Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora Miller)

Čeleď: Scrophulariaceae – krtičníkovité

(1)2-8 B~ 3

Geoelement: evropský

Areál: mediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá bylina s bohatě větveným kořenovým systémem a přímou, 40–100 cm vysokou, nevětvenou lodyhou. Listy jsou podlouhlé až kopinaté, mělce pilovité, na rubu na žilkách odstále chlupaté. Zvonkovité žluté květy mají uvnitř hnědou kresbu a jsou uspořádané v jednostranném hroznovitém květenství.

Ekologie: Paseky, světlé lesy, křovinaté pláště, výslunné kamenité stráně, horské vysokostébelné nivy sušších relativně teplejších svahů, na neutrálních až slabě kyselých půdách.

Rozšíření: Celkový areál je nespojitý, druh se vyskytuje ve střední a východní Evropě, dále izolovaně v předhůří Kavkazu, Uralu a Altaje. U nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně od pahorkatin do hor.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (2000): Květena ČR VI. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz