Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2024.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové rady doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání, 2024 - 2028.

  2023

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2023.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové rady doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání, 2023 - 2028.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Giovanni Torricelli jako matematik. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok: VERBUM-vydavatelstvo Katolickej univerzity v Ružomberku, 2023, roč. 22, č. 5, s. 19-30. ISSN 1336-2232. doi:10.54937/ssf.2023.22.5.19-30.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Giovanni Torricelli jako matematik. In 16. didaktická konferencia. 2023.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Mnohoúhelníky a jejich analytické vyjádření. Elementary Mathematics Education Journal. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2023, roč. 5, č. 1, s. 6-16. ISSN 2694-8133.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Symmetric Polynomials in Solving Elementary Geometry Problems. In Michal Novák, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2023 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers). Brno: Univerzita obrany, Brno, 2023. s. 15-24. ISBN 978-80-7582-290-1.

  2022

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2022.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové rady doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání, 2022 - 2028.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Goniometrické rovnice a funkce jako náměty pro problémovou výuku v matematice. In Tomáš Lengyelfalusy, Dáša Porubčanová, Štefan Tkáčik. 15. didaktická konferencia. Zborník príspevkov. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 2022. s. 37-44. ISBN 978-80-8222-044-8.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Goniometrické rovnice a funkce jako náměty pro problémovou výuku v matematice. In 15. didaktická konferencia. Dubnica nad Váhom 19. október 2022. 2022.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Induktivní postupy a experimentování v matematice. Elementary Mathematics Education Journal. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2022, roč. 4, č. 1, s. 6-12. ISSN 2694-8133.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Induktivní postupy a experimentování v matematice. In EME 2022:Nové výzvy ve vzdělávání matematice v promární škole. 2022.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Iterative theory of functions and solving of functional equations of a single variable. In Michal Novák, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2022 post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2022. s. 25-37. ISBN 978-80-7582-185-0.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní teorie funkcí a řešení funkcionálních rovnic. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2022). 2022.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní teorie funkcí a řešení funkcionálních rovnic. In Miroslav Hrubý, Edita Kolářová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2022). první. Brno: Univerzita obrany, Brno, 2022. s. 1-12. ISBN 978-80-7582-456-1.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní teorie funkcí a řešení funkcionálních rovnic. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2022). 2022.

  2021

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Aditivní problémy teorie čísel ve školské matematice. Elementary Mathematics Education Journal. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2021, roč. 3, č. 1, s. 6-14. ISSN 2694-8133.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Aditivní problémy teorie čísel ve škoské matematice. In EME 2021 Proceedings: Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století. 2021.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Aditivní problémy teorie čísel ve škoské matematice. In EME 2021 Proceedings: Aktuální výzvy primárního vzdělávání matematice v 21. století. 2021.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2021.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové rady doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání, 2021 - 2028.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Motivace ve výuce matematiky – dva náměty z teorie čísel. In Jan Válek, Peter Marinič, Pavel Pecina. 14. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 23-29. ISBN 978-80-210-9998-2.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Motivace ve výuce matematiky – dva náměty z teorie čísel. In 14. mezinárodní vědecká konference-Didaktická konference 2021, Sborník abstraktů. 2021.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Spirals in mathematics teaching. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2021 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers). první. Brno: University of Defence in Brno, 2021. s. 22-32. ISBN 978-80-7582-441-7.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Spirály ve vyučování matematice. In Miroslav Hrubý a Edita Kolářová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2021). první. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2021. s. 26-35. ISBN 978-80-7582-380-9.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Spirály ve vyučování matematice. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2021). 2021.

  2020

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2020 - 2026.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2020.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové rady doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Oborová rada doktorského studijního programu Matematická gramotnost ve vzdělávání, 2020 - 2028.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Dirichletův princip v přípravě učitelů prvního stupně základní školy. Elementary Mathematics Education Journal. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2020, roč. 2, č. 1, s. 6-12. ISSN 2694-8133.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Goniometric functions in school mathematics problems. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2020 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers). první. Brno: University of Defence in Brno, 2020, 2020. s. 20-29. ISBN 978-80-7582-366-3.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Goniometrické funkce v úlohách. In Miroslav Hrubý, Edita Kolářová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2020). první. Brno: Univerzita Obrany, 2020. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7582-307-6.
  7. BERÁNEK, Jaroslav a Jitka PANÁČOVÁ. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ. Brno, 2020. ISBN 978-80-210-9863-3.
  8. PANÁČOVÁ, Jitka a Jaroslav BERÁNEK. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. ISBN 978-80-210-9863-3.
  9. PANÁČOVÁ, Jitka a Jaroslav BERÁNEK. Základy elementární matematiky s didaktikou pro učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 167 s. ISBN 978-80-210-9863-3.

  2019

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2019.
  2. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Constructions of groups and semihypergroups of transformation operators. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2019 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers). první. Brno: University of Defence, Brno, 2019, 2019. s. 23-29. ISBN 978-80-7582-123-2.
  3. VONDRA, Jan, Jaroslav BERÁNEK, Luboš BAUER, Karel LEPKA, Jaromír BAŠTINEC, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA a Pavlína RAČKOVÁ. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2019. 2019.
  4. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Representation of groups and semihypergroups of certain transformation operators. In Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2019). první. Brno: Univerzita Obrany, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7582-097-6.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvíjení geometrické představivosti v úlohách. Elementary Mathematics Education Journal. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2019, roč. 1, č. 1, s. 7-19. ISSN 2694-8133.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvíjení geometrické představivosti v úlohách. In EME 2019: Primárne matematické vzdelávanie – reflexia súčasných schopností a potrieb žiakov. 2019.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. In Jan Válek, Peter Marinič. 13. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2019, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 13-19. ISBN 978-80-210-9435-2.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie dělitelnosti v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. In 13. didaktická konference s mezinárodní účastí Brno 2019. 2019.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Vybrané problémy rekreační matematiky. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2019, roč. 27, č. 4, s. 237-243. ISSN 1210-9037.

  2018

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Akreditační komise MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2018.
  2. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Construction of algebraic structures of linear spaces of two-dimensional smooth functions. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018 (post-conference proceedings of extended versions of selected papers). první. Brno: University of Defence, Brno, 2018, 2018. s. 16-24. ISBN 978-80-7582-065-5.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální charakterizace průměrů. In Gabriela Gabrhelová, Tomáš Lengyelfalusy. 12. didaktická konferencia. Zborník príspevkov, Dubnica nad Váhom 12. apríl 2018. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Vysoká škola DTI, Dubnica nad Váhom, 2018. s. 43-49. ISBN 978-80-89732-72-2.
  4. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Konstrukce nekomutativní grupy lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). první. Brno: Univerzita Obrany, 2018. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7582-040-2.
  5. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Konstrukce nekomutativní grupy lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2018). 2018.
  6. VONDRA, Jan, Jaroslav BERÁNEK, Luboš BAUER, Karel LEPKA, Jaromír BAŠTINEC, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA a Pavlína RAČKOVÁ. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2018. 2018.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Vybrané problémy rekreační matematiky. In EME 2018 Proceedings: Perspektivy primárního vzdělávání matematice. 2018. ISBN 978-80-905281-7-8.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Vybrané problémy rekreační matematiky. In Perspektivy primárního vzdělávání matematice. 2018.

  2017

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Analýza úloh ze soutěže Matematický klokan a jejich řešení žáky primární školy. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2017, roč. 142, č. 01, s. 56-57. ISSN 0323-0449.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. Acta Mathematica Nitriensia, 2017. ISSN 2453-6083.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. Učitel matematiky, 2017. ISSN 1210-9037.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2017.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Metric Spaces and Continuity of Quadratic Function’s Iterative Roots. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. první. Brno: Univerzita Obrany, 2017. s. 33-42. ISBN 978-80-7582-026-6.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Metrické prostory a iterativní kořeny kvadratické funkce. In Miroslav Hrubý, Šárka Hošková-Mayerová. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2017). první. Brno: Univerzita Obrany, 2017. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-417-1.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Metrické prostory a iterativní kořeny kvadratické funkce. 2017.
  8. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Milan JIRSA, Karel LEPKA a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy) 2017. 2017.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. O dvou problémech teorie čísel. In Jan Válek, Peter Marinič. 11. mezinárodní vědecká konference Didaktická konference 2017, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-14. ISBN 978-80-210-8590-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8590-2017-1.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. O dvou problémech teorie čísel. In 11. mezinárodní vědecká konference - Didaktická konference 2017. 2017.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Od Stewartovy věty k Pythagorově větě. In Katarína Sebínová, Lubica Gerová, Patrik Voštinár. Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 2017. s. 11-15. ISBN 978-80-557-1236-9.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Od Stewartovy věty k Pythagorově větě. In Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. 2017.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení nebo substituce při řešení matematických úloh. In Kamila Hasilová, Pavla Macháčková, Karolína Holubová. XXXV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2017. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-419-5.
  14. BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení nebo substituce při řešení matematických úloh. In XXXV. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2017.

  2016

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. Acta Mathematica Nitriensia, 2016. ISSN 2453-6083.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. Učitel matematiky, 2016. ISSN 1210-9037.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2016.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Hyperbolic sine and cosine from the iteration theory point of view. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2016, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. první. Brno: Univerzita Obrany, 2016. s. 31-41. ISBN 978-80-7231-400-3.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Hyperbolické funkce z hlediska teorie iterací. In Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). první. Brno: Univerzita Obrany, 2016. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7231-464-5.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Hyperbolické funkce z hlediska teorie iterací. In Matematika, informační technologie a aplikované vědy (MITAV 2016). 2016.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Kritéria dělitelnosti a rozvíjení matematického myšlení. In Radek Mitáček. XXXIV. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2016. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-7231-460-7.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratické rovnice ve školské matematice. In Peter Jakúbek, Tomáš Lengyelfalusy. 10. didaktická konferencia. Zborník príspevkov, Dubnica vad Váhom 13. apríl 2016. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2016. s. 68-73. ISBN 978-80-89732-67-8.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratické rovnice ve školské matematice. In 10. didaktická konferencia, DTI Dubnica vad Váhom. 2016.
  10. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Karel LEPKA, Pavlína RAČKOVÁ a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2016. 2016.

  2015

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření lomené čáry. In Monika Šindelková. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 5-8. ISBN 978-80-210-8136-9.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření lomené čáry. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření lomené čáry. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. 2015. ISBN 978-80-210-8038-6.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Acta Mathematica Nitriensia. Acta Mathematica Nitriensia, 2015. ISSN 2453-6083.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. Učitel matematiky, 2015.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2015.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Druhé iterativní kořeny transformací konečných množin. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2015). první. Brno: Univerzita Obrany, 2015. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-998-5.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Druhé iterativní kořeny transformací konečných množin. In Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2015). 2015.
  9. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Extensions of Cascades Created by Certain Function Systems. Acta Mathematica Nitriensia. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2015, roč. 1, č. 1, s. 50-56. ISSN 2453-6091.
  10. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Extensions of Cascades Created by Certain Function Systems. In 13. nitrianská matematická konferencia. 2015.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Geometrická představivost v matematických úlohách. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Univerzitas Catholica, 2015, roč. 14, č. 2, s. 38-42. ISSN 1336-2232.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Geometrická představivost v matematických úlohách. In EME 2015 Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax. 2015.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Iterative roots of set transformations and their use. In Miroslav Hrubý, Šárka Hošková-Mayerová. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers. první. Brno: Univerzita Obrany, 2015. s. 21-34. ISBN 978-80-7231-436-2.
  14. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ, Karel LEPKA, Pavlína RAČKOVÁ a Jan VONDRA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2015. 2015.
  15. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení zajímavých matematických úloh jako prostředek motivace. In Eva Hájková, Kamila Hasilová. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2015. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7231-995-4.
  16. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení zajímavých matematických úloh jako prostředek motivace. In XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. 2015.
  17. BERÁNEK, Jaroslav. Spirály v matematice. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 5-15. ISBN 978-80-210-8146-8.
  18. BERÁNEK, Jaroslav. Spirály v matematice. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. 2015.
  19. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. In Jiřina Novotná. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 30-35. ISBN 978-80-210-8143-7.
  20. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015.
  21. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie čísel jako prostředek motivace ve vyučování matematice. In 9. didaktická konference s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-210-7814-7.

  2014

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Čestný člen Jednoty českých matematiků a fyziků. Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků, 2014.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. Učitel matematiky, 2014.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2014.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2014.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Dirichletův princip ve školské matematice. In Daniel Lajčin, Tomáš Lengyelfalusy. 8. didaktická konferencia, Zborník príspevkov, DTI Dubnica vad Váhom. 1. vyd. Dubnica nad Váhom: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, 2014. s. 50-57. ISBN 978-80-89732-01-2.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Dirichletův princip ve školské matematice. In 8. didaktická konferencia, Zborník príspevkov, DTI Dubnica vad Váhom. 2014.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Fibonnacciho posloupnost ve školské matematice. In Miroslav Hrubý, Šárka Mayerová. Matematika, informatika a aplikované vědy (MITAV 2014). první. Brno: Univerzita Obrany, 2014. s. 15-20. ISBN 978-80-7231-961-9.
  8. BAŠTINEC, Jaromír, Luboš BAUER, Jaroslav BERÁNEK, Šárka HOŠKOVÁ-MAYEROVÁ, Miroslav HRUBÝ a Karel LEPKA. Mezinárodní konference MITAV (Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy); 2014. 2014.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Nekonečno v matematické přípravě učitelů matematiky na 2. stupni základní školy. první. PdF MU Brno: Eva Trnová, 2014. 6 s. EDUCOLAND PdF MU Brno, www.educoland.muni.cz.
  10. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. On a certain group of linear second-order differential operators of the Hill-type. In Ondrej Šedivý; Dušan Vallo; Kitti Vidermanová;Valéria Švecová. Acta mathematica 17, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 578. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2014. s. 23-27. ISBN 978-80-558-0613-6.
  11. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. On a certain group of linear second-order differential operators of the Hill-type. In 12. nitranská matematická konference. 2014.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Rozklady čísel jako kombinatorický problém na základní škole. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 29 -36. ISBN 978-80-210-7599-3.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Rozklady čísel jako kombinatorický problém na základní škole. In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách III. 2014. ISBN 978-80-210-6870-4.
  14. BERÁNEK, Jaroslav. Rozklady čísel ve výuce matematiky. In Novotná, Jiřina, a kol. Motivace v matematice a přírodních vědách. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 26-38. ISBN 978-80-210-7600-6.
  15. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj funkčního myšlení ve vzdělávání učitelů matematiky. In Jiří Neubauer, Eva Hájková. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2014. s. 19-25. ISBN 978-80-7231-957-2.
  16. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj funkčního myšlení ve vzdělávání učitelů matematiky. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process. 2014.
  17. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj funkčního myšlení ve vzdělávání učitelů matematiky. In XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 2014. ISBN 978-80-7231-958-9.
  18. BERÁNEK, Jaroslav. Řetězové zlomky a quasipythagorejské trojice. In Martina Uhlířová. Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. první. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2014. s. 42-47. ISBN 978-80-244-4062-0.
  19. BERÁNEK, Jaroslav. Řetězové zlomky a quasipythagorejské trojice. In Matematické vzdělávání v primární škole - tradice, inovace. 2014.
  20. BERÁNEK, Jaroslav. Využití polynomů při řešení matematických úloh. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 49-53. ISBN 978-80-210-7598-6.
  21. BERÁNEK, Jaroslav. Využití polynomů při řešení matematických úloh. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. 2014.

  2013

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Catalanova čísla ve školské matematice. In Lýdia Kontrová, Ivana Pobočíková. Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2013. s. 17-26. ISBN 978-80-554-0704-3.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové komise B6 FRVŠ. Oborová komise B6 FRVŠ, 2013.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen redakční rady časopisu Učitel matematiky. Učitel matematiky, 2013.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2013.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2013.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratická funkce z hlediska diskrétní iterační teorie. In Jiří Neubauer, Eva Hájková. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. 33-39. ISBN 978-80-7231-924-4.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratická funkce z hlediska diskrétní iterační teorie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-923-7.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratická funkce z hlediska diskrétní iterační teorie. In XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process. 2013.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Matematické hříčky a kouzla. In Blanka Tomková, Marek Mokriš. Matematika v primárnej škole - Rôzné cesty, rovnaké ciele. první. Prešov: Prešovská Univerzita Prešov, 2013. s. 33-37. ISBN 978-80-555-0765-1.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Matematické hříčky a kouzla. In Matematika v primárnej škole - Rôzné cesty, rovnaké ciele. 2013.
  11. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Řešitelnost grup lineárních diferenciálních operátorů n-tého řádu. In Ondrej Šedivý; Dušan Vallo; Kitti Vidermanová. Acta mathematica 16, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 532. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2013. s. 23-30. ISBN 978-80-558-0365-4.
  12. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Řešitelnost grup lineárních diferenciálních operátorů n-tého řádu. In 11. nitranská matematická konference. 2013.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Torricelli nebyl jen fyzikem - i historie může motivovat. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 43 - 58. ISBN 978-80-210-6635-9.
  14. BERÁNEK, Jaroslav. Zajímavé úlohy z geometrie. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 35-42. ISBN 978-80-210-6724-0.
  15. BERÁNEK, Jaroslav. Zajímavé úlohy z geometrie. In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013. ISBN 978-80-210-6490-4.

  2012

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Algebraické operace definované na konečných množinách. In Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2012. s. 36-40. ISBN 978-80-244-3048-5.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Algebraické operace definované na konečných množinách. In Specifika matematické edukace v prostředí primární školy. 2012.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové komise B6 FRVŠ. Oborová komise B6 FRVŠ, 2012.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Člen Sněmu Rady vysokých škol. Sněm Rady vysokých škol, 2012.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2012.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Množinové operace v úlohách školské matematiky. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7231-865-0.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Množinové operace v úlohách školské matematiky. In XXX International Colloquium on the Management of Educational Process. 2012.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Setkání učitelů a studentů matematiky V. Řešení matematických úloh. 2012.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Simpsonovo pravidlo ve výuce matematiky. In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. s. 5 - 9. ISBN 978-80-210-6148-4.
  10. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Strukturální vlastnosti jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic třetího řádu. In Ondrej Šedivý; Dušan Vallo; Kitti Vidermanová. Acta mathematica 15, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 515. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2012. s. 43-50. ISBN 978-80-558-0135-3.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení jako metoda řešení úloh. In Aplikované úlohy v modernom vyučovaní matematiky. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2012. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-552-0823-7.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Vybrané kapitoly z algebry. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. 71 s. ISBN 978-80-210-5765-4.

  2011

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Člen oborové komise F6 FRVŠ. Oborová komise F6 FRVŠ, 2011.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty MU. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2011.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice ve školské matematice. In Vyžádaná přednáška na odborném semináři katedry matematiky PdF MU. 2011.
  4. BERÁNEK, Jaroslav, Růžena BLAŽKOVÁ a Jiřina NOVOTNÁ. Matematická olympiáda v projektové výuce. In Projektová výuka ve školství. první. Kunovice: Evropský polytechnický institut Kunovice, 2011. s. 143-153. Odborné knižní publikace. ISBN 978-80-7314-226-1.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Možnosti pochopení pojmu nekonečno u budoucích učitelů prvního stupně základní školy. Arnica - Acta Rerum Naturalium didactICA, časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň, 2011, roč. 1, č. 1, s. 1 - 5. ISSN 1804-8366.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Náměty k výuce reálných čísel ve školské matematice. In Cielom vyučovania matematiky je šťastný človek. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2011. s. 33-44. ISBN 978-80-554-0393-9.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Nekonečno v matematické přípravě učitelů prvního stupně základní školy. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. 2011. ISBN 978-80-7043-992-0.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Nekonečno v matematické přípravě učitelů prvního stupně základní školy. In Tvořivost v počátečním vyučování matematiky. první. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2011. s. 45-49. ISBN 978-80-7043-992-0.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Recurrent Sequences and Problem Teaching in Mathematics. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2011. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-780-6.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Rekurentní posloupnosti a problémová výuka v matematice. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2011. s. 1-7. ISBN 978-80-7231-779-0.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj geometrické představivosti na základní škole. In PhDr. Jiřina Novotná, Ph.D. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. první. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 5-15. ISBN 978-80-210-5652-7.
  12. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. In Acta mathematica 14, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 476. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2011. s. 51-57. ISBN 978-80-8094-958-7.
  13. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Řešitelnost jistých grup prostorů řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic druhého řádu. In 9. Nitrianská matematická konferencia. 2011. ISBN 978-80-8094-958-7.

  2010

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření mnohoúhelníků. In 7. žilinská didaktická konferencia s medzinárodnou účasťou. 1. vydání. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2010. s. 43-52. ISBN 978-80-554-0216-1.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření mnohoúhelníků. In Sborník příspěvků ze 7 žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 2010.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Analytické vyjádření mnohoúhelníků. In Sborník příspěvků ze 7 žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 2010. ISBN 978-80-554-0215-4.
  4. BERÁNEK, Jaroslav a Jana BERÁNKOVÁ. Functional equations in problems of school mathematics. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzity of Defence, 2010. s. 42 - 50. ISBN 978-80-7231-733-2.
  5. BERÁNEK, Jaroslav a Jana BERÁNKOVÁ. Funkcionální rovnice v úlohách školské matematiky. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2010. s. 42-51. ISBN 978-80-7231-722-6.
  6. BERÁNEK, Jaroslav a Jana BERÁNKOVÁ. Funkcionální rovnice v úlohách školské matematiky. In XXVIII. vědecké kolokvium. 2010.
  7. BERÁNEK, Jaroslav a Jana BERÁNKOVÁ. Funkcionální rovnice v úlohách školské matematiky. In Sborník příspěvků ze XXVIII. vědeckého kolokvia. 2010. ISBN 978-80-7231-722-6.
  8. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu. In Acta mathematica 13, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 423. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2010. s. 43-47. ISBN 978-80-8094-781-1.
  9. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Invariantní podgrupy grup obyčejných lineárních diferenciálních operátorů druhého řádu. In Acta mathematica 13, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 423. 2010. ISBN 978-80-8094-781-1.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Setkání učitelů matematiky III. Geometrie na základní škole - druhý stupeň ZŠ. 2010.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. The use of Historical Topics at Teaching Mathematics at the Elementary School. In Mathematical Education in a Context of Changes in Primary School (The Conference Proceeding Abstracts). 2010. ISBN 978-80-244-2512-2.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Využití historických témat ve vyučování matematice na 1. stupni základní školy. In Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. s. 47-51. ISBN 978-80-244-2511-5.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Využití historických témat ve vyučování matematice na 1. stupni základní školy. In Matematické vzdělávání v kontextu proměn primární školy. 2010.

  2009

  1. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Algebraické struktury a multistruktury vytvářené prostory řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic n-tého řádu. In Acta mathematica 12, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 389. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2009. s. 25-32. ISBN 978-80-8094-614-2.
  2. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Algebraické struktury a multistruktury vytvářené prostory řešení lineárních homogenních diferenciálních rovnic n-tého řádu. In Acta mathematica 12, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 389. 2009. ISBN 978-80-8094-614-2.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Binární algebraické operace definované na konečných množinách. In Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře: Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2009. s. 21-26. ISBN 978-80-552-0197-9.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Criteria of the divisibility known and unknown. In Mathematics from Primary Education View - The Conference Proceeding Abstracts. 2009. ISBN 978-80-8083-743-3.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice a jejich řešení ve školské matematice (Olomouc 2009). In Didaktický seminář PdF UP Olomouc. 2009.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Kritéria dělitelnosti známá i neznámá. In Matematika z pohledu primárního vzdělávání. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 13-18. ISBN 978-80-8083-742-6.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Kritéria dělitelnosti známá i neznámá. In Matematika z pohledu primárního vzdělávání. 2009. ISBN 978-80-8083-742-6.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení? In Príprava učitelov v procese školských reforiem. první. Prešov: Pedagogická fakulta PU, 2009. s. 34-41. ISBN 978-80-555-0014-0.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení? In Príprava učitelov v procese školských reforiem. Pedagogická fakulta PU, 2009.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Mohou kvadratické rovnice rozvíjet matematické myšlení? In Príprava učitelov v procese školských reforiem. 2009. ISBN 978-80-555-0024-9.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy a řešení rovnic netradičně. In Sborník příspěvků ze XXVII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2009. s. 75-82. ISBN 978-80-7231-650-2.
  12. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy a řešení rovnic netradičně. In Sborník příspěvků ze XXVII. vědeckého kolokvia. 2009. ISBN 978-80-7231-650-2.
  13. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy a řešení rovnic netradičně. In Sborník příspěvků ze XXVII. vědeckého kolokvia. 2009. ISBN 978-80-7231-650-2.
  14. BERÁNEK, Jaroslav, Jan CHVALINA, Jaromír BAŠTINEC a Michal NOVÁK. Survey of certain Brno group results in the area of multistructures of preference relations. In Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého semináře: Nové trendy v univerzitnom matematickom vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2009. s. 15-20. ISBN 978-80-552-0197-9.
  15. BERÁNEK, Jaroslav. Symetrické polynomy v úlohách z elementární geometrie. In Sborník příspěvků z 6. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. s. 23-30. ISBN 978-80-554-0050-1.
  16. BERÁNEK, Jaroslav. Symetrické polynomy v úlohách z elementární geometrie. In Sborník příspěvků z 6. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 978-80-554-0049-5.
  17. BERÁNEK, Jaroslav. Symetrické polynomy v úlohách z elementární geometrie. In Sborník příspěvků z 6. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-554-0049-5.

  2008

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Catalanova čísla a jejich užití. In Sborník příspěvků ze XXVI. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2008. s. 43-51, 8 s. ISBN 978-80-7231-511-6.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Catalanova čísla a jejich užití. In Sborník příspěvků ze XXVI. vědeckého kolokvia. 2008. ISBN 978-80-7231-511-6.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Catalanova čísla a jejich užití. In Sborník příspěvků ze XXVI. vědeckého kolokvia. 2008. ISBN 978-80-7231-511-6.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice a jejich řešení ve školské matematice. In Sborník příspěvků z 5. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 19-46. ISBN 978-80-8070-862-7.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice a jejich řešení ve školské matematice (Žilina 2009). In Vyžádaná přednáška na 5. žilinské didaktické konferenci. 2008.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratické rovnice známé i neznámé. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 73-75. ISBN 978-80-244-2127-8.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratické rovnice známé i neznámé. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. 2008. ISBN 978-80-244-2127-8.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Kvadratické rovnice známé i neznámé. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. 2008. ISBN 978-80-244-2127-8.
  9. BERÁNEK, Jaroslav. Logic Problems in Elementary Mathematic Education. In Mathematical Education from Pupil`s and Primary School Teacher`s view. 2008. ISBN 978-80-244-1965-7.
  10. BERÁNEK, Jaroslav. Logické úlohy na 1. stupni základní školy. In Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 38-42. ISBN 978-80-244-1963-3.
  11. BERÁNEK, Jaroslav. Logické úlohy na 1. stupni základní školy. In Matematické vzdělávání z pohledu žáka a učitele primární školy. 2008. ISBN 978-80-244-1963-3.
  12. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O nekomutativní grupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008. s. 11-16. ISBN 978-80-8094-396-7.
  13. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O nekomutativní grupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326. 2008. ISBN 978-80-8094-396-7.
  14. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2008. s. 17-24. ISBN 978-80-8094-396-7.
  15. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O nekomutativní transpoziční hypergrupě lineárních prostorů hladkých funkcí dimenze dvě. In Acta mathematica 11, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 326. 2008. ISBN 978-80-8094-396-7.
  16. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy v matematických úlohách. In Sborník příspěvků z konference: Nové trendy v matematickom inžinierskom vzdelávaní. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu, 2008. s. 24-29. ISBN 978-80-552-0038-5.
  17. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy v matematických úlohách. In Sborník příspěvků z konference: Nové trendy v matematickom inžinierskom vzdelávaní. 2008. ISBN 978-80-552-0038-5.
  18. BERÁNEK, Jaroslav. Polynomy v matematických úlohách. In Sborník příspěvků z konference: Nové trendy v matematickom inžinierskom vzdelávaní. 2008. ISBN 978-80-552-0038-5.
  19. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení zajímavých úloh jako prostředek rozvíjení znalostí studentů. In 7. mezinárodní matematický Workshop. první. Brno: FAST VUT Brno, 2008. s. 69-76. ISBN 978-80-214-3727-2.
  20. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení zajímavých úloh jako prostředek rozvíjení znalostí studentů. In 7. mezinárodní matematický Workshop. 2008. ISBN 978-80-214-3727-2.
  21. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení zajímavých úloh jako prostředek rozvíjení znalostí studentů. In 7. mezinárodní matematický Workshop. 2008. ISBN 978-80-214-3727-2.
  22. BERÁNEK, Jaroslav. Transformace konečných množin a jejich druhé iterativní kořeny. In Sborník příspěvků z 5. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. s. 12-20. ISBN 978-80-8070-863-4.
  23. BERÁNEK, Jaroslav. Transformace konečných množin a jejich druhé iterativní kořeny. In Sborník příspěvků z 5. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-8070-863-4.
  24. BERÁNEK, Jaroslav. Transformace konečných množin a jejich druhé iterativní kořeny. In Sborník příspěvků z 5. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 2008. ISBN 978-80-8070-863-4.

  2007

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Cantorova množina ve vysokoškolské matematice. In Acta mathematica 10, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 270. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2007. s. 33-39. ISBN 978-80-8094-181-9.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Netradiční úlohy o goniometrických funkcích. In Sborník příspěvků z žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. CD ROM, 8 s. ISBN 978-80-8070-689-0.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Netradiční úlohy o reálných číslech. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Katolická Univerzita, 2007. s. CD-ROM, 5 s. ISBN 978-80-8084-262-8.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. O vyvážených trojicích a Josephusově problému. In 6. mezinárodní matematický Workshop. první. Brno: FAST VUT Brno, 2007. s. CD-ROM, 8 s. ISBN 80-214-2741-8.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Práce s talentovanými žáky v matematice vede k úspěch u talentových přijímacích zkoušek. In Vyučování matematice z pohledu kompetencí žáka a učitele 1. stupně základního vzdělávání. první. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 17-19, 6 s. ISBN 978-80-7043-548-9.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Problémové vyučování v matematice - goniometrické rovnice a funkce. In Sborník příspěvků ze XXV. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2007. s. CD-ROM, 7 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
  7. BERÁNEK, Jaroslav a Růžena BLAŽKOVÁ. Rámcový vzdělávací program a výuka matematiky na 1. stupni ZŠ. In Inovácia v matematickej príprave žiakov na 1. stupni ZŠ. první. Trnava: Trnavská univerzita, 2007. s. 14 - 20. ISBN 978-80-8082-158-6.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Simpsonovo pravidlo a školská matematika. In XIX. DIDMATTECH 2006. první. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárně, 2007. s. 347 - 350. ISBN 978-80-89234-23-3.

  2006

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Iterace reálných funkcí a školská matematika. In Sborník příspěvků z žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. CD ROM, 8 s. ISBN 80-8070-556-9.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. O průměrech a jejich funkcionální charakterizaci. In Acta mathematica 9, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 220. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2006. s. 93-100. ISBN 80-8094-036-3.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Pickova věta v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. In Matematika jako prostředí pro rozvoj osobnosti žáka primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 40-45. ISBN 80-244-1311-6.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Řešení rekurentních formulí a funkcionálních rovnic. In Sborník příspěvků ze XXIV. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2006. s. CD-ROM, 5 s. ISBN 80-7231-139-5.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Zasloužilý člen JČMF. Jednota českých matematiků a fyziků, 2006.

  2005

  1. VAŇUROVÁ, Milena, Jaroslav BERÁNEK a Květoslava MATOUŠKOVÁ. Aritmetika 1[online e-learningový kurz]. Milena Vaňurová, 2005.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice ve školské matematice. In Sborník příspěvků ze 2. žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2005. s. 30-38. ISBN 80-8070-430-9.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní kořeny transformací konečných množin. In Acta mathematica 8, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 188. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2005. s. 85-94. ISBN 80-8050-896-8.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Kombinatorika ve vztahu k vyučování matematice na 1. stupni základní školy. In Induktívne a deduktívne prístupy v matematike. první. Trnava: Trnavská univerzita, 2005. s. 13 - 19 (CD-ROM), 7 s. ISBN 80-8082-030-9.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Několik poznámek k pojetí nekonečna ve vyučování matematice. In Sborník příspěvků ze XXIII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Brno: Univerzita Obrany, 2005. s. CD-ROM, 5 s. ISBN 80-85960-92-3.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie čísel v přípravě učitelů 1. stupně základní školy. In Príprava učitelov elementaristov a európsky multikultúrny priestor. první. Prešov: Pedagogická fakulta PU, 2005. s. 87-92. ISBN 80-8068-372-7.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Volba vhodného označení - cesta k úspěchu při řešení úloh. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Katolická Univerzita, 2005. s. 18-22. ISBN 80-8084-066-0.

  2004

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Funkcionální rovnice. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 74 s. Matematika a didaktika matematiky, sv. 121. ISBN 80-210-3422-X.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Historie matematiky jako motivační činitel ve výuce matematiky. In Cesty (k) poznávání v matematice primární školy. první. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. s. 34-39. ISBN 80-244-0818-X.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Metrické prostory a kvadratická funkce. In Acta mathematica 7, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 125. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2004. s. 123-135, 12 s. ISBN 80-8050-666-3.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. O spojitosti iterativních kořenů nejjednodušší kvadratické funkce. In Sborník příspěvků z žilinské didaktické konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. CD ROM, 7 s. ISBN 80-8070-270-5.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Rozvoj funkčního myšlení v přípravě budoucích učitelů matematiky. In História, súčasnosť a perspektívy učitelského vzdelávania. první. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 2004. s. CD-ROM, 6 s. ISBN 80-8083-107-6.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Vybrané partie teorie čísel ve vyučování matematice. In Sborník příspěvků ze XXII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2004. s. CD-ROM, 4 s. ISBN 80-7231-116-6.
  7. BERÁNEK, Jaroslav. Využití historie matematiky jako motivačního činitele ve výuce matematiky na školách. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. první. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2004. s. CD-ROM, 6 s. ISBN 80-210-3474-2.
  8. BERÁNEK, Jaroslav. Známe všechno o kvadratické rovnici? In 3. mezinárodní matematický Workshop. první. Brno: FAST VUT Brno, 2004. s. CD-ROM, 4 s. ISBN 80-214-2741-8.

  2003

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Aditivní problémy teorie čísel. In Od činnosti k poznatku. první. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 124-127. ISBN 80-7082-955-9.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Binární algebraické operace a algebraické struktury na konečných množinách. In Matematika a didaktika matematiky. 1. vydání. Brno: Pedagogická fakulta MU, Brno, 2003. s. 5-12. ISBN 80-210-3311-8.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Cantorova množina ve výuce matematiky na VŠ. In 2. mezinárodní matematický Workshop. první. Brno: ECON publishing, 2003. s. CD-ROM, 7 s. ISBN 80-86433-28-5.
  4. BERÁNEK, Jaroslav. Hyperbolické funkce z hlediska diskrétní iterační teorie. In Acta mathematica 6, ed. PRÍRODOVEDEC, publ. č. 125. první. Nitra: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2003. s. 123-137, 13 s. ISBN 80-8050-666-3.
  5. BERÁNEK, Jaroslav. Několik poznámek k problematice výuky reálných čísel. In The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education. první. Brno: MU Brno, 2003. s. 11-20. ISBN 83-919465-1-7.
  6. BERÁNEK, Jaroslav. Reálná čísla ve školské matematice. In Sborník příspěvků z XXI. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2003. s. CD-ROM, 9 s. ISBN 80-7231-105-0.

  2002

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Dirichletův princip. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference - Podíl matematiky na přípravě učitele primární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. s. 7-11. ISBN 80-244-0440-0.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Fibonacciho čísla a školská matematika. In Sborník příspěvků z XX. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2002. s. 35-38. ISBN 80-7231-090-9.
  3. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Iterativní teorie funkcí a školská matematika. In Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2002, no. 6. první. Trnava: Trnavská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2002. s. 5-10. ISBN 80-89074-51-0.
  4. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. Noncommutative join hypergroups of affine transformations of ordered fields. 2002. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita (Univ. S. Boh.), 2002. s. 15-22. Department of mathematics report series, volume 10. ISBN 80-7040-596-1.

  2001

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Nedesítkové číselné soustavy v úlohách. In Sborník příspěvků z XIX. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2001. s. 29-32. ISBN 80-7231-071-2.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Objem rotačních těles a školská matematika. In Sborník příspěvků ze 2. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2001. s. 16-20. ISBN 80-85960-29-X.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Teorie množin v úlohách. In Matematika v príprave učitelov 1. stupňa základnej školy. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001. s. 103 - 108. ISBN 80-8055-519-2.

  2000

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Cantorova množina a mohutnost kontinua. In Sborník příspěvků z XVIII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2000. s. 25-28. ISBN 80-7231-059-3.
  2. BERÁNEK, Jaroslav. Iterativní teorie funkcí v úlohách. In Matematika a didaktika matematiky. 1. vydání. Brno: Pedagogická fakulta MU, Brno, 2000. s. 3-19. ISBN 80-210-2423-2.
  3. BERÁNEK, Jaroslav. Kartézské součiny a homomorfismy některých matematických struktur. In Matematika a didaktika matematiky. 1. vydání. Brno: Pedagogická fakulta MU, Brno, 2000. s. 21-27. ISBN 80-210-2423-2.

  1999

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Cantorova množina a číselné soustavy. In Sborník příspěvků ze XVII. vědeckého kolokvia. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 1999. s. 14-17. ISBN 80-7231-035-6.

  1998

  1. BERÁNEK, Jaroslav. O číselných soustavách trochu jinak. In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV, 1998. s. 71-76. ISBN 80-7231-025-9.

  1997

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Binární algebraické operace na konečných množinách. In XV. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1997. s. 71-76. ISBN 80-7231-001-1.

  1996

  1. BERÁNEK, Jaroslav. O jedné možnosti využití kartézského součinu. In Řízení osvojovacího procesu XIV. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1996. s. 35-41.

  1995

  1. BERÁNEK, Jaroslav. O problematice výuky hyperbolických funkcí. In Řízení osvojovacího procesu XIII. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1995. s. 48-57.

  1994

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Přístup k vysokoškolské výuce základních matematických poznatků z hlediska teorie orientovaných grafů a speciálních algeber. In Řízení osvojovacího procesu XII. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 1994. s. 73-80.

  1993

  1. BERÁNEK, Jaroslav. O interativních kořenech jisté polynomické funkce. In Matematika a didaktika matematiky. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 5-14. ISBN 80-210-0589-0.

  1991

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Kompatibilní binární operace na orbitách funkcí. In Matematika a didaktika matematiky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1991. s. 7-12. ISBN 80-210-0350-2.

  1990

  1. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. O iteračních odmocninách kvadratické funkce. In Matematika a didaktika matematiky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta UJEP v Brně, 1990. s. 7-19. ISBN 80-210-0136-4.
  2. BERÁNEK, Jaroslav a Jan CHVALINA. On Tabor`s problem concerning a certain quasi-ordering of iterative roots of functions. Aequationes Mathematicae. Waterloo: University of Waterloo, 1990, roč. 39, č. 1, s. 1-6. ISSN 00019054/90/.

  1987

  1. BERÁNEK, Jaroslav. Minicomputer na 1. stupni základní školy. Komenský : časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1987, roč. 112, č. 2, s. 93-98. ISSN 0323-0449.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 2. 2024 04:08