Programmes and plans (new structure of studies)

Programmes and plans (new structure of studies)

Collapse all plans Expand all plans
PdF B0111A190002 B-SOCP Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20206 BSOCPcp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's full-time single-subject
PdF P20205 BSOCPhp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's full-time major
PdF P20204 BSOCPvp Social pedagogy
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's full-time minor
PdF B0111A190007 B-SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20906 BSPZPcp Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's full-time single-subject
PdF P20907 BSPZPck Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's combined single-subject
PdF B0111A190008 B-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P209ENG01 P20901 Special Education
Name in Czech: Special Education
Bachelor's full-time single-subject
PdF P209ENG05 P20905 Special Education
Name in Czech: Special Education
Bachelor's combined single-subject
PdF B0111A300002 B-SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21003 BSP3Shp Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21006 BSP3Shk Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21004 BSP3Svp Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21007 BSP3Svk Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0112A300005 B-MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21101 BMScp Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's full-time single-subject
PdF P21105 BMSck Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's combined single-subject
PdF B0114A300003 B-AJ3SA English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: English English
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P23008 BAJ3SAcp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's full-time single-subject
PdF P23005 BAJ3SAck English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's combined single-subject
PdF P23006 BAJ3SAhp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's full-time major
PdF P23007 BAJ3SAvp English Language for Education
Name in Czech: English Language for Education
Bachelor's full-time minor
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300005 B-MA3S Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P21203 BMA3Shp Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21204 BMA3Svp Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300006 B-VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P21303 BVZ3Shp Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21306 BVZ3Shk Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21304 BVZ3Svp Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21307 BVZ3Svk Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300008 B-ZE3S Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22803 BZE3Shp Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22804 BZE3Svp Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300009 B-RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21801 BRJ3Scp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time single-subject
PdF P21805 BRJ3Sck Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21803 BRJ3Shp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21806 BRJ3Shk Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21804 BRJ3Svp Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21807 BRJ3Svk Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0114A300010 B-FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21901 BFJ3Scp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time single-subject
PdF P21903 BFJ3Shp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21904 BFJ3Svp French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300011 B-PR3S Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22103 BPR3Shp Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22104 BPR3Svp Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300012 B-HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22403 BHV3Shp Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22404 BHV3Svp Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300013 B-TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22503 BTE3Shp Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P22504 BTE3Svp Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300014 B-VV3S Arts and Visual Arts for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time single-subject
PdF P22603 BVV3Shp Arts and Visual Artsfor Education
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
Name in Czech: Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300015 B-CH3S Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20403 BCH3Shp Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20404 BCH3Svp Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300016 B-FY3S Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2024
Guarantor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20603 BFY3Shp Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20604 BFY3Svp Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300017 B-DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P20705 BDE3Shp History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P20703 BDE3Shk History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P20704 BDE3Svp History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P20706 BDE3Svk History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0114A300018 B-AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21501 BAJ3Scp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time single-subject
PdF P21505 BAJ3Sck English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21503 BAJ3Shp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21504 BAJ3Svp English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF B0114A300019 B-NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P21601 BNJ3Scp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time single-subject
PdF P21605 BNJ3Sck German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined single-subject
PdF P21603 BNJ3Shp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time major
PdF P21606 BNJ3Shk German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined major
PdF P21604 BNJ3Svp German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's full-time minor
PdF P21607 BNJ3Svk German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's combined minor
PdF B0231A090003 B-FJHC French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 5/8/2018 – 4/8/2028
Guarantor: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P22003 BFJHChp French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's full-time major
PdF P22004 BFJHCvp French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's full-time minor
PdF B0915A190001 B-LOG Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P20101 BLOGcp Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's full-time single-subject
PdF P20102 BLOGck Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování (jednooborový prezenční)
Bachelor's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování (jednooborový kombinovaný)
Bachelor's combined single-subject
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2030
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Vychovatelství (jednooborový kombinovaný)
Bachelor's combined single-subject
PdF N0111A190008 N-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
master's full-time specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
Master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
Master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
Master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
Master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
Master's combined specialized
Name in Czech: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
Master's combined specialized
PdF P13115 rigo Special Education
Name in Czech: Special Education
Advanced Master's state examination
PdF N0111A190009 N-SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
master's full-time specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
Master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
Master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 3 - poruchy chování)
Master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 4 - mentální postižení a poruchy autistického spektra)
Master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 5 - souběžné postižení více vadami)
Master's combined specialized
Name in Czech: Speciální pedagogika (Specializace 6 - speciální andragogika)
Master's combined specialized
PdF P10623 RSPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 15/1/2019 – 14/1/2029
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's full-time major
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Master's combined major
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
master's full-time minor
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Master's combined minor
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Advanced Master's state examination
PdF N0112A190001 N-PP Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 28/1/2020 – 27/1/2027
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13301 NPPcp Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
master's full-time single-subject
PdF P13302 NPPck Pre-school Pedagogy
Name in Czech: Předškolní pedagogika
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Speciální výtvarná výchova (na dostudování)
master's full-time, completion only
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy (na dostudování hlavní)
master's full-time major, completion only
Name in Czech: Vizuální tvorba (na dostudování prezenční hlavní)
master's full-time major, completion only
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy (na dostudování vedlejší)
master's full-time minor, completion only
Name in Czech: Vizuální tvorba (na dostudování prezenční vedlejší)
master's full-time minor, completion only
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: English English
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time single-subject
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's combined single-subject
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time major
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's combined major
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
master's full-time minor
Name in Czech: Lower Secondary School English Language Teacher Training
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2023
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2022
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 25/9/2018 – 24/9/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's combined single-subject
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time major
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's combined major
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's full-time minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's combined minor
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
PdF N0188A300001 N-GAL2S Gallery Education and Arts Facilitation
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 21/9/2018 – 20/9/2028
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's full-time major
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's full-time minor
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
Advanced Master's state examination
PdF N0915A190001 N-LOG Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 16/10/2018 – 15/10/2028
Guarantor: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13201 NLOGcp Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
master's full-time single-subject
PdF P13205 NLOGck Speech Therapy
Name in Czech: Logopedie
Master's combined single-subject
PdF P13208 RLOG Logopedy
Name in Czech: Logopedie
Advanced Master's state examination
PdF M0113A300006 M-ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, 5 y., Mgr., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P13001 MZS15cp Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's long-cycle full-time
PdF P13002 MZS15ck Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's long-cycle combined
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Advanced Master's state examination
PdF P002 D-SPD4 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P00201 DSPD401 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral full-time
PdF P00202 DSPD402 Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral combined
PdF P002ENG D-SPZPA Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 29/9/2020 – 28/9/2028
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Study plans:
Study plans:
PdF P002ENG01 P00201 Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral full-time
PdF 1 P00202 Special Education
Name in Czech: Special Education
doctoral combined
PdF P0111D190007 D-SKPED School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00101 P00101 School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral full-time
PdF P00102 P00102 School pedagogy
Name in Czech: Školní pedagogika
doctoral combined
PdF P0111D190008 D-SCHPED School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00801 P00801 School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral full-time
PdF P00802 P00802 School Pedagogy
Name in Czech: School Pedagogy
doctoral combined
PdF P0111D300011 D-DIGE Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00701 DDIGE01 Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral full-time
PdF P00702 DDIGE02 Geography Education
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral combined
PdF P0111D300012 D-DIGEO Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00901 P00901 Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral full-time
PdF P00902 P00902 Geography Education
Name in Czech: Geography Education
doctoral combined
PdF P0111D300027 D-DCIJ_ENG Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral full-time
PdF P004ENG02 P00402 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didactics of Foreign Language
doctoral combined
PdF P0111D300028 D-DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00401 DDCIJ01 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral full-time
PdF P00402 DDCIJ02 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral combined
PdF P0111D300029 D-DCIJ_GER Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: German German
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P004GER01 P004GER01 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral full-time
PdF P004GER02 P004GER02 Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Fremdsprachendidaktik
doctoral combined
PdF P0111D300030 D-TVGP Theory of Arts and Gallery Education
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral full-time
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral combined
PdF P0111D300031 D-TAGE Theory of Art and Gallery Education
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: English English
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2030
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral full-time
Name in Czech: Theory of Art and Gallery Education
doctoral combined
PdF P0114D300003 D-HTEP Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/3/2019 – 18/3/2029
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
PdF P00501 DHTEP01 Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral full-time
PdF P00502 DHTEP02 Music Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral combined
PdF P0231D090013 D-JLK Language and Literary Communication
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 23/6/2020 – 22/6/2027
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Study plans:
Study plans:
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral full-time
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral combined
Collapse all plans Expand all plans

Programmes and fields

Programmes and fields

Collapse all fields Expand all fields
B1101 B-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Fields:
Fields:
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7504R235 VV3S Art for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
B6202 B-HPS Economic Policy and Administration
Name in Czech: Hospodářská politika a správa
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
B6731 B-SP Social Policy and Social Work
Name in Czech: Sociální politika a sociální práce
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
B6737 B-HE Environmental Humanities
Name in Czech: Humanitní environmentalistika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
B7310 B-FI Philology
Name in Czech: Filologie
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
PdF 7310R366 FJHC French Language for Commerce
Name in Czech: Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
B7401 B-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
B7501 B-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7502R021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 15/6/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
B7505 B-VY Teaching Assistant Training
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7505R008 VY Assistant for Schools
Name in Czech: Vychovatelství
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
B7506 B-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7506R002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
B7507 B-SPE Specialization in Education
Name in Czech: Specializace v pedagogice
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Sociálně pedagogické asistentství
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
PdF 7504R308 SVV3S Special Arts for Education
Name in Czech: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
PdF 7507R039 FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PdF 7504R235 VV3S Arts for Education
Name in Czech: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504R234 VI3S Visual Arts for Education
Name in Czech: Vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7504R230 HL3S Voice Education for Education
Name in Czech: Hlasová výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 7504R231 KL3S Piano for Education
Name in Czech: Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
PdF 7504R015 MA3S Mathematics for Education
Name in Czech: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 10/5/2004 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R055 PR3S Natural Science for Education
Name in Czech: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
PdF 7507R039 FJ3S French Language for Education
Name in Czech: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R081 ZE3S Geography for Education
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
PdF 7504R006 FY3S Physics for Education
Name in Czech: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
PdF 7504R009 CH3S Chemistry for Education
Name in Czech: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7507R038 DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
PdF 7507R042 TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
PdF 7507R031 VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)
Bachelor's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7504R233 HV3S Music for Education
Name in Czech: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 22/12/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
PdF 7506R028 SP3S Special Education for Education
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
PdF 7507R038 DE3S History for Education
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
PdF 7507R042 TE3S Technology and IT for Education
Name in Czech: Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
PdF 7507R031 VZ3S Health Education
Name in Czech: Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (něm.)
Bachelor's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Specialization: O Obory obchodu a služeb
Specialization: T Technické obory
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 22/12/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (angl.)
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R036 AJ3S English Language for Education
Name in Czech: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
PdF 7507R041 NJ3S German Language for Education
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507R070 RJ3S Russian Language for Education
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
B7531 B-PMP Pre-school and After-school Education
Name in Czech: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Bachelor's degree programme, 3 y., Bc.

Fields:
Fields:
PdF 7531R001 MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
PdF 7531R001 MS Pre-school Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
Bachelor's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 24/4/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
N1101 N-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7504T240 VV2S Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
N5345 N-SZ Specializations in Health Science
Name in Czech: Specializace ve zdravotnictví
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.
N7401 N-TV Physical Education and Sport
Name in Czech: Tělesná výchova a sport
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
N7501 N-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7502T021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 20/7/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502T011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Specialization: 4M Čtvrtý modul
N7503 N-ZS Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 10/11/2004 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství informatiky pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/1/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 1/3/2005 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 9/7/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 21/2/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 12/2/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 22/7/2011 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 13/12/2006 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 16/12/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní a jazykové školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 11/5/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject
Guarantor: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
N7504 N-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7504T308 SVV2S Special Arts for Education
Name in Czech: Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 29/2/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7310T033 CJ2S Czech Language and Literature
Name in Czech: Český jazyk a literatura
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 30/10/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7506T002 SP2S Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7504T240 VV2S Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
PdF 7504T241 ZSV2S Basics of Social Studies
Name in Czech: Základy společenských věd
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504T239 VI2S Visual Arts
Name in Czech: Vizuální tvorba
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. ak. soch. Jiří Sobotka
PdF 7504T237 HL2S Voice Education
Name in Czech: Hlasová výchova
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 8201T026 KL2S Piano
Name in Czech: Hra na klavír
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 25/7/2003 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Name in Czech: Galerijní pedagogika a zprostředkování umění
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy (něm.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 25/10/2007 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Music
Name in Czech: Hudební výchova
Master's degree programme, combined form, double-subject
Accreditation: 8/10/2010 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (něm.)
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy (něm.)
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol (angl.)
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání (angl.)
Master's degree programme, combined form, double-subject
Guarantor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 14/7/2008 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 17/2/2009 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
Guarantor: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2024
N7506 N-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Master's degree programme (following the Bachelor's one), 2 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 15/11/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Specialization: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OP Ostatní pedie
Specialization: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 21/5/2007 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 7/10/2008 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Master's degree programme, combined form, single-subject
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
M1501 M-BI Biology
Name in Czech: Biologie
Master's degree programme, 5 y., Mgr.
M7503 M-ZS5 Teacher Training for Primary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Master's degree programme, 5 y., Mgr.

Fields:
Fields:
PdF 7503T047 ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, full-time study mode, single-subject
Accreditation: 9/4/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
PdF 7503T047 ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Master's degree programme, combined form
Accreditation: 15/6/2001 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Specialization: AJ Anglický jazyk a literatura
Specialization: FJ Francouzský jazyk a literatura
Specialization: HV Hudební výchova
Specialization: NJ Německý jazyk
Specialization: RJ Ruský jazyk
Specialization: SP Speciální pedagogika
Specialization: VS Všeobecný směr
Specialization: VV Výtvarná výchova
P7315 D-FI4 Philology (4-years)
Name in Czech: Filologie (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, full-time study mode
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Name in Czech: Jazyková a literární komunikace
doctoral degree programme, combined form
Guarantor: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
P7501 D-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V008 PEDA Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7501V008 PEDA Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, combined form
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
P7506 D-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (tříleté)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 31/5/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (tříleté)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 31/5/2002 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 10/4/2003 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
P7507 D-SPE Specialization in Pedagogy
Name in Czech: Specializace v pedagogice
doctoral degree programme, 3 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V021 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Musical Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode
Guarantor: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Arts Education (Ger.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Arts Education (Eng.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Musical Theory and Pedagogy
Name in Czech: Hudební teorie a pedagogika
doctoral degree programme, combined form
Guarantor: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Arts Education (Ger.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (něm.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 27/2/2001 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Arts Education (Eng.)
Name in Czech: Výtvarná výchova (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7536 D-PD4 Education (4-years)
Name in Czech: Pedagogika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 20/5/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
PdF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCPA Social Education (Eng.)
Name in Czech: Sociální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
PdF 7501V008 PG Education
Name in Czech: Pedagogika
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCP Social Educaton
Name in Czech: Sociální pedagogika
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 20/5/2013 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
PdF 7501V008 PGA Education (Eng.)
Name in Czech: Pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCPA Social Education (Eng.)
Name in Czech: Sociální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.
P7537 D-SPE4 Specialization in Pedagogy (4-years)
Name in Czech: Specializace v pedagogice (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7310V330 DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didactics of Geography
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, full-time study mode
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7310V330 DCIJ Didactics of Foreign Language
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 23/7/2010 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Name in Czech: Didaktika cizího jazyka (něm.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didactics of Geography
Name in Czech: Didaktika geografie
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 26/2/2016 – 31/12/2024
Guarantor: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky
doctoral degree programme, combined form
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Name in Czech: Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Guarantor: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7540 D-SPD4 Special Education (4-years)
Name in Czech: Speciální pedagogika (čtyřleté)
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D.

Fields:
Fields:
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, full-time study mode
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Special Education (eng.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (angl.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Special Education (ger.)
Name in Czech: Speciální pedagogika (něm.)
doctoral degree programme, combined form
Accreditation: 19/10/2015 – 31/12/2024
Guarantor: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
C9999 C-CV Lifelong Education
Name in Czech: Celoživotní vzdělávání
lifelong learning, 5 y.

Fields:
Fields:
PdF 7504R004spss DPSS Special Education
Name in Czech: DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky
extension education
Specialization: CS Čtvrtá specializace
Specialization: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Specialization: ET Etopedie (Etopedy)
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OF Oftalmopedie (Ophtalmopedy)
Specialization: PP Psychopedie (Psychopedy)
Specialization: PU Specifické poruchy učení
Specialization: SO Somatopedie (Somatopedy)
Specialization: SU Surdopedie (Surdopedy)
Specialization: ZS Základní studium
PdF 7506R002 SP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
extension education
Specialization: CS Čtvrtá specializace
Specialization: ZS Základní studium
Name in Czech: DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Francouzský jazyk a literatura pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Dějepis pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Fyzika pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Občanská výchova pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Zeměpis pro základní školy
extension education
PdF 7504R004cjpp DPSCJPP Czech Language
Name in Czech: DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky
extension education
PdF 7504R004cjsk DPSCJSK Czech Language
Name in Czech: DPS Český jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ vzdělané na slovenských školách
extension education
Name in Czech: DPS Učitel odborných předmětů na středních školách
extension education
PdF 7504R004vy DPSVY Teaching Assistant Training
Name in Czech: DPS Vychovatelství
extension education
Name in Czech: ZSS Český jazyk a literatura pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Dějepis pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Hudební výchova pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Matematika pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Základy společenských věd pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Výtvarná výchova pro střední školy
extension education
PdF 7504T018fj CJ1RZSFJ French Language
Name in Czech: ZS Francouzský jazyk pro 1. stupeň ZŠ
extension education
Name in Czech: ZSS Anglický jazyk a literatura pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZSS Německý jazyk a literatura pro střední školy
extension education
Name in Czech: ZS Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ
extension education
Name in Czech: DAP Výtvarná výchova pro střední školy
extension education
PdF 7503T003ma DAPMA DAP Matematika pro základní školy
Name in Czech: DAP Matematika pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Výtvarná výchova pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Technická a informační výchova pro základní školy
extension education
PdF 7503T003inf DAPINF DAP Informatika pro základní školy
Name in Czech: DAP Informatika pro základní školy
extension education
Name in Czech: ZS1 Hudební výchova pro základní školy
extension education
Name in Czech: ZS1 Matematika pro základní školy
extension education
Name in Czech: ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy
extension education
PdF 7504T018nj CJ1RZSNJ German language
Name in Czech: ZS Německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ
extension education
Name in Czech: ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
extension education
PdF 7503T003c DAPCH DAP Chemie pro základní školy
Name in Czech: DAP Chemie pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Český jazyk a literatura pro základní školy
extension education
PdF 7504R004sp DPS Special Education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky
extension education
Specialization: CS Čtvrtá specializace
Specialization: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Specialization: ET Etopedie (Etopedy)
Specialization: LO Logopedie (Logopedy)
Specialization: OF Oftalmopedie (Oftalmopedy)
Specialization: PP Psychopedie (Psychopedy)
Specialization: PU Specifické poruchy učení
Specialization: SO Somatopedie
Specialization: SU Surdopedie (Surdopedy)
Specialization: ZS Základní studium
PdF 7504R004FB FoB Forum bohemicum
Name in Czech: Forum bohemicum
extension education
PdF 7504R004por VYCHPOR Studium pro výchovné poradce
Name in Czech: Studium pro výchovné poradce
extension education
Name in Czech: ZS1 Český jazyk a literatura pro základní školy
extension education
Name in Czech: ZSS Francouzský jazyk a literatura pro střední školy
extension education
PdF 7504R004 DPSPVC DPS Pedagog volného času
Name in Czech: DPS Pedagog volného času
extension education
Name in Czech: Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
extension education
PdF 7504R004 DPSROM2 DPS Asistent pedagoga II
Name in Czech: DPS Asistent pedagoga II
extension education
Name in Czech: Intenzivní přípravné jazykové kurzy pro Bc.
extension education
Specialization: AJ Angličtina
Specialization: FJ Francouzština
Specialization: NJ Němčina
Specialization: RJ Ruština
Name in Czech: DAP Přírodopis pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Ruský jazyk a literatura pro základní školy
extension education
Name in Czech: DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
extension education
Name in Czech: DPS Fyzika pro ZŠ
extension education
Name in Czech: DPS Chemie pro ZŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
extension education
PdF CZV_ZS15 ZS15 Primary School Teacher Training
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základních škol
extension education
Name in Czech: Ruský jazyk a literatura pro střední školy
extension education
Name in Czech: Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
PdF 7503T029 DPSMA23 DPS Matematika pro ZŠ a SŠ
Name in Czech: DPS Matematika pro ZŠ a SŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSAJ2 DPS Anglický jazyk pro ZŠ a JŠ
Name in Czech: DPS Anglický jazyk pro ZŠ a JŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSPR2 DPS Přírodopis pro ZŠ
Name in Czech: DPS Přírodopis pro ZŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSCJ2 DPS Český jazyk pro ZŠ
Name in Czech: DPS Český jazyk pro ZŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSZE2 DPS Zeměpis pro ZŠ
Name in Czech: DPS Zeměpis pro ZŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSDE2 DPS Dějepis pro ZŠ
Name in Czech: DPS Dějepis pro ZŠ
extension education
Name in Czech: DPS Hudební výchova pro ZŠ, ZUŠ a SŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSNJ2 DPS Německý jazyk pro ZŠ a JŠ
Name in Czech: DPS Německý jazyk pro ZŠ a JŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSOV2 DPS Občanská výchova pro ZŠ
Name in Czech: DPS Občanská výchova pro ZŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSIN23 DPS Informatika pro ZŠ a SŠ
Name in Czech: DPS Informatika pro ZŠ a SŠ
extension education
PdF 7503T029 DPSTEV2 DPS Technická výchova pro ZŠ
Name in Czech: DPS Technická výchova pro ZŠ
extension education
Name in Czech: DPS Výtvarná výchova pro ZŠ a SŠ
extension education
Name in Czech: Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky
extension education
PdF Expres_ter Exprester Expressive therapy focusing on art therapy
Name in Czech: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
extension education
PdF 7503T029 DPSVZ2 DPS Výchova ke zdraví pro ZŠ
Name in Czech: DPS Výchova ke zdraví pro ZŠ
extension education
Name in Czech: Intenzivní přípravné jazykové kurzy pro Mgr.
extension education
Specialization: AJ Angičtina
Specialization: FJ Francouzština
Specialization: NJ Němčina
Specialization: RJ Ruština
Name in Czech: Intenzivní jazyková příprava pro odborné vzdělávání
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz AJ pro začátečníky (A1)
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz RJ pro začátečníky (A1)
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz NJ pro začátečníky (A1)
extension education
Name in Czech: Osobnostně - sociální a dramatická výchova
extension education
Name in Czech: ZSS Ruský jazyk a literatura pro střední školy
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz anglického jazyka A2 pro obor Učitelství praktického vyučování
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz německého jazyka A2 pro obor Učitelství praktického vyučování
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz ruského jazyka A2 pro obor Učitelství praktického vyučování
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz anglického jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz německého jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů
extension education
Name in Czech: Přípravný kurz ruského jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů
extension education
Name in Czech: Kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pro učitelství pro mateřské školy se zaměřením na edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Logopedie
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Etopedie
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Oftalmopedie
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Psychopedie
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Specifické poruchy učení
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Somatopedie
extension education
Name in Czech: Doplňující studium speciální pedagogiky - Surdopedie
extension education
Name in Czech: Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro střední školy
extension education
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
extension education
Name in Czech: Základy společenských věd pro střední školy
extension education
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro střední školy
extension education
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
extension education
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
extension education
Name in Czech: Učitelství matematiky pro SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro střední školy
extension education
Name in Czech: Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství pro mateřské školy
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Výtvarná výchova pro SŠ - rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - obor výtvarná výchova
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství Výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ
extension education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
Name in Czech: Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
extension education
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
extension education
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
extension education
PdF DVICT DVICT ICT koordinátor
Name in Czech: ICT koordinátor
extension education
Accreditation: 12/4/2018 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy
extension education
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování
extension education
Name in Czech: Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education
Name in Czech: Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education
Name in Czech: Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz
extension education
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
extension education
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy – studium k prohlubování odborné kvalifikace
extension education
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství matematiky pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace etopedie
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace psychopedie
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace somatopedie
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami
extension education
Accreditation: 12/12/2019 – 11/12/2022
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education
Name in Czech: ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. st. ZŠ
extension education
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
extension education
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Výtvarná výchova na střední škole – způsobilost vyučovat další předmět
extension education
Name in Czech: Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ
extension education
Name in Czech: Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření
Lifelong Learning (provided on a one-off basis)
PdF VODA VTURIST Kurz vodní turistiky
Name in Czech: Kurz vodní turistiky
Thematic education
Name in Czech: Psychomotorika pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education
Name in Czech: Kurz doplňujícího pedagogického minima pro lektory a manažery ve firmách
Thematic education
Name in Czech: Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education
Name in Czech: Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language
Thematic education
Name in Czech: Praktická čeština pro administrativní pracovníky
Thematic education
Name in Czech: Úvodní kurz ruského jazyka - nácvik azbuky slovem i písmem, osvojení základů ruské výslovnosti
Thematic education
Name in Czech: Dětské pohybové aktivity s hudbou i bez
Thematic education
PdF ČL21 CL21stol Česká literatura 21. století
Name in Czech: Česká literatura 21. století
Thematic education
Name in Czech: Komunikační a slohová výchova pro učitele 2. stupně ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele MŠ
Thematic education
Name in Czech: Současná literatura pro děti a didaktika literární výchovy pro učitele 1. stupně ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Přípravný kurs z pedagogiky a psychologie k státním zkouškám a přijímacím zkouškám na magisterské studium učitelství odborných předmětů
Thematic education
PdF ASIST_PED ASISTPED Teaching assistant
Name in Czech: Asistent pedagoga
Thematic education
Name in Czech: Kurz zaměřený na didaktiky předmětů 1. stupně ZŠ pro žáky se SVP
Thematic education
Name in Czech: Kurz zaměřený na přípravu učitelů žáků se SVP
Thematic education
PdF ASp ASport Angličtina ve sportu
Name in Czech: Angličtina ve sportu
Thematic education
Name in Czech: Aktivizace dětí předškolního a mladšího školního věku pomocí tanečních a pohybových činností (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)
Thematic education
PdF T0000 TEST Testing field for testing
Name in Czech: Testovací obor pro testování
Thematic education
Accreditation: 1/1/2015 – 31/12/2015
Name in Czech: Kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pro učitelství pro mateřské školy se zaměřením na edukaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Thematic education
PdF CARVING CARV Od základů po carving
Name in Czech: Od základů po carving
Thematic education
PdF INSTRUKTOR LYZE Instruktor školního lyžování
Name in Czech: Instruktor školního lyžování
Thematic education
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci (s využitím pohybových her a s modifikací na předškolní věk dítěte)
Thematic education
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci
Thematic education
Name in Czech: Výběr (psychomotorických) her pro zklidnění, soustředění a relaxaci II.
Thematic education
Name in Czech: Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky
Thematic education
Name in Czech: Tradiční i netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku
Thematic education
Name in Czech: Psychomotorika pro ZŠ (i pro děti s ADHD)
Thematic education
PdF PSYCHMS_1 PSYCHMS Psychomotorika pro MŠ
Name in Czech: Psychomotorika pro MŠ
Thematic education
Name in Czech: Cvičím pro zdraví a baví mě to – zdravotní cvičení pro děti předškolního věku
Thematic education
PdF U_POHYB_ADHD UPOHYBADHD Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Name in Czech: Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Thematic education
Name in Czech: Inovativní přístupy k problematice zdraví a pohybu dětí i dospělých
Thematic education
PdF TV_HRAVE TVHRAVE TV hravě
Name in Czech: TV hravě
Thematic education
Name in Czech: Psychomotorika pro ZŠ II ( i pro děti s ADHD)
Thematic education
PdF PSYCHMS_II PSYCHMSII Psychomotorika pro MŠ II
Name in Czech: Psychomotorika pro MŠ II
Thematic education
Name in Czech: ADHD a poruchy autistického spektra v pedagogické praxi
Thematic education
PdF ZAKLADY_LYZE ZAKLADYLYZ Základní školní lyžování
Name in Czech: Základní školní lyžování
Thematic education
Name in Czech: Aplikovaná behaviorální analýza
Thematic education
Name in Czech: Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
Thematic education
Name in Czech: Další vzdělávání učitelů francouzského jazyka
Thematic education
PdF TESTCZV TESTCZV Testování CŽV
Name in Czech: Testování CŽV
Thematic education
Name in Czech: Přípravný kurz na testy studijních předpokladů (TSP) na MU
Thematic education
Name in Czech: Psychomotorické hry a aktivity ke zklidnění dětí s ADHD a ADD v MŠ a ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Výuka matematiky na 1. stupni ZŠ pro matematicky nadané žáky
Thematic education
Name in Czech: Zábavná gymnastika jako součást tělesné výchovy na ZŠ 1.
Thematic education
PdF DVEXPRESTER DVEXPRESTE Expressive therapy focusing on art therapy
Name in Czech: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Thematic education
Accreditation: 29/6/2017 – 31/12/2024
PdF KURZEXPRES KURZEXPRES Expressive therapy focusing on art therapy
Name in Czech: Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Thematic education
Name in Czech: Zážitkový kurz pro učitele anglického jazyka
Thematic education
Name in Czech: Komunikační a organizační schopnosti pro nepedagogické pracovníky
Thematic education
PdF POHYBSEN POHYBSEN Pohybové aktivity pro seniory
Name in Czech: Pohybové aktivity pro seniory
Thematic education
PdF PSYCHMSZS PSYCHMSZS Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Name in Czech: Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Výuka matematicky nadaných žáků na 2. stupni ZŠ
Thematic education
Name in Czech: Úvod do aplikované behaviorální analýzy - přípravný kurz pro behaviorální techniky
Thematic education
PdF CAMPHORKO CAMPHORKO Camp horská kola
Name in Czech: Camp horská kola
Thematic education
Name in Czech: Výuka matematiky na 2. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení
Thematic education
PdF POHAKTZAZ POHAKTZAZ Pohybové aktivity zážitkem
Name in Czech: Pohybové aktivity zážitkem
Thematic education
Name in Czech: Základní postupy v aplikované behaviorální analýze
Thematic education
Name in Czech: Rozvoj jazykových dovedností prostřednictvím francouzských písní
Thematic education
Name in Czech: Vzájemné jazykové vlivy angličtiny a francouzštiny
Thematic education
Name in Czech: Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)
Thematic education
Name in Czech: Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY
Thematic education
Name in Czech: Základy aplikované behaviorální analýzy
Thematic education
Name in Czech: Základy aplikované behaviorální analýzy
Thematic education
Name in Czech: Summer school Outdoors in Czechia 2019
Thematic education
Name in Czech: Formativní hodnocení podporující učení žáků
Thematic education
Name in Czech: Základní postupy v aplikované behaviorální analýze
Thematic education
Name in Czech: Člověk a příroda - mezipředmětové vazby
Thematic education
Accreditation: 6/2/2017 – 3/11/2019
PdF CLOPRIZE CLOPRIZE Člověk a příroda - zeměpis
Name in Czech: Člověk a příroda - zeměpis
Thematic education
Accreditation: 6/2/2017 – 3/11/2019
PdF CLOPRIPR CLOPRIPR Člověk a příroda - přírodopis
Name in Czech: Člověk a příroda - přírodopis
Thematic education
Accreditation: 6/2/2017 – 3/11/2019
PdF CLOPRICHE CLOPRICHE Člověk a příroda - chemie
Name in Czech: Člověk a příroda - chemie
Thematic education
Accreditation: 6/2/2017 – 3/11/2019
PdF CLOPRIFY CLOPRIFY Člověk a příroda - fyzika
Name in Czech: Člověk a příroda - fyzika
Thematic education
Accreditation: 6/2/2017 – 3/11/2019
Name in Czech: Finanční a ekonomické souvislosti ve středoškolském odborném vzdělávání se zaměřením na potřeby vzdělávání v oblasti obchodu a služeb
Thematic education
Name in Czech: Informační technologie pro učitele technického kreslení a technické grafiky na středních školách technického zaměření
Thematic education
Name in Czech: Technické materiály, stroje a zařízení ve středoškolském odborném vzdělávání z pohledu aktivity žáků, mezipřemětových vazeb a bezpečnosti práce
Thematic education
Name in Czech: Evaluace - nástroj pro efektivní řízení školy
Thematic education
Name in Czech: Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace učitele dětí a žáků se SVP)
Thematic education
Accreditation: 12/5/2020 – 12/5/2023
Name in Czech: Intenzivní učení ITT - předpoklady pro jeho zahájení
Thematic education
Name in Czech: Hodnocení problémového chování – identifikace a učení alternativního a žádoucího chování
Thematic education
Name in Czech: První kroky po diagnóze PAS – učení klíčových dovedností v rané fázi intervence
Thematic education
Name in Czech: Motivace a učení mandů – praktické rady a postupy
Thematic education
Name in Czech: Nácvik hygienických návyků (toalety)
Thematic education
Name in Czech: HOBIT – Hodina biologie pro život
Thematic education
Name in Czech: HOBIT – Hodina biologie pro život
Thematic education
Name in Czech: E-bezpečí (kyberšikana, kybergrooming, stalking, kyberstalking, sexting, rizika sociálních sítí aj.)
thematic education in the form of a seminar
Name in Czech: seminář "Normální je nekouřit"
thematic education in the form of a seminar
Name in Czech: Výchova k nekuřáctví a podpora zdravého životního stylu na ZŠ
thematic education in the form of a seminar
PdF 7506R002 SPZPZS Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (Základní studium)
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
PdF 7506T002 SPZPCS Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (Čtvrtá specializace)
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování se zaměřením na dopravní výchovu
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - německý jazyk
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 1/6/2006 – 31/12/2017
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Accreditation: 17/7/2012 – 31/12/2017
Name in Czech: Učitelství praktického vyučování se zaměřením na zdravotnictví
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
PdF 7506T002 SPCSU Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika (Čtvrtá specializace) pro učitele
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in an accredited degree programme, combined form
Name in Czech: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in accredited degree programmes
Name in Czech: Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
lifelong learning in accredited degree programmes
R1101 Rig-MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination, 2 y., RNDr.
R7501 Rig-PD Education
Name in Czech: Pedagogika
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
PdF 7502T011 SOCP Social Education
Name in Czech: Sociální pedagogika
Advanced Master's state examination
PdF 7502T021 SOVC Social and Free Time Education
Name in Czech: Sociální pedagogika a volný čas
Advanced Master's state examination
R7503 Rig-ZS Teacher Training for Primary Schools
Name in Czech: Učitelství pro základní školy
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství biologie pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství zeměpisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství dějepisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství fyziky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství technické výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství německého jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství chemie pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství rodinné výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství matematiky pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 5/5/2005 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 13/12/2007 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství přírodopisu pro základní školy
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství francouzského jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Advanced Master's state examination
R7504 Rig-SS Teacher Training for Secondary Schools
Name in Czech: Učitelství pro střední školy
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele středních škol
Advanced Master's state examination
Accreditation: 11/5/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Český jazyk a literatura
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 8201T026 KL Piano
Name in Czech: Hra na klavír
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 8201T031 VA Organ
Name in Czech: Hra na varhany
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T238 HV Music
Name in Czech: Hudební výchova
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 1101T016 MA Mathematics
Name in Czech: Matematika
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7506T002 SP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T239 VI Visual Creative Works
Name in Czech: Vizuální tvorba
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T240 VV Arts Education
Name in Czech: Výtvarná výchova
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
PdF 7504T241 ZSV Basics of Social Studies
Name in Czech: Základy společenských věd
Advanced Master's state examination
Accreditation: 27/2/2015 – 31/12/2024
Name in Czech: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy
Advanced Master's state examination
R7506 Rig-SPD Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination, 2 y., PhDr.

Fields:
Fields:
PdF 7506T002 SPZP Special Education
Name in Czech: Speciální pedagogika
Advanced Master's state examination
Name in Czech: Speciální pedagogika - komunikační techniky
Advanced Master's state examination
Accreditation: 3/8/2016 – 31/12/2024
PdF 7506T040 SPAN Special Education for Adults
Name in Czech: Speciální andragogika
Advanced Master's state examination
PdF 7506T041 SPPU Special Education for Teachers
Name in Czech: Speciální pedagogika pro učitele
Advanced Master's state examination
Z8999 KOS Complex studies
Name in Czech: Komplexní studia
short-term stay, 1 y.

Fields:
Fields:
Name in Czech: Multidisciplinární studia
a foreign student's short-term stay for the purpose of study
Collapse all fields Expand all fields
Time the data were pre-processed: 29/11/2020 14:17