Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis L.)

čeleď: Euphorbiaceae – pryšcovité

(1)2-7(8) C 3-4

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – temperátní s oceánickou tendencí

Bylina vyrůstající brzy z jara s přímou, až 40 cm vysokou, nevětvenou lodyhou s dlouhými oddenky. Listy jsou vejčitě kopinaté až eliptické. Samčí květenství je klasnaté, složené z chudokvětých klubíček. Samičí květy jsou v drobných stopkatých květenstvích. Kvete žlutozeleně v dubnu.

Ekologie: Stanovištěm jsou dusíkem bohaté půdy od nížin až do hor. Roste ve stinných i prosvětlenějších humózních lesích, převážně v bučinách, v suťových lesích a v aluviích řek.

Rozšíření: Evropský areál sahá až po okraj Skandinávie, chybí ve Středomoří. Izolovaně se vyskytuje i v severní Africe. U nás roste po celém území od nížin do hor, většinou roztroušeně.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z., ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

HEJNÝ, S. & SLAVÍK, B. eds. (1992): Květena ČR III. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz