Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Lea KVĚTOŇOVÁ. Partizipation und Bildung der Kinder mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung in der Tschechischen Republik - Forschung. In Marek Grummt, Wolfram Kulig, Christian Lindmeier, Vera Oelze, Stephan Sallat (Hrsg.). Partizipation, Wissen und Kommunikation im sonderpädagogischen Diskurs. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julis Klinkhardt, 2023, s. 33-39. Vzdělávání a pedagogika. ISBN 978-3-7815-2593-1.

  2022

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Edukace a intervence žáků s těžkým a souběžným postižením více vadami se zřetelem na didaktické aspekty. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2022, 227 s. ISBN 978-80-7603-347-4.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Mental Health as One of The Quality of Life Indicators. In Jaroslava Gajdošíková Zelleiová. Quality of Life in Cross-Modal Perspectives of Inclusive Education. první. Bratislava: University of Trnava Fakulty of Education Slovak Republic, 2022, s. 15 - 35. ISBN 978-3-631-77439-7.
  3. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Podpora inkluzivního vzdělávání v kontextu výzkumných projektů. In Šilonová, V., Kožárová, J. (eds.). Podpora inkluzívneho vzdelávania na Slovensku a v zahraničí. Zborník prispevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2022, s. 7 - 15.

  2020

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s. ISBN 978-80-210-9830-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Efektivní vyučování v heterogenní třídě se zřetelem na metody a učební strategie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 122 s.
  3. JAŠKOVÁ, Vendula a Miroslava BARTOŇOVÁ. Feuersteinovo instrumentální obohacování v edukaci žáků se SVP v inkluzivní základní škole. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. ISSN 1211-2720.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9831-2.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Alena SEDLÁČKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy. Teorie, výzkum a praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020, 141 s. ISBN 978-80-210-9585-4.

  2019

  1. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Rozšíření školního poradenského pracoviště o pozici školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Online Journal of Primary and Preschool Education. Ústí nad Labem: Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2019, roč. 3, č. 1, s. 1-8. ISSN 2533-7106. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21062/ujep/326.2019/a/2533-7106/OJPPE/2019/3/1.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Speciálněpedagogická diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 61 s. ISBN 978-80-210-9675-2.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Dagmar OPATŘILOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Specifika školní zralosti u dětí s tělesným postižením a možnosti speciálně pedagogické diagnostiky. In Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o. Školní zralost a dítě s SVP: vzdělávání a diagnostika. první. Praha: Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., Praha 2019, 2019, s. 61-128. Školní zralost 4. ISBN 978-80-7496-421-3.
  4. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. první. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.
  5. PIPEKOVÁ, Jarmila, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana MAGEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Jan VIKTORIN a Marie VÍTKOVÁ. Školní speciální pedagog a školní psycholog v inkluzivní škole a možnosti jejich spolupráce s interními a externími subjekty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 101 s. ISBN 978-80-210-9310-2.

  2018

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung als interdisziplinäres Thema. In 53. pracovních dnů docentů speciální pedagogiky v německy mluvících zemích - Hamburg. 2018.
  2. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inklusion im Fördershwerpunkt Hören und bzgl weiteren Thenen der Sonderpädagogik. In Mezinárodní odborná konference speciálních pedagogův Heilbronnu, Německo. 2018.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9189-2018.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní didaktika v praxi základní školy se zřetelem na specifika žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vydání. Brno: Munipress, 2018, 165 s. ISBN 978-80-210-9189-4.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8757-6.

  2017

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Společné vzdělávání orientované na posílení kompetencí učitelů a žáků v inkluzivním prostředí školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8757-6.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  8. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Ivana MÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Tsvetelina HARAKCHIYSKA, Johnny BALTZERSEN, Teresa PESSOA a Nato CHIKHLADZE. Sustainable Learner-Centred Teaching - Advanced Resources for Georgia and China / STAR Project. Online. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2017 Proceedings. IATED, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN: IATED Academy, 2017, s. 7096-7101. ISBN 978-84-697-6957-7.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava. VI. mezinárodní konference Podpora učení prostřednictvím sdílení myšlenek, kladení otázek a spolupráce v kontextu Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. 2017.
  10. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  11. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Základní přístupy k žákům s dyslexií v procesu inkluzivní edukace. In Mezinárodní konference - projekt ESF, MAP- města Brna. 2017.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dočkalová PETRA. Zprostředkované učení v praxi. 2017.

  2016

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Hedderich, I., Zahnd R. (Hrsg.). Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. 1, vydání. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, 2016, s. 123-133. ISBN 978-3-7815-2059-2.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analysis of the state of institutional pre-school education of underprivileged children. Eisenstadt: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2016.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Aspects of inclusive education within the Czech educational system. International Journal of Developmental Disabilities. Velká Británie: Taylor and Francis Ltd., Oxon, 2016, Vol. 62, č. 1, s. 51-62. ISSN 2047-3869. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1179/2047387715Y.0000000001.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci,. Člen hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovaci, Úřad vlády ČR, 2016.
  5. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inclusion as an interdisciplinary topic with a focus on supporting pupils with special educational needs at the secondary school in the Czech Republic. In EAPRIL 2016, conference. 2016.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2. upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Kommunikationsfähigkeiten von Menschen mit Behinderung – eine Analyse im Rahmen des Interdisziplinären Forschungsprojekts (2013-2015). In Pracovní setkání speciálních pedagogů. 2016.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Metody ve vyučování žáků s mentálním postižením se zaměřením na čtení a psaní In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 26 s. ISBN 978-80-7315-256-7.
  11. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016, 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  12. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Psychické zdraví jako jeden z indikátorů kvality života žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. In Multidimenzionálna topografia kvality života v inkluzívnej edukácii. Mezinárodní konference Smolenice; vyžádaná přednáška. 2016.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Realizace inkluzivní edukace v České republice. In Viktor Lechta. Inkluzivní pedagogika. první. Praha: Portál, 2016, s. 204-218. ISBN 978-80-262-1123-5.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities partial results of the investigation. In XI Międzynarodowa konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju wielość obszarów, wspólnota celów; vyžádaná přednáška. 2016.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Resilience in families of children with disabilities, partial results of the investigation. In Adam Stankowski. Špeciálne vzdelávacie potreby. Jubilejná časť konferenčného cyklu. III. první. Rožumberok: Verbum vydavatelství Katolické univerzity, 2016, s. 24-38. ISBN 978-80-561-0372-2.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina ŠIMČÍKOVÁ. Spolupráce pediatrů a poradenských zařízení při diagnostickém procesu mentálního postižení v raném věku. In Bočková, B., Vítková, M. et al. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 81-95. ISBN 978-80-210-8508-4.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016, 365 s. ISBN 978-80-7315-256-7.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016, 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0.
  20. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Teilergebnisse des Interdisziplinären Forschungsprojekts. In 51. Arbeitstagung DGfE Sonderpädagogik Paderborn. 2016.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Paido, 2016, 22 s. ISBN 978-80-7315-255-0.
  22. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 3. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  23. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Pipeková, J., Vítková, M. eds. Strategie ve vzdělávání žáků v základní škole speciální. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 11 s. ISBN 978-80-7315-256-7.
  24. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci s lehkým mentálním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido, 2016, 22 s. ISBN 978-80-7315-255-0.
  25. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení se zaměřením na učební styly. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2016, 27 s. ISBN 978-80-7315-255-0.

  2015

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Analyse der Bedingungen in einer heterogenen Klasse mit Schülern mit Sonderbedarf. In téma Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft (Spoluúčast a mnohost: Výzva světové společnosti). 2015.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Cognitive strategies and the choice of learning styles in students with learning disabilities. In Johan Pehofer. Ph Publico. 1.vyd. Eisenstat: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2015, s. 7-15. ISBN 978-3-85253-524-1.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Překlad Petr Kovařík. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inklusion als Interdisziplinärese Problem. In 50. Arbeitstagung der Dozierenden der Sonderpädagogik in den deutschsprachigen Ländern: Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung. 2015.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. 2015.
  9. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  10. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  11. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Helena VAĎUROVÁ. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.
  12. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  13. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  14. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.
  16. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.

  2014

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina JISKROVÁ. ANALÝZA APLIKACE METOD ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE PRO PODPORU VÝVOJE DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM V OBLASTI KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ. In Pipeková, J. Vítková, M. Pipeková, J. Vítková, M. ed. al. Od Inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 2014. vyd. Beno: Masarykova univerzita, 2014, s. 172-184. ISBN 978-80-210-7530-6.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 163 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Approaches to students with learning disorders in inclusive school environment. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 164 s. ISBN 978-80-210-7110-0.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Basic cognitive strategies and fading process in pupils with specific learning disabilities. Journal or Expertional People. Olomouc: PdF Palacky University Olomouc, 2014, Volume 1, N 4, s. 51-64. ISSN 1805-4978.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Martin VRUBEL. Inclusion in Education for Students with Special Educational Needs from the Perspective of Research. Petr Kovařík. 1st Edition. Brno: Masaryk University, 2014, 161 s. ISBN 978-80-210-7152-0.
  7. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Lenka SLEPIČKOVÁ. Inkluze a speciální vzdělávací potřeby. In Cyprus, Nicosia, Mezinárodní vědecká konference EAPRIL, Conference 2014 Where Practice and research on Learning and Development Meet. 2014.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Narušení lexikálně-sémantické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 107-118, 11 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  10. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  11. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
  12. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  13. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Planning the Education Process for Students with Specific Learning Disabilities. In Ph publico. Iimpulse aus wissenschaft, forschung und pädagogischer praxis. Eisenstadt: Ph publico. Iimpulse aus wissenschaft, forschung und pädagogischer praxis,, 2014, s. 21-28. ISBN 978-3-85253-487-9.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Rozvoj čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení. In PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 89-106, 17 s. neubeden. ISBN 978-80-210-7530-6.
  16. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2014. ISBN 978-80-7315-254-3.
  17. VÍTKOVÁ, Marie, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Ilona FIALOVÁ a Barbora BAZALOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. první. Brno: Paido, 2014.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Students with intellectual disability in inclusive education settings. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 173 s. ISBN 978-80-210-6817-9.
  19. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. In Olomouc: II. Olomoucké speciálněpedagogické dny.Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 2014.
  20. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. 20 let rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU. In Hutyrová, M., Souralová, E., Chrastina, J., Moudrá, L. (eds.). XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifi ckými potřebami II. konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference: Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vydání. Olomouc: UP v Olomouci, pedagogická fakulta, Ústav sociálně pedagogických studií, 2014, s. 8-15. ISBN 978-80-244-4483-3.

  2013

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání v rámci výzkumného záměru. In Štréblová, M. Podpora integrativního vzdělávání v Praze. 1. vydání. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2013, s. 64-79. ISBN 978-80-260-5261-6.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Faktory ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením – parciální výsledky šetření. In ŘEHULKA, E. REISSMANNOVÁ, J. Současné trendy výchovy ke zdraví. Contemporary Trends in Education for Healt. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 123-132. ISBN 978-80-210-6316-7.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Zuzana ŠIRMEROVÁ. Foneticko-fonologická jazyková rovina u žáků se specifickými poruchami učení – parciální výsledky šetření. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 130-140. ISBN 978-80-210-6515-4.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion in the Reflection of Pedagogy of People with Intellectual Disabilities. In LECHTA V., KUDLÁČKOVÁ, B. Reflection of Inclusive Education of the 21st Century in Correlative Scientific Fields (How to Turn Risks into Chances). 1. vyd. Trnava: Univerzita Trnava, 2013, s. 153-158. ISBN 978-80-224-1336-7.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Individualizace a diferenciace v procesu edukace v inkluzivním prostředí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 195-206. ISBN 978-80-210-6678-6.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013, s. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6.
  7. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluze ve vzdělávání – vize a realita v podmínkách české školy. In Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Katedra speciální pedagogiky, Uniwersytet Ślaski Katowice Wydzial Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie VII. odborná konference s mezinárodní účastí: Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. 2013.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základní škole v kraji Vysočina. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 35-46. ISBN 978-80-210-6515-4.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 224 s. ISBN 978-80-210-6560-4.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 364 s. ISBN 978-80-210-6515-4.
  11. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Komparace přístupů vybraných evropských zemí k inkluzivnímu vzdělávání - parciální výsledky výzkumného záměru k inkluzivní didaktice. In Osoby so zdravotným znevýhodněním v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvztažných vied. 1. vyd. Bratislava: Univertzita Komenského, 2013, s. 588.
  12. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Lernbehindertenpädagogik. Studienprogramme. In Německo: München. 6. Symposium Internationale Heil- und Sonderpädagogik., "Die Un-Behindertenrechtskonvention. Umsetzung und Auswirkungen weltweit " 3. 10. -5. 10. 2013 ; Ludwig-Maxmilians-Universität München. 2013.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Osobnost adolescentů a dospělých osob s dyslexií a dyskalkulií. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 199-210. ISBN 978-80-210-6306-8.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Pravopisné schopnosti žiakov 2. ročníkov ZŠ v kontexte vývinových porúch učenia. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 141-148. ISBN 978-80-210-6515-4.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků s potížemi v učení – teorie a praxe v zahraničí a v ČR. In PANČOCHA, K., VÍTKOVÁ, M. et al. Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Analysis of Social Determinants of Inclusive Education. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 65-76. ISBN 978-80-7315-245-1.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5.
  17. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 257 s. ISBN 978-80-210-6646-5.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 139-154. ISBN 978-80-210-6646-5.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie hodnocení v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 207-217. ISBN 978-80-210-6678-6.
  20. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie rozvoje oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě MU, Praha, konferenční prostory Ministerstva zahraničních věcí ČR. In Mezinárodní konference k vývoji situace a k doporučení v oblasti spravedlivého přístupu ke vzdělávání, pořadatel: Česká školní inspekce. 2013.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve výuce žáků se specifickými poruchami učení se zaměřením na kognitivní styly učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013, s. 199-206. ISBN 978-80-7315-246-8.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Styly učení a strategie individuální podpory – příklad využití u žáků s dyslexií. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 235-249. ISBN 978-80-210-6678-6.
  23. BARTOŇOVÁ, Miroslava. The Reading Process and its Regularities in Teaching Pupils with Dyslexia. In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 53-62. ISBN 978-80-210-6637-3.
  24. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorstudium. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik zum Thema „KB inklusiv", Humboldt-Universität zu Berlin. 2013.
  25. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vyučování žáků v heterogenních skupinách v inkluzivní třídě. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5.
  26. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina JISKROVÁ. Využití alternativních metod v rámci vzdělávání žáků s Downovým syndromem v základní škole. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 168-179. ISBN 978-80-210-6515-4.
  27. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd., 1.dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  28. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 279 s. ISBN 978-80-210-6678-6.
  29. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2013, 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7.
  30. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 418 s. ISBN 978-80-210-6632-8.
  31. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 157-169. ISBN 978-80-210-6678-6.
  32. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení a chování. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání se zaměřením na inkluzivní didaktiku a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Education Focusing on Inclusive Didactics and Teaching Pupils with Special Educational Needs in Mainstream Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 117-128. ISBN 978-80-210-6678-6.

  2012

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením s akcentem na edukativní intervence v základním vzdělávání. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 115-133. ISBN 978-80-210-5995-5.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza stavu inkluze žáků s lehkým mentálním postižením v základním vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-207. ISBN 978-80-7315-235-2.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inclusion of pupils with mild mental disabilities – research. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 127-135. ISBN 978-80-210-6107-1.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. Efeta. Bratislava: Emitplus, 2012, ročník XXI, 4/2012, s. 22-26. ISSN 1335-1397.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání – příprava učitelů – výzkumný záměr – inkluze žáků s LMP. In Příprava učitelů na inkluzivní vzdělávání na pedagogických fakultách, Brno. 2012.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru – příklad inkluze žáků s LMP. In Špeciálna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012, Baratislava. 2012.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení výzkumného záměru speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV. In Michalik J. a kol. Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižením. první. Olomouc: UP Olomouc, 2012, s. 63-68. ISBN 978-80-244-3372-1.
  8. ŠIRMEROVÁ, Zuzana a Miroslava BARTOŇOVÁ. Narušení foneticko-fonologické jazykové roviny u žáků se specifickými poruchami učení. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 79-89. ISBN 978-80-210-5995-5.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien. In Erdélyi, A., Schmidtke H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2012, s. 295-305. ISBN 978-3-7815-1832-2.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vůči sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 219-235. ISBN 978-80-210-5941-2.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vzhledem k sexualitě. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Příprava učitelů pro inkluzivní vzdělávání ve středních školách. In Lechta, V. (ed.). Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie. 1. vydání. Bratislava: PhDr. Milan Štefanko - IRIS, Bratislava, 2012, s. 301-315. ISBN 978-80-89256-89-1.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 201-218. ISBN 978-80-210-5941-2.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. ISBN 978-80-7315-232-1.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem s deficity dílčích funkcí a poruchami pozornosti v předškolním věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 75-91. ISBN 978-80-210-6044-9.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 213-228. ISBN 978-80-210-6044-9.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem se sociálním znevýhodněním. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 229-245. ISBN 978-80-210-6044-9.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 67-82. ISBN 978-80-210-6646-5.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba střední školy z pohledu žáků se specifickými poruchami učení a jejich rodičů. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 191-204. ISBN 978-80-7315-236-9.
  23. CHALOUPKOVÁ, Soňa a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vyučovací metody ve vzdělávacím procesu žáků základních škol praktických v České republice. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 167-176. ISBN 978-80-210-5995-5.
  24. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina JISKROVÁ. Využití alternativních metod v rámci podpory rozvoje dětí s Downovým syndromem. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 179-188. ISBN 978-80-210-5995-5.
  25. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra. 2012.
  26. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 327 s. ISBN 978-80-210-6057-9.
  27. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Svetlana SÍTHOVÁ. Žiaci s Downovým syndrómom a proces integrácie na primárnom a nižšom sekundárnom stupni vzdelávania. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 153-165. ISBN 978-80-210-5995-5.

  2011

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 390-401, 11 s. ISBN 978-80-7315-216-1.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza přínosu učebních opor pro rozvíjení klíčových kompetencí u žáků praktické školy. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Educational possibilities and conditions of children with health disabilities in social care institutions. In STANKOWSKIJ A. Pedagogické aspekty diagnostiky a poradenství v teórii a praxi špeciálnej pedagogiky. 1. vyd. Rožumberk: Katolická univerzita, 2011, s. 209-218, 9 s. ISBN 978-80-8084-797-5.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Soňa CHALOUPKOVÁ. Individualizace a diferenciace vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. In KLENKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Inclusive Education Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 251-260. ISBN 978-80-210-5731-9.
  5. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v rámci řešení VZ. In Konference Asociace speciálních pedagogů v ČR. 2011.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 141 s. ISBN 978-80-210-5497-4.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol. In konference Ostrava- Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. 2011.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Nový studijní obor Speciální pedagogika pro učitele středních škol. In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011, s. 7-16. ISBN 978-80-7368-942-1.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Analysis of Curriculum Supports for the Development of Key Competencies in Practical School Pupils. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 402-415, 13 s. ISBN 978-80-7315-216-1.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Obecné přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách. In VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (ed.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Postavení osob s mentálním postižením v rodině společnosti. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním nevýhodněním. Education of Students with Disabilities and Health Disadvantage. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 201-214, 13 s. ISBN 978-80-7315-219-2.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – závěry z výzkumného šetření. In FRIEDMANN Z. (et al.) Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. Professional Assesment to Students the with Special Education Need and thein Success at the Job Market. MSD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 155-166, 11 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Příprava učitelů odborných předmětů pro odborná učiliště a praktické školy se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. In Inkluzívna edukácia ako multidimenzionálny výchovný problém. Inklusive Edukation als mehrdimensionales Erziehungsproblem. Viktor Lechta (ed.). 1. vyd. Bratislava: Milan Štefanko - IRIS, Bratislava 2011, 2011, s. 117-126. ISBN 978-80-89256-69-3.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přístupy k žákům se specifickými poruchami učení v rámci středního vzdělávání. In PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Franiok, P., Kovářová, R. Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice. Ostrava Oftis. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 21-32. ISBN 978-80-7368-942-1.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Inclusion Education. In Řehulka Evžen. SCOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011, s. 217-226, 9 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Rodina s dítětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. In VÍTKOVÁ, M. OPATŘILOVÁ, D. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. MSD. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s. 111-136, 25 s. ISBN 978-80-210-5693-0.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational program for basic Education. In 4. Mezinárodní konference pro Teorii a Praxi v edukaci – Society and Education. Budapešť, 8.6.-10.6. 2011. 2011.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v dospělém věku - kvalitativní výzkumné šetření. In KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et.al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Masarykova Univerzita. Brno: MSD, 2011, s. 109-122. ISBN 978-80-210-5731-9.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Stav inkluze žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 63-78, 15 s. ISBN 978-80-210-5709-8.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Studijní obor speciální pedagogika pro učitele středních škol – výzkumné projekty. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. MSD. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 131-154, 23 s. ISBN 978-80-210-5602-2.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation. In Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“ na univerzitě Landau/Koblenc, konané 24. - 28. 8. 2010 v Landau. 2011.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Výzkumný záměr Speciální potřeby v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Prezentace výsledků za 5. rok činnosti se zaměřením na realizaci inklizuvního vzdělávání v Jihomoravském kraji. In „Inkluzivní vzdělávání osob s poruchou komunikace. Mezinárodní konference Brno. 2011.
  23. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. In Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 299 s. ISBN 978-80-210-5709-8.
  24. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci s SPU na střední škole. In Rexlexe současných trendů ve speciální pedagogice konference Ostrava. 2011.

  2010

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání. In Zborník príspevkov z III. medzinárodnej špeciálnopedagogickej konferencie konanej v dňoch 23. a 24. septembra 2010 v Bratislave. prvé. Bratislava: IRIS, Vydavatelstvo a tlač, s.r.o. pre Pedagogickú fakultu UK, 2010, s. 16-27, 11 s. ISBN 978-80-89238-36-1.
  2. BARTŇOVÁ, Miroslava. Absolventi přípravných tříd a jejich sociální interakce v základním vzdělávání. In III. Medzinárodná špeciálnopedagogická vedecká konferencia Trendy a nové výzvy v špeciálnej pedagogike. Pedagogická fakulta UK v Bratislavě. 2010. 2010.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Soňa CHALOUPKOVÁ. Analýza Rámcových vzdělávacích programů na základních školách praktických v rámci Jihomoravského kraje. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 283-294, 11 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Inkluze v primárním vzdělávání žáci se specifickými poruchami učení. 2010.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 409 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Některé aspekty inkluzivního vzdělávání v podmínkách primárního školství. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: masarykova univerzita, 2010, s. 243-252, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků s SVP. In Pipeková, J. (ed.al) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozšíř. a přeprac. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 25-42, 17 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Barbora ZEMSKÁ. Podmínky vzdělávání žáků s potížemi v učení (mentálním postižením) v zařízeních sociálních služeb. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné školy. Inclusive Education In Current Czech School. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 71-80, 9 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních. In Pipeková, J. (ed.al) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. reozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 51-60, 11 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přípravné třídy základní školy v inkluzivním vzdělávání. In mezinárodní konference Transdiciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky. 2010.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Soňa CHALOUPKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. In BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy. Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 269-282, 13 s. ISBN 978-80-210-5383-0.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Rodina s dítětem se zdravotním postižením. In Pipeková, J. (ed.al) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přeprac. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Sociální interakce žáků se sociálním znevýhodněním v základní škole. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. (eds). Inkluzivní vzdělávání žáků v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. . 1.vyd. Brno: Paido Brno, 2010, 17 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení. In Pipeková, J. (ed.al.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a přepr. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 157-178, 21 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení u žáků na středních školách. In Konference s mezinárodní účastí v rámci projektu EdTWIN Education Twinning Wien-Brno, Společně dosáhneme víc. Brno. 2010.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Úspěšnost absolventů přípravných tříd v primárním vzdělávání. In mezinárodní konference Škola a zdraví Brno. 2010.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Úspěšnost absolventů přípravných tříd základních škol v počátcích školní docházky s důrazem na osvojení vědomostí a dovedností. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2010, s. 291-306, 15 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů a speciálních pedagogů. In Pipeková, J. (ed. al.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přeprac. a rozšíř.vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 9-24, 15 s. ISBN 978-80-7315-198-0.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení. In STANKOWSKI, A., GABRYS,´K. Antropotechnika – kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej, Antropotechnigue, Culture technice and Sociology technice in Special Leeds Pedagogy. 1.vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski Wydawnictwo Gnome, 2010, s. 108-119, 11 s. ISBN 978-83-87819-10-1.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Význam předškolní institucionální přípravy pro žáky se sociálním znevýhodněním v rámci inkluze. In KVĚTOŇOVÁ, L. PROUZOVÁ, R. Speciální pedagogika v podmínkách inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Praha: UK PdF Praha, 2010, s. 82-96, 14 s. ISBN 978-80-7290-472-3.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Význam přípravných tříd pro žáky se sociálním znevýhoeněním v rámci inkluzivního vzdělávání. In Viktor Lechta. Lechta V. Trandisciplinárne aspekty inkluzivnej pedagogiky. Zborník. 1. vyd. Trnava: EMIT plus s.r.o., 2010, s. 83-93, 10 s. ISBN 978-80-970623-2-3.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, 384 s. ISBN 978-80-7315-201-7.
  23. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se sociálním znevýhodněním v rámci inkluzivního vzdělávání s akcentem na osvojení si klíčových kompetencí. In HAVEL, J., FILOVÁ, H. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1.vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 91- 102, 11 s. ISBN 978-80-7315-202-4.
  24. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - žáci se specifickými poruchami učení. In seminář s mezinárodní účastí realizovaný v rámci projektu IB-KE Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých. Středisko služeb školám, Brno. 2010.

  2009

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Analýza podmínek vzdělávání v přípravných třídách. In NĚMĚC, J., VOJTOVÁ, V. et al. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 193-209, 16 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Asistent pedagoga. In Konference s mezinárodní účastí Rovné příležitosti. 2009.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Asistent pedagoga v edukaci dětí a žáků se sociálním znevýhodněním. In FRANIOK, P. KOVÁŘOVÁ, r. (ED.) Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava, 1. vydaní. Universitas Ostraviensis PdF OU: PdF OU Ostrava, 2009, s. 7-18, 11 s. ISBN 978-80-7368-654-3.
  4. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Besondere Bildungsbedürfnisse im Kontext des Rahmenbildungsprogramms für Grundbildung. In 6. Švýcarský kongres léčebné pedagogiky Horizonte öffnen. Standardisierung und Differenzierung in der Heil- und Sonderpädagogik. Bern, Švýcarsko. 2009.
  5. VÍTKOVÁ, Marie, Jiří VÍTEK a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagoginnen und Lehrerinnen an der Masaryk Universität in der Tschechischen Republik. In 45. sympozium docentů ze speciální pedagogiky v německy mluvících zemích. Dortmund, Německo. 2009.
  6. JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 311-320. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  7. VAĎUROVÁ, Helena. Historický vývoj a současné pojetí inkluzivního vzdělávání. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 53-66. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  8. KLENKOVÁ, Jiřina. Integrace žáků s narušenou komunikační schopností do logopedických tříd základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Brno: MU, 2009, 443 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 393-401. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  10. BOČKOVÁ, Barbora. Problematika terapie specificky narušeného vývoje řeči z pohledu logopedů ze speciálně pedagogických center. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 151-164, 13 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Romové ve speciálním vzdělávání. In Stankowski, A., Tisovičová, A. (eds.). Specjalne potrzeby edukacyjne, Tom I. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepelnosprawnošcia (ksztalcenie programy perspektywy). Vyžsza Szkola Administraci. Bielsko-Biala: Vyžsza Szkola Administraci, 2009, s. 63-73. ISBN 978-83-60430-13-2.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK a Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., U. STRASSER a A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2009, s. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Sociální aspekty a strategie přístupů k žákům se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009, s.28. 2009. vyd. Brno: paido, 2009, 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  14. BAZALOVÁ, Barbora. Sociální aspekty autismu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, 16 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Speciální školství v České republice. In Průcha, J. (ed.) Pedagogická encyklopedie. Vydání první. Praha: Nakladatelství Portál, s.r.o., 2009, s. 91-96. 1691. publikace. ISBN 978-80-7367-546-2.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, 224 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-210-5103-4.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské etnikum v počátečním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 223 s. ISBN 978-80-210-5103-4.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, M., VOJTOVÁ, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2009. Paido. Brno: Paido, 2009, s. 300-318, 18 s. ISBN 978-80-7315-188-1.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Volba povolání u žáků se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, MU, 2009. první. Brno: Paido, 2009, s. 335-352. 1. vyd. ISBN 978-80-210-5032-7.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 443 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
  21. PANČOCHA, Karel. Zneužívání návykových látek u jedinců se získaným tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009, s. 31 - 40. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.

  2008

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 229-244, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Asistent pedagoga v přípravné třídě základní školy. In Klenková, J., Vítková, M. KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 96-112. ISBN 978-80-7315-167-6.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Centrum Edukacji i Aktywizacji. In Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepelnosprawnych. první. Bielsko-Biala: Wyzsza Szkola Administracji 43-300 Bielsko-Biala, 2008, s. 55-57. ISBN 83-60430-91-8.
  4. NĚMEC, Jiří a Ema ŠTĚPAŘOVÁ. Edukace sociálně znevýhodněných žáků z pohledu asistentů pedagoga brněnských základních škol. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido a MU, 2008, s. 245-264, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  5. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Komunikace jako prostředek autoevaluace učitelů v inkluzivní škole. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 97-113, 16 s. VZ. ISBN 978-80-7315-170-6.
  6. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Komunikační bariéry žáků s tělesným postižením. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 159-172, 13 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7315-170-6.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen. In Leben mit dem Anderssein im internationalen Kontext. 2008.
  8. VOJTOVÁ, Věra. Postoje žáků základních škol k prostředí školy; ověření škály k měření postojů žáků vůči škole; výzkumné teze. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 285 - 298, 23 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Kateřina KOZÁKOVÁ. Problematika jedinců s poruchou pozornosti (ADHD) v zahraničním výzkumu. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 94-108. ISBN 9788073151676.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 315-332, 17 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Příprava na povolání jedinců se specifickými poruchami učení. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 95-114. ISBN 9788073151676.
  12. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přístupy k počátečnímu vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním. Speciální pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta UK v Praze, 2008, roč. 2/2008, č. 18, s. 101-120, 19 s. ISSN 1211-2720.
  13. PANČOCHA, Karel. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 31-38. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4736-5.
  14. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008, s. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie v edukaci jedinců s SPU na 2. stupni základních škol. In MANDZÁKOVÁ, Stanislava. Specifické poruchy učenia a spravania v kontexte inkluzivnej edukácie Zborník z prvej medzinárodnej e-konferencie Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Prešov: Pedagogická fakulta, 2008, s. 31-35. ISBN 978-80-8068-801-1.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. 2. přepracované a rozšířené. Brno: MSD, Lidická 23, 602 00 Brno, 2008, 148 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-050-0.
  17. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v odborném učilišti a na praktické škole. Edited by Miroslava Bartoňová - Jarmila Pipeková - Marie Vítková. 2. vyd. Brno: MSD, 2008, 148 s. MSD. ISBN 978-80-7392-050-0.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000-2008. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, s. 77-96, 19 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 9788073151706.
  19. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním v přípravné třídě základní školy v období 2000-2008. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido, 2008, s. 93-113. ISBN 9788073151676.
  20. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Brno: Paido, 2008, 369 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  21. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 28-34. Europäische Identität, Band 2. ISBN 978-3-7000-0826-2.
  22. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 2008.

  2007

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 61-72. ISBN 978-80-7315-150-8.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Assessment a podpůrná diagnostika ve školském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 65-75, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  3. VÍTKOVÁ, Marie, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Master-Doktorstruktur. In Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. 2007.
  4. DOLEŽALOVÁ, Lenka. Integrace sluchově postiženého žáka do běžného školského zařízení. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Brno: Paido, 2007, s. 75-75, 12 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  5. KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 6 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
  6. KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 128 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Některá specifika v přístupech k edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. In VÍTKOVÁ, Marie. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávavacími potřebami I. Brno: Paido, 2007, s. 183-193, 10 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-163-8.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Osoby se specifickými poruchami učení v dospělosti a strategie pro volbu povolání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 97-106, 9 s. Edice pedagogické literatury 1. ISBN 978-80-7315-162-1.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, 150 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  10. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 150 s. 2. vydání. ISBN 978-80-7315-161-4.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007, 150 s. 1. vydání. ISBN 978-80-7315-144-7.
  12. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
  13. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98 (anotace), 8 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  14. BAZALOVÁ, Barbora. Role sociálních služeb v procesu inkluzivního vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vydání. Brno: Paido, 2007, s. 65-192. ISBN 978-80-7315-150-8.
  15. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Pavel MÜHLPACHR. Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. PdF MU, 2007, roč. 131, č. 5, s. 6-8. ISSN 0323-0449.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. 1 vydání. Brno: Paido, 2007, 283 s. Edice pedagogické literatury 1. ISBN 978-80-7315-162-1.
  17. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007, 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Styly učení v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 81-90, 9 s. Edice pedagogické literatury 1. ISBN 978-80-7315-162-1.
  19. HORÁKOVÁ, Radka. Tlumočník znakového jazyka a problematika tlumočení ve vzdělávání. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-150-8.
  20. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu speciálních pedagogů v České republice. In Kvalita a spolupráca v špeciálnej pedagogike v súčasnom konkurenčnom prostredí. 1. vyd. Bratislava: Sapientia, s.r.o. Bratislava, 2007, s. 43-57. ISBN 978-80-89229-06-2.
  21. BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 67-77, 10 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  22. HAVEL, Jiří, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním vzdělávacím programu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV. Brno: Paido, 2007, s. 43-54. Edice 1. ISBN 978-80-7315-162-1.

  2006

  1. VÍTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Bildung von Schulern mit sonderpadagogischem Forderbedarf in der Tschechischen Republik - Vorstellung eines geplanten Forschungsprojektes. In Bildung, Lernen und Entwicklung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2006, s. 259 - 265. Druck und Bindung AZ Druck und Datentechnik. ISBN 3-7815-1467-6.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht. In Bildung, Lehrnen und Entwicklung - Dimensionen professioneller (Selbst-) Vergewisserung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2006, s. 277 - 283. ISBN 3-7815-1494-3.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Pedagogicko-psychologické poradenské služby. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, s. 47- 57, 10 s. Paido. ISBN 80-7315-120-0.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky integrativního inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, s. 23-39. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dagmar KONVIČKOVÁ. Reedukační péče u žáků se specifickými poruchami učení - Feursteinova metoda. In KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. 2006. vyd. Brno: PdF, 2006, 10 s.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Rodina s dítětem se zdravotním postižením. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, s. 39- 47, 8 s. Paido. ISBN 80-7315-120-0.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Brno: Paido, 2006, s. 143- 167, 24 s. Paido. ISBN 80-7315-120-0.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Dana NAVRÁTILOVÁ. Specifika vývoje osob s SPU v dospělosti a strategie pro volbu povolání. In KLENKOVÁ, Jiřina. Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. Brno: PdF, 2006, 10 s.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vliv současných změn v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na přípravu učitelů. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. rozšířené a přepracované vydání. Druhé. Brno: Paido, Brno, 2006, s. 11-23. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.

  2005

  1. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana. Edukace jako nástroj budoucího upaltnění zdravotně postižených. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno, 2005, s. 229-237. ISBN 8086633381.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: Paido, 2005, 267 s. Paido. ISBN 80-86633-38-1.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Orientace české základní školy. In MAŇÁK, Josef. Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2005, s. 95-111, 7 s. ISBN 80-210-3870-5.
  4. HORKÁ, Hana. Ekologická výchova jako součást školního kurikula pro všechny žáky. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD spol. s r.o., 2005, s. 192-200. svazek 1. ISBN 80-86633-38-1.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 2005. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, 201 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
  6. BARTOŃOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do služeb v ČR - projekt EQUAL. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice. Brno. Brno: MSD, 2005, s. 56-60, 4 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4.
  7. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ a Alena FRANKOVÁ. Integrativní/inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. První. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, s. 7-25, 18 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-38-1.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Integrované poradenství v Dolním Rakousku. Speciální pedagogika. Speciální pedagogika. Praha: UK, 2005, roč. 15, č. 1, s. 49-53, 4 s. ISSN 1211-2720.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení (ed). Brno. Brno: MU, 2005, 152 s. Paido. ISBN 80-210-3613-3.
  10. KLENKOVÁ, Jiřina. Logoped a komunikační kompetence žáků základní školy. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD, 2005, 5 s. ISBN 80-86633-38-1.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Možnosti reedukační péče a podpory u žáků se specifickými poruchami učení. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno. Brno: MU, 2005, s. . 62-78, 19 s. ISBN 80-86633-38-1.
  12. KLENKOVÁ, Jiřina. Neverbální složky komunikace žáků ve škole a narušení jejich koverbálního chování. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, s. 188-191. ISBN 80-86633-38-1.
  13. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Podmínky integrativního inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. První. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005, 15 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-17-9.
  14. VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Podmínky integrativního/inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole v České republice. In Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD,spol. s.r.o., 2005, s. 26-46, 20 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-86633-38-1.
  15. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD, 2005, s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4.
  16. VAĎUROVÁ, Helena. Problematika kvality života: vymezení, dimenze, měření. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s.r.o., 2005, s. 96-101, 5 s. ISBN 80-86633-31-4.
  17. BAZALOVÁ, Barbora. Psychoemocionální dimenze postižení. Vlastní já-identita. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání. Brno: MSD, spol. s r.o., 2005, s. 225-228. 1. vydání. ISBN 80-86633-38-1.
  18. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR. Brno: MSD, 2005, 416 s. MSD. ISBN 80-86633-37-3.
  19. BARTONOVA, Miroslava. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole se zaměřením na SPU. 2005.
  20. ŠIMONÍK, Oldřich. Vztah teorie a praxe v pregraduální přípravě učitelů. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sborník z konference. [CD ROM]. Brno: PdF MU, 2005, s. 50-59, 9 s. ISBN 80-86633-38-1.
  21. KACHLÍK, Petr. Zajímavé internetové odkazy-postižení a internet. In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1. vyd. Brno: MSD, 2005, s. 251-264, 268 s. ISBN 80-86633-38-1.

  2004

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie. integrativní školní (speciální) pedagogika. 2. vyd. Brno, 2004, s. 114-130, 16 s. Paido. ISBN 80-8688-22-5.
  2. BARTOŃOVÁ, Miroslava. Evropská dimenze ve vzdělávání a řešení problematiky multikulturní výchovy u nás. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004, s. 43-52, 9 s. ISBN 80-7315-071-9.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Kapitoly ze specifických poruch učení I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 128 s. ISBN 80-210-3613-3.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Možnosti a strategie vždělávání minorit se zaměřením na romské etnikum. In VÍTKOVÁ, Marie. ntegrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 2004, s. 52-63, 10 s. Paido. ISBN 80-7315-071-9.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Strategie a přístupy k efektivnějšímu vzdělávání romského etnika. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. 2. vyd. Brno, 2004, s. 204-219. ISBN 80-8633-22-5.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Základní problematika specifických poruch učení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004, s. 153-169. ISBN 80-7315-071-9.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickou poruchou učení v poradenském systému. In VÍTKOVÁ, Marie. Otázky speciálně pedagogického poradenství. 2. vydání. Brno: MSD, 2004, s. 183-191. 2. vydání. ISBN 80-86633-22-5.

  2003

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Edukace žáků se specifickými poruchami učení. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy teorie, praxe. PdF MU: Paido, 2003, s. 114-130, 16 s. ISBN 80-8663307-1.
  2. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta, 2003, 120 s. ISBN 80-210-3135-2.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Žáci se specifickými poruchami učení v poradenském systému. Integrativní školní (speciální) pedagogika. Brno: MU, 2003, s. 183-191. ISBN 80-8633-07-1.

  2000

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Konference o terapii ve speciálně pedagogické péči. Univerzitní noviny. Brno: Nadace MU, 2000, roč. 7, 5/2000, s. 27-28. ISSN 1211-6866.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Predškolská výchova : celoštátný časopis pre rodičov, jasle a materské školy. Bratislava: Predškolská výchova, 2000, LV, č. 2, s. 17-22. ISSN 0032-7220.

  1999

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Speciálně pedagogická příprava na souvislé praxi. In Budoucí učitelé na souvislé praxi aneb rukověť fakultního cvičného učitele. Brno: Paido, 1999, s. 75-77. ISBN 80-85931-73-7.

  1998

  1. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jana VAŇKOVÁ. Matematika - pracovní sešity 1. a 2. díl. In Matematika - pracovní sešity 1. a 2. díl. Brno: Compakta, 1998, s. 1 - 60, 120 s.
  2. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Jana VAŇKOVÁ. Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštních škol. In Matematika - učebnice pro 1. ročník zvláštních škol. Brno: Compakta, 1998, s. 32 - 46, 60 s.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava. Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998, s. 179-186. Paido. ISBN 80-85931-51-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 5. 2024 15:15