty.

Rozšíření: Kosmopolitně rozšířený rod, celkový počet druhů se odhaduje ve střízlivých odhadech na 130 – 140. Počet známých druhů závisí na koncepci druhů. V Evropě se uvádí podle dnešního pojetí 54 druhů, na našem území se vyskytuje 35 druhů.

Zdroje:

VÁŇA, J. (2006): Sphagnaceae Dumort. – rašeliníkovité. In: Váňa J., Kučera J., Hradílek Z. a Soldán Z.: Klíč k určování mechorostů ČR. Dostupné z: <http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/index.php>