Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Didaktika cizích jazyků: nové výzvy pro výzkum i praxi. In Celofakultní konference doktorských studií. 2022.
 2. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků ve 21. století aneb jak naplňujeme sny Jana Amose Komenského. 2022.
 3. JANÍKOVÁ, Věra. Diskursive Landeskunde im DaF-Unterricht. In XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer. 2022.
 4. JANÍKOVÁ, Věra a Pavla MAREČKOVÁ. Förderung der plurilingualen und plurikulturellen Kompetenz im DaF-Unterricht: Mediation und Linguistic Landscapes. In Martin Lachout, Zuzana Bohušová et al. Deutsch als Fremdsprache aktiv und attraktiv in Lehre, Forschung und Studium. Německo: Dr. Kovač, 2022. s. 122-152. LINGUA Fremdsprachenunterricht in Forschung und Praxis 61. ISBN 978-3-339-12876-8.
 5. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscape als Potenzial für die Entwicklung von Sprachmittlungskompetenz. In Sprachmittlung und mediation im Fremdsprachenunterricht an Schule und Universität. 1. vyd. Německo: Frank and Timme, 2022. s. 79-106. Sprachen lehren - Sprachen lernen 12. ISBN 978-3-7329-0745-8.
 6. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscape als Potenzial für die Entwicklung von Sprachmittlungskompetenz. 1. vyd. 2022.
 7. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachdidaktik im Wandel der Zeit. Wie erfüllen wir Träume des J.A. Comenius. In Form und Funktion. 2022.
 8. JANÍK, Miroslav, Věra JANÍKOVÁ a Maria GOLDBERGER. Sprachenpolitik und Sprachbildung in Tschechien im Wandel: Spannungsfeld zwischen Reglementierung und Demokratisierung. 2022.
 9. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. In Výzkum v didaktice cizích jazyků. 2022.
 10. 2021

 11. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus) 2021. 2021 - 2021.
 12. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). 2021 - 2021.
 13. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FF UJEP, Ústí nad Labem. 2021 - 2021.
 14. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FHS, UTB, Zlín. 2021 - 2021.
 15. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF MU Brno. 2021 - 2021.
 16. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP, Ústí nad Labem. 2021 - 2021.
 17. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UK Praha. 2021 - 2021.
 18. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UKF, Nitra. 2021 - 2021.
 19. JANÍKOVÁ, Věra. členka vědeckého výboru odborného časopisu Lingua Viva. 2021 - 2021.
 20. JANÍKOVÁ, Věra. Hodnotitelka vybraných výsledků výzkumu, vývoje a inovací podle platné Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory VaVaI. 2021 - 2021.
 21. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscape als Potenzial für die Entwicklung von Sprachmittlungskompetenz. 2021.
 22. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes und ihre (sprach)didaktischen Implikationen. 2021.
 23. JANÍKOVÁ, Věra. Předsedkyně a členka hodnoticích komisí_ Národní akreditační úřad. 2021 - 2021.
 24. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0055-4.
 25. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISBN 978-80-280-0054-7.
 26. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků IV. In Research in foreign language didactics IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021.
 27. JANÍKOVÁ, Věra. Wie kann man die Lernenden im DaF-Unterricht für kulturbezogene Inhalte durch den Einsatz von Linguistic Landscapes motivieren? 2021.
 28. 2020

 29. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus). 2020.
 30. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). 2020.
 31. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem. 2020.
 32. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem. 2020.
 33. JANÍKOVÁ, Věra. členka vědeckého výboru odborného časopisu Lingua Viva. 2020.
 34. JANÍKOVÁ, Věra, Ailsa Marion RANDALL, Michaela SOJKOVÁ ŠAMALOVÁ a Pavla MAREČKOVÁ. ENGaGED or DISENGaGED? Online Materials to Help Language Teachers Support their Pupils with Dyslexia more Fully. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, roč. 3, č. 3, s. 41-46. ISSN 2533-7890.
 35. JANÍKOVÁ, Věra. Kulturní složka ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 2019-2020, č. 63, s. 5-14. ISSN 1210-0811.
 36. JANÍKOVÁ, Věra. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 2020.
 37. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-210-9821-3.
 38. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. In Research in foreign language didactics III. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-210-9822-0.
 39. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. In Research in foreign language didactics III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. ISBN 978-80-210-9821-3.
 40. 2019

 41. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus). 2019 - 2019.
 42. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). 2019 - 2019.
 43. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FF UJEP Ústí nad Labem. 2019 - 2019.
 44. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FHS UTB Zlín. 2019 - 2019.
 45. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF MU. Vědecká rada PdF MU, 2019 - 2019.
 46. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem. 2019 - 2019.
 47. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UK. 2019 - 2019.
 48. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UKF, Nitra. 2019 - 2019.
 49. JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung künftiger DaF-Lehrer(innen) mittels einer videobasierten Online-Plattform (DaF-VideoWeb). Fremdsprachen Lehren und Lernen. Tübingen: Narr Francke Attempto, 2019, roč. 48, č. 1, s. 63-83. ISSN 0932-6936. doi:10.2357/FLuL-2019-0005.
 50. JANÍKOVÁ, Věra. Erinnerungsorte und Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht. In Durand, Marie-Laure/Lefévre, Michel/ Öhl, Peter. Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. s. 251-260. ISBN 978-3-339-11110-4.
 51. JANÍKOVÁ, Věra. Jiří Levý: zakladatel československé translatologie. 2019. ISBN 978-80-210-9348-5.
 52. JANÍKOVÁ, Věra. Kulturreflexives Lernen im Hochschulunterricht DaF am Beispiel des Konzepts der Erinnerungsorte. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, 33, Supplementum, s. 43-55. ISSN 1803-7380. doi:10.5817/BBGN2019-S-4.
 53. JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlich orientierter DaF-Unterricht: Ansatz der Linguistic Landcapes. In ASIATISCHE GERMANISTENTAGUNG Einheit in der Vielfalt? Germanistik zwischen Divergenz und Konvergenz, Sapporo, Japonsko. 2019.
 54. JANÍKOVÁ, Věra. Kulturwissenschaftlicher Ansatz im Fach Deutsch als Fremdsprache am Beispiel des Konzepts Linguistic Landscapes. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2019, roč. 13, č. 2019, s. 81-98. ISSN 1802-6419.
 55. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes und ihre plurilinguale und -kulturelle Dimension aus fremdsprachendidaktischer Sicht. In 28. Kongress der DGFF, Universität Würzburg. 2019.
 56. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes und Spot-German: ihre Verwendungspotenziale für den DaF-Unterricht. In Internationale Tagung: Aktuelle landeskundliche Ansätze in DaF/DaZ, FF MU. 2019.
 57. JANÍKOVÁ, Věra. Potenzial von Linguistic Landscapes für eine kulturaufmerksame Fremdsprachendidaktik. In 27. GeSuS-Jahrestagung: Sprach(en)forschung: Disziplinen und Interdisziplinarität, Warschau. 2019.
 58. KLEČKOVÁ, Gabriela, Světlana HANUŠOVÁ, Michaela PÍŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Natalia ORLOVA, Irena MAŠKOVÁ, Alice KOURKZI a Kamila KOLMAŠOVÁ. Rámec profesních kvalit učitele cizího jazyka. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2019. ISBN 978-80-7481-243-9.
 59. JANÍK, Miroslav, Maria GOLDBERGER a Věra JANÍKOVÁ. Sprachliche Diversität als (neue)Herausforderung für Schulen: eine Fallstudie. In Europabildung. 2019.
 60. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2019 - 2019.
 61. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
 62. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9546-5.
 63. 2018

 64. MAREČKOVÁ, Pavla, Brigitte SORGER, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8848-1.
 65. MAREČKOVÁ, Pavla, Brigitte SORGER, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8847-4.
 66. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8848-1.
 67. SORGER, Brigitte, Pavla MAREČKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Helena HRADÍLKOVÁ, Rainer HAWLIK, Barbara HOLUB, Christian ASPALTER, Elisabeth FURCH a Sandra REITBRECHT. Bildungssprachliche Handlungen beobachten. Eine Handreichung zum Einsatz von Beobachtungsbögen und zur sprachaufmerksamen Unterrichtsgestaltung. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 125 s. ISBN 978-80-210-8847-4.
 68. JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědeckého výboru odborného časopisu Lingua Viva (ERIH) 2018. Lingua Viva, 2018. ISSN 2336-8136.
 69. JANÍKOVÁ, Věra. Der Fremdsprachenlehrer als Experte: Determinanten seiner professioneller Entwicklung. In Forschungskolloquium für DoktorandInnen, Universität Wien. 2018.
 70. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a její směřování v teorii a ve výzkumu. In Jana Duchovičová, Denisa Gunišová, Nina Kozárová, Rebeka Štefánia Koleňáková. Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe. 1. vyd. PdF UKF v Nitre, Slovensko: Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre, 2018. s. 30-38. ISBN 978-80-558-1277-9.
 71. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v teorii a empirii. In Workshop věnovaný vědě na PdF Západočeské univerzity v Plzni. 2018.
 72. JANÍK, Miroslav a Věra JANÍKOVÁ. Entwicklung der professionellen Wahrnehmung angehender Deutschlehrer_innen mit DaFVideoWeb: Ergebnisse einer Vorstudie. In Videoeinsatz in der fremdsprachlichen LehrerInnenbildung. 2018.
 73. JANÍKOVÁ, Věra. Erinnerungsorte aus der Perspektive von Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht. In 26. GESUS-Kongress “Traditionen und Erneuerungen“ Université Paul-Valéry Montpellier. 2018.
 74. JANÍKOVÁ, Věra. Freud und Leid der fremdsprachendidaktischen Forschung in Tschechien. In zur Konferenz des Germanistenverbands der Tschechischen Republik:Experimentierräume: Herausforderungen und Tendenzen. 2018.
 75. JANÍKOVÁ, Věra. Kognition und Emotion beim Lernen von Tertiärsprachen. In Věra Janíková, Alice Brychová, Roland Wagner, Jana Veličková. Sprachen verbinden. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2018. s. 21-30. ISBN 978-3-8300-9698-6.
 76. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes aus fremdsprachendidaktischer Perspektive. In Camilla Badstübner-Kizik, Věra Janíková. Linguistic Landscape und Fremdsprachendidaktik. Perspektiven für die Sprach-, Kultur- und Literaturdidaktik. 1. vyd. Berlin et al.: Peter Lang, 2018. s. 137-172. Possener Beiträge zur Angewandten Linguistik, svazek 10. ISBN 978-3-631-77028-3.
 77. JANÍKOVÁ, Věra a Camilla BADSTÜBNER-KIZIK. Linguistic Landscapes und Fremdsprachendidaktik. 1. vyd. Berlin et al.: Peter Lang, 2018. 359 s. Possener Beiträge zur Angewandten Linguistik, svazek 10. ISBN 978-3-631-77028-3.
 78. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. In Research in Foreign Language Pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9217-4.
 79. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in Foreign Language Pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 182 s. ISBN 978-80-210-9217-4.
 80. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachen verbinden. Beiträge der 24. Linguistik- und Literaturtage. 2018.
 81. JANÍKOVÁ, Věra a Pavla MAREČKOVÁ. Sprachstandsbeobachtung im DaF-Unterricht: Ein Forschungsbericht. Lingua Viva. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 2018, XIV, č. 26, s. 21-34. ISSN 1801-1489.
 82. JANÍKOVÁ, Věra. Unterrichtsforschung im Fach Deutsch als Fremdsprache. In Germanistik im Dialog Germanistik in der Mitte Europas. 2018.
 83. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. In Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 144 s. ISBN 978-80-210-9230-3.
 84. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 144 s. ISBN 978-80-210-9231-0.
 85. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 144 s. ISBN 978-80-210-9230-3.
 86. JANÍKOVÁ, Věra. Zum Paradigmenwechsel in der Kulturdidaktik - Linguistic Landscapes. 2018.
 87. 2017

 88. JANÍKOVÁ, Věra. Auswirkungen der Migrationsbewegungen auf Bildungseinrichtungen (Frühkindliche Bildung, Schulbildung, Hochschulbildung, Erwachsenenbildung). 2017.
 89. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education.Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2017. 2017 - 2017.
 90. JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen. 2017 - 2017.
 91. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady FF UJEP. 2017 - 2017.
 92. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady FHS UTB Zlín. 2017 - 2017.
 93. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady PdF Brno. 2017 - 2017.
 94. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady PdF UKF Nitra. 2017 - 2017.
 95. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady PeDF UJEP Ústí nad Labem. 2017 - 2017.
 96. JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědeckého výboru oborného časopisu Lingua Viva (ERIH) 2017. 2017 - 2017.
 97. JANÍKOVÁ, Věra. Deutsch als zweite Fremdsprache in der Tertiärsprachenforschung. In Internationale wisssenschaftliche Tagung Synergien – 25 Jahre Germanistik und DAAD an der Philosoph Konstantin-Universität Nitra. 2017.
 98. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a její směřování. In INOVATÍVNE TRENDY V ODBOROVÝCH DIDAKTIKÁCH V KONTEXTE POŽIADAVIEK PRAXE. 2017.
 99. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes als Forschungsgebiet und sprachdidaktisches Potential. Aussiger Beiträge. Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre. Wien: Univerzita J.E. Purkyně, 2017, roč. 11, č. 1, s. 123-140. ISSN 1802-6419.
 100. JANÍKOVÁ, Věra. Linguistic Landscapes im DaF-Unterricht. In 16. Kongress des Lateinamerikanischen Germanistenverbandes Germanistik in Lateinamerika: Neuorientierungen – Neue Perspektiven. 2017.
 101. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Lingvisticky orientovaný výzkum v didaktice cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 131 s. ISBN 978-80-210-8868-9.
 102. JANÍKOVÁ, Věra. Positiver Transfer und Text(sorten)kompetenz beim Schreiben in mehreren Sprachen. In Zhu, Jianhua, Zhao, Jin, Szurawitzki, Michael. Germanistik zwischen Tradition und Innovation. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017. s. 179-183. ISBN 978-3-631-70764-7. doi:10.3726/b10792.
 103. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning / Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
 104. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Research in foreign language teaching and learning/ Fremdsprachenlehr- und Fremdsprachenlernforschung. In Research in foreign language teaching and learning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 193 s. ISBN 978-80-210-8869-6.
 105. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachstandsbeobachtung im DaF-Unterricht. In 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V. Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt. 2017.
 106. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2017 - 2017.
 107. JANÍKOVÁ, Věra a Jana NÁLEPOVÁ. Zentrum und Peripherie. Aus fremdsprachendidaktischer Sicht. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 198 s. ISBN 978-80-7510-251-5.
 108. 2016

 109. JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen 2016. ÖDaF-Mitteilungen, 2016 - 2016. ISSN 2196-9167.
 110. JANÍKOVÁ, Věra. členka vědecké rady časopisu ÖDaF-Mitteilungen. ÖDaF-Mitteilungen, 2016 - 2018. ISSN 2196-9167.
 111. ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. doi:10.18355/XL.2016.09.01.91-109.
 112. JANÍKOVÁ, Věra. Kognition und Emotion beim Lernen von Tertiärsprachen. In 24. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GeSuS) e.V. Linguistik- und Literaturtage in Brno: Sprachen verbinden. 2016.
 113. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenlernen und Identität in der Fremdsprachenforschung und -didaktik. In Internationale Konferenz: Zentrum und Peripherie. 2016.
 114. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenporträts als Mittel, im Unterricht Deutsch als zweite Fremdsprache die (Lern)motivation zu erhöhen. Lingua Viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016, XII, č. 23, s. 40-54. ISSN 1801-1489.
 115. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachliche und kulturelle Vielfalt des heutigen Brünn: Linguistic Landscapes und ihre didaktischen Implikationen. In Vielfältige Konzepte – Konzepte der Vielfalt: Interkulturalität(en) weltweit. 2016.
 116. JANÍKOVÁ, Věra. Stříbrná medaile MU. Rektor MU, 2016.
 117. JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků a identita. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2016, roč. 26, č. 1, s. 24-50. ISSN 1211-4669.
 118. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
 119. JANÍKOVÁ, Věra a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 241 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 173. ISBN 978-80-210-8497-1.
 120. JANÍKOVÁ, Věra. 24. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE IN BRNO/ TSCHECHISCHE REPUBLIK: SPRACHEN VERBINDEN. 2016.
 121. 2015

 122. JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ a Michaela PÍŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům IV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2015. 204 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 172. ISBN 978-80-210-8120-8.
 123. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Cena děkana. Děkan PdF MU, 2015.
 124. JANÍKOVÁ, Věra. Členka hodnotícího panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace (2SHVb) pro hodnocení výsledků ve vědě při Úřadu vlády. 2015 - 2017.
 125. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus). Aussiger Beiträge, 2015. ISSN 1802-6419.
 126. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Lingua Viva (ERIH). Lingua Viva, 2015. ISSN 2336-8136.
 127. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2015. ISSN 1855-4431.
 128. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2015.
 129. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2015.
 130. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vědecká rada Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015.
 131. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2015.
 132. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2013. 2015.
 133. JANÍKOVÁ, Věra. Das Stiefkind wird doch bemuttert! In Theorie und Praxis der Fremd- und Muttersprachenausbildung. 2015.
 134. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Determinanten der Entwicklung und Aufrechterhaltung des Expertenwissens von Fremdsprachenlehrern. In Janíková, Věra; Andrášová Hana. Deutsch ohne Grenzen: Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. s. 145-164. ISBN 978-80-263-0932-1.
 135. JANÍKOVÁ, Věra a Hana ANDRÁŠOVÁ. Deutsch ohne Grenzen. Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2015. 372 s. ISBN 978-80-263-0932-1.
 136. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 2. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8.
 137. JANÍKOVÁ, Věra. Lehramt Deutsch als Fremdsprache: Etappen und Ergebnisse der Curriculumsentwicklung. In Lektoren-Treffen in Prag. 2015.
 138. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachige Schreib- und Text(sorten)kompetenz in curricularen Vorgaben, Sprachprüfungen, Sprachlehrwerken und im Sprachunterricht. Teilergebnisse einer Vorstudie. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 1, s. 2-14. ISSN 1803-4411.
 139. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára ULIČNÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Ocenění za pozoruhodnou výzkumně zaměřenou publikaci v kategorii monografie (2013 -2014). Česká asociace pedagogického výzkumu, 2015.
 140. JANÍKOVÁ, Věra. Perspektive einer Universitätsprofessorin. In Kompetenzfeld Auslandslektorat (Universität Wien). 2015.
 141. JANÍKOVÁ, Věra. Positiver Transfer von Text(sorten)kompetenz beim Schreiben in mehreren Sprachen. In XIII.Weltkongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik (IVG), Shanghai 2015. 2015.
 142. JANÍKOVÁ, Věra. Sprache lernt man (nur) durch Sprechen. In Deutschlehrertag Prag. 2015.
 143. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenportraits im Unterricht Deutsch als zweite Fremdsprache. In 23. LINGUISTIK- UND LITERATURTAGE SANKT PETERSBURG: DIE SPRACHEN MITTELEUROPAS UND DARÜBER HINAUS. 2015.
 144. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache ( recenzované neimpaktované periodikum). Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2015. ISSN 1803-4411.
 145. JANÍKOVÁ, Věra. Učení se více cizím jazykům ve výzkumu:na příkladu němčiny (L3) po angličtině (L2). XLinguae. SVO, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 54-71. ISSN 1337-8384. doi:10.17846/XL.2015.08.02.54-71.
 146. JANÍKOVÁ, Věra. Vorbereitung der Lehrkräfte auf die Aufgaben der Internationalisierung an Schulen. In Böhm, J.; Stütz, R. Vielfalt in der Bildung. 1. vyd. Bielefeld: transcript Verlag, 2015. s. 127-148. ISBN 978-3-8376-3291-0.
 147. 2014

 148. JANÍKOVÁ, Věra, Jana JAŠKOVÁ, Jana CHOCHOLATÁ, Marie STODOLOVÁ, Pavel ZLATNÍČEK, Martina ČEŘOVSKÁ, Miroslav JANÍK, Eliška DUNOWSKI, Ivana HOVOŘÁKOVÁ, Jitka SEDLÁČKOVÁ, Gabriela HUBLOVÁ, Pavla JAHODOVÁ, Adéla STRAKOVÁ, Veronika TOMÁNKOVÁ, Michaela ŠAMALOVÁ a Slavomíra KLIMSZOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 149. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. ISBN 978-80-210-7568-9.
 150. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 379 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 171. ISBN 978-80-210-7568-9.
 151. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům III. 2014.
 152. JANÍKOVÁ, Věra. Anregungen zu einem differenzierten Unterricht. 2014.
 153. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge. Aussiger Beiträge, 2014. ISSN 1802-6419.
 154. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Lingua Viva. Lingua Viva, 2014. ISSN 1801-1489.
 155. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2014. ISSN 1855-4431.
 156. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 2014.
 157. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2014.
 158. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP, Ústí nad Labem. 2014.
 159. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 2014.
 160. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2014.
 161. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. 2014.
 162. JANÍKOVÁ, Věra. Determinanten der professionellen Entwicklung von Fremdsprachenlehrkräften. 2014.
 163. JANÍKOVÁ, Věra. Determinanten der professionellen Entwicklung von Fremdsprachenlehrkräften. In Deutsch ohne Grenzen. 2014.
 164. TŮMA, František, Michaela PÍŠOVÁ, Petr NAJVAR a Věra JANÍKOVÁ. Expert teachers’ interactive cognition: An analysis of stimulated recall. New Educational Review. 2014, roč. 36, č. 2, s. 289-299. ISSN 1732-6729.
 165. PÍŠOVÁ, Michaela, Klára KOSTKOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Foreign language teachers: what are we specific in? In LLCE 2014, Nitra. 2014.
 166. JANÍKOVÁ, Věra. Individuální mnohojazyčnost a její psycholingvistické aspekty se zřetelem k osvojování jazyků. XLinguae European Scientific Language Journal. Nitra: Filozofická fakulta UKF, 2014, roč. 7, č. 1, s. 29-45. ISSN 1337-8384.
 167. JANÍKOVÁ, Věra. Langsam und trotzdem erfolgreich Deutsch lernen. In 6. Internationale Konferenz DaF. Kleine Lerner, große Lehrer, wirksamer Unterricht. 2014.
 168. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachige Schreib- und Textkompetenz in curricularen Vorgaben, Sprachprüfungen, Sprachlehrwerken und im Sprachunterricht. In 1st International Conference on Language Education and Research CLEaR2014. 2014.
 169. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachige Schreib- und Textkompetenz in curricularen Vorgaben, Sprachprüfungen, Sprachlehrwerken und im Sprachunterricht. In 1st International Conference on Language Education and Research CLEaR2014. 2014.
 170. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachigkeit und Textkompetenz. In 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 2014.
 171. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachigkeit und Textkompetenz. Teilergebnisse einer Tertiärsprachenforschung. In 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 2014.
 172. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachigkeit und Textkompetenz. Teilergebnisse einer Tertiärsprachenforschung. In 22. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen. 2014.
 173. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Subjective determinants of the development of foreign language teacher expertise. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2014, roč. 24, č. 6, s. 857-877. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2014-6-857.
 174. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2014. ISSN 1803-4411.
 175. JANÍKOVÁ, Věra a Sandra REIBRECHT. Textkompetenz in mehreren Sprachen. Forschungsergebnisse und weiterführende Forschungsansätze. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2014, roč. 2014, č. 15, s. 73-88. ISSN 1803-408X.
 176. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. The model of foreign language teacher expertise: a prototype view. In 1st International Conference on Language Education and Research CLEaR2014. 2014.
 177. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7704-1.
 178. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků III. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7704-1.
 179. 2013

 180. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 2013.
 181. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 165. ISBN 978-80-210-6682-3.
 182. BRYCHOVÁ, Alice a Věra JANÍKOVÁ. Bildung und Sprachen in Europa / Education and Languages in Europe. 2013.
 183. JANÍKOVÁ, Věra. Členka oborové komise B5 (FRVŠ). Fond rozvoje vysokých škol, 2013.
 184. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus) (2016). Aussiger Beiträge, 2013 - 2016. ISSN 1802-6419.
 185. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vědecka rada Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2013.
 186. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vědecká rada Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013.
 187. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Vědecká rada Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2013, 2013.
 188. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2013, 2013.
 189. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre. Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2013, 2013.
 190. JANÍKOVÁ, Věra. Deklarierte versus realisierte Förderung von Mehrsprachigkeit aus bildungs- und sprachenpolitischer Sicht. In Die Internationale Deutschlehrertagung (IDT). 2013.
 191. SORGER, Brigitte a Věra JANÍKOVÁ. Der Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Schreibkompetenz. 2013.
 192. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaft: Didaktik - Deutsch als Fremdsprache. Brno: Tribun EU, 2013. 163 s. ISBN 978-80-263-0377-0.
 193. JANÍKOVÁ, Věra. Differenzierung als Prinzip eines Sprachunterrichts bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. In Martin Lachout. Quo vadis Fremdsprachendidaktik? Zu neuen Perspektiven des Fremdsprachenunterrichts. 1. vyd. Hamburg: Dr Kovač-Verlag, 2013. s. 129-140. 25. ISBN 978-3-8300-7104-4.
 194. JANÍKOVÁ, Věra. Ergebnisse zur Textsortenanalyse Einladung in der Grundschule. In Der Einfluss der Mehrsprachigkeit auf die Schreibkompetenz. 2013.
 195. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Klára KOSTKOVÁ a Petr NAJVAR. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In XX. výroční konference ČPdS Koncepce vzdělání v současné kurikulární diskusi. 2013.
 196. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Klára KOSTKOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Expertnost učitele cizích jazyků: výsledky výzkumu založeného na pozorování a rozhovorech. In 20. výroční konference ČPdS "Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi". 2013.
 197. JANÍKOVÁ, Věra, František TŮMA a Petr NAJVAR. Fremdsprachenlehrkräfte als Experten: Teilergebnisse einer introspektiven Studie. In Janíková, Věra; Seebauer, Renate. Education and Languages in Europe/ Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 121-130. ISBN 978-3-643-50505-7.
 198. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenlernen und Internationalisierung. In Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen. 2013.
 199. JANÍKOVÁ, Věra a Renate SEEBAUER. INTRODUCTION Education and Languages in Europe. In Janikova, V., Seebauer, R. Education and Languages in Europe / Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. MUNSTER: LIT VERLAG, 2013. s. 9-11. ISBN 978-3-643-50505-7.
 200. JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Muni Press, 2013. 127 s. neurčeno. ISBN 978-80-210-6683-0.
 201. JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost a didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 127 s. ISBN 978-80-210-6683-0.
 202. JANÍKOVÁ, Věra. Motivation und Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache: Teilergebnisse einer Pilotstudie. In Janíková, Věra; Sorger, Brigitte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Didaktik-Deutsch als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Tribun, 2013. s. 77-85. ISBN 978-80-263-0377-0.
 203. JANÍKOVÁ, Věra. Postkomunikační výuka cizích jazyků. In Mezinárodní konference Aplikovaná lingvistika, FF UKF, Nitra, 23.5.2013. 2013.
 204. NAJVAR, Petr, František TŮMA a Věra JANÍKOVÁ. Profily jako nástroje hledání individuálních charakteristik učitelů cizích jazyků - expertů. In Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2013.
 205. JANÍKOVÁ, Věra a Anatoli RAKHKOCHKINE. Prozesse der Internationalisierung an deutschen und tschechischen Schulen. 2013.
 206. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ a Věra JANÍKOVÁ. Researching expertise in teachers of English. In Horváthová B. Mapping and Applying Research in Foreign Language Education. první. Nitra: Pedagogická fakulta UKF Nitra, 2013. s. 126-143. ISBN 978-80-558-0281-7.
 207. HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045.
 208. SORGER, Brigitte, Tomáš KÁŇA, Věra JANÍKOVÁ, Sandra REITBRECHT a Alice BRYCHOVÁ. Schreiben in mehreren Sprachen: Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. 358 s. ISBN 978-80-263-0558-3.
 209. JANÍKOVÁ, Věra. Studie I: Einladungsschreiben für einen Freund. In Sorger, Brigitte; Káňa, Tomáš; Janíková, Věra; Reitbrecht, Sandra, Brychová, Alice (Hrsg.). Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun, 2013. s. 136-163. ISBN 978-80-263-0558-3.
 210. JANÍKOVÁ, Věra a Sandra REITBRECHT. Transfer und mehrsprachige Text(sorten)kompetenz. In Sorger, Brigitte, Káňa,Tomáš, Janíková, Věra, Reitbrecht, Sadra, Brychová, Alice. Schreiben in mehreren Sprachen. Deutsch nach Englisch: Mehrsprachigkeit und ihr Einfluss auf die Textkompetenz. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2013. s. 127-135. ISBN 978-80-263-0558-3.
 211. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
 212. PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 233 s. ISBN 978-80-210-6681-6.
 213. JANÍKOVÁ, Věra, Brigitte SORGER, Simona KORYČÁNKOVÁ, Karla ONDRÁŠKOVÁ, Petra SUQUET a Radek VOGEL. Vícejazyčná lingvistická terminologie. 1. vyd. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2013. 78 s. ISBN 978-80-86956-70-1.
 214. JANÍKOVÁ, Věra, Světlana HANUŠOVÁ, Renée GRENAROVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Výuka cizích jazyků v inkluzivní třídě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 184 s. ISBN 978-80-210-6580-2.
 215. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka němčiny po angličtině se zřetelem k didaktice mnohojazyčnosti. In Přednáška v rámci vysokoškolské oborově didaktické přípravy učitelů cizích jazyků. 2013.
 216. 2012

 217. JANÍKOVÁ, Věra. Afektivní strategie učení ve vyučování cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. s. 245-256. ISBN 978-80-7315-235-2.
 218. JANÍKOVÁ, Věra. Členka oborové komise F5 (FRVŠ) 2012. Fond rozvoje vysokých škol, 2012.
 219. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2012. Vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, 2012.
 220. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FF UJEP, Ústí nad Labem. 2012.
 221. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Vědecká rada Filozofické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, 2012.
 222. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012. Vědecká rada Pedagogické fakulty Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, 2012.
 223. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2012. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2012, 2012.
 224. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2012. Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2012, 2012.
 225. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Es gibt viele Gründe Deutsch zu lernen (přednáška na gymnáziu v Praze). 2012.
 226. BRYCHOVÁ, Alice, Věra JANÍKOVÁ a Kamila SLADKOVSKÁ. Evropské jazykové portfolio v praxi. 1. vydání. Praha: NÚV, 2012. 113 s. ISBN 978-80-87063-70-5.
 227. PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert Teacher: the nature of expertise (in FLT perspective). In ECER conference. Abstracts. 2012.
 228. PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Klára KOSTKOVÁ. Expert Teacher: the nature of expertise (in FLT perspective). In ECER conference. 2012.
 229. JANÍKOVÁ, Věra a Michaela PÍŠOVÁ. Expertnost učitele a výzkum v didaktice cizích jazyků. In CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY V ŠKOLE 9. 2012.
 230. JANÍKOVÁ, Věra. Fortbildung als Chance zur Qualitätsicherung des fremdsprachlichen Unterrichts. In N.V. Bogatenkova. Konzeptionen und Strategien lebenslangen Lernens im internationalen Kontext/ Current Trends in the Concepts and Strategies of Lifelong Learning. 1. vyd. Sankt Petersburg: SPB APPO, 2012. s. 96-100. ISBN 978-5-7434-0614-2.
 231. JANÍKOVÁ, Věra a Alice BRYCHOVÁ. Fremdsprachenunterricht und Mehrsprachigkeitspolitik in Tschechien. In SPRACHENPOLITIK UND SPRACHLEHRE. 2012.
 232. JANÍKOVÁ, Věra. Gesellschaftliche und individuelle Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik. In FOCUS ON EUROPE 2012, PH GRAZ, 30.10.2012. 2012.
 233. JANÍKOVÁ, Věra. K současným směrům výzkumu didaktiky cizích jazyků v německém kontextu. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 21-31. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
 234. JANÍKOVÁ, Věra. Lebenslanges Fremdsprachenlernen. In CURRENT TRENDS IN THE CONCEPTS AND STRATEGIES OF LIFELONG LEARNING. 2012.
 235. JANÍKOVÁ, Věra a Miroslav JANÍK. Mehrsprachigkeit und DaF als L3-Unterricht. In Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht. 2012.
 236. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. 2012.
 237. JANÍKOVÁ, Věra. Phraseogesten im DaF-Unterricht. In Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 2012.
 238. JANÍKOVÁ, Věra. Prinzipien eines Sprachunterrichts im Wandel der Zeit. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: MU, 2012, roč. 5, č. 2, s. 109-118. ISSN 1803-4411.
 239. JANÍKOVÁ, Věra. Sensibilisierung für individuelle Mehrsprachigkeit. Lingua viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2012, roč. 8, č. 15, s. 45-54, 9 s. ISSN 1801-1489.
 240. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2012 - 2016. ISSN 1803-4411.
 241. PÍŠOVÁ, Michaela a Věra JANÍKOVÁ. Teacher expertise and research in foreign language didactics. In Konference Cudzie jazyky a kultury v škole 9. 2012.
 242. JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a žáci se specifickými poruchami učení. In Grenarová, R., Vítková, M. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v cizojazyčné výuce a ve výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 54-87. ISBN 978-80-210-6024-1.
 243. JANÍKOVÁ, Věra a Miroslav JANÍK. Videostudie als Untersuchungsmethode im Tertiärsprachenunterricht. In Oliver Holz, Renate Seebauer. Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht/ Interactive and Competence-Orientated Education. 1. vyd. Hamburg: Kovač, 2012. s. 180-190. ISBN 978-3-8300-6422-0.
 244. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 91 s. ISBN 978-80-210-6108-8.
 245. 2011

 246. JANÍKOVÁ, Věra. Členka oborové komise F5 (FRVŠ) 2011. Fond rozvoje vysokých škol, 2011.
 247. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). 2011 - 2022.
 248. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2011.
 249. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2011. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2011.
 250. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre 2011. Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2011.
 251. JANÍKOVÁ, Věra. členka vědeckého výboru odborného časopisu Aussiger Beiträge (Scopus). Aussiger Beiträge, 2011 - 2018. ISSN 1802-6419.
 252. JANÍKOVÁ, Věra. DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülern. In Přednáška na Univerzitě Greifswald. 2011.
 253. JANÍKOVÁ, Věra. Deutschlernen kann den Kindern Spaß machen und ihre angeborene Mehrsprachigkeit fördern. In Matjaž Duh, Renate Seebauer. Beiträge zum Internationalen Jahr der Jugend. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2011. s. 78-86, 8 s. ISBN 978-3-643-90081-4.
 254. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. Brno: Tribun EU, 2011. 237 s. ISBN 978-80-263-0079-3.
 255. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 175 s. ISBN 978-80-210-5035-8.
 256. JANÍKOVÁ, Věra. Evropské jazykové portfolio a strategie učení. In Elektronické jazykové portfolio v praxi. 2011.
 257. JANÍKOVÁ, Věra. Expertiseforschung und Fremdsprachenlehrer. In Přednáškový a studijní pobyt PH Solothurn, Švýcarsko. 2011.
 258. JANÍKOVÁ, Věra. Expertnost učitele cizích jazyků se zřetelem k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Cudzie jazyky a kultúra 8. 2011.
 259. JANÍKOVÁ, Věra. Expertnost učitele cizích jazyků se zřetelem k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Pokrivčáková, Silvia (ed.): Current Issues in Teaching Foreign Languages. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 9-42, 33 s. ISBN 978-80-210-5608-4.
 260. JANÍKOVÁ, Věra. Frühes Fremdsprachenlernen mit spielerischem Ansatz. In Internationales Jahr der Jugend Univerzita Maribor. 2011.
 261. JANÍKOVÁ, Věra. Heterogenität in einer Fremdsprachenklasse: unterschiedliche Lernausgangslagen. PEDAGOGIJA: Teorija un prakse.VI. Liepaja: Liepajas Universitate, 2011, VI, č. 02, s. 288-305. ISSN 1407-9143.
 262. PÍŠOVÁ, Michaela, Věra JANÍKOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. K metodologii výzkumu v didaktice cizích jazyků. In Janíková, V., Píšová, M., Hanušová, S. a kol. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 11 - 25. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 263. NĚMEC, Martin. Kvalitativní výzkumná sonda do subjektivních učitelských teorií učitelů – vzdělavatelů v oblasti didaktického překladu. In JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 61-74, 13 s. Spisy Pedag. fakulty Masarykovy univerzity 155. ISBN 978-80-210-5718-0.
 264. JANÍKOVÁ, Věra. Leistungsbeurteilung im DaF-Unterricht bei lernschwachen Schülerinnen und Schülern. In Grenarová, R., Vítková, M. Hodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků s SPU. Evaluation in Foreign language Teaching to learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 84-113, 29 s. ISBN 978-80-210-5664-0.
 265. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit am Beispiel Deutsch nach Englisch – in Forschung und schulischer Praxis. 2011.
 266. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, VII, č. 13, s. 54-62. ISSN 1801-1489.
 267. SORGER, Brigitte a Věra JANÍKOVÁ. Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. Brno: Tribun EU, 2011. 148 s. ISBN 978-80-263-0203-2.
 268. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Metodologické otázky výzkumu výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 169 s. ISBN 978-80-210-5718-0.
 269. JANÍKOVÁ, Věra. Mnohojazyčnost v jazykovém vzdělávání a ve výzkumu. In Gálová, S., Klimentová, K. Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2011. s. 100-108. ISBN 978-80-552-0713-1.
 270. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Moderní přístupy k hodnocení v cizojazyčné výuce se zřetelem k žákům s SPU. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 205-218. ISBN 978-80-7315-220-8.
 271. JANÍKOVÁ, Věra. Poradenství a diagnostická kompetence učitele cizích jazyků v kontextu inkluzivního vzdělávání. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. / Education of Pupils with Special Education Needs V. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 219-232, 13 s. ISBN 978-80-210-5709-8.
 272. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachenpolitik und Fremdsprachenunterricht in der Tschechischen Republik. In Sorger, B., Janíková, V. (Hrsg.) Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 21-28. ISBN 978-80-263-0203-2.
 273. PÍŠOVÁ, Michaela, Petr NAJVAR, Tomáš JANÍK, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, František TŮMA a Jana ZERZOVÁ. Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 154 s. ISBN 978-80-210-5744-9.
 274. BRYCHOVÁ, Alice. Tertiärsprachendidaktik und ihre Resonanz in einigen ausgewählten DaF-Lehrwerken. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in der Tschechischen Republik am Beispiel Deutsch nach Englisch. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 69-78, 9 s. ISBN 978-80-263-0203-2.
 275. JANÍKOVÁ, Věra. Tvořivá dramatika ve výuce cizích jazyků. Cizí jazyky. Brno: Tribun EU, 2011, roč. 54, č. 4, s. 136-139. ISSN 1210-0811.
 276. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků. In Janíková, V. a kol. Výuka cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 200 s. ISBN 978-80-247-3512-2.
 277. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků zaměřená na žáka. In Janíková, V. a kol. Výuka cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. s. 50-77, 27 s. ISBN 978-80-247-3512-2.
 278. JANÍKOVÁ, Věra, Michaela PÍŠOVÁ a Světlana HANUŠOVÁ. Výzkum výuky cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 94 s. ISBN 978-80-210-5719-7.
 279. JANÍKOVÁ, Věra. Zu multifaktoriellen Veränderungen im DaF-Unterricht in der Tschechischen Republik. In Janíková, Věra; Sorger Brigitte. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache im veränderten sprachenpolitischen Kontext nach der Bologna-Reform. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 52-66. ISBN 978-80-263-0079-3.
 280. JANÍKOVÁ, Věra. Zur Mehrsprachigkeitsforschung. In Přednáškový a studijní pobyt PH Solothurn, Švýcarsko. 2011.
 281. JANÍKOVÁ, Věra. Zur Neuinterpretation von Differenzierung im Fremdsprachenunterricht. In 20. Linguistik-Tage in Prag. 2011.
 282. 2010

 283. JANÍKOVÁ, Věra. Bologna-Prozess und die Lehrerbildung in Tschechien. In Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chancen und Risiken neuer Entwicklungen. 1. vyd. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, 2010. s. 347-358. ISBN 978-3-8340-0745-2.
 284. JANÍKOVÁ, Věra. Členka oborové komise F5 (FRVŠ) 2010. 2010.
 285. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2010. 2010.
 286. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UJEP Ústí nad Labem. Vědecká Rada PdF UJEP Ústí nad Labem, 2010 - 2018.
 287. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 2010. 2010.
 288. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre . Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre, 2010.
 289. JANÍKOVÁ, Věra. Diferenciace v cizojazyčné výuce a oborově didaktickém výzkumu. In Povinné vzdělávání: vnější nebo vnitřní diferenciace? 2010.
 290. JANÍKOVÁ, Věra. Diferencovaný a individuální přístup k žákům ve výuce cizích jazyků. In Marie Vítková, Jiří Havel (eds.): Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7.
 291. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik als Transferwissenschaft im DaF-Curriculum. In Problems of Knowledge Transfer from the Related Disciplines of the German as a Foreign Language in the Foreign Language Teachers' Training. 2010.
 292. JANÍKOVÁ, Věra. Heterogenität und Chancengleichheit im Fremdsprachenunterricht. In Bildung und Bürgergesellschaft. 2010.
 293. JANÍKOVÁ, Věra. High level language proficiency and language talent in pedagogical research. In Šimoník, O. (ed.): School and talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 27-37. ISBN 978-80-210-5350-2.
 294. HANUŠOVÁ, Světlana, Věra JANÍKOVÁ, Renée GRENAROVÁ, Hana KYLOUŠKOVÁ, Pavla MAREČKOVÁ, Zdeňka SCHEJBALOVÁ a Rita Chalmers COLLINS. Individualizace a diferenciace ve výuce cizích jazyků na 1. a 2. stupni ZŠ. In ŠKOLA PRO VŠECHNY Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
 295. JANÍKOVÁ, Věra. Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb. In Univerzita Wroclaw. 2010.
 296. JANÍKOVÁ, Věra. Individuelle Unterschiede im Fremdsprachenerwerb: ein Blick in die Theorie und Empirie. In 3. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. 2010.
 297. JANÍKOVÁ, Věra. Jazykově nadaní a mimořádně pokročilí žáci ve výuce němčiny. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.): Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of Pupils with Special Educational Needs IV. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. s. 185-196. ISBN 978-80-7315-201-7.
 298. JANÍKOVÁ, Věra. Mimořádná pokročilost v jazyce a jazykové nadání v pedagogickém výzkumu. In Šimoník, O. (ed.): Vzdělávání nadaných žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 46-56. ISBN 978-80-210-5349-6.
 299. JANÍKOVÁ, Věra. Multifaktorielle Veränderungen im DaF-Unterricht in der Tschechischen Republik. In Postavení germanistiky v České republice po boloňské reformě, SG ČR. 2010.
 300. JANÍKOVÁ, Věra. Nadání a mimořádná pokročilost žáka ve výuce cizího jazyka. In „Cudzie jazyky v škole 7“ (Foreign Languages at School 7), PdF KF Nitra. 2010.
 301. JANÍKOVÁ, Věra. Nadání, jazykové nadání a výuka němčiny. In Cizojazyčná výuka a nadaný žák, PdF MU Brno. 2010.
 302. JANÍKOVÁ, Věra. Probleme des Wissenstransfers von den Bezugswissenschaften des Faches DaF in die DaF-Lehrer-Ausbildung. 2010.
 303. JANÍKOVÁ, Věra a Pavel ZLATNÍČEK. Professionalisierung der Fremdsprachenlehrer/-innen. In Neue Wege in der Lehrerprofessionalisierung. 2010.
 304. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Schön langsam gefällt mir Deutsch ganz gut! Anregungen zu einem differenzierten Unterricht für langsamere LernerInnen. Frühes Deutsch - Fachzeitschrift für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2010, roč. 19, 21/2010, s. 8-14. ISSN 1866-3451.
 305. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachbegabung und überdurschschnittliche Sprachkenntnisse im Deutschunterricht. In Grenarová, R., Vítková, M. (eds.): Cizojazyčná výuka a nadaný žák/Foreign Language Teaching and a Gifted and Talented Pupil. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 107-125. ISBN 978-80-210-5375-5.
 306. JANÍKOVÁ, Věra. Umgang mit Heterogenität im Fremdsprachenunterricht. In Seebauer, R. (Hrsg.): Europäische Perspektiven 3. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2010. s. 117-126. Europäische Kooperationen, Band 3. ISBN 978-3-643-50204-9.
 307. JANÍKOVÁ, Věra a Pavel ZLATNÍČEK. Unterrichtsqualität und Professionalisierung von Fremdsprachenlehrern. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. 1. vyd. MUNSTER: Lit Verlag, 2010. s. 120-127. ISBN 978-3-643-50153-0.
 308. JANÍKOVÁ, Věra. Visuelle Anlässe zur Entwicklung der Fertigkeit Sprechen. In Kirchliche Päd. Hochschule Graz. 2010.
 309. JANÍKOVÁ, Věra. Zu Neurowissenschaften im Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenlehren. Lingua Viva. České Budějovice: Pedagogická fakulta JČU, 2010, VI, č. 11, s. 55-62. ISSN 1801-1489.
 310. 2009

 311. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Analyse für Lehrwerke Deutsch als Fremdsprache - unter dem Aspekt der Entwicklung der kommunikativen (pragmatischen) Kompetenz. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1. vydání, Brno, 2009. ISBN 978-80-210-5075-4.
 312. JANÍKOVÁ, Věra. Auf dem Weg zur Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung. In Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2009. s. 104-113. ISBN 978-3-643-50024-3.
 313. JANÍKOVÁ, Věra. Auch Kinder mit Lernschwierigkeiten können die Fremdsprachen stressfrei lernen. In XIV. Internationale Tagung der Deutschelehrerinnen und Deutschlehrer. 2009.
 314. JANÍKOVÁ, Věra. Bewegtes Lernen und psycholinguistischer Deutschunterricht bei Kindern mit gestörter Kommunikationsfähigkeit. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1. vyd. Brno: ACADEMICUS, 2009. s. 104-113. ISBN 978-80-87192-04-7.
 315. JANÍKOVÁ, Věra. Bologna-Prozess und die Lehrerbildung. In Hochschule und Schule in der internationalen Diskussion: Chancen und Risiken neuer Entwicklungen. 2009.
 316. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Lingua Viva (ERIH) 2016. Lingua Viva, 2009 - 2016. ISSN 2336-8136.
 317. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2009. Vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně., 2009.
 318. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady FF UJEP 2016. Vědecká rada Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem, 2009 - 2018.
 319. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre 2009. Vědecká rada Pedagogické fakulty Univerzity Konštantina Filozofa v Nitre., 2009.
 320. BRYCHOVÁ, Alice. Das europäische Fremdsprachenportfolio als Instrument für die Selbstreflektierende Evaluation der kommunikativen Kompetenz II: Reflexionen über meine Dissertation. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 7-11. ISBN 978-80-210-5075-4.
 321. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache : Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum reflektierten Selbststudium. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 88 s. ISBN 978-80-210-3782-3.
 322. JANÍKOVÁ, Věra (ed.) a Brigitte (ed.) SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 225 s. x1. ISBN 978-80-87192-04-7.
 323. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků a profesionalizace učitele. In Škola v proměnách (Učitel – žák – učivo). 2009.
 324. JANÍKOVÁ, Věra. Differenzierung im Fremdsprachenunterricht: Kinder mit LRS. 2009.
 325. JANÍKOVÁ, Věra. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In PAVLOVSKÁ, Marie a Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 207-217. ISBN 978-80-210-4849-2.
 326. JANÍKOVÁ, Věra. Dramatická výchova a cizojazyčná výuka. In Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 2009.
 327. JANÍKOVÁ, Věra. Efektivita využívání metod dramatické výchovy u žáků se specifickými poruchami učení ve výuce němčiny. In VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 311-320. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7.
 328. JANÍKOVÁ, Věra. Ein guter Fremdsprachenunterricht: Was steckt dahinter? In Konference: Guter Deutschunterricht, KNJ PdF MU. 2009.
 329. JANÍKOVÁ, Věra. Europäisierung der DaF-Lehrerausbildung. In Neue Architekturen im europäischen Hochschulraum. 2009.
 330. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachliche Lehrwerke und lernschwache Schüler. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, roč. 5, č. 9, s. 56-64. ISSN 1801-1489.
 331. JANÍKOVÁ, Věra. Individualisierung und Lernerorientierung im Fremdsprachenerwerbsprozess bei lernschwachen Schülern. Beiträge zu Sprache und Sprachen 7. Helsinky: Helsinki University Press, 2009, roč. 7, č. 7, s. 425-442. ISSN 1796-0150.
 332. VEČEŘA, Miloš. Institucionální chápání práva. In FRIEDMANN, Zdeněk, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 788-801. ISBN 978-80-210-4990-1.
 333. JANÍKOVÁ, Věra. Lehrwerkanalyse und Lehrwerkkritik: Ein Forschungsbeitrag. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 7 s. ISBN 978-80-210-5075-4.
 334. JANÍKOVÁ, Věra. Lehrwerke und Fremdsprachenlernen bei Kindern mit Lernschwierigkeiten. In Linguistik-Tage in Jena. 2009.
 335. JANÍKOVÁ, Věra. Lernerzentrierter Fremdsprachenunterricht und Sprachlernspiele. In Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band IV. Hradec Králové, 2009.
 336. JANÍKOVÁ, Věra. Lernpotential der dramaspezifischen Übungen im Fremdsprachenunterricht bei Schülern mit Teilleistungsstörungen. In GRENAROVÁ, René a Marie VÍTKOVÁ. Dramatická výchova v cizojazyčné výuce u žáků s SPU /DramaTechniques in Foreign LanguageTeaching to Learners with SLD. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 75-95, 20 s. Pd-52/09-02/58. ISBN 978-80-210-5074-7.
 337. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. 2009.
 338. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. Masarykova univerzita. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 1. vydání, Brno, 2009.
 339. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. Band 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 82 s. ISBN 978-80-210-5075-4.
 340. JANÍKOVÁ, Věra. Metody a techniky dramatické výchovy při osvojování výslovnosti cizího jazyka. 2009. ISBN 978-80-210-4849-2.
 341. JANÍKOVÁ, Věra. Možnosti a limity oborové didaktiky při kultivaci profesních i lidských kvalit učitele cizích jazyků. In Škola v proměnách: Učitel-žák-učivo. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2009. s. 196-206. ISBN 978-80-7318-904-4.
 342. JANÍKOVÁ, Věra. Nácvik správné výslovnosti němčiny hrou u žáků s narušenou komunikační schopností. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 134, č. 2, s. 20-23. ISSN 0323-0449.
 343. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
 344. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5.
 345. BRYCHOVÁ, Alice. Selbstreflektiertes Lernen im DaF-Unterricht. In JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 1. vydání. Brno: ACADEMICUS, 2009. s. 42-50. ISBN 978-80-87192-04-7.
 346. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachlernspiele im lerner- und handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht. In ONDRÁKOVÁ, Jana, Petra BESEDOVÁ a Jürgen BEYER. Beiträge zur germanistischen Pädagogik. Band IV. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009. s. 87-99. ISBN 978-80-7435-024-5.
 347. JANÍKOVÁ, Věra. Teaching Early-Level Foreign Languages tu Pupils with Impaired Pronunciation Ability. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elemantary Education. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2009, roč. 2, 2-3, s. 43-54. ISSN 1855-4431.
 348. JANÍKOVÁ, Věra. Učení se cizím jazykům a řešení úloh řečového typu. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2009, roč. 52, č. 4, s. 111-114. ISSN 1210-0811.
 349. JANÍKOVÁ, Věra. Vielfache Intelligenzen und Individualisierung im Fremdsprachenunterricht. 2009.
 350. JANÍKOVÁ, Věra. Was kann den Kindern mit Lernschwierigkeiten ihr Deutschlernen leichter machen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik II. Prešov: Prešovská univerzita, 2009. 11 s. ISBN 978-80-555-0002-7.
 351. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Žáci se sociokulturním znevýhodněním a výuka cizích jazyků. In Němec, J., Vojtová, V.: Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním/Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 163-176. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4.
 352. 2008

 353. JANÍKOVÁ, Věra. Aktuelle Trends in der Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 119-125. ISBN 978-3-8258-1274-4.
 354. JANÍKOVÁ, Věra. Ausbildung der Fremdsprachenlehrer und -lehrerinnen von heute. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Univerzita Wien. 2008.
 355. JANÍKOVÁ, Věra. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. Band XX. Recenze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 3 s. Universitas 1/2008. ISSN 1212-8139.
 356. JANÍKOVÁ, Věra. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Členka redakční rady., 2008.
 357. JANÍKOVÁ, Věra. Členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education.Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2016. Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education.Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education,, 2008 - 2016. ISSN 2350-4803.
 358. JANÍKOVÁ, Věra. Členka Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 2008. Vědecká rada Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně., 2008.
 359. JANÍKOVÁ, Věra. Deutschunterricht bei Kindern mit Lernstörungen. In Foreign Language Teachers´ Conference at Grammar school Zabreh. 2008.
 360. JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrer- und Schülerrolle im Kontext der Förderung von Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. 1. vyd. München: LINCOM, 2008. s. 413-424. Sprachen. ISBN 978-3-89586-261-8.
 361. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Růžena BLAŽKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 102 s. School and Health for 21. centrury. ISBN 978-80-7392-079-1.
 362. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 102 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 978-80-7392-079-1.
 363. STOJAN, MOJMÍR. Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 106 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-079-1.
 364. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 365. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část I. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2008. 108 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-080-7.
 366. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 367. STOJAN, MOJMÍR, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ. Část II. Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. 76 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-081-4.
 368. JANÍKOVÁ, Věra. Dramapädagogik im Fremdsprachenunterricht. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 369. JANÍKOVÁ, Věra. Einige Anmerkungen zu berufsorientiertem und fachsprachlichem Deutschunterricht aus linguistischer und didaktisch-methodischer Sicht. Medizinische Fachsprache. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno, 2008, roč. 1., 1/2, s. 50-62. ISSN 1803-4411.
 370. JANÍKOVÁ, Věra. Fachsprachenunterricht und allgemeiner Fremdsprachenunterricht. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 371. JANÍKOVÁ, Věra. Fonetická-fonologická kompetence u žáků s narušenou komunikační schopností při učení se němčině. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 211- 226. Pd-27/08-02/58. ISBN 978-80-210-4708-2.
 372. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik und Sprachlehrforschung: der heutige Stand in Tschechien. In Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung, Band 1: Beispiele aus dem Bereich des Deutschen als Fremdsprache. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 7-9. ISBN 978-80-210-4764-8.
 373. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenlernen bei Kindern mit besonderen Bildungsbedürfnissen. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 374. JANÍKOVÁ, Věra. Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. 2008.
 375. JANÍKOVÁ, Věra. Jak psát závěrečnou práci zaměřenou na didaktiku cizího jazyka: jazykové prostředky. In Studentská konference. Brno. 2008.
 376. JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové prostředky jako téma závěrečná práce zaměřené na didaktiku cizího jazyka. In Aplikace didaktických zásad v závěrečných písemných pracích z cizího jazyka. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 10-14. ISBN 978-80-210-4860.
 377. JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikativer Fremdsprachenunterricht und Kinder mit Teilleistungsstörungen. In Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se speciálními poruchami učení. Brno. 2008.
 378. JANÍKOVÁ, Věra, Renée GRENAROVÁ, Světlana HANUŠOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků s SPU. Communicative Approach in Foreign Language Teaching in Learners with SLD. 2008.
 379. JANÍKOVÁ, Věra. Komunikativní přístup v cizojazyčné výuce u žáků se specifickými poruchami učení. 2008.
 380. JANÍKOVÁ, Věra. Komunikativní výuka němčiny a ústní projev u žáků s narušenou komunikační schopností. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 159-173. ISBN 978-80-7315-167-6.
 381. JANÍKOVÁ, Věra. Komunikativní výuka němčiny a ústní projev u žáků s narušenou komunikační schopností. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 2008. ISBN 978-80-7315-167-6.
 382. JANÍKOVÁ, Věra. Lernerzentrierter DaF-Unterricht in Theorie und Praxis. In Die 17. GeSuS- Linguistiktage. Helsinky-Kouvola. 2008.
 383. JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Deutschunterricht. Sprachstörungen. In Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. Telč. 2008.
 384. JANÍKOVÁ, Věra. Lernschwache Schüler im Fremdsprachenunterricht und die Lehrvoraussetzungen. In Germanistische Studien zur Sprache, Literatur und Didaktik I. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2008. s. 54-67. ISBN 978-80-8068-815-8.
 385. JANÍKOVÁ, Věra. Lingua Viva. Členka vědeckého výboru, recenzentka., 2008.
 386. JANÍKOVÁ, Věra. Mehrsprachigkeit in der Fremdsprachenlehrerausbildung. In Přednáška na zahraniční univerzitě. 2008.
 387. JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Methoden der Sprachlehr- und Sprachlernforschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 75 s. ISBN 978-80-210-4764-8.
 388. JANÍKOVÁ, Věra. Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia"Filologie (pgs.) didaktika konkrétního jazyka"na FF UK v Praze. Oborová rada doktorského studia"Filologie (pgs.) didaktika konkrétního jazyka"na FF UK v Praze., 2008.
 389. JANÍKOVÁ, Věra. Mimouniverzitní členka oborové rady doktorského studia"Filologie (pgs.) germánské jazyky a literatura"na FF UK v Praze. Oborová rada doktorského studia"Filologie (pgs.) germánské jazyky a literatura"na FF UK v Praze, 2008.
 390. JANÍKOVÁ, Věra. Narace a vyučování jazyku. Recenze. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 276 s. 180/2008. ISBN 978-80-7368-527-0.
 391. JANÍKOVÁ, Věra. Pozorování výuky v rámci pedagogické praxe budoucích učitelů německého jazyka. In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. 1. vyd. Brno: MSD, 2008. s. 266-272. ISBN 978-80-7392-052-4.
 392. JANÍKOVÁ, Věra. Revija za elementarno izobraževanje/ Journal of Elementary Education. Členka redakční rady. Založba PEF, Pedagoška fakulteta, Maribor, Slovinsko, 2008.
 393. JANÍKOVÁ, Věra. Sprache: Deutsch. Rezension.. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2008. 219 s. X. ISBN 978-80-7248-463-8.
 394. JANÍKOVÁ, Věra. Sprachlernspiele im lerner- und handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht. In Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové. 2008.
 395. JANÍKOVÁ, Věra. Teilleistungsstörungen beim Fremdsprachenlernen. Inozemni movi. Kyiev: Kyjevská národní univerzita, 2008, X, č. 2, s. 14-18. ISSN 1817-8510.
 396. JANÍKOVÁ, Věra. Učíme se učit cizí jazyky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2008. 161 s. Pd-18/08-02/58. ISBN 978-80-210-4620-7.
 397. JANÍKOVÁ, Věra. Vlastimil Brom: Der deutsche Dalimil. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41, č. 3, s. 74-76. ISSN 1211-1384.
 398. 2007

 399. JANÍKOVÁ, Věra. Aktivizující metody ve výuce němčiny. 2007.
 400. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. Výsledky řešení projektu v letech 2005-2006. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. s. 26-30, 4 s. ISBN 978-80-210-5060-0.
 401. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie žáka a učení se cizímu jazyku na stanovištích. In E-learning - využitie internetových projektov pri príprave učitel´ov cudzieho jazyka. 1. vyd. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007. s. 94-103. ISBN 978-80-8068-656-7.
 402. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní cizojazyčná třída a učebnice podporující autonomii. In KÁŇA, Tomáš a Hana PELOUŠKOVÁ. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 81-92, 13 s. Sborník prací PdF, svazek 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 403. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a elektronická média v moderních cizojazyčných učebnicích. In Hodnocení učebnic. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 55-70. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 7. ISBN 978-80-7315-148-5.
 404. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a lexikální strategie při osvojování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 210 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, svazek č. 106. ISBN 978-80-210-4433-3.
 405. JANÍKOVÁ, Věra. členka redakční rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2007 - 2018. ISSN 1855-4431.
 406. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady FHS UTB Zlín. 2007 - 2018.
 407. JANÍKOVÁ, Věra. Členka vědecké rady odborného časopisu Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education (Scopus). Revija za elementarno izobražovanje/ Journal of Elementary Education, 2007 - 2018. ISSN 1855-4431.
 408. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF MU. Vědecká Rada PDF MU, 2007 - 2018.
 409. BRYCHOVÁ, Alice. Das Sprachenportfolio als Instrument für Evaluation der fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenz. In JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 28-38. ISBN 978-80-210-4469-2.
 410. SORGER, Brigitte. Der Internationale Deutschlehrerverband - Ein Beitrag zur Fachgeschichte von Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. In JANÍKOVÁ, Věra. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 49-57, 8 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 411. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 2007.
 412. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-9, 107 s. ISBN 978-80-210-4462-3.
 413. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktika cizích jazyků v integrovaném a interdisciplinárním pojetí. In Integrované přístupy k vyučovaniu cudzích jazykov - CLIL a LLIL. Cudzie jazyky v škole 4. 1. vyd. Nitra: Pedagogická fakulta UKF, 2007. s. 20-26, 6 s. ISBN 978-80-8094-225-0.
 414. JANÍKOVÁ, Věra. Die Lehrerrolle auf dem Weg zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 54-62. ISBN 978-80-210-4501-9.
 415. JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
 416. JANÍKOVÁ, Věra, Pavla BENEŠOVÁ a Jan BUDŇÁK. Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2007. 100 s. ISBN 978-80-210-4469-2.
 417. STOJAN, MOJMÍR, JANA KRATOCHVÍLOVÁ a PAVEL PECINA. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu ZŠ. Brno: MSPress, CDV a PdF MU, 2007. 431 s. Metodická monografie. ISBN 80-900915-4-7.
 418. JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelle Kompetenz und soziokulturelle Normen im fremdsprachlichen Deutschunterricht. In Sprach- und Literaturwissenschaftliche Brückenschläge. 1. vyd. München: LINCOM, 2007. s. 531-537, 8 s. ISBN 978-3-89586-503-9.
 419. JANÍKOVÁ, Věra a Alice BRYCHOVÁ. Janíková,V.(ed.): Autonomie a cizojazyčná výuka. Masarykova univerzita, Brno 2006,364 s. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity, 2007, roč. 5/2007, č. 5, s. 66-67. ISSN 1801-1489.
 420. JANÍKOVÁ, Věra. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In Bartoňová, M.: Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 147-166. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
 421. JANÍKOVÁ, Věra. Problematika výuky němčiny u žáků se specifickými poruchami učení pohledem učitele. Výsledky výzkumu. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 92-114, 22 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
 422. JANÍKOVÁ, Věra. Probleme der legasthenen Kinder tschechischer Muttersprache beim Deutschlernen. Lingua viva. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, x, č. 5, s. 44-53. ISSN 1801-1489.
 423. JANÍKOVÁ, Věra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. 9-13. ISSN 0323-0449.
 424. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9.
 425. JANÍKOVÁ, Věra. Sozialformen und Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht (Forschunsgsbericht). In Germanistik an tschechischen Universitätetn. 1. vyd. Hradec Králové/Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 247-257. ISBN 978-80-7368-327-6.
 426. GRENAROVÁ, Renée, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Hana KYLOUŠKOVÁ. Specifické poruchy učení a výuka cizím jazykům v mezinárodním kontextu. In BARTOŇOVÁ, Miroslava (ed.) Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific Learning Difficulties in Context of Educational Fields of RVP ZV. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 133-146. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
 427. JANÍKOVÁ, Věra. Šéfredaktor odborného časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2007 - 2018. ISSN 1803-4411.
 428. JANÍKOVÁ, Věra. Učebnice cizích jazyků a autonomní učení. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2007, roč. 50, č. 4, s. 130-134, 4 s. ISSN 1210-0811.
 429. JANÍKOVÁ, Věra. Učení a vyučování cizích jazyků na počátku 21.století. In Communication, Interaction and the Process of Teaching Foreign Languages after Joining the European Union. 1. vyd. Bratislava: Lingos, 2007. s. 37-43. ISBN 978-80-89113-31-6.
 430. JANÍKOVÁ, Věra. Wie die Fremdsprachenlerner ihre Mitverantworung am eigenen Sprachenlernen wahrnehmen. In Didaktik des Deutschen als Fremdsprache in Lehre und Forschung. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 42-50. ISBN 978-80-210-4462-3.
 431. JANÍKOVÁ, Věra. Žáci s poruchami učení a chování ve výuce němčiny: rituály a pohyb. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 132, č. 2, s. 29-33. ISSN 0323-0449.
 432. 2006

 433. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 434. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 2006.
 435. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická, psychologická, společensko-politická a lingvodidaktická východiska v historizujícím pohledu. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 19-39. ISBN 80-210-4164-1.
 436. JANÍKOVÁ, Věra. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band VIII. Recenze. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 39, č. 1, s. 66-68. ISSN 1211-3384.
 437. JANÍKOVÁ, Věra. členka Vědecké rady PdF UKF Nitra. 2006 - 2018.
 438. JANÍKOVÁ, Věra. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen! Kompetenzen - Standards - Module. 2006.
 439. JANÍKOVÁ, Věra a Jana LIŠKOVÁ. Efektivita e-learningu ve výuce německého jazyka. In Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 292-301. ISBN 80-210-4164-1.
 440. BRYCHOVÁ, Alice. Evaluace možností a omezení při sebehodnocení cizojazyčné kompetence pomocí EJP. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 59-70. ISBN 80-210-4164-1.
 441. JANÍKOVÁ, Věra. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ. 1. stupeň. Vzdělávací obor: Cizí jazyk. In Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, PdF, 2006. 5 s. Spisy PdF. ISBN 80-900915-4-7.
 442. JANÍKOVÁ, Věra. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu na ZŠ. 2. stupeň. Vzdělávací obor: Cizí jazyk. In Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. 1. vyd. Brno, PdF: Masarykova univerzita, PdF, 2006. s. 11-18, 7 s. Spisy PdF. ISBN 80-900915-4-7.
 443. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 444. STOJAN, Mojmír, Hana BABYRÁDOVÁ, Růžena BLAŽKOVÁ, Zdeněk FRIEDMANN, Josef JANÁS, Věra JANÍKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Blanka KNOPOVÁ, Pavel KONUPČÍK, Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Svatopluk NOVÁK, Vojtěch NOVÁČEK, Pavel PECINA, Irena PLUCKOVÁ, Jana SKÁCELOVÁ, Bohumíra ŠMAHELOVÁ, Kamil ŠTĚPÁNEK a Jitka ZÍTKOVÁ. Implementace dopravní výchovy do školního vzdělávacího programu základních škol. Brno: MS Press, PdF MU, 2006. 431 s. Škola a zdraví pro 21. století. ISBN 80-900915-4-7.
 445. KRBŮŠKOVÁ, Věra. Interaktivní vyučování jako součást autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148-163, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 446. JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové vzdělávání a jazykové kurikulum na počátku 21.století. In Problémy kurikula základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 203-215. ISBN 80-210-4125-0.
 447. JANÍKOVÁ, Věra. Modernisierung als Kernbegriff gesellschaftlicher Veränderungen auch in der Schule. In Modernisierung der Bildung - Modernisierung durch Bildung. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2006. s. 128-141. ISBN 3-8340-0060-0.
 448. JANÍKOVÁ, Věra. Nebojme se projektů ve výuce němčiny. 2006.
 449. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy, fáze výuky, učivo a rozvíjené dovednosti v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení (zpráva z výzkumu). In Sborník z konference Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006. s. 124-147, 18 s. ISBN 80-210-4164-1.
 450. JANÍKOVÁ, Věra a Kateřina VLČKOVÁ. Organizační formy výuky a učivo v cizojazyčné výuce z hlediska autonomního učení. Pilotní výzkum. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 124-148. ISBN 80-210-4164-1.
 451. JANÍKOVÁ, Věra. Phraseologismen aus sprachdidaktischer Sicht. In Sprache und Sprachen im mitteleuropäischen Raum. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila Metoda v Trnave., 2006. s. 387-399. ISBN 80-89220-41-X.
 452. MELICHÁRKOVÁ, Kateřina. Sociální strategie učení ve výuce cizího jazyka. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 182-188, 8 s. ISBN 80-210-4164-1.
 453. FEDÁKOVÁ, Katarína. Stratégie učenia sa nemeckého jazyka - výsledky empirického výskumu. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 71-83, 364 s. ISBN 80-210-4164-1.
 454. JANÍKOVÁ, Věra, Hermann FUNK, Christine KUHN a Silke DEMME. studio d A2. Lekce 1-6. Učebnice němčiny pro jazykové a střední školy. (V.Janíková - odborná konzultace českého vydání)). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 148 s. ISBN 80-7238-546-1.
 455. TÝČOVÁ, Kateřina. Učební styly a strategie při výuce cizích jazyků. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 189-199. ISBN 80-210-4164-1.
 456. JANÍKOVÁ, Věra. Učení na stanovištích a výuka cizích jazyků. 2006. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2006. x.
 457. JANÍKOVÁ, Věra. Učení na stanovištích podporuje autonomii v procesu osvojování cizího jazyka. Komenský. Brno: PdF MU, 2006, roč. 130, č. 4, s. 11-16. ISSN 0323-0449.
 458. JANÍKOVÁ, Věra. Unterrichtsorganisation (Sozialformen) und Lernerautonomie beim Fremdsprachenlernen. Ergebnisse einer Pilotforschung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 43-58. ISBN 80-210-4214-1.
 459. JANÍKOVÁ, Věra. Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. In Bulletin CPV. 1. vyd. Brno: CPV, 2006. s. 3-12. ISBN 978-80-210-5060-0.
 460. MALÁ, Eva a Věra JANÍKOVÁ. Vztah medzi autonómnym učením a počítačom podporovanou výučbou cudzích jazykov. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie a cizojazyčná výuka. Autonomie v teorii, edukační praxi a lingvodidaktickém výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova uni, 2006. s. 302-307, 7 s. ISBN 80-210-4164-1.
 461. 2005

 462. JANÍKOVÁ (EDS.), Janíková. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 92 s. x1. ISBN 80-210-3919-1.
 463. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu vyučování a učení se cizímu jazyku. In Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 17-34. ISBN 80-210-3919-1.
 464. JANÍKOVÁ, Věra. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, Band XVII. Recenze. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 66-67. ISSN 1211-3384.
 465. JANÍKOVÁ, Věra. Didaktik des Deutschen als Fremdsprache. Anmerkungen zu aktuellen Themen mit Aufgaben zum Selbststudium. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 86 s. x1. ISBN 80-210-3782-2.
 466. JANÍKOVÁ, Věra. Emoce a emocionální strategie v cizojazyčné výuce. Komenský. Brno-Šlapanice: Pedagogická fakulta MU, 2005, roč. 130, č. 1, s. 2-7. ISSN 0323-0449.
 467. VLČKOVÁ, Kateřina. Genderové rozdíly v používání strategií učení cizímu jazyku. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. s. 75-81. ISBN 80-210-3919-1.
 468. JANÍKOVÁ, Věra a Tomáš KÁŇA. Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". 1. vyd. Brno, 2005. 173 s. ISBN 80-210-3697-4.
 469. JANÍKOVÁ, Věra. Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ. In Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru Učitelství německého jazyka pro ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 7-19. ISBN 80-210-3697-4.
 470. JANÍKOVÁ, Věra. Jazyková tvořivost a tvůrčí psaní v cizojazyčné výuce. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 49, č. 2, s. 51-53. ISSN 1210-0811.
 471. JANÍKOVÁ, Věra. Jazykové vzdělávání v České republice na počátku 21.století a základní škola. In Orientace české základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 250-259. ISBN 80-210-3870-5.
 472. JANÍKOVÁ, Věra. Kommunikative Grammatik aus sprachdidaktischer Sicht. In Grammatik und Kommunikation. Eine neue Herausforderung innerhalb des vereinigten Europa. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2005. s. 35-38. ISBN 80-89034-81-0.
 473. JANÍKOVÁ, Věra. Lernstrategien fördern die Lernerautonomie auch beim Fremdsprachenlernen. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 68-76, 14 s. ISBN 80-210-3882-9.
 474. JANÍKOVÁ, Věra. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby. Pedagogická, psychologická, lingvistická a didaktická východiska na příkladu němčiny jako cizího jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 184 s. ISBN 80-210-3877-2.
 475. VLČKOVÁ, Kateřina. Používání strategií učení cizímu jazyku a jejich efektivita v gymnaziálním vzdělávání. In JANÍKOVÁ, Věra. Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Sborník dílčích studií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. s. 53-55, 5 s. ISBN 80-210-3919-1.
 476. JANÍKOVÁ, Věra. Sociální a afektivní strategie učení a výuka němčiny u žáků se specifickými poruchami učení. In Bartoňová, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: MSD, 2005. s. 115-124. ISBN 80-86633-38-1.
 477. FUNK, Hermann, Christiana KUHN, Silke DEMME a Věra JANÍKOVÁ. Studio d. In JANÍKOVÁ, Věra. Studio d. první. Plzeň: Fraus, 2005. 280 s. ISBN 80-7238-440-6.
 478. JANÍKOVÁ, Věra. Studio d. Učebnice pro jazykové a střední školy. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2005, roč. 48, č. 5, s. 1-4. ISSN 1210-0811.
 479. JANÍKOVÁ, Věra. Učební strategie jako jedna z cest k autonomnímu učení se cizím jazykům. In Autonimie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2005. s. 41-52. x1. ISBN 80-210-3919-1.
 480. JANÍKOVÁ, Věra. Zpráva o konferenci "Výuka němčiny na české škole". Lingua viva. České Budějovice: Jihočeká univerzita, 2005, roč. 1, č. 1, s. 87-88. ISSN 1801-1489.
 481. 2004

 482. BOHUSLAVOVÁ, Libuše, Věra JANÍKOVÁ, Jana TÁBORSKÁ a Věra SLÁDKOVÁ. Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty v České republice. 1. vyd. Praha: Scientia,spol.s r.o. pedagogické nakladatelství, Praha 6, 2004. 43 s. ISBN 80-7183-313-4.
 483. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachenunterricht und Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen in der Tschechischen Republik. Problemfelder und mögliche Lösungen. In Integrations-und Sonderpädagogik in Europa. 1. vyd. BAD HEILBRUNN / OBB.: Julius Klinkhardt, 2004. s. 274-279. ISBN 3-7815-1342-4.
 484. JANÍKOVÁ, Věra a Hana PELOUŠKOVÁ. Inovativní tendence v kurikulu studijního oboru"Učitelství německého jazyka pro Základní školy". 2004.
 485. JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelles Lernen und eine multikulturell werdende Gesellschaft. In Schule in der Fremde- Fremde in der Schule. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2004. s. 304-313. ISBN 3-8258-7302-1.
 486. JANÍKOVÁ, Věra. Osvojování cizojazyčné slovní zásoby a učební strategie. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2004, roč. 48, 2004/5, č. 2, s. 42-44. ISSN 1210-1811.
 487. JANÍKOVÁ, Věra. Plurilingvismus v české škole-mýtus nebo splnitelný sen? In Motivace a multilingvismus ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Univerzita Pardubice: Scientific papers of the University of Pardubice, 2004. s. 71-78. ISBN 80-7194658-3.
 488. JANÍKOVÁ, Věra. Soziolinguistische Kompetenz als eine der Komponenten der kommunikativen Sprachkompetenz. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 41-50. ISBN 80-210-3517-X.
 489. VLČKOVÁ, Kateřina. Strategie učení cizímu jazyku jako součást kurikula lingvodidaktické přípravy studentů učitelství cizích jazyků (fakultní grant 2004, č. 3020). In JANÍKOVÁ, Věra. Sborník z konference Inovativní tendence v kurikulu učitelství německého jazyka pro základní školy. Brno: MU, 2004. s. -, 5 s. ISBN 80-210-3697-4.
 490. JANÍKOVÁ, Věra. Tvůrčí psaní jako jeden z prostředků terapie při výuce němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Vzdělávání učitelů cizích jazyků na počátku 21.století. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. s. 130-133. ISBN 80-7290-177-X.
 491. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka němčiny u žáků se speciálními potřebami učení. In Teoretické východiská a perspektívy vyučovania cudzích jazykov na roznych typoch skol. 1. vyd. Bratislava: Lingos, 2004. s. 85-93. ISBN 80-89113-10-9.
 492. 2003

 493. JANÍKOVÁ, Věra. Autonomní učení, strategie učení a cizojazyčná výuka. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 89-102. ISSN 1211-4669.
 494. JANÍKOVÁ, Věra. Emocionální aspekty ve výuce cizím jazykům. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2003, roč. 47, č. 2, s. 53 - 54. ISSN 1210-0811.
 495. JANÍKOVÁ, Věra. Interkulturelle Kommunikation,interkulturelle Sprachdidaktik und Fremdsprachenlehrerausbildung. In Könniggrätzer Linguistik - und Literaturtage. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003. s. 422-430. ISBN 80-7041-162-7.
 496. JANÍKOVÁ, Věra. Lyrický text v roli cíle a prostředku v cizojazyčné výuce na příkladě konkrétní poezie. In Vyučovanie cudzích jazykov na základných školách. 1. vyd. Trnava: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2003. s. 140-155. ISBN 80-89074-52-9.
 497. JANÍKOVÁ, Věra. Pluriregionale, projektorientierte und interkulturelle Landeskunde in der Deutschlehrerausbildung mit einem Beispiel Landeskunde Österreich. In Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2003. s. 135-142. ISBN 80-7041-125-2.
 498. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta, 2003. 120 s. ISBN 80-210-3135-2.
 499. 2002

 500. SEEBAUER, Renate, Emmanuel KOLIADIS, Zdeněk HELUS a Věra JANÍKOVÁ. ASSESSING FOR SUCCESS. Brno: Paido, 2002. s. 101-103. pedagogické literatury,135.publikace. ISBN 80-7315-024-7.
 501. JANÍKOVÁ, Věra. Curriculare Inhalte der Lehramtsausbildung und der Magister-Studiengänge der Tschechischen Republik. Historische und Zukünftige Aspekte der Curricula-Planung. 1. vyd. Regensburg: Armin Wolff,Univerzita Regensburg, 2002. s. 23. ISBN 1618-9248.
 502. JANÍKOVÁ, Věra, RNDR.BOHUSLAVOVÁ LIBUŠE,M.A., PAEDDR.LIPTÁKOVÁ ZUZANA,PHD., MGR. ŠPRUNGLOVÁ VĚRA a MGR.TÁBORSKÁ JANA. Evropské jazykové portfolio. 1. vyd. Praha: Scientia,spol.s r.o. Praha, 2002. 40 s. ISBN 80-7183-259-6.
 503. JANÍKOVÁ, Věra. Konkrétní poezie a rozvoj komunikativní kompetence ve výuce německého jazyka. Cizí jazyky. Praha: Fraus, 2002, roč. 45, č. 4, s. 123-124. ISSN 1210-0811.
 504. JANÍKOVÁ, Věra. Konkrétní poezie a výuka německého jazyka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2002. 113 s. Spisy Pedagogické fakulty,svazek 85. ISBN 80-210-2988-9.
 505. SEEBAUER, Renate, Emmanuel KOLIADIS, Zdeněk HELUS a Věra JANÍKOVÁ. Kvalita cestou kvalifikace. Brno: Paido, 2002. s. 94-95, 1 s. Pedagogické literatury,133 publikace. ISBN 80-7315-022-0.
 506. JANÍKOVÁ, Věra. Lyrický text v roli cíle a prostředku v cizojazyčné výuce na příkladě konkrétní poezie. In Vyučovanie cudzích jazykov na základných školách. Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnavě, 2002. s. 140-155. ISBN 80-89074-52-9.
 507. SEEBAUER, Renate, Emmanuel KOLIADIS, Zdeněk HELUS a Věra JANÍKOVÁ. QUALITÄT DURCH QUALIFIKATION. Brno: Paido, 2002. s. 103-105. pedagogické literatury,134.publikace. ISBN 80-7315-023-9.
 508. JANÍKOVÁ, Věra. Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a relaxační cvičení. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46,2002/03, č. 2, s. 52-54. ISSN 1210-0811.
 509. JANÍKOVÁ, Věra. Zum Stand der Curriculumsdiskussion in den verschiedenen Ausbildungsprofilen der Germanistik an Universitäten der Tschechischen Republik. In Mitte. 1. vyd. Regensburg: Armin Wolff,Univerzita Regensburg, 2002. s. 20-22. ISBN 1618-9248.
 510. 2000

 511. JANÍKOVÁ, Věra. Literarischer Text und Entwicklung der kommunikativen und interkulturellen Kompetenz im Fremdsprachenunterricht. In Beiträge zur germanistischen Pädagogik. 1. vyd. Hradec Králové: Herausgegeben von Jürgen Beyer, GAUDEAMUS, 2000. s. 50-52. ISBN 80-7041-376-X.
 512. JANÍKOVÁ, Věra. Methodik und Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache im Überblick. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000. 97 s. 3231/Pd-9/2000-17/92. ISBN 80-210-2344-9.
 513. 1999

 514. JANÍKOVÁ, Věra. Fremdsprachendidaktik in Tschechien. Schweizer Schule. Luzern: Kündig Media, 1999, roč. 5, č. 4, s. 30-34. ISSN 3-468-49840-3.
 515. JANÍKOVÁ, Věra. Proměny pojetí předmětových didaktik -didaktika cizích jazyků ve vzdělávání učitelů primární školy. In Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1. vyd. Praha: Pedagogická fakulta UK Praha, 1999. s. 193-196. Sborník vybraných referátů z vědecké konference. ISBN 80-86039-76-5.
 516. 1998

 517. JANÍKOVÁ, Věra. In der und mit der Landeskunde spielen. Fremdsprache Deutsch. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 1998, roč. 1998, č. 19, s. 40-42. ISSN 0937-3160.
 518. JANÍKOVÁ, Věra. Seminář k osvojování slovní zásoby. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 1998, roč. 42, 1-2, s. 27. ISSN 1210-1811.
 519. 1997

 520. JANÍKOVÁ, Věra a Hana ANDRÁŠOVÁ. Noch einmal Nuernberger Empfehlungen. Auskunftsgeber. Praha: Fraus,Praha, 1997, roč. 1997, č. 19, s. 8.
 521. JANÍKOVÁ, Věra a Hana ANDRÁŠOVÁ. Norimberská doporučení k ranému osvojování cizího jazyka. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. Plzeň: Jiří Fraus, 1997, roč. 40, 9-10, s. 7. ISSN 1210-1811.
 522. JANÍKOVÁ, Věra. Nuernberger Empfehlungen zum fruehen Fremchsprachenunterricht. In Nuernberger Emofehlungen zum fruehen Fremchsprachenuntericht. 1. vyd. Muenchen: Duerr + Kessler, 1997. s. 26-32. ISBN 3-8081-9200-4.
 523. 1996

 524. JANÍKOVÁ, Věra. Testování v komunikativní výuce němčiny. Čteni s porozuměním. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 1996, roč. 39, 1-2, s. 23-24. ISSN 1210-1811.
 525. 1994

 526. JANÍKOVÁ, Věra. Testování v komunikativní výuce němčiny. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. Plzeň: Jiří Fraus, 1994, roč. 1994, 3/4, s. 119-124. ISSN 1210-1811.
 527. JANÍKOVÁ, Věra. Zpráva na II.zasedání Svazu učitelů němčiny a germanistů na Slovensku. Cizí jazyky : časopis pro teorii a praxi. Plzeň: Jiří Fraus, 1994, roč. 1994, 3/4, s. 152-154. ISSN 1210-1811.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2022 01:18