Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
PdF B0111A190002 B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0111A190007 B-SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P20906 BSPZPcp Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P20907 BSPZPck Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF B0111A190008 B-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P209ENG01 P20901 Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P209ENG05 P20905 Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
PdF B0112A300005 B-MS Učitelství pro mateřské školy
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF B0114A300003 B-AJ3SA English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P23008 BAJ3SAcp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P23005 BAJ3SAck English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF P23006 BAJ3SAhp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
PdF P23007 BAJ3SAvp English Language for Education
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Civics and Basics of Social Studies for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Health Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Health Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Health Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Geography for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Music for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Music for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Arts and Visual Artsfor Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Arts and Visual Arts for Education
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0114A300015 B-CH3S Chemie se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0114A300016 B-FY3S Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: Physics for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: History for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: History for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: English Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný hlavní
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský prezenční vedlejší
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční hlavní
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářský prezenční vedlejší
PdF B0915A190001 B-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P20101 BLOGcp Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský prezenční jednooborový
PdF P20102 BLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
bakalářský kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training (one-field full-time)
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF P217 B-VY Vychovatelství
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Child and Youth Afterschool Education (one-field combined)
bakalářský kombinovaný jednooborový
PdF N0111A190008 N-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující kombinovaný se specializací
PdF P13115 rigo Special Education
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
PdF N0111A190009 N-SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - , Visual Impairments)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 1 - Speech and Hearing Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Visual Impairments)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 3 - Behavioral Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 4 - Intellectual Disabilities and Autism Spectrum Disorders)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 5 - Multiple Disabilities)
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Special Education (Specialization 6 - Special Adult Education)
navazující kombinovaný se specializací
PdF P10623 RSPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2029
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works (graduation)
navazující prezenční na dostudování
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation major)
navazující prezenční na dostudování hlavní
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Lower and Secondary Teacher Training in Art Education (graduation minor)
navazující prezenční na dostudování vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts and Visual Creative Works
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2023
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný hlavní
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
navazující kombinovaný vedlejší
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční hlavní
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
navazující prezenční vedlejší
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
rigorózní řízení
PdF N0915A190001 N-LOG Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P13201 NLOGcp Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
navazující prezenční jednooborový
PdF P13205 NLOGck Logopedie
Název anglicky: Speech Therapy
navazující kombinovaný jednooborový
PdF P13208 RLOG Logopedie
Název anglicky: Logopedy
rigorózní řízení
PdF P133 N-PP Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 28. 1. 2020 – 27. 1. 2027
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P13301 NPPcp Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující prezenční jednooborový
PdF P13302 NPPck Předškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school Pedagogy
navazující kombinovaný jednooborový
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský, 5 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský prezenční
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterský kombinovaný
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rigorózní řízení
PdF P002 D-SPD4 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00201 DSPD401 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
PdF P00202 DSPD402 Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský kombinovaný
PdF P002ENG D-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P002ENG01 P00201 Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský prezenční
PdF 1 P00202 Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190007 D-SKPED Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00101 P00101 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00102 P00102 Školní pedagogika
Název anglicky: School pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0111D190008 D-SCHPED School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00801 P00801 School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00802 P00802 School Pedagogy
Název anglicky: School Pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300011 D-DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00701 DDIGE01 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
PdF P00702 DDIGE02 Didaktika geografie
Název anglicky: Geography Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300012 D-DIGEO Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00901 P00901 Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský prezenční
PdF P00902 P00902 Geography Education
Název anglicky: Geography Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300027 D-DCIJ_ENG Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P004ENG01 P00401 Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (jednooborový)
doktorský prezenční
PdF P004ENG02 P00402 Didactics of Foreign Language
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300028 D-DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00401 DDCIJ01 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský prezenční
PdF P00402 DDCIJ02 Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300029 D-DCIJ_GER Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P004GER01 P004GER01 Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský prezenční
PdF P004GER02 P004GER02 Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský kombinovaný
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský prezenční
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorský kombinovaný
PdF P0111D300031 D-TAGE Theory of Art and Gallery Education
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský prezenční
Název anglicky: Theory of Art and Gallery Education
doktorský kombinovaný
PdF P0114D300003 D-HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 3. 2019 – 18. 3. 2029
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
PdF P00501 DHTEP01 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský prezenční
PdF P00502 DHTEP02 Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Music Theory and Pedagogy
doktorský kombinovaný
PdF P0231D090013 D-JLK Jazyková a literární komunikace
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský prezenční
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorský kombinovaný
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B1101 B-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Music for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Art for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
B6202 B-HPS Hospodářská politika a správa
Název anglicky: Economic Policy and Administration
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: French Language for Commerce and Administration
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
B6731 B-SP Sociální politika a sociální práce
Název anglicky: Social Policy and Social Work
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové
B6737 B-HE Humanitní environmentalistika
Název anglicky: Environmental Humanities
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové
B7310 B-FI Filologie
Název anglicky: Philology
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: French Language for Commerce and Administration
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Commerce
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
B7401 B-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
bakalářský, 3 r., Bc.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Basics of Social Studies for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
B7501 B-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social and Free Time Education
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502R011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
B7505 B-VY Vychovatelství
Název anglicky: Teaching Assistant Training
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7505R008 VY Vychovatelství
Název anglicky: Assistant for Schools
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
B7506 B-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
PdF 7506R002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506R002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506R002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
B7507 B-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - French Language
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Social Education Teacher Training
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
Název anglicky: Special Arts for Education
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language (eng.)
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Music for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Arts for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Basics of Social Studies for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Visual Arts for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Voice Education for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Richter
Název anglicky: Piano for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Název anglicky: Mathematics for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 10. 5. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (ger.)
bakalářské prezenční dvouoborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Natural Science for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Geography for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Název anglicky: Physics for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D.
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Civics and Social Studies Basic with a view to Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: History for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Health Education
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Special Education for Education (Ger.)
bakalářské prezenční dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Czech Language and Literature for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education (ger.)
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Music for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 22. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: History for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Technology and IT for Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Health Education
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Special Education for Education (Ger.)
bakalářské kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Směr: O Obory obchodu a služeb
Směr: T Technické obory
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language (eng.)
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - Russian Language
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 22. 12. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education (Eng.)
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: English Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
Název anglicky: German Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Russian Language for Education
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
B7531 B-PMP Předškolní a mimoškolní pedagogika
Název anglicky: Pre-school and After-school Education
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářské prezenční jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Název anglicky: Pre-school Teacher Training
bakalářské kombinované jednooborové
Akreditace: 24. 4. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
N1101 N-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
PdF 7504T240 VV2S Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
N5345 N-SZ Specializace ve zdravotnictví
Název anglicky: Specializations in Health Science
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
N7401 N-TV Tělesná výchova a sport
Název anglicky: Physical Education and Sport
magisterský navazující, 2 r., Mgr.
Garant: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
N7501 N-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Social and Free Time Education
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 20. 7. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7502T011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Směr: 4M Čtvrtý modul
N7503 N-ZS Učitelství pro základní školy
Název anglicky: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 10. 11. 2004 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in IT
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 1. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 1. 3. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Christian Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 9. 7. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 21. 2. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 12. 2. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 22. 7. 2011 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 13. 12. 2006 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 16. 12. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language (eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in French Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 11. 5. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School English Language Teacher Training (Eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
N7504 N-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Special Arts for Education
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 29. 2. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7310T033 CJ2S Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 30. 10. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
PdF 7506T002 SP2S Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7504T240 VV2S Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
PdF 7504T241 ZSV2S Základy společenských věd
Název anglicky: Basics of Social Studies
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
PdF 7504T239 VI2S Vizuální tvorba
Název anglicky: Visual Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. ak. soch. Jiří Sobotka
PdF 7504T237 HL2S Hlasová výchova
Název anglicky: Voice Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Vladimír Richter
PdF 8201T026 KL2S Hra na klavír
Název anglicky: Piano
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 25. 7. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Název anglicky: Gallery Education and Arts Facilitation
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Czech Language
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Arts
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers (Eng.)
magisterské navazující prezenční dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 25. 10. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
PdF 7504T238 HV2S Hudební výchova
Název anglicky: Music
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Akreditace: 8. 10. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational Education (Ger.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education (Ger.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers (Eng.)
magisterské navazující kombinované dvouoborové
Garant: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Commerce and Services
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 14. 7. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation Mechanical Engineering
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 2. 2009 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
Garant: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2024
N7506 N-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr.

Obory:
Obory:
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 15. 11. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Směr: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OP Ostatní pedie
Směr: VD Více vad
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Special Education for Teachers
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 21. 5. 2007 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
PdF 7506T002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 7. 10. 2008 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education - Communication Techniques
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
M1501 M-BI Biologie
Název anglicky: Biology
magisterský, 5 r., Mgr.
M7503 M-ZS5 Učitelství pro základní školy (pětileté)
Název anglicky: Teacher Training for Primary Schools
magisterský, 5 r., Mgr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterské prezenční jednooborové
Akreditace: 9. 4. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Název anglicky: Primary School Teacher Training
magisterské kombinované
Akreditace: 15. 6. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
Směr: AJ Anglický jazyk a literatura
Směr: FJ Francouzský jazyk a literatura
Směr: HV Hudební výchova
Směr: NJ Německý jazyk
Směr: RJ Ruský jazyk
Směr: SP Speciální pedagogika
Směr: VS Všeobecný směr
Směr: VV Výtvarná výchova
P7315 D-FI4 Filologie (čtyřleté)
Název anglicky: Philology (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorské prezenční
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Název anglicky: Language and Literary Communication
doktorské kombinované
Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
P7501 D-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V008 PEDA Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské prezenční
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7501V008 PEDA Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské kombinované
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
P7506 D-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Special Education
doktorské prezenční
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské prezenční
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Název anglicky: Special Education
doktorské kombinované
Akreditace: 31. 5. 2002 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské kombinované
Akreditace: 10. 4. 2003 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
P7507 D-SPE Specializace v pedagogice
Název anglicky: Specialization in Pedagogy
doktorský, 3 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V021 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
doktorské prezenční
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Musical Theory and Pedagogy
doktorské prezenční
Garant: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Výtvarná výchova (něm.)
Název anglicky: Arts Education (Ger.)
doktorské prezenční
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Výtvarná výchova (angl.)
Název anglicky: Arts Education (Eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
doktorské kombinované
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V005 HTEP Hudební teorie a pedagogika
Název anglicky: Musical Theory and Pedagogy
doktorské kombinované
Garant: prof. Michal Košut, Ph.D.
PdF 7501V021 VVN Výtvarná výchova (něm.)
Název anglicky: Arts Education (Ger.)
doktorské kombinované
Akreditace: 27. 2. 2001 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7501V021 VVA Výtvarná výchova (angl.)
Název anglicky: Arts Education (Eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7536 D-PD4 Pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské prezenční
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
doktorské prezenční
Akreditace: 20. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCPA Sociální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Social Education (Eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7501V008 PG Pedagogika
Název anglicky: Education
doktorské kombinované
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Educaton
doktorské kombinované
Akreditace: 20. 5. 2013 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
PdF 7501V008 PGA Pedagogika (angl.)
Název anglicky: Education (Eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
PdF 7502V011 SOCPA Sociální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Social Education (Eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
P7537 D-SPE4 Specializace v pedagogice (čtyřleté)
Název anglicky: Specialization in Pedagogy (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7310V330 DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorské prezenční
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJA Didaktika cizího jazyka (angl.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJN Didaktika cizího jazyka (něm.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Ger.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Didactics of Geography
doktorské prezenční
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorské prezenční
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education (Eng.)
doktorské prezenční
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
PdF 7310V330 DCIJ Didaktika cizího jazyka
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorské kombinované
Akreditace: 23. 7. 2010 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJA Didaktika cizího jazyka (angl.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7310V330 DICJN Didaktika cizího jazyka (něm.)
Název anglicky: Didactics of Foreign Language (Ger.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
PdF 7507V107 DIGE Didaktika geografie
Název anglicky: Didactics of Geography
doktorské kombinované
Akreditace: 26. 2. 2016 – 31. 12. 2024
Garant: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education
doktorské kombinované
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Název anglicky: Theory of Arts and Gallery Education (Eng.)
doktorské kombinované
Garant: prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
P7540 D-SPD4 Speciální pedagogika (čtyřleté)
Název anglicky: Special Education (4-years)
doktorský, 4 r., Ph.D.

Obory:
Obory:
PdF 7506V002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské prezenční
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPA Speciální pedagogika (angl.)
Název anglicky: Special Education (eng.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF 7506V002 SPZPN Speciální pedagogika (něm.)
Název anglicky: Special Education (ger.)
doktorské kombinované
Akreditace: 19. 10. 2015 – 31. 12. 2024
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
C9999 C-CV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Education
celoživotní vzdělávání, 5 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Special Education
rozšiřující vzdělávání
Směr: CS Čtvrtá specializace
Směr: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Směr: ET Etopedie (Etopedy)
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OF Oftalmopedie (Ophtalmopedy)
Směr: PP Psychopedie (Psychopedy)
Směr: PU Specifické poruchy učení
Směr: SO Somatopedie (Somatopedy)
Směr: SU Surdopedie (Surdopedy)
Směr: ZS Základní studium
PdF 7506R002 SP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rozšiřující vzdělávání
Směr: CS Čtvrtá specializace
Směr: ZS Základní studium
Název anglicky: DAP Lower Secondar School Teacher Training in English Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: DAP LowerSecondary School Teacher Training in French Language and Literatue
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003de DAPDE DAP Dějepis pro základní školy
Název anglicky: DAP Lower Secondary School Teacher Training in History
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003fy DAPFY DAP Fyzika pro základní školy
Název anglicky: DAP Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: DAP Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: DAP Lower Secondary School Teacher Training in Civics
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003ze DAPZE DAP Zeměpis pro základní školy
Název anglicky: DAP Lower Secondary School Teacher Training in Geography
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Czech Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Czech Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504R004vy DPSVY DPS Vychovatelství
Název anglicky: Teaching Assistant Training
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504T018de ZSSDE ZSS Dějepis pro střední školy
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in History
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in Music
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in Civics
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: ZSS Upper Secondary School Teacher Training in Art
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504T018fj CJ1RZSFJ ZS Francouzský jazyk pro 1. stupeň ZŠ
Název anglicky: French Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in English Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504T018aj CJ1RZSAJ ZS Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ
Název anglicky: English Language Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Art Education
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003ma DAPMA DAP Matematika pro základní školy
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003inf DAPINF DAP Informatika pro základní školy
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Primary School Teacher Training in Art Education
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504T018nj CJ1RZSNJ ZS Německý jazyk pro 1. stupeň ZŠ
Název anglicky: German language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T003c DAPCH DAP Chemie pro základní školy
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Special Education
rozšiřující vzdělávání
Směr: CS Čtvrtá specializace
Směr: DI Didaktiky předmětů 1. stupně základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 1, 2, 3
Směr: ET Etopedie (Etopedy)
Směr: LO Logopedie (Logopedy)
Směr: OF Oftalmopedie (Oftalmopedy)
Směr: PP Psychopedie (Psychopedy)
Směr: PU Specifické poruchy učení
Směr: SO Somatopedie
Směr: SU Surdopedie (Surdopedy)
Směr: ZS Základní studium
PdF 7504R004FB FoB Forum bohemicum
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504R004por VYCHPOR Studium pro výchovné poradce
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French language
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504R004 DPSPVC DPS Pedagog volného času
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: A study for the execution of specialized activities - the prevention of social pathological phenomenons
rozšiřující vzdělávání
PdF 7504R004 DPSROM2 DPS Asistent pedagoga II
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Směr: AJ Angličtina
Směr: FJ Francouzština
Směr: NJ Němčina
Směr: RJ Ruština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: DAP LowerSecondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSFY2 DPS Fyzika pro ZŠ
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSCH2 DPS Chemie pro ZŠ
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Kindergarten Teacher Training
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
PdF 7503T029 DPSMA23 DPS Matematika pro ZŠ a SŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSAJ2 DPS Anglický jazyk pro ZŠ a JŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSPR2 DPS Přírodopis pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSCJ2 DPS Český jazyk pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSZE2 DPS Zeměpis pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSDE2 DPS Dějepis pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSNJ2 DPS Německý jazyk pro ZŠ a JŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSOV2 DPS Občanská výchova pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSIN23 DPS Informatika pro ZŠ a SŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSTEV2 DPS Technická výchova pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Complementary Study of Special Education to Extend Professional Qualification
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Expressive therapy focusing on art therapy
rozšiřující vzdělávání
PdF 7503T029 DPSVZ2 DPS Výchova ke zdraví pro ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Směr: AJ Angičtina
Směr: FJ Francouzština
Směr: NJ Němčina
Směr: RJ Ruština
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Personal Social and Drama in Education
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Russian Language
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Education in the field of pedagogical sciences focused on the training of lower secondary and secondary school teachers
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: German Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: French Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Basics of Social Sciences for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: English Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: English Language Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Primary School Russian Language Teacher Training
rozšiřující vzdělávání
PdF DVZSSMA DVZSSMA Učitelství matematiky pro SŠ
Název anglicky: Teacher training: Mathematics for secondary schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lower Secondary School Russian Language Teacher Training
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: A study for the execution of specialized activities - the prevention of social pathological phenomenons.
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Kindergarten Teacher Training
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Art Education - extending the teacher's qualification to another type of school
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training for Second Stage of Primary School - Art Education
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training for Second Stage of Primary School in Art Education
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
PdF DVDAPSSVV DVDAPSSVV Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Art Education
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Specifics of teaching Czech language and literature focusing on pupils with a different mother tongue
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Czech Language Teacher Education for Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: History Teacher Education for Lower Secondary Schools
rozšiřující vzdělávání
PdF DVICT DVICT ICT koordinátor
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 4. 2018 – 31. 12. 2024
Název anglicky: English Language Teacher Education for Primary Schools
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Behavior Analyst - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Behavior Technician - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Assistent Behavior Analyst - Accredited Qualification Course
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 12. 12. 2019 – 11. 12. 2022
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání mimořádné
PdF VODA VTURIST Kurz vodní turistiky
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF ČL21 CL21stol Česká literatura 21. století
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF ASIST_PED ASISTPED Asistent pedagoga
Název anglicky: Teaching assistant
tematické vzdělávání
Název anglicky: Course focused on teaching of subjects 1st grade elementary school for pupils with SEN
tematické vzdělávání
Název anglicky: Course focused on preparing teachers for pupils with SEN
tematické vzdělávání
PdF ASp ASport Angličtina ve sportu
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Testing field for testing
tematické vzdělávání
Akreditace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
PdF CARVING CARV Od základů po carving
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF INSTRUKTOR LYZE Instruktor školního lyžování
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Introduction to Applied Behavioral Analysis - Preparatory Course for Registered Behavioral Technicians
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF PSYCHMS_1 PSYCHMS Psychomotorika pro MŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF U_POHYB_ADHD UPOHYBADHD Učení v pohybu i pro děti s ADHD
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF TV_HRAVE TVHRAVE TV hravě
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF PSYCHMS_II PSYCHMSII Psychomotorika pro MŠ II
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF ZAKLADY_LYZE ZAKLADYLYZ Základní školní lyžování
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF TESTCZV TESTCZV Testování CŽV
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Expressive therapy focusing on art therapy
tematické vzdělávání
Akreditace: 29. 6. 2017 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Expressive therapy focusing on art therapy
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF POHYBSEN POHYBSEN Pohybové aktivity pro seniory
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF PSYCHMSZS PSYCHMSZS Psychomotorika v MŠ a ZŠ
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Introduction to Applied Behavioral Analysis - Preparatory Course for Registered Behavioral Technicians
tematické vzdělávání
PdF CAMPHORKO CAMPHORKO Camp horská kola
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
PdF POHAKTZAZ POHAKTZAZ Pohybové aktivity zážitkem
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Basic Procedures in Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: Basic Procedures in Applied Behavior Analysis
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Akreditace: 6. 2. 2017 – 3. 11. 2019
PdF CLOPRIZE CLOPRIZE Člověk a příroda - zeměpis
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Akreditace: 6. 2. 2017 – 3. 11. 2019
PdF CLOPRIPR CLOPRIPR Člověk a příroda - přírodopis
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Akreditace: 6. 2. 2017 – 3. 11. 2019
PdF CLOPRICHE CLOPRICHE Člověk a příroda - chemie
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Akreditace: 6. 2. 2017 – 3. 11. 2019
PdF CLOPRIFY CLOPRIFY Člověk a příroda - fyzika
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Akreditace: 6. 2. 2017 – 3. 11. 2019
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání organizované formou semináře
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání organizované formou semináře
Název anglicky: nevyplněno
tematické vzdělávání organizované formou semináře
Název anglicky: Special Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Special Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training and Practice - Specialization: Technical Branches
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training and Practice - Specialization: Business and Services
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training and Practice - Specialization: Traffic Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - German Language
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 1. 6. 2006 – 31. 12. 2017
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Akreditace: 17. 7. 2012 – 31. 12. 2017
Název anglicky: Teacher Education - Vocational Training and Practice - Specialization: Health Care
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Teacher Training in Foreign Languages - English Language
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Special Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: History with a view to Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Geography with a view to Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Czech Language and Literature with a view to Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Civics and Social Studies Basic with a view to Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: Russian Language with a view to Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: German Language for Education
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Název anglicky: nevyplněno
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
R1101 Rig-MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení, 2 r., RNDr.
R7501 Rig-PD Pedagogika
Název anglicky: Education
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
PdF 7502T011 SOCP Sociální pedagogika
Název anglicky: Social Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Social and Free Time Education
rigorózní řízení
R7503 Rig-ZS Učitelství pro základní školy
Název anglicky: Teacher Training for Primary Schools
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Biology
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Arts
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in History
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Physics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language and Literature
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Family Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Civics
rigorózní řízení
Název anglicky: Primary School Teacher Training
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Family and Health Education
rigorózní řízení
Akreditace: 5. 5. 2005 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary and Language School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
rigorózní řízení
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
rigorózní řízení
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
rigorózní řízení
Akreditace: 13. 12. 2007 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training in Czech Language and Literature for Pupils with a Different Mother Tongue
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in German Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Russian Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in English Language
rigorózní řízení
R7504 Rig-SS Učitelství pro střední školy
Název anglicky: Teacher Training for Secondary Schools
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Special Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Special Education for Upper Secondary School Teachers
rigorózní řízení
Akreditace: 11. 5. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7310T033 CJ Český jazyk a literatura
Název anglicky: Czech Language and Literature
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 8201T026 KL Hra na klavír
Název anglicky: Piano
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 8201T031 VA Hra na varhany
Název anglicky: Organ
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T238 HV Hudební výchova
Název anglicky: Music
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 1101T016 MA Matematika
Název anglicky: Mathematics
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7506T002 SP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T239 VI Vizuální tvorba
Název anglicky: Visual Creative Works
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T240 VV Výtvarná výchova
Název anglicky: Arts Education
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
PdF 7504T241 ZSV Základy společenských věd
Název anglicky: Basics of Social Studies
rigorózní řízení
Akreditace: 27. 2. 2015 – 31. 12. 2024
Název anglicky: Teacher Training of Specialized Subjects
rigorózní řízení
Název anglicky: Special Education for Vocational School Teachers
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Czech Language
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
rigorózní řízení
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Art
rigorózní řízení
R7506 Rig-SPD Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení, 2 r., PhDr.

Obory:
Obory:
PdF 7506T002 SPZP Speciální pedagogika
Název anglicky: Special Education
rigorózní řízení
Název anglicky: Special Education - Communications Technics
rigorózní řízení
Akreditace: 3. 8. 2016 – 31. 12. 2024
PdF 7506T040 SPAN Speciální andragogika
Název anglicky: Special Education for Adults
rigorózní řízení
Název anglicky: Special Education for Teachers
rigorózní řízení
Z8999 KOS Komplexní studia
Název anglicky: Complex studies
krátkodobý pobyt, 1 r.

Obory:
Obory:
Název anglicky: Multidisciplinary studies
krátkodobý studijní pobyt zahraničního studenta
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 23. 10. 2020 19:52