Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ a Zdeněk KRÁL. Castlemanova nemoc – neinfekční a nemaligní lymfadenopatie se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a systémovými zánětlivými projevy. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, č. 4, s. 8-17. ISSN 1805-398X.
 2. BRYCHTOVÁ, Monika, Monika VLACHOVÁ, Jana GREGOROVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Erdheimova-Chesterova choroba. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 34, č. 6, s. 434-439. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021434.
 3. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Martin ŠTORK a Zuzana ADAMOVÁ. Léčba multicentrické a unicentrické formy Castlemanovy choroby. Farmakoterapie. 2021, roč. 17(3), s. 408-415.
 4. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Luděk POUR, Martin KREJČÍ, Martin ŠTORK, Viera SANDECKÁ a Zdeněk ADAM. Léčba tří pacientů s Erdheimovou-Chesterovou chorobou kladribinem, případně kombinací kladribinu a cyklofosfamidu a přehled léčby této nemoci. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. 157-164. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/VNL.2021.037.
 5. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Martin ŠTORK a Zuzana ADAMOVÁ. Nemaligní a neinfekční příčina lymfadenopatie – Castlemanova choroba. Klinické projevy a stanovení diagnózy. Farmakoterapie. 2021, roč. 17, č. 3, s. 400-407.
 6. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ a Zdeněk ŘEHÁK. Onemocnění asociované s IgG4. Klin onkol. 2021, roč. 34(2), s. 92-102. ISSN 0862-495X.
 7. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Martin ŠTORK a Zuzana ADAMOVÁ. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4 – klinické projevy a léčba. Farmakoterapie. 2021, roč. 17, č. 3, s. 416-426.
 8. KREJČÍ, Marta, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Martin KREJČÍ, Zdenka KNECHTOVÁ a Zdeněk KRÁL. Outcome of COVID-19 infection in 50 multiple myeloma patients treated with novel drugs: single-center experience. Annals of hematology. New York: Springer Verlag, 2021, roč. 100, č. 10, s. 2541-2546. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-021-04594-w.
 9. KNIGHT, Andrea, Lucie ŘÍHOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Miroslav PENKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Martin PISKÁČEK a Roman HAJEK. Plasmacytoid Dendritic Cells in Patients with MGUS and Multiple Myeloma. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 16, s. 1-11. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10163717.
 10. ŠTORK, Martin, Renata BEZDĚKOVÁ, Romana KRÁLOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Ivanna BOICHUK, Zdeňka KNECHTOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Luděk POUR. Prognostic significance of lymphocyte patterns in multiple myeloma patients after autologous transplant. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2021, roč. 68, č. 3, s. 519-527. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2021_200814N861.
 11. KLIMEŠ, Jeroným, Zdeněk BOLELOUCKÝ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK a Zuzana ADAMOVÁ. Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami, ale i obavami z covidové pandemie. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, roč. 1-2, s. 4-12. ISSN 1805-398X.
 12. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Jeroným KLIMEŠ a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Sociální faktory mají vliv na průběh a prognózu maligní nemoci. Klin onkol. 2021, roč. 34(3), s. 180-184. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021180.
 13. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Zuzana ADAMOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Luděk POUR, Martin ŠTORK, Martin KREJČÍ a Viera SANDECKÁ. Transformace IgM-MGUS do Waldenströmovy makroglobulinemie u 2 z 6 pacientů v průběhu léčby syndromu Schnitzlerové. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 67, č. 3, s. "e15"-"e23", 9 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.046.
 14. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVANÁ, Zdeněk KRÁL a Zuzana ADAMOVÁ. V případech chronické kopřivky s projevy systémového zánětu a bolestí kostí může jít o syndrom Schnitzlerové. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2021, s. 18-24. ISSN 1805-398X.
 15. 2020

 16. KŘIVA, T., Zdeněk ADAM, M. BRUNLA, C. MACHÁČEK, T NEBESKÝ, Z. %REHÁK, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Bolesti a deformace dolní čelisti – projev fibrózní dysplazie čelisti. Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 1, s. e41-9, 9 s. ISSN 0042-773X.
 17. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Pavlína VOLFOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Castlemanova nemoc, jedna z příčin chronické systémové zánětlivé reakce, někdy i retence tekutin, vaskulitid a poruch imunity – mezinárodní diagnostická kritéria z roku 2017. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Mladá fronta a.s., 2020, roč. 26, č. 2, s. 92-100. ISSN 1213-5763.
 18. SANDECKÁ, Viera, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Martin ŠTORK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie BROŽOVÁ, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Luděk POUR. Diagnostic relevance of 18F-FDG PET/CT in newly diagnosed patients with monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS): Single-center experience. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 4, s. 939-945. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_191104N1137.
 19. DOUBKOVÁ, Martina, Zdeněk ADAM, Michael DOUBEK, Teodor HORVÁTH, Luděk POUR, Z. ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Zdeněk KRÁL. Diagnostika a léčba plicní formy histiocytózy z langerhansových buněk. Studia pneumologica et phtiseologica. Praha: Trios, s.r.o., 2020, roč. 80, č. 2, s. 70-75. ISSN 1213-810X.
 20. KRÁL, Zdeněk a Zdeněk ADAM. Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2020. 280 s. ISBN 978-80-271-1250-0.
 21. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Histiocytózy a neoplazie odvozené od makrofágů a dendritických buněk. Srovnání WHO klasifikace z roku 2017 a klasifikace Histiocyte society z roku 2016. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2020, roč. 66, č. 6, s. "e19"-"e27", 9 s. ISSN 0042-773X.
 22. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL, J. KLIMEŠ, Z. BOLELOUCKÝ a Luděk POUR. Chronický stres, psychická nepohoda a deprese zvyšují četnost infekčních, autoimunitních, ale i maligních nemocí. Vnitřní lékařství. 2020, roč. 66, č. 1, s. 34-38. ISSN 0042-773X.
 23. KRÁL, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Marta JEŽOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Léčba Erdheimovy-Chesterovy choroby. Transfuze a hematologie dnes. 2020, roč. 26, č. 4, s. 271-277. ISSN 1213-5763.
 24. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Martina DOUBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Teodor HORVÁTH, Michael DOUBEK, Luděk POUR, Zdeněk ŘEHÁK a R. KOUKALOVÁ. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2020, roč. 26, č. 2, s. 101-112. ISSN 1213-5763.
 25. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zuzana ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM a Čermák ALEŠ. Onemocnění asociované s imunoglobulinem IgG4. In Histiocytární neoplazie a další vybrané velmi vzácné krevní nemoci. I. Praha: Grada Publishing, 2020.
 26. KLIMEŠ, Jeroným, Zdeněk BOLELOUCKÝ, Zdeněk ADAM a Zuzana ADAMOVÁ. Pestrost lidských povah je příčinou,proč někdy vázne komunikace mezi. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2020, roč. 17, s. 105-117. ISSN 1805-398X.
 27. ADAM, Zdeněk. Psychické faktory ovlivňující průběh a prognózu mnohočetného myelomu-přehled publikovaných studií. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2020, roč. 22, č. 2, s. 162-165. ISSN 1212-4184.
 28. 2019

 29. ŠTORK, Martin, Viera SANDECKÁ, Ivanna BOICHUK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, L BROŽOVÁ, S ŠEVČÍKOVÁ a Luděk POUR. Bortezomib and Th alidomide Treatment Results in Newly Diagnosed Transplant-Ineligible Multiple Myeloma Patients are Comparable in Long-Term Follow-Up. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 6, s. 445-452. ISSN 0862-495X.
 30. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Denosumab a bisfosfonáty u mnohočetného myelomu v roce 2019. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 4, s. 320-329. ISSN 1213-5763.
 31. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, T NEBESKÝ, Z ŘEHÁK, A FASSMAN, P SMILEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Klinické obrazy histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 3, s. 219-228. ISSN 1213-5763.
 32. ADAM, Zdeněk, Jeroným KLIMEŠ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL, Alice ONDERKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Jiří VORLÍČEK. Maligní onemocnění, psychika a stres: příběhy pacientů s komentářem psychologa. Praha: Grada Publishing, 2019. 204 s. ISBN 978-80-271-2539-5.
 33. KLIMEŠ, Jeroným a Zdeněk ADAM. Osoby s trvale špatnou náladou (dystymií) mají negativní vliv na zdraví svých blízkých. Popis případů z hematoonkologické ambulance s komentářem psychologa. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 21, č. 6, s. 518-525. ISSN 1212-4184.
 34. TREGLEROVÁ, Jana, Jiří ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019. ISSN 1213-5763.
 35. TREGLEROVÁ, J, J. ZELINKA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Osteonekróza čelisti, atypické fraktury kostí a další méně časté nežádoucí účinky bisfosfonátů. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 3, s. 242-251. ISSN 1213-5763.
 36. ŽÁRSKÁ, Markéta, Dávid VRÁBEL, R. BEZDĔKOVÁ, Martin ŠTORK, Marie JAROŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Plazmocelulární leukémie – zapomenutá nemoc. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 1, s. 40-46. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201940.
 37. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Marta JEŽOVÁ, J NEUBAUER, Z ŘEHÁK a Luděk POUR. Přehled maligních chorob odvozených od histiocytárních a dendritických buněk. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2019, roč. 25, č. 2, s. 131-146. ISSN 1213-5763.
 38. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, Jana TOMANOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Miroslava BEŇOVSKÁ a Zdeněk ADAM. Pseudohyperfosfatémie u mnohočetného myelomu - příčina interference. In XIV.celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí. 2019.
 39. ADAMOVÁ, Zuzana a Zdeněk ADAM. Psychologické aspekty v onkochirurgii. Rozhl. Chir. 2019, roč. 98, č. 8, s. 308-311.
 40. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, František FOLBER, M. MOULIS, Miroslav TOMÍŠKA, L. ŘÍHOVÁ, Martin ŠTORK, Alena BULIKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, R KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Z. ČERMÁKOVÁ. Systémová zánětlivá reakce s vysokými hodnotami CRP jako dominantní příznak mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 1, s. 37-44. ISSN 0042-773X.
 41. ADAMOVÁ, Zuzana a Zdeněk ADAM. Vliv psychiky na hojení ran. Rozhl. chir. 2019, s. 312-314. ISSN 0035-9351.
 42. 2018

 43. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Z. ŘEHÁK, E. POUROVÁ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Chronická recidivující kopřivka, bolesti kostí i kloubů, horečka nejasného původu a monoklonální imunoglobulin typu IgM = syndrom Schnitzlerové. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 88-103. ISSN 1213-5763.
 44. ADAM, Zdeněk, Pavlína VOLFOVÁ, Marta KREJČÍ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Neinfekční a nemaligní lymfadenopatie - idiopatická (HHV-8 negativní) multicentrická forma Castlemanovy nemoci. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 3, s. 152-165. ISSN 1213-5763.
 45. ADAM, Zdeněk, Pavlína VOLFOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Neinfekční a nemaligní lymfadenopatie – idiopatická (HHV-8 negativní) multicentrická forma Castlemanovy nemoci. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 152-165. ISSN 1213-5763.
 46. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Neinfekční nemaligní lymfadenopatie - sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií, nemoc Rosaiova-Dorfmanova. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 3, s. 166-173. ISSN 1213-5763.
 47. ADAM, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Aleš ČERMÁK, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Neinfekční nemaligní lymfadenopatie - sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií, nemoc Rosaiova-Dorfmanova. Transfuze a hematologie dnes. 2018, roč. 24, č. 3, s. 166-173. ISSN 1213-5763.
 48. ADAM, Zdeněk, Zita CHOVANCOVÁ, Markéta NOVÁ, Pavel FABIÁN, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marek SLÁVIK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Aleš ČERMÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Remise „the disease associated/related with immunoglobulin IgG4“ provázeného mnohočetnou lymfadenopatií po léčbě rituximabem a dexametazonem: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 64, č. 3, s. 290-299. ISSN 0042-773X.
 49. ŠTORK, Martin, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL, Lucie BROŽOVÁ, Roberta VELICHOVÁ a Luděk POUR. Retreatment with lenalidomide is an effective option in heavily pretreated refractory multiple myeloma patients. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 585-591. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_170519N363.
 50. ŠTORK, Martin, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vladimir MAISNAR, Jakub RADOCHA, Ivan SPICKA, Jan STRAUB, Jiri MINARIK, Tomas PIKA, Alexandra JUNGOVA, Evzen GREGORA, Petr PAVLICEK, Dávid VRÁBEL, Jiří JARKOVSKÝ, Lucie BROŽOVÁ, Tomas JELINEK, Roman HAJEK a Luděk POUR. Risk Factors Associated with Development of Extramedullary Disease in Multiple Myeloma. In 60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH). 2018. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2018-99-114854.
 51. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Zita CHOVANCOVÁ, Z. ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Martin ŠTORK, Aleš ČERMÁK, Lucie ŘÍHOVÁ a Luděk POUR. S imunoglobulinem IgG4 asociované onemocnění. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2018, roč. 24, č. 2, s. 79-86. ISSN 1213-5763.
 52. VRÁBEL, Dávid, Jana GREGOROVÁ, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Martina ALMÁŠI, Renata BEZDĚKOVÁ, Martin ŠTORK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HAJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Tumor Specific cfDNA Predicts Treatment Response of Multiple Myeloma Patients. In 60th Annual Meeting of the American-Society-of-Hematology (ASH). 2018. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2018-99-114793.
 53. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, K. ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Aleš ČERMÁK a Luděk POUR. Zvýšená hladina kalcia může být prvním příznakem mnohočetného myelomu, ale může mít i jiné příčiny. Transfúze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 24, č. 4, s. 238-252. ISSN 1213-5763.
 54. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Jiří VAŠINA, Václav PTÁČNÍK, Petr SZTURZ, Josef KARBAN, Jindřich POLÍVKA a Zdeněk ADAM. 18F-FDG PET/CT obraz Erdheimovy-Chesterovy nemoci-přehled českých pacientů. Nuclear Medicine/Nukleární Medicína. Praha, 2018, roč. 7, č. 3, s. 50-52. ISSN 1805-1146.
 55. 2017

 56. SANDECKÁ, Viera, Roman HÁJEK, Luděk POUR, I. SPICKA, V. SCUDLA, E. GREGORA, J. RADOCHA, L. WALTEROVA, P. KESSLER, L. ZAHRADOVA, D. ADAMOVA, K. VALENTOVA, I. VONKE, J. OBERNAUEROVA, D. STAROSTKA, M. WROBEL, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, L. RIHOVA, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, J. STRAUB, J. MINARIK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a V. MAISNAR. A first Czech analysis of 1887 cases with monoclonal gammopathy of undetermined significance. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 99, č. 1, s. 80-90. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12894.
 57. ALMÁŠI, Martina, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Miroslav PENKA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, P. VRUBLOVA, T. JELINEK a R. HAJEK. Biobanking – the First Step to Successful Liquid Biopsy Experiments. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S9"-"2S12", 4 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S9.
 58. KUFOVA, Z., T. SEVCIKOVA, K. GROWKOVA, P. VOJTA, J. FILIPOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miroslav PENKA, R. RYSAVA, Pavel NĚMEC, Lucie BROŽOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ, A. JURCZYSZYN, S. GROSICKI, A. BARCHNICKA, M. HAJDUCH, M. SIMICEK a R. HAJEK. Biomarkers in immunoglobulin light chain amyloidosis. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, Suppl. 2, s. "2S60"-"2S67", 8 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20172S60.
 59. SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Barbora GROMESOVÁ, Veronika KUBACZKOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jana FILIPOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Lucie BROŽOVÁ, Roberta VELICHOVÁ, Martina ALMÁŠI, Miroslav PENKA, Renata BEZDĚKOVÁ, Martin ŠTORK, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr KUGLÍK, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Deregulated expression of long non-coding RNA UCA1 in multiple myeloma. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 99, č. 3, s. 223-233. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12908.
 60. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
 61. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
 62. ADAM, Zdeněk, Marta JEŽOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Vladimír VAŠKŮ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Histiocytóza z indeterminovaných buněk – vymizení kožní infiltrace po ozáření elektronovým svazkem a aplikace 2-chlorodeoxyadenozinu: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 4, s. 284-288. ISSN 0042-773X.
 63. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Léčba nemoci chladových aglutininů je založena na rituximabu v monoterapii, lépe však v kombinacích. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 544-547. ISSN 1212-4184.
 64. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Léčba Waldenströmovy makroglobulinémie. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 538-541. ISSN 1212-4184.
 65. ŠTORK, Martin, Jitka VACULOVÁ, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Zdeněk KRÁL. Novinky v léčbě mnohočetného myelomu. Interní medicina pro praxi. Solen s.r.o., 2017, roč. 19, č. 1, s. 20–22. ISSN 1212-7299.
 66. ADAM, Zdeněk, Jan STRAUB, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Viera SANDECKÁ a Martin ŠTORK. Osteoprotektivní léčba bisfosfonáty nebo denosumabem u nemocných s mnohočetným myelomem: přínos a rizika. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 5, s. 311-321. ISSN 0042-773X.
 67. ADAM, Zdeněk a Tomáš NEBESKÝ. Přehled histiocytárních chorob. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 532-537. ISSN 1212-4184.
 68. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Zdeněk ADAM, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos nových inhibitorů angiogeneze (bevacizumab a aflibercept) pro léčbu mnohočetné angiomatózy: kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 10, s. 672-678. ISSN 0042-773X.
 69. ADAM, Zdeněk, Jana SKŘIČKOVÁ, Milan KRTIČKA, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdenka ADAMOVÁ, Eva POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Remise steroid-rezistentní Stillovy nemoci při léčbě anakinrou dokumentovaná FDG-PET/CT vyšetřením. Kazuistika. Vnitřní lékařství. Praha: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 12, s. 984-994. ISSN 0042-773X.
 70. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR a Marta KREJČÍ. Rituximab je základem léčby Castlemanovy nemoci – multicentrického typu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2017, roč. 19, č. 5, s. 548-549. ISSN 1212-4184.
 71. 2016

 72. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Jan OPPELT, Martina ALMÁŠI, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Clonal cytogenetics changes in progression of multiple myeloma to extramedullary relapse and plasmocellular leukemia: a case report. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. USA: e-Century Publishing Corporation, Madiso, 2016, roč. 9, č. 1, s. 49-62. ISSN 1936-2625.
 73. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Martina ALMASI, Miroslav PENKA, Tomas JELINEK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cytogenetics in multiple myeloma patients progressing into extramedullary disease. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 97, č. 1, s. 93-100. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12688.
 74. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. In 30. Olomoucké hematologické dny. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016. s. 7-10. ISSN 1213-5763.
 75. KUTÁLKOVÁ, Kateřina, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Zdeněk ADAM a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Genetické změny u Waldenströmovy makroglobulinemie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 1, s. 40-43. ISSN 0042-773X.
 76. ADAM, Zdeněk, Hana PETRÁŠOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Aleš ČERMÁK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Petr SZTURZ a Jiří MAYER. Hodnocení pětileté léčby Erdheimovy-Chesterovy nemoci anakinrou – kazuistika a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 10, s. 820-832. ISSN 0042-773X.
 77. ADAM, Zdeněk, Karel STARÝ, Jozef KUBINYI, Kateřina ZAJÍČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Martina DOUBKOVÁ, Jiří PRÁŠEK, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Hyperkalcemie, příznaky, diferenciální diagnostika a léčba aneb důležitost vyšetřování kalcia. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 370-383. ISSN 0042-773X.
 78. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Pavlína VOLFOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Igor PENKA, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba 14 případů Castlemanovy nemoci: Zkušenosti jednoho centra a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 287-298. ISSN 0042-773X.
 79. ADAM, Zdeněk, Eva POUROVÁ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Marta KREJČÍ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Hana PETRÁŠOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Michal MAŠEK, Zdeněk KRÁL a Aleš ČERMÁK. Pacient si stěžuje na bolesti v páteři nebo na únavu a slabost. Jak rozeznám, zda je příčinou spondylartróza, věk nemocného anebo mnohočetný myelom? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 114-124. ISSN 0042-773X.
 80. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Eva POUROVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Pomalidomid v léčbě mnohočetného myelomu vlastní zkušenosti a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 12, s. 962-968. ISSN 0042-773X.
 81. ADAM, Zdeněk, Anna ŠEDIVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Hana PETRÁŠOVÁ, Petr SZTURZ, Zdenka ADAMOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Eva POUROVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Schnitzlerové syndrom : Diferenciální diagnostika, přehled léčebných možností a popis 5 případů léčených anakinrou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 9, s. 713-727. ISSN 0042-773X.
 82. ADAM, Zdeněk, Jiří MAŠLAŇ, Leoš KŘEN, Roman KODET, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií: FDG-PET/CT dokumentovaná parciální remise po léčbě 2-chlorodeoxyadenozinem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 6, s. 491-499. ISSN 0042-773X.
 83. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Eva POUROVÁ, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Změny v prognóze a v léčbě Waldenströmovy makroglobulinemie: přehled literatury a vlastní zkušenosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 1, s. 25-39. ISSN 0042-773X.
 84. 2015

 85. VŠIANSKÁ, Pavla, Lucie ŘÍHOVÁ, Tamara VARMUŽOVÁ, Renata SUSKÁ, Fedor KRYUKOV, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Renata KUPSKÁ, Miroslav PENKA, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Analysis of B-Cell Subpopulations in Monoclonal Gammopathies. Clinical Lymphoma Myeloma & Leukemia. Dallas: CIG MEDIA GROUP, 2015, roč. 15, č. 4, s. "e61"-"e71", 11 s. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2014.12.003.
 86. ZETELOVÁ, Andrea, Igor PENKA, Zdeněk KALA, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Mojmír MOULIS. Castelmanova choroba a chirurgická péče. In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.
 87. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Jana NEKVINDOVA, Lenka RADOVÁ, Ondřej SLABÝ, Petr KUGLÍK, Martina ALMASI, Miroslav PENKA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Circulating Serum MicroRNA-130a as a Novel Putative Marker of Extramedullary Myeloma. Plos One. San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 9, s. "e0137294", 12 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0137294.
 88. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Jana NEKVINDOVA, Lenka RADOVÁ, Martina ALMAŠI, Jana PELCOVA, Jiri MINARIK, Tomas PIKA, Zuzana PIKALOVA, Vlastimil SCUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Combination of serum microRNA-320a and microRNA-320b as a marker for Waldenström macroglobulinemia. American Journal of Hematology. Hoboken, USA: WILEY-BLACKWELL, 2015, roč. 90, č. 3, s. "E51"-"E52", 2 s. ISSN 0361-8609. doi:10.1002/ajh.23910.
 89. SEDLAŘÍKOVÁ, Lenka, Lenka BEŠŠE, Fedor KRYUKOV, Jana PELCOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Detection of tumor-specific marker for minimal residual disease in multiple myeloma patients. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 554-561. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2014.035.
 90. LUDWIG, Heinz, Elisabeth RAUCH, Thomas KUEHR, Zdeněk ADAM, Adalbert WEISSMANN, Hedwig KASPARU, Eva Maria AUTZINGER, Daniel HEINTEL, Richard GREIL, Wolfram POENISCH, Ercan MÜLDÜR a Niklas ZOJER. Lenalidomide and dexamethasone for acute light chain-induced renal failure: a phase II study. Haematologica. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2015, roč. 100, č. 3, s. 385-391. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2014.115204.
 91. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ a Marta KREJČÍ. Monoklonální gamapatie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 408-417. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 92. SANDECKÁ, V., R. HÁJEK, Zdeněk ADAM, I. ŠPIČKA, V. ŠČUDLA, E. GREGORA, J. RADOCHA, L. WALTEROVÁ, P. KESSLER, D. ADAMOVÁ, K. VALENTOVÁ, I. VONKE, L. ULMANOVÁ, D. STAROSTKA, M. WRÓBEL, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Martina ALMÁŠI, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, J. STRAUB, J. MINAŘÍK, P. PAVLÍČEK, Luděk POUR, Pavla VŠIANSKÁ, Samuel Adeyinka OKUBOTE, Miroslav PENKA a V. MAISNAR. Monoklonalní gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým stupněm rizika: výstupy z analýz RMG registru České myelomové skupiny pro praxi. Klinická biochemie a metabolismus. Pardubice: Stapro, 2015, roč. 23, č. 2, s. 53-59. ISSN 1210-7921.
 93. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Zdenka ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, Eva POUROVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Monoklonální imunoglobulin a kožní nemoci ze skupiny mucinóz - scleredema adultorum Buschke a scleromyxedema: popis 4 případů a přehled léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 12, s. 1072-1087. ISSN 0042-773X.
 94. ADAM, Zdeněk, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva MICHALKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta ČERNÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 821-828. ISSN 0042-773X.
 95. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva MICHALKOVÁ a V. SANDECKÁ. Nemoci způsobené protilátkovou aktivitou monoklonálního imunoglobulinu - zkušenosti s jejich léčbou. In XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-244-4697-4.
 96. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219", 4 s. ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324.
 97. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ŠMARDOVÁ, Michal EID, Pavlína VOLFOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Leoš KŘEN, Filip SOKOL, Ivo HANKE, Eva MICHALKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná remise multicentrické formy Castlemanovy choroby po léčbě rituximabem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 3, s. 251-259. ISSN 0042-773X.
 98. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, E. MICHALKOVÁ a Jiří MAYER. Přehled histiocytárních chorob. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 423-433. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 99. ADAM, Zdeněk, Jiří LITZMAN, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Vladimír VAŠKŮ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Karel VESELÝ, Jiří VANÍČEK, E. POUROVÁ a Zdeněk KRÁL. Scleroedema adultorum Buschke a scleromyxedema. Česká dermatovenerologie. Praha: Mladá fronta, 2015, roč. 5, č. 3, s. 150-158. ISSN 1805-0611.
 100. MINARIK, Jiri, Petr PAVLICEK, Luděk POUR, Tomas PIKA, Vladimir MAISNAR, Ivan SPICKA, Jiří JARKOVSKÝ, Marta KREJČÍ, Jaroslav BACOVSKY, Jakub RADOCHA, Jan STRAUB, Petr KESSLER, Marek WROBEL, Lenka WALTEROVA, Michal SYKORA, Jarmila OBERNAUEROVA, Lucie BROŽOVÁ, Evzen GREGORA, Dagmar ADAMOVA, Jaromir GUMULEC, Zdeněk ADAM, Vlastimil SCUDLA a Roman HAJEK. Subcutaneous Bortezomib in Multiple Myeloma Patients Induces Similar Therapeutic Response Rates as Intravenous Application But It Does Not Reduce the Incidence of Peripheral Neuropathy. PLOS ONE. San Francisco: Public Library Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. "e0123866-1"-"e0123866-10", 10 s. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0123866.
 101. ŘEHÁK, Zdeněk, Jiří VAŠINA, Petr NĚMEC, Zdeněk FOJTÍK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Dorota REHAKOVA, Jan ADAM, Alena VAVRUSOVA a Zdeněk ADAM. Various forms of F-18-FDG PET and PET/CT findings in patients with polymyalgia rheumatica. Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2015, roč. 159, č. 4, s. 629-636. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2015.026.
 102. 2014

 103. LUDWIG, Heinz, Hedwig KASPARU, Clemens LEITGEB, Elisabeth RAUCH, Werner LINKESCH, Niklas ZOJER, Richard GREIL, Adelheid SEEBACHER, Luděk POUR, Adalbert WEISSMANN a Zdeněk ADAM. Bendamustine-Bortezomib-Dexamethasone is an active and well tolerated regimen in patients with relapsed or refractory multiple myeloma. Blood. WASHINGTON: American Society of Hematology, 2014, roč. 123, č. 7, s. 985-991. ISSN 0006-4971. doi:10.1182/blood-2013-08-521468.
 104. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK a Jiří MAYER. Bone Markers in the Treatment of Cancer Related Bone Disease in Patients with Metastatic Breast Cancer. Journal of Cancer Science and Therapy. OMICS Publishing Group, 2014, roč. 6, č. 1, s. 27-31. ISSN 1948-5956. doi:10.4172/1948-5956.1000244.
 105. SZTURZ, Petr, Lukáš PLANK, Jan KŘÍSTEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Robert PÍPAL, Jiří TESAŘ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Jiří VANÍČEK, Radka ŠLAISOVÁ, Milan ŠKORPÍK, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba v obrazech. Postgraduální medicína. Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 81-88. ISSN 1212-4184.
 106. BEŠŠE, Lenka, Daniela DRANDI, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Stefania OLIVA, Manuela GAMBELLA, Paola OMEDÈ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Mario BOCCADORO, Antonio PALUMBO a Roman HÁJEK. Cell-Free DNA for Minimal Residual Disease Monitoring in Multiple Myeloma Patients. In 56th Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2014.
 107. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lenka RADOVÁ, Jana NEKVINDOVA, Pavel NĚMEC, Daniela DRANDI, Simona CALTAGIRONE, Paola OMEDÈ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Antonio PALUMBO, Mario BOCCADORO a Roman HÁJEK. Circulating MiR-130a monitoring in multiple myeloma patients and patients with extramedullary disease. In 56th Annual Meeting of the American Society of Hematology. 2014.
 108. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Dávid VRÁBEL, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. CIRCULATING MIR-34a AND MIR-130a AS BIOMARKERS OF EXTRAMEDULLARY DISEASE. In 19th Congress of the European Hematology Association; June 12-15, 2014; Milano, Italy. 2014.
 109. KUBICZKOVÁ, Lenka, Fedor KRYUKOV, Ondřej SLABÝ, Elena Vladimirovna KRYUKOVA, Jiří JARKOVSKÝ, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Petr KUGLÍK, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Circulating serum microRNAs as novel diagnostic and prognostic biomarkers for multiple myeloma and monoclonal gammopathy of undetermined significance. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Fondazione Ferrata Storti, 2014, roč. 99, č. 3, s. 511-518. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.093500.
 110. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Dávid VRÁBEL, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. CIRKULUJÍCÍ MIR-130a JAKO MARKER EXTRAMEDULÁRNÍHO RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. In XXI. Biologické dny : Pokroky a výzvy současné nádorové biologie : Pokroky a výzvy současné nádorové biologie : sborník přednášek a posterů, program ; 4.-5.9.2014, Brno. 2014. ISBN 978-80-260-6793-1.
 111. BEŠŠE, Lenka, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Dávid VRÁBEL, Jana NEKVINDOVÁ, Lenka RADOVÁ, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Luděk POUR a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Cirkulující MIR-34a a MIR-130a jako biomarkery extramedulární formy mnohočetného myelomu. In XXVIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí : sborník abstrakt; 1.-3.6.2014, Olomouc. 2014. ISBN 978-80-244-4099-6.
 112. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vladimír MAISNAR, Lucie ŘÍHOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, David BELADA, Michal KAŠČÁK a Marek TRNĚNÝ. Diagnostika a léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 20, Listopad 2014/Suppl., s. 7-22. ISSN 1213-5763.
 113. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 21-27. ISSN 0042-773X.
 114. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. FDG-PET positive pilomatrixoma - Reconsidering multicentricity in Langerhans cell histiocytosis. Nuclear Medicine Review. Gdańsk: Via Medica, 2014, roč. 17, č. 2, s. 94-96. ISSN 1506-9680.
 115. MUTHU RAJA, Karthick Raja, Martin PLÁŠIL, Lucie ŘÍHOVÁ, Jana PELCOVÁ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Flow Cytometry-Based Enumeration and Functional Characterization of CD8 T Regulatory Cells in Patients with Multiple Myeloma Before and After Lenalidomide Plus Dexamethasone Treatment. Cytometry Part B ( Clinical cytometry). HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 86, č. 4, s. 220-228. ISSN 1552-4949. doi:10.1002/cyto.b.21109.
 116. SMETANA, Jan, Jan FRÖHLICH, Romana ZAORALOVÁ, Vladimíra VALLOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Martina ALMAŠI, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Genome-Wide Screening of Cytogenetic Abnormalities in Multiple Myeloma Patients Using Array-CGH Technique: A Czech Multicenter Experience. BioMed Research International. Hindawi Publishing Corporation, 2014, Neuveden, MAY, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/209670.
 117. ADAM, Zdeněk, Milan BLÁHA, Alena BULIKOVÁ, Jaroslav ČERMÁK, Vladimír DIVOKÝ, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Edgar FABER, Roman HÁJEK, Antonín HLUŠÍ, Karel INDRÁK, Jarmila INDRÁKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ivo KRČ, Věra KRČOVÁ, Jan KVASNIČKA, Jiří MASOPUST, Petra MIKULÁŠOVÁ, Heidi MOCIKOVÁ, Renáta MOJZÍKOVÁ, Tomáš PAPAJÍK, Miroslav PENKA, Jindřich POLÍVKA, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Vít PROCHÁZKA, Jana PROCHÁZKOVÁ, Robert PYTLÍK, Luděk RAIDA, Vít ŘEHÁČEK, Petr SMEJKAL, Lukáš SMOLEJ, Jan STARÝ, Tomáš SZOTKOWSKI, Vlastimil ŠČUDLA, Marek TRNĚNÝ, Petr TUREK, Antonín VÍTEK, Jana VONDRÁKOVÁ a Jan VYDRA. Hematologie a transfuzní lékařství. Vyd. 1. Praha: Triton, 2014. 610 s. Lékařské repetitorium, sv. č. 11. ISBN 978-80-7387-722-4.
 118. ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Lenka BEŠŠE, Lenka SEDLAŘÍKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Fedor KRYUKOV, Petr SZTURZ, Roman HÁJEK, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Impact of Anakinra Treatment on Cytokine and Lymphocytes/ Monocytes Profile of an Erdheim-Chester Patient. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 4, s. 276-282. ISSN 0862-495X.
 119. SZTURZ, Petr, Anna ŠEDIVÁ, M. ŽUREK, Zdeněk ADAM, J. ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, P. STEYEROVÁ, A. VOKÁČOVÁ, J. HRBEK, M. SÝKORA, I. ŠPIČKA, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Léčba anakinrou u Schnitzler-syndromu - výsledky první retrospektivní multicentrické studie šesti pacientů z České republiky. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 2, s. 111-126. ISSN 0862-495X.
 120. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Eva ŠEVČÍKOVÁ. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie v roce 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 2, s. 139-157. ISSN 0042-773X.
 121. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Eva ŠEVČÍKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jiří VANÍČEK a Sabina ŠEVČÍKOVÁ. Monoklonální gamapatie nejistého významu a asymptomatický mnohočetný myelom z pohledu roku 2014. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, č. 10, s. 861-879. ISSN 0042-773X.
 122. EID, Michal, Petr SZTURZ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Onkologie v obrazech. Makroglosie jako příznak onemocnění kostní dřeně. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 27, č. 3, s. 221-222. ISSN 0862-495X.
 123. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zbyněk BORTLÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Jiří PRÁŠEK, Tomáš NEBESKÝ, Zdenka ADAMOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaná kompletní 4letá remise Erdheimovy-Chesterovy nemoci po léčbě kladribinem. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5-6, s. 499-511. ISSN 0042-773X.
 124. HONEK, Tomáš, Jan KREJČÍ, Petr NĚMEC, Zdeněk ADAM, Víta ŽAMPACHOVÁ, Věra FEITOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Série komplikací po srdeční transplantaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 16, č. 6, s. 476-480. ISSN 2336-288X.
 125. SZTURZ, Petr, Jiří ŠTORK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Jana GOTTWALDOVÁ, Anna ŠEDIVÁ, Zdeněk ADAM, Zdeněk FOJTÍK, Petra STEYEROVÁ, Alena VOKÁČOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Schnitzler-syndrom – paradigma multidisciplinárního přístupu u velmi vzácné diagnózy. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2014, roč. 16, č. 1, s. 74-80. ISSN 1212-4184.
 126. POUR, Luděk, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petra MÁJKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Soft-tissue extramedullary multiple myeloma prognosis is significantly worse in comparison to bone-related extramedullary relapse. Haematologica/the hematology journal. Fondazione Ferrata Storti, 2014, roč. 99, č. 2, s. 360-364. ISSN 0390-6078. doi:10.3324/haematol.2013.094409.
 127. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Z. ŘEHÁK a Renata KOUKALOVÁ. Xanthelasma palpebrarum responding to interleukin-1 blockade. Internal medicine journal. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 44, č. 6, s. 617-618. ISSN 1444-0903. doi:10.1111/imj.12441.
 128. 2013

 129. ALMAŠI, Martina, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Michal JURAJDA, Zdeněk ADAM, Z. ŠTEFANIKOVÁ, Miroslav PENKA, Anna VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Association of SNPs in P-glycoprotein 1 with Longer Time to Event in Bortezomib-treated Multiple Myeloma Patients. In 14th International Myeloma Workshop. 2013. ISSN 2152-2650.
 130. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 11, s. 1022-1026. ISSN 0042-773X.
 131. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: Retrospektivní studie léčebných výsledků u 10 pacientů z jednoho centra. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2013, roč. 26, č. 2, s. 124-134. ISSN 0862-495X.
 132. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Castlemanova choroba: zkušenosti jednoho centra s diagnostikou a léčbou 10 pacientů. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, 12.-14.5.2013, NH Hotel a OMEGA centrum Olomouc. 2013.
 133. ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Lenka KUBICZKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Elena Vladimirovna DEMENTYEVA, Ondřej SLABÝ, Jana NEKVINDOVÁ, L. RADOVÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Petr KUGLÍK, Miroslav PENKA, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Cirkulující mikroRNA u monoklonálních gamapatií. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 134. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Jiří VANÍČEK, Mojmír MOULIS, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribine (2-chlorodeoxyadenosine) in frontline chemotherapy for adult Langerhans cell histiocytosis: A single-center study of seven cases. Acta Oncologica. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2013, roč. 52, č. 5, s. 994-1001. ISSN 0284-186X. doi:10.3109/0284186X.2012.716164.
 135. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Lenka ŠMARDOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Dlouhodobá remise multicentrické Castlemanovy choroby u vysoce předléčeného pacienta po monoterapii lenalidomidem. In XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno. 2013.
 136. ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, Jana GOTTWALDOVÁ, Milan DASTYCH, Zdeněk ADAM a Lenka ZAHRADOVÁ. Efficient use of basic biochemical methods to prove the presence of monoclonal protein in the clinical diagnosis of malignant monoclonal gammopathy. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Berlin: Walter de Gruyter GMBH, 2013, roč. 51, č. 10, s. e243-e245, 3 s. ISSN 1434-6621. doi:10.1515/cclm-2013-0090.
 137. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk MECHL, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 70 Patienten mit sehr seltenen onkologischen Erkrankungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 138. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK a Jiří MAYER. Extensive AL Amyloidosis Presenting with Recurrent Liver Hemorrhage and Hemoperitoneum: Case Report and Literature Review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 49– 52. ISSN 0862-495X.
 139. SMETANA, Jan, Kristina BERÁNKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Jan FRÖHLICH, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Martina ALMAŠI, Petra KAISAROVÁ, Hana MELICHAROVÁ, Zdeněk ADAM, Miroslav PENKA, Jiří JARKOVSKÝ, Arthur JURCZYSZYN, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Gain(1)(q21) is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Patients With Relapsed Multiple Myeloma Treated With Thalidomide but Not for Those Treated With Bortezomib. Clinical lymphoma, myeloma & leukemia. United States: Elsevier, 2013, roč. 13, č. 2, s. 123-130. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2012.11.012.
 140. KNIGHT, Andrea, Pavla VŠIANSKÁ, Martin PISKACEK, Pavel NĚMEC, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Interactions of plasmacytoid dendritic cells with myeloma plasma cells and gamma/delta T cells in MGUS and multiple myeloma patients. In ESH International Conference on Multiple Myeloma, Dublin, Ireland. 2013.
 141. ADAM, Zdeněk, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR a Zdeněk KRÁL. Léčba AL-amyloidózy v roce 2012, přínos nových léků (bortezomibu, thalidomidu a lenalidomidu). Přehled publikovaných klinických studií. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 1, s. 37-58, 27 s. ISSN 0042-773X.
 142. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jozef MICHALKA, Lenka ŠMARDOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, David ŠÁLEK, Zdeněk MECHL a Jiří MAYER. Morbus Castleman: eine Single-Center-Studie von therapeutischen Ergebnissen bei 14 Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie 2013, 18.10.-22.10.2013, Vídeň. 2013.
 143. ZAHRADOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Jana STUPALOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated Necrobiotic Xanthogranuloma: Treatment Response Monitoring by Means of PET/CT Imaging. In 14th International Myeloma Workshop, April 3-7, 2013, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan. 2013.
 144. ADAM, Zdeněk, A. PEJCHALOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. ŘÍHOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Libor ČERVINEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Nemoc chladových aglutininů nereagující na léčbu glukokortikoidy a na léčbu rituximabem. Jaký postup zvolit pro III. linii léčby? Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 9, s. 828-840. ISSN 0042-773X.
 145. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Leoš KŘEN, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš SVOBODA, Ivo HANKE, Igor PENKA, Renata KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Ivana ČERVINKOVÁ, Tereza ŠTORKOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. PET-CT dokumentovaný rychlý nástup léčebné odpovědi cyklofosfamidu, thalidomidu a dexametazonu u multicentrické formy Castlemanovy nemoci. Popis případu a přehled informací o léčbě. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 4, s. 301-312. ISSN 0042-773X.
 146. ALMAŠI, Martina, Barbora SÁBLÍKOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Fedor KRYUKOV, Lucie BROŽOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Michal JURAJDA, Zdeněk ADAM, Miroslav PENKA, Anna VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Polymorfismy v genu P-glycoprotein 1 souvisí s intervaly přežití u nemocných s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem. In XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
 147. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdenek REHAK, Renata KOUKALOVÁ, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Salvage lenalidomide in four rare oncological diseases. Tumori. Roma: PENSIERO SCIENTIFICO EDITOR, 2013, roč. 99, č. 5, s. "e251"-"e256", 6 s. ISSN 0300-8916. doi:10.1700/1377.15326.
 148. ŠČUDLA, Vlastimil, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Tomáš PIKA, Vladimír MAISNAR, Patrik FLODR, Zuzana KUFOVÁ, Pavla LÁTALOVÁ, Anna POTÁČOVÁ, Romana RYŠAVÁ, Ivan ŠPIČKA, Martin TICHÝ a Pavla VŠIANSKÁ. Souhrn doporučení 2013 "Diagnostika a léčba systémové AL amyloidózy". Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 19, Prosinec 2013/Suppl., s. 7-54. ISSN 1213-5763.
 149. ADAM, Zdeněk, Jan KREJČÍ, Marta KREJČÍ, Petr NĚMEC, Lenka ŠPINAROVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, T. PIKA, Luděk POUR, Zdeněk KOŘÍSTEK, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Transplantace srdce a následná léčba AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 59, č. 2, s. 136-147. ISSN 0042-773X.
 150. MINARIK, Jiri, Viera SANDECKÁ, Vladimír MAISNAR, Evzen GREGORA, Ivan SPICKA, David STAROSTKA, Hana PLONKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka WALTEROVA, Marek WROBEL, Dagmar ADAMOVÁ, Tomas PIKA, Hana MELICHAROVÁ, Ludek POUR, Jakub RADOCHA, Petr PAVLICEK, Jan STRAUB, Jaromir GUMULEC, Jaroslav BAČOVSKÝ, Zdeněk ADAM, Vlastimil SCUDLA a Roman HAJEK. 10 years of experience with thalidomide in multiple myeloma patients: Report of the Czech Myeloma Group. Leukemia Research. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2013, roč. 37, č. 9, s. 1063-1069. ISSN 0145-2126. doi:10.1016/j.leukres.2013.06.019.
 151. 2012

 152. SZTURZ, Petr, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Analyse von Zytokinen bei Kikuchi-Fujimoto Krankheit unterstützt die potentielle Beziehung zum systemischen Lupus erythematodes. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 153. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, P. BUČKOVÁ, I. ČERVINKOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Blokáda receptoru pro interleukin-1 preparátem anakinra vedla u pacienta s Erdheimovou-Chesterovou nemocí k vymizení patologické únavy, k poklesu markerů zánětu a ústupu fibrózy v retroperitoneu – popis případu a přehled literárních údajů. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 4, s. 313– 318. ISSN 0042-773X.
 154. ADAM, Zdeněk, SZTURZ P BUČKOVÁ PETR, I ČERVINKOVÁ R KOUKALOVÁ, Z ŘEHÁK MARTA KREJČÍ, POUR Lenka ZAHRADOVÁ LUDĚK, HÁJEK Zdeněk KRÁL ROMAN a Jiří MAYER. Blokáda receptoru pro interleukin-1 preparátem anakinra vedla u pacienta s Erdheimovou-Chesterovou nemocí k vymizení patologické únavy, k poklesu markerů zánětu a ústupu fibrózy v retroperitoneu – popis případu a přehled literárních údajů. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2012, č. 4, s. 313– 318, s. ISSN 0042-773X. ISSN 0042-773X.
 155. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Zdeněk ADAM, Iva NEVESELÁ, Jana EREMIÁŠOVÁ, Jaroslav STANÍČEK, Jiří VAŠINA a Karol BOLČÁK. Castlemanova choroba a její 18F-FDG PET/CT obraz. In XXXVI. Brněnské onkologické dny. 2012. ISBN 978-80-86793-23-8.
 156. ŘEHÁK, Zdeněk, Petr SZTURZ, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Jiří BARTL a Karol BOLČÁK. Castleman's Disease - Our Experience with 18F-FDG PET and PET/CT Examination. A set of 18 Examinations with 6 Patients. In Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 2012. 2012.
 157. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cladribin bewährt sich in der Erstlinientherapie der Langerhans-Zellhistiozytose bei Erwachsenen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 158. NĚMEC, Pavel, Zuzana ZEMANOVA, Petr KUGLÍK, Kyra MICHALOVÁ, Jana TAJTLOVA, Petra KAISAROVÁ, Alexandra OLTOVA, Hana FILKOVÁ, Milena HOLZEROVÁ, Jana BALCÁRKOVÁ, Marie JAROSOVA, Jana BARABÁŠOVÁ, Martina HRUBANOVÁ, Ivan SPICKA, Evzen GREGORA, Zdeněk ADAM, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, Miroslava SCHUTZOVA a Roman HÁJEK. Complex karyotype and translocation t(4;14) define patients with high-risk newly diagnosed multiple myeloma: results of CMG2002 trial. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 5, s. 920-927. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.634042.
 159. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Zdeněk FOJTÍK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Cytokine analysis in a patient with relapsing Kikuchi-Fujimoto disease. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 4, s. 743-745. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.627482.
 160. HÁJEK, Roman, V. MAISNAR, E. GREGORA, I. ŠPIČKA, J. MINAŘÍK, D. ADAMOVÁ, J. GUMULEC, P. KESSLER, J. OBERNAUEROVÁ, D. STAROSTKA, L. WALTEROVÁ, M. WRÓBEL, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. STRAUB, P. PAVLÍČEK, J. RADOCHA, T. PIKA, I. BUCHTOVÁ a V. ŠČUDLA. Česká myelomová skupina & European Myeloma Network - přehled akademických klinických studií prováděných ve spolupráci. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 161. ZAHRADOVÁ, Lenka, K. MOLLOVA, Darina OČADLÍKOVÁ, L. KOVAROVA, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Roman HÁJEK. Efficacy and safety of Id-protein-loaded dendritic cell vaccine in patients with multiple myeloma - Phase II study results. Neoplasma. Bratislava, 2012, roč. 59, č. 4, s. 440-449. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_057.
 162. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Lenka ZAHRADOVÁ a Zdeněk KRÁL. Eozinofilie. Postgraduální medicína. 2012, roč. 14, č. 2, s. 215-227. ISSN 1212-4184.
 163. POUR, Luděk, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Lenka KUBICZKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Fedor KRYUKOV, Elena Vladimirovna DEMENTYEVA, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Extramedullary Relapse of Multiple Myeloma - Plasma Cells Characteristics. In 54th ASH Annual Meeting and Exposition, Atlanta, USA. 2012.
 164. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk KRÁL, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Kladribin je velmi účinným lékem pro léčbu histiocytózy z Langerhansových buněk a vzácných histiocytárních nemocí ze skupiny juvenilního xantogranulomu. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 455-465. ISSN 0042-773X.
 165. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Vladimír VAŠKŮ a Jiří MAYER. Kožní a mimokožní projevy histiocytózy z Langerhansových buněk v obrazech. Česká dermatovenerologie. 2012, roč. 2, č. 1, s. 22-27. ISSN 1805-0611.
 166. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Mária KLINCOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Kutane Manifestationen der ausgewählten seltenen monoklonalen Gammopathien. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 167. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Léčba histiocytózy z Langerhansových buněk kladribinem dosáhla u 9 z 10 dospělých pacientů dlouhodobé kompletní remise. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 4, s. 255–261. ISSN 0862-495X.
 168. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, R. KODET, Tomáš NEBESKÝ, Martin BREJCHA, Z. ADAMOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid indukoval léčebnou odpověď u pacienta s agresivní multisystémovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk (LCH), rezistentní ke 2-chlorodeoxyadenosinu a časně relabující po vysokodávkované chemoterapii ... Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 1, s. 62-71. ISSN 0042-773X.
 169. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomide: a new treatment option for Castleman disease. Leukemia & Lymphoma. LONDON: INFORMA HEALTHCARE, 2012, roč. 53, č. 10, s. 2089-2091. ISSN 1042-8194. doi:10.3109/10428194.2011.621564.
 170. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomide proved effective in multisystem Langerhans cell histiocytosis. Acta Oncologica. 2012, roč. 51, č. 3, s. 412-415. ISSN 0284-186X. doi:10.3109/0284186X.2011.631581.
 171. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on FDG-PET/CT: new method for evaluating Langerhans cell histiocytosis activity in pulmonary parenchyma. Nuclear Medicine and Biology. 2012, roč. 39, č. 3, s. 429-436. ISSN 0969-8051. doi:10.1016/j.nucmedbio.2011.10.002.
 172. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mojmír MOULIS, Lenka ŠMARDOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Pavlína VOLFOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ a Jiří MAYER. Naše zkušenosti s léčbou multicentrické plazmocelulární Castlemanovy choroby s projevy vaskulitidy – popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 9, s. 679–690. ISSN 0042-773X.
 173. ADAM, Zdeněk. Neue Ansätze in Diagnostik und Therapie der Langerhans Cell Histiocytosse. In Deutscher Krebskongress Berlin, 22--25 Februar 2012. 2012.
 174. ZAHRADOVÁ, Lenka, I. ŠPIČKA, V. ŠČUDLA, V. MAISNAR, E. GREGORA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, J. STRAUB, P. PAVLÍČEK, J. RADOCHA, J. BAČOVSKÝ, J. MINAŘÍK, Tomáš PIKA a Roman HÁJEK. Nový účinný inhibitor proteazomu Carfilzomib - klinické studie aktivní v ČR a výsledky jednoho centra. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 175. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Iva MOTYČKOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. ŠTOURAČOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Oční víčka se žlutými granulomy a kašel - periokulární xanthogranulom dospělých spojený s astmatem. Popis případu a přehled klinických forem juvenilního xantogranulomu a terapie. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 5, s. 365-377. ISSN 0042-773X.
 176. OKÁČOVÁ, Iva, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Miloš KEŘKOVSKÝ, Světlana SKUTILOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK a Mária HNOJČÍKOVÁ. POEMS syndrom – kazuistika. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 177. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Lenka ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Position der nuklearmedizinischen Darstellung in ausgewählten seltenen onkologischen Diagnosen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie, 2012. 2012.
 178. AL-SAHMANI, M., I. TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, L. ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 2, s. 103-109. ISSN 0862-495X.
 179. ADAM, Zdeněk, M. ELLEDER, Mojmír MOULIS, Michal TICHÝ, I. ČERVINKOVÁ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Ivo HANKE, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Přínos PET-CT vyšetření pro rozhodování o léčbě lokalizované nodulární formy plicní AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 3, s. 241–252. ISSN 0042-773X.
 180. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ a Roman HÁJEK. Redukované režimy s bortezomibem jsou vhodná alternativa pro "křehké" nemocné s mnohočetným myelomem. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 181. ADAM, Zdeněk, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Marek MECHL, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Šestileté sledování pacienta s mnohočetnou angiomatózou postihující skelet, břišní i hrudní dutinu a stěnu trávicí trubice. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 1, s. 47–62. ISSN 0862-495X.
 182. ADAM, Zdeněk, Gabriela CHLUPOVÁ, Aleš NEUMANN, Barbora JAKUBCOVÁ, Jan SIMONIDES, Zdenka ADAMOVÁ, Jiří KÖNIG, Petr KRUPA, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Teleangiectasia hereditaria haemorrhagica – syndrom Osler-Weber-Rendu. Popis případu a zkušeností s léčbou. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 6, s. 477-489. ISSN 0042-773X.
 183. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Petr SZTURZ, R. KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Tomáš NEBESKÝ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Účinnost lenalidomidu u vzácných krevních chorob: u histiocytózy z Langerhansových buněk, multicentrické Castlemanovy choroby, POEMS syndromu, Erdheimovy-Chesterovy choroby a angiomatózy. Popis případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 11, s. 856-866. ISSN 0042-773X.
 184. ADAM, Zdeněk, Martin ŠTORK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Yvona POSPÍŠILOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Výsledky léčby AL-amyloidózy léčebnými režimy obsahujícími bortezomib, dexametazon a dále cyklofosfamid anebo doxorubucin. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a. s., 2012, roč. 58, č. 12, s. 896-903. ISSN 0042-773X.
 185. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMIŠKA, Petr SZTURZ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Č. NEUMAN, Milan NAVRÁTIL, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Vývoj koagulačních markerů chronické diseminované intravaskulární koagulace (DIK) u pacienta s mnohočetnou angiomatózou v průběhu léčby antiangiogenními léky: interferonem alfa, thalidomidem a lenalidomidem. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 2, s. 145–153. ISSN 0042-773X.
 186. SANDECKÁ, Viera, Vladimír MAISNAR, Gregora EVŽEN, Straub JAN, Vlastimil ŠČUDLA, Špička IVAN, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Radocha JAKUB, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s užíváním bortezomibu (Velcade) u nemocných s refrakterním nebo realbujícím mnohočetným myelomem v České republice. In XVI. Česko-Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno. 2012.
 187. 2011

 188. SZTURZ, Petr, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Lada KLVAČOVÁ, Mária KLINCOVÁ, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Marta KREJČÍ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Atypische Manifestation einer primären systemischen Amyloidose: wiederkehrende Leberblutung und Hämoperitoneum. 2011.
 189. HÁJEK, Roman, Evžen GREGORA, Vladimír MAISNAR, Jiří MINAŘÍK, P. PAVLÍČEK, Luděk POUR, J. RADOCHA, M. SCHÜTZOVÁ, J. STRAUB, Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM a Petra MÁJKOVÁ. Better treatment response is associated with lenalidomide 25 mg once-daily vs. 25 mg every-other-day in relapsed/refractory multiple myeloma. In 16th Congress of the European Hematology Association. 2011. ISSN 0390-6078.
 190. SZTURZ, Petr, Radka JAKUBCOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Bortezomib-based regimen induced complete remission of multiple myeloma with regression of osteolytic lesion in femur. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 191. SZTURZ, Petr, Mojmír MOULIS, Zdeněk ADAM, Radka ŠLAISOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Pavlína VOLFOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Castlemanova choroba. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 6, s. 424–434. ISSN 0862-495X.
 192. ŠEVČÍKOVÁ, Sabina, Fedor KRYUKOV, Elena Vladimirovna DEMENTYEVA, Lenka KUBICZKOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Centrosomal Disruption As Early Event in Myeloma Development. In 53rd ASH Annual Meeting and Exposition. 2011.
 193. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Hubert MOTTL a Jiří MAYER. Cladribine therapy in 2 patients with Erdheim-Chester disease. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 194. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Erdheim-Chester-Erkrankung und unsere Erfahrungen mit Cladribin Therapie bei zwei Patienten. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 195. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Tomáš NEBESKÝ, Mojmír MOULIS, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Antonín FASSMANN. Histiocytóza z Langerhansových buněk v obrazech. In Obecná onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-715-8.
 196. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jan SIMONIDES. Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 9, s. 1009-1017. ISSN 1212-4184.
 197. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Jan SMETANA, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Jana ŠTOSSOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Chromosomal abnormalities in monoclonal gammopathy of undetermined significance patients analyzed by fluorescence in situ hybridization and oligonucleotide based array comparative genomic hybridization. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 198. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL, Jiří MAYER a Z. ŘEHÁK. Kožní projevy monoklonálních gamapatií – zkušenosti jednoho pracoviště. Česká dermatovenerologie. 2011, roč. 1, č. 2, s. 30-37. ISSN 1805-0611.
 199. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK a Zuzana ADAMOVÁ. Léčba bolesti. první. Praha: Galén, 2011. s. 235-286. Obecná onkologie.
 200. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Mojmír MOULIS, Mária KLINCOVÁ, Viera SANDECKÁ, Luděk POUR, Martin KLABUSAY, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid als neue Therapie-Option fur Castleman-Krankheit: erste Erfahrungen. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 201. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Radka ŠLAISOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Martin KLABUSAY, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Lenalidomid–basiertes Regime bewährt sich bei einer multisystemischen Langerhans-Zellhistiozytose: Fallbericht. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2011.
 202. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Radka ŠLAISOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Olga STEHLÍKOVÁ, Martin KLABUSAY a Jiří MAYER. Lenalidomide proved effective in a patient with relapsing multisystem Langerhans cell histiocytosis. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 203. SZTURZ, Petr, Zdeněk ŘEHÁK, Zdeněk ADAM, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Hubert MOTTL, Jiří VANÍČEK, Tomáš NEBESKÝ a Jiří MAYER. Measuring diffuse metabolic activity on PET/CT as a new method for evaluating pulmonary Langerhans cell histiocytosis activity. In 27th Annual Meeting of the Histiocyte Society, 2011. 2011.
 204. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER a Jiří VANÍČEK. Mnohočetný myelom. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 5, s. 492-500. ISSN 1212-4184.
 205. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR a Zdenka ČERMÁKOVÁ. Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu, dřívějším termínem benigní gamapatie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 2, s. 136-139. ISSN 1212-4184.
 206. VANÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. MR dokumentované vymizení infiltrace infundibula hypofýzy u pacientů s histiocytózou z Langerhansových buněk po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 10, s. 871–875. ISSN 0042-773X.
 207. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Zdeněk ADAM. Multiple Myeloma. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, Suppl., s. 10-13. ISSN 0862-495X.
 208. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple myeloma associated IgA pemphigus: complete remission after therapy with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 209. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Vladimír VAŠKŮ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Multiple Myeloma Associated IgA Pemphigus: Treatment With Bortezomib- and Lenalidomide-Based Regimen. Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia. 2011, roč. 11, č. 6, s. 517-520. ISSN 2152-2650. doi:10.1016/j.clml.2011.06.014.
 210. FIALOVÁ, Petra, Vladimír VAŠKŮ a Zdeněk ADAM. Naše zkušenosti s léčbou bexarotenem u kožních T-lymfomů. Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2011, roč. 5, č. 4, s. 187-191. ISSN 1802-2960.
 211. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Petr SZTURZ, Jana STUPALOVÁ, Iva NEVESELÁ, J. STANÍČEK, Jiří VAŠINA a Karol BOLČÁK. Naše zkušenosti s využitím PET/CT u histiocytárních chorob dospělých. In XXXV. Brněnské onkologické dny, 21.-23.4.2011. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 212. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 213. ADAM, Zdeněk, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Libor ČERVINEK, Leoš KŘEN, Mojmír MOULIS, Markéta HERMANOVÁ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Parciální regrese ložisek Erdheimovy-Chesterovy nemoci v CNS po léčbě 2-chlorodeoxyadenosinem a jejich kompletní vymizení při léčbě lenalidomidem. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 5, s. 367-381. ISSN 0862-495X.
 214. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma - experience from one centre. In IOF Regionals ANZBMS Annual Scientific Meeting, held with the JSBMR 2nd Asia-Pacific Osteoporosis and Bone Meeting, Gold Coast,AUSTRALIA,SEP 04-08, 2011. 2011. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-011-1717-8.
 215. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, M. ANTOSOVA, L. ANTOSOVA, J. KISSOVA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Pavel NĚMEC, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological assessment of plasma cells in multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, Ltd, 2011, roč. 58, č. 6, s. 554-560. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_06_554.
 216. AL-SAHMANI, Mohammed, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Petra MÁJKOVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 217. KLINCOVÁ, Mária, Aneta MIKULÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jakub RADOCHA, Vladimír MAISNAR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Prognóza vysoko rizikovej skupiny monoklonálnej gamapatie nejasného významu (MGUS) a asymptomatického mnohopočetného myelómu (SMM). Onkologie. 2011, roč. 5, č. 3, s. 146–150, 6 s. ISSN 1802-4475.
 218. ŘEHÁK, Zdeněk, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ADAM, Petr SZTURZ a Karol BOLČÁK. Pulmonary Langerhans cell histiocytosis - evaluation of the disease activity using 18FDG PET/CT (SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar index). In Annual Congress of the EANM 2011, Birmingham, UK. 2011.
 219. SZTURZ, Petr, Lada KLVAČOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Marek MECHL, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Recurrent spontaneous liver hemorrhage and hemoperitoneum in extensive AL-amyloidosis: case report. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 220. SZTURZ, Petr, R. JAKUBCOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Regrese osteolytického ložiska u pacienta s mnohočetným myelomem léčeného klodronátem po úspěšné terapii režimem s bortezomibem. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 24, č. 3, s. 216-220. ISSN 0862-495X.
 221. ADAM, Zdeněk, S. ŠTĚPÁNOVÁ, A. SIROTKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Z. KOŘÍSTEK, Jiří LENZ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Selhání ledvin u pacientky s chronickou B-lymfocytární leukemií (B-CLL) vzniklé na podkladě tvorby odlitkových válců v tubulech ledvin z monoklonálních volných lehkých řetězců (cast nephropathy). Vnitřní lékařství. Czech Republic: Praha : Avicenum, 2011, roč. 57, č. 2, s. 214-221. ISSN 0042-773X.
 222. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler syndrome: a report on two patients with chronic urticaria and paraproteinemia. In 13th International Myeloma Workshop, Paris, France, May 3-6, 2011, 2011. 2011. ISSN 0390-6078.
 223. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, A. ŠEDIVÁ, Zdeněk FOJTÍK, D. ČORBOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler-syndrom: diagnostika a léčba. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 4, s. 271– 277. ISSN 0862-495X.
 224. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk KADAŇKA, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Drahomíra ČORBOVÁ, Karel STARÝ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112. ISSN 0042-773X.
 225. KREJČÍ, Marta, Evžen GREGORA, Jan STRAUB, Jiří MANAŘÍK, Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Similar efficacy of thalidomide- and bortezomib-based regimens for first relapse of multiple myeloma. Annals of hematology. Berlin, Germany: Springer Verlag, 2011, roč. 90, č. 12, s. 1441–1447. ISSN 0939-5555. doi:10.1007/s00277-011-1206-3.
 226. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Successful Anakinra Therapy in 2 Patients with Schnitzler Syndrome. Onkologie. Switzerland: Karger, 2011, roč. 34, č. 5, s. 265-268. ISSN 0378-584X. doi:10.1159/000327816.
 227. ADAM, Zdeněk, R. KOUKALOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Z. ŘEHÁK, Libor ČERVINEK, Petr SZTURZ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří PRÁŠEK, Richard CHALOUPKA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba Erdheimovy-Chesterovy nemoci chemoterapií obsahující 2-chlorodeoxyadenosin. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 6, s. 576-589. ISSN 0042-773X.
 228. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 229. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Jana BARTOŇOVÁ, Zdeněk ADAM, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Vyšetření specifických chromozomových abnormalit u monoklonální gamapatie nejasného významu pomocí interfázní fluorescenční in situ hybridizace. In Genetická konference GSGM, Lednice Česká republika. 2011. ISBN 978-80-210-5569-8.
 230. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KOŘÍSTEK a Luděk POUR. Waldenströmova makroglobulinémie. Postgraduální medicína. 2011, roč. 13, č. 9, s. 1002-1008. ISSN 1212-4184.
 231. FIALA, Jindřich, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk MECHL a Zdeněk ADAM. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2011, roč. 57, č. 3, s. 261-284. ISSN 0042-773X.
 232. SANDECKÁ, Viera, Ivan ŠPIČKA, Jan STRAUB, Evžen GREGORA, Petr PAVLÍČEK, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří MINAŘÍK, Vladimír MAISNAR, Jakub RADOCHA, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s používáním bortezomibu v České republice od roku 2004. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
 233. SANDECKÁ, Viera, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, Marta KREJČÍ, Jan STRAUB, Petr PAVLÍČEK, Jiří MINAŘÍK, Jakub RADOCHA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Zkušenosti s používáním bortezomibu (Velcade) v České republice od roku 2004. Onkologie. 2011, roč. 5, č. 3, s. 141–145. ISSN 1802-4475.
 234. 2010

 235. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Petr SVAČINA, Markéta HERMANOVÁ, Jiří VANÍČEK, Petr KRUPA, Jiří STANÍČEK, Renata KOUKALOVÁ, Jiří NEUBAUER, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Centrální diabetes insipidus - první příznak histiocytózy z Langerhansových buněk a Erdheimovy - Chesterovy choroby dospělých osob. Popis tří případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 2, s. 138-148. ISSN 0042-773X.
 236. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Complete remission of multiple myeloma associated IgA pemphigus after therapy with bortezomib (Velcade), cyclophosphamide and dexamethasone: Case report. In Jahrestagung der Deutschen. Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010.
 237. ADAM, Zdeněk, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Marek MECHL, Vladimír VAŠKŮ, A. SIROTKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Difuzní plošná normolipemická xantomatóza a nekrobiotický xantogranulom, asociované s monoklonální gamapatií - přínos PET-CT pro stanovení rozsahu nemoci a zkušenosti s léčbou. Popis dvou případů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. 2010, roč. 56, č. 11, s. 1158-1168. ISSN 0042-773X.
 238. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Efektivita kombinovaných režimů s thalidomidem a bortezomibem u 146 pacientů s prvním relapsem mnohočetného myelomu. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 239. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Efficacy Of Thalidomide-Based And Bortezomib-Based Regimens In The First Relapse Of 146 Multiple Myeloma Patients: A Single Centre Experience. 2010. ISSN 0390-6078.
 240. KOUKALOVÁ, R, Zdeněk ADAM, Z ŘEHÁK a J VAŠINA. Erdheimova-Chesterova nemoc, přehled základních informací o této vzácné nemoci a její PET a PET/CT obraz. In XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 241. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK, J. NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Michael DOUBEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Erdheimova-Chesterova nemoc v obrazech. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S170-2S178, 9 s. ISSN 0042-773X.
 242. KOMENDA, Martin a Zdeněk ADAM. E-testing in hematooncology. 2010. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 144-146, 156 s. ISBN 978-80-210-5302-1.
 243. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Petra KAISAROVÁ, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Petr SZTURZ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Extramedulární relaps jeho zvýšená incidence a špatná prognoza - zkušenosti jednoho centra. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 244. POUR, Luděk, Viera SANDECKÁ, Petra KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ, P. SZTURZ, Sabina ŠEVČÍKOVÁ a Roman HÁJEK. Extramedullary relapsed multiple myeloma has extremely poor prognosis even in the era of the new drugs. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 245. NĚMEC, Pavel, Zuzana ZEMANOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Kyra MICHALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jana TAJTLOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jan SMETANA, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Ivan ŠPIČKA, Evžen GREGORA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain of 1q21 Is an Unfavorable Genetic Prognostic Factor for Multiple Myeloma Patients Treated with High-Dose Chemotherapy. Biology of Blood and Marrow Transplantation. USA: Carden Jennings Publishing, 2010, roč. 16, č. 4, s. 548-554. ISSN 1083-8791.
 246. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2010, roč. 2010, č. 6, s. 704-711. ISSN 1212-4184.
 247. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost? Dermatológia pre prax. Solen SK, 2010, roč. 5, č. 3, s. 132–134. ISSN 1337-1746.
 248. ADAM, Zdeněk, Josef FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. IgA pemphigus a monoklonální gamapatie, je zde souvislost ? Dermatologie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 221-223. ISSN 1802-2960.
 249. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Josef FEIT, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen. Wiener klinische Wochenschrift. Wien: Springer, 2010, roč. 122, 9-10, s. 311-314. ISSN 0043-5325.
 250. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom nadledvin a další zhoubné nádory endokrinních žláz. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 251. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Karcinom štítné žlázy. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-648-9.
 252. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Lenka KOVÁŘOVÁ, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Mojmír MOULIS, Leoš KŘEN, Karel VESELÝ, Iva SVOBODOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy - výsledky jednoho pracoviště a přehled publikovaných zkušeností s novými léky (bortezomibem, thalidomidem a lenalidomidem) u AL-amyloidózy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 190-209. ISSN 0042-773X.
 253. ADAM, Zdeněk, Tomáš PIKA, Vlastimil ŠČUDLA, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří MINAŘÍK, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Léčba AL-amyloidózy-retrospektivní analýza ze dvou moravských pracovišť. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 254. PEVNÁ, M., Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM a Martin KLABUSAY. Leukemie z dendritických buněk CD4+56+, typ DC2. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, suppl.2, s. 2S183-2S187, 5 s. ISSN 0042-773X.
 255. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Martina ALMÁŠI, Ivana BUREŠOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Lucie KOVÁŘOVÁ, Pavel NĚMEC, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Levels of angiogenic factors in patients with multiple myeloma correlate with treatment response. Annals of Hematology. Německo: Springer Verlag, 2010, roč. 89, č. 4, s. 385-389. ISSN 0939-5555.
 256. LUDWIG, Heinz, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Richard GREIL, Elena TOTHOVÁ, Felix KEIL, Eva Maria AUTZINGER, Josef THALER, Heinz GISSLINGER, Alois LANG, Miklós EGYED, Irene WOMASTEK a Niklas ZOJER. Light chain-induced acute renal failure can be reversed by bortezomib-doxorubicin-dexamethasone in multiple myeloma: results of a phase II study. Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology. USA: American Society of Clinical Oncology, 2010, roč. 28, č. 30, s. 4635-4641. ISSN 0732-183X.
 257. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Roman KODET, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Mojmír MOULIS, Lenka ŠMARDOVÁ a Jiří MAYER. Lymfomu podobný průběh agresivní multisystémové histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti a přínos PET/ CT vyšetření při hodnocení difuzní metabolické aktivity v plicním parenchymu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s., 2010, roč. 56, č. 11, s. 1177-1193. ISSN 0042-773X.
 258. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Zdeněk ŘEHÁK, Renata KOUKALOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Jiří NEUBAUER, Mojmír MOULIS a Jiří MAYER. Lymfomu podobný průběh histiocytózy z Langerhansových buněk v dospělosti: Popis případu. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 259. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Mojmír MOULIS a Jiří MAYER. Lymphoma-like course of aggressive multisystem Langerhans cell histiocytosis in an adult patient: Case report. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010. ISSN 0378-584X.
 260. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoclonal gammopathy of undetermined significance - possibilities of molecular cytogenetic analysis in patients with low percent of bone marow plasma cells infiltration. In 5th Myeloma workshop. 2010. ISBN 978-80-210-5284-0.
 261. ADAM, Zdeněk, Elena TOTHOVÁ a Marta KREJČÍ. Monoklonální gamapatie. In Klinická a radiačná onkológia I,II. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 726-765. ISBN 978-80-8063-302-8.
 262. MIKULÁŠOVÁ, Aneta, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Jan SMETANA, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, Mária KLINCOVÁ a Roman HÁJEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu: Možnosti molekulárně cytogenetického vyšetření u osob s nízkou infiltrací kostní dřeně nádorovými plazmocyty. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 263. ŘEHÁK, Z, Zdeněk ADAM, Petr SZTURZ a R KOUKALOVÁ. Naše zkušenosti s využitím PET-CT u histiocytárních chorob dospělých. In XLVII. Dny nukleární medicíny. 2010. ISBN 978-80-254-7819-6.
 264. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Renata KUPSKÁ, Petra RUDOLECKÁ, Jan SMETANA, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Petr KUGLÍK. Negative prognostic significance of two or more cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated with autologous stem cell transplantation. Neoplasma. Bratislava, Slovakia: Slovak Academy of Sciences, 2010, roč. 57, č. 2, s. 111-117. ISSN 0028-2685.
 265. ZAHRADOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM, Josef FEIT, Jana STUPALOVÁ, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Nekrobiotický xantogranulom - vzácná kožní komplikace u nemocného s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S179-2S182, 4 s. ISSN 0042-773X.
 266. STARÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Neuroendokrinní nádory. Galén, 2010. ISBN 978-80-7262-692-2.
 267. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, T. NEBESKÝ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Odlišné průběhy recidivující anebo multisystémové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob - popis 22 případů z jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 542-56, 15 s. ISSN 0042-773X.
 268. ADAM, Zdeněk, M. MATÝŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. KISSOVÁ, M. ŠLECHTOVÁ, G. CHLUPOVÁ, Yveta STAVAŘOVÁ, Jan SIMONIDES, Miroslav PENKA, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Pacientka s AL- amyloidózou a závažným deficitem faktoru X je po vysokodávkované chemoterapii již 7 let v kompletní hematologické remisi s normální aktivitou faktoru X. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2010, roč. 56, č. 1, s. 67-78. ISSN 0042-773X.
 269. ADAM, Zdeněk, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Plicní forma histiocytózy z Langerhansových buněk - hodnocení aktivity nemoci a léčebné odpovědi pomocí PET-CT (indexu SUVmax Pulmo/SUVmax Hepar). Popis vlastních zkušeností a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, 2010, roč. 56, č. 12, s. 1228-1250. ISSN 0042-773X.
 270. ADAM, Zdeněk, Zdeněk ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, T. NEBESKÝ, Jiří VANÍČEK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Postižení CNS histiocytózou z Langerhansových buněk a Erdheimovou-Chesterovou nemocí. Přínos PET-CT vyšetření pro diagnostiku a vyhodnocení léčebné odpovědi. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S94-2S104, 11 s. ISSN 0042-773X.
 271. ADAM, Zdeněk, T. NEBESKÝ, Petr SZTURZ, J. NEUBAUER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Ivo HANKE, Martina DOUBKOVÁ, Zdeněk MERTA, Roman HÁJEK, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ a Jiří MAYER. Postižení plic u pacientů s multiorgánovou formou histiocytózy z Langerhansových buněk. Popis 8 pacientů a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S105-2S122, 18 s. ISSN 0042-773X.
 272. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. In Akutní poškození a selhání ledvin. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 325-356. Medi. ISBN 978-80-247-1121-8.
 273. ADAM, Zdeněk, Petr SZTURZ, J. ĎURAŠ, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Milan NAVRÁTIL, Z. ADAMOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Použití kladribinu v první linii léčby multifokální anebo multiorgánové formy histiocytózy z Langerhansových buněk u dospělých osob. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S141-2S151, 11 s. ISSN 0042-773X.
 274. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Zuzana MIKULKOVÁ, Ivana BUREŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Pretreatment hepatocyte growth factor and thrombospondin-1 levels predict response to high-dose chemotherapy for multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie věd Bratislava, 2010, roč. 57, č. 1, s. 29-34. ISSN 0028-2685.
 275. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Renata KUPSKÁ, Pavel NĚMEC, Kristina BERÁNKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Prognostic and predictive impact of cytogenetic changes in relapsed multiple myeloma patients treated with bortezomib or thalidomid based regiments: a Czech group experience. 2010.
 276. AL SAHMANI, Mohamed, Irena TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, J. LIASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostic significance of morphological evaluation of tumor cells in multiple myeloma. In 15th Congress of the European Hematology Association. 2010. ISSN 0390-6078.
 277. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
 278. ADAM, Zdeněk, Zuzana ADAMOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Petr SZTURZ. Představení histiocytárních chorob, o nichž pojednává toto supplementum časopisu Vnitřní lékařství. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media. a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S9-2S21, 13 s. ISSN 0042-773X.
 279. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Petr SZTURZ a Roman HÁJEK. Přehled léčby histiocytózy z Langerhansových buněk u osob dospělého věku. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S131-2S140, 10 s. ISSN 0042-773X.
 280. VANÍČEK, Jiří, Petr KRUPA a Zdeněk ADAM. Přínos jednotlivých zobrazovacích metod pro diagnostiku a sledování aktivity mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2010, roč. 56, č. 6, s. 585-590. ISSN 0042-773X.
 281. ADAM, Zdeněk, Z. ŘEHÁK, R. KOUKALOVÁ, Petr SZTURZ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Petr KRUPA, T. NEBESKÝ, Z. ADAMOVÁ a Jiří MAYER. Přínos PET-CT pro diagnostiku a sledování plicní formy histiocytózy z Langerhansových buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2010, roč. 56, Suppl 2, s. 2S123-2S130, 8 s. ISSN 0042-773X.
 282. ZEMANOVÁ, M., Vlastimil ŠČUDLA, Luděk POUR, Evžen GREGORA, P. PAVLÍČEK, J. MINAŘÍK, T. PIKA, Jaroslav BAČOVSKÝ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Přínos režimu CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu. Transfuze a Hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 16, č. 3, s. 126-132. ISSN 1213-5763.
 283. KALVODOVÁ, L., Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM a P. SVAČINA. Psychologický náhled na problémy onkologických pacientů a ošetřujícího týmu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 570-581. ISSN 0042-773X.
 284. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Salvage treatment with upfront melphalan 100 mg/m(2) and consolidation with novel drugs for fulminant progression of multiple myeloma. Annals of hematology. Germany: Springer, 2010, roč. 89, č. 5, s. 483-487. ISSN 0939-5555.
 285. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, D. ČORBOVÁ, J. NEUBAUER, J. PRÁŠEK, R. KOUKALOVÁ, Z. ŘEHÁK a Jiří MAYER. Schnitzler syndrome and our experience with anakinra (Kineret) therapy in two patients. In Jahrestagung der Deutschen, Österreichischen und Schweizerischen Gellschaften für Hämatologie und Onkologie. 2010. ISSN 0378-584X.
 286. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Drahomíra ČORBOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Schnitzlerův syndrom a naše zkušenosti s léčbou Anakinrou u dvou pacientů. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 287. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Drahomíra ČORBOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Schnitzlerův syndrom jako vzácná příčina chronické kopřivky a naše zkušenosti s léčbou anakinrou u dvou pacientů. In VI. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov s medzinárodnou účasťou 3.-5.6.2010. 2010.
 288. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. 418 s. Med. ISBN 978-80-7262-648-9.
 289. LUDWIG, Heinz, Zdeněk ADAM, Elena TOTHOVÁ, Roman HÁJEK, Boris LABAR, Miklós EGYWD, Ivan ŠPIČKA, Heinz GISSLINGER, Johannes DRACH, Ingrid KUHN, Axel HINKE a Niklas ZOJER. Thalidomide maintenance treatment increases progression-free but not overall survival in elderly patients with myeloma. Haematologica. Italy: Ferrata Storti Foundation, 2010, roč. 95, č. 9, s. 1548-1554. ISSN 0390-6078.
 290. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Zdeněk ADAM, Martina ALMASI, Dana KRÁLOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Treatment response to bortezomib in multiple myeloma correlates with plasma hepatocyte growth factor concentration and bone marrow thrombospondin concentration. European Journal of Haematology. 2010, roč. 84, č. 4, s. 332-336. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/j.1600-0609.2009.01396.x.
 291. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva POUROVÁ, O. SYNEK, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Marek MECHL, T. NEBESKÝ, J. NEUBAUER, Josef FEIT, J. VOKURKOVÁ, Zdeněk KRÁL, O. BEDNAŘÍK, Pavel ŠLAMPA, H. DOLEŽALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Úspěšná léčba angiomatózy thalidomidem a interferonem alfa. Popis pěti případů a přehled léčby angiomatózy a proliferujících hemangiomů. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 8, s. 810-823. ISSN 0042-773X.
 292. ZAHRADOVÁ, Lenka, Klára MOLLOVÁ, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem může přispět ke stabilizaci onemocnění - výsledky klinické studie fáze II. In XXIV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2010. ISSN 1213-5763.
 293. ADAM, Zdeněk, Marta NEDBÁLKOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Karel HUŠEK, Karel VESELÝ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Více než 10 let trvající kompletní remise monoklonální gamapatie nejistého významu a vymizení nefrotického syndromu vzniklého na podkladě light chain deposition disease po léčbě vinkristinem, adriamycinem a vysokými dávkami dexametazonu (VAD). Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 3, s. 240-246. ISSN 0042-773X.
 294. ADAM, Zdeněk, Martin KOMENDA, Michael DOUBEK, Marta KREJČÍ, Miroslav TOMÍŠKA, Daniel SCHWARZ a Jiří VORLÍČEK. Vysoké školy musí mít nejen kvalitní výuku, ale také účinnou kontrolu kvality znalostí a schopností studentů (produktů) vysoké školy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 56, č. 6, s. 624-8, 5 s. ISSN 0042-773X.
 295. 2009

 296. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHULZOVA, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdaněk ADAM. Better Efficacy/Toxicity Ratio of Velcade-Based Regiment. In XIIth International myeloma workshop. 2009.
 297. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Renata KUPSKÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. CLINICAL IMPLICATION OF HYPERDIPLOIDY/NON-HYPERDIPLOIDY IN MM PATIENTS TREATED BY NEWER DRUGS. In XIIth International Myeloma Workshop, Washington DC. 2009. ISBN 1557-9190.
 298. ADAM, Zdeněk, Karola BALŠÍKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. SVAČINA, Michal DUFEK, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Jiří NEUBAUER, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, J. STANÍČEK, R. KOUKALOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Diabetes insipidus, následovaný po 4 letech dysartrií a lehkou pravostrannou hemiparézou - první klinické příznaky Erdheimovy-Chesterovy nemoci. Popis a zobrazení případu s přehledem informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 12, s. 1173-1188. ISSN 0042-773X.
 299. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, Suppl 1, 20 s. ISSN 0042-773X.
 300. POUR, Luděk, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Ivan ŠPIČKA, Michal HOLÁNEK, Jaroslav BAČOVSKÝ, Jan ŠTRAUB, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Dosavadní zkušenosti s léčbou lenalidomidem v České republice. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 301. POUR, Luděk, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Zdeněk ADAM, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Evaluation of HGF and Endostatin in the bone marrow of patients with multiple myeloma and the effect of peripheral blood admixture. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2009, roč. 82, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-3395.
 302. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Jan SMETANA, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Kristina BERÁNKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Zdeněk ADAM, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Gain 1q21 vs. Velcade and thalidomide based regimen. In XIIth International Myeloma Workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 303. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed AL SAHMANI a Roman HÁJEK. High HGF Levels are Associated with Response to Bortezomib. In XIIth International myeloma workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 304. POUR, Luděk, Hana ŠVÁCHOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Michal HOLÁNEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. High Trombospondin Level Correlates Closely with Poor Response to Bortezomib Treatment. In XIIth International myeloma workshop. 2009. ISBN 1557-9190.
 305. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Luděk POUR. Histiocytární choroby. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, Suppl 1, 16 s. ISSN 0042-773X.
 306. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Histiocytóza z Langerhansových buněk-přehled příznaků a vlastní zkušenosti s léčbou této nemoci. Interná Medicína. Slovensko, 2009, roč. 9/2009, s. 12-12. ISSN 1335-8359.
 307. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Yvona BRYCHTOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Chronická B-lymfatická leukemie a jí podobné stavy. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 746-765, 10 s. ISSN 0042-773X.
 308. ADAM, Zdeněk, J. FEIT, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Vladimír VAŠKŮ, Z. ČERMÁKOVÁ, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. IgA pemfigus provázející mnohočetný myelom vymizel při léčbě bortezomibem (Velcade), cyklofosfamidem a dexametazonem. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 10, s. 981-990. ISSN 0042-773X.
 309. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, F. FAKAN, F. HOFSTÄDTER, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Interdigitating dendritic cell sarcoma of the leg. Onkologie. Switzerland: Karger, 2009, roč. 32, č. 6, s. 364-365. ISSN 0378-584X.
 310. ADAM, Zdeněk, J. STRAUB, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Jak neprošvihnout mnohočetný myelom. Praktický lékař. česká lékařská společnost, 2009, roč. 89/9, s. 535-535. ISSN 0032-6739.
 311. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK a Čeněk NEUMANN. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Hematologie. Přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 349-352. ISBN 978-80-247-2502-4.
 312. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, M. TICHÝ, S. ŠTĚPÁNKOVÁ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Léčba selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha, Česká republika: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 6, s. 570-582. ISSN 0042-773X.
 313. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie - zkušenosti jednoho pracoviště. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 1, s. 9-17. ISSN 0042-773X.
 314. DŽINGOZOVOVÁ, Mirka, Jana SKŘIČKOVÁ, Jirka MAČÁK a Zdeněk ADAM. Lokalizovaná tracheobronchiální amyloidóza typu AA a její odlišení od systémové amyloidózy v praxi. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 6, s. 593-598. ISSN 0042-773X.
 315. KREJČÍ, Marta, Vlastimil ŠČUDLA, Elen TOTHOVA, Miroslava SCHUTZOVÁ, Vladimír KOZA, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Viera SANDECKÁ, Dana KRÁLOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Long-term outcomes of autologous tranplantation in multiple myeloma: Significant survival benefit of novel drugs in post-transplantation relapse. Clinical Lymphoma & Myeloma. United States: CIG MEDIA GROUP, LP, 2009, roč. 9, č. 6, s. 436-442. ISSN 1557-9190.
 316. MISTRÍK, Martin, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Mnohopočetný myelóm (liečba). Interná medicína. Bratislava, 2009, roč. 9, č. 5, s. 258-262. ISSN 1335-8359.
 317. ALMÁŠI, Martina, Luděk POUR, Hana ŠVÁCHOVÁ, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Nízká hladina trombospondinu koreluje s nedostatečnou odpovědí na léčbu bortezomibem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 318. ŠVÁCHOVÁ, Hana, Luděk POUR, Dana KRÁLOVÁ, Pavel NĚMEC, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Odpověď na léčbu bortezomibem koreluje s hladinou HGF v periferní plazmě na počátku léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 319. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana BUDKOVÁ, Iva BUCHTOVÁ, Jana PELCOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s bortezomibem u starších pacientů s relabujícím mnohočetným myelomem v České republice. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 320. ZAHRADOVÁ, Lenka, Roman HÁJEK, E. GREGORA, M. SCHÜTZOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, P. PAVLÍČEK, V. KOZA, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ a Dana KRÁLOVÁ. Optimization of bortezomib-based combinative regimen in elderly relapsed multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 321. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In Gemeinsame Jahrestagung der Deutschen, Osterreichischen und Schseizerischen Gesselschaften fur Hamatologie und Onkologie. 2009. ISBN 0378-584X.
 322. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Percutaneous kyphoplasty in the treatment of pathological vertebral body fractures in multiple myeloma patients. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 323. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jiří NEUBAUER, Luděk POUR, Martina VESELÁ, Milan NAVRÁTIL, Richard CHALOUPKA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Vlastimil VÁLEK a Jiří MAYER. Perkutánní kyfoplastika v léčbě osteolytického postižení obratlů u pacientů s mnohočetným myelomem. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISBN 1213-5763.
 324. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Podpůrná léčba bisfosfonáty. Postgraduální medicína. Česká republika: Mladá Fronta, Zdravotnické noviny, 2009, roč. 1, s. 24-31, 7 s. ISSN 1212-4184.
 325. POUR, Luděk, Milan MACHÁLKA, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Petr POKORNÝ, Vojtěch PEŘINA, Andrea KŘIVANOVÁ a Lenka ZAHRADOVÁ. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In Ninth European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis – ECCEO 9 – IOF,Athens,GREECE,MAR 19-21, 2009. 2009. ISSN 0937-941X. doi:10.1007/s00198-009-0879-0.
 326. POUR, Luděk, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, Vojtěch PEŘINA, Petr POKORNÝ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Milan MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with multiple myeloma. In XII. kongres českých a slovenských osteologů, Ostrava, 1.-3.října 2009. 2009. ISSN 1211-3778.
 327. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Prognostic Significance of Morphological Evaluation of Tumor Cells in Multiple Myeloma. In 51st ASH Annual Meeting and Exposition. 2009.
 328. BERÁNKOVÁ, Kristina, Petr KUGLÍK, Romana ZAORALOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Marta KREJČÍ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Prognostic value of chromosomal aberrations in relapsed multiple myeloma patients treated by thalidomide. In European Human Genetics Conference 2009. 2009.
 329. AL-SAHMANI, Mohammed, Iveta TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Jarmila JILASOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 330. LUDWIG, H., Zdeněk ADAM, R. GREIL, E. TÓTHOVÁ, F. KEIL, N. ZOJER, J. THALER, H. GISSLINGER, M. EGYED a A. LANG. Reversal of acute renal impairment by bortezomib-doxorubicin-dexamathasone in multiple myeloma. Results from an phase II study. 2009.
 331. ADAM, Zdeněk, Karel VESELÝ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, F. FAKAN, Renata SOUMAROVÁ, Jiří NEUBAUER, Jiří VANÍČEK, J. ČERNÝ, L. KŘEN, K. BOLCÁK, Lenka ŠMARDOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Sarkom z interdigitujících dendritických buněk dolní končetiny rezistentní k vysokodávkované chemoterapii BEAM s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk - popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 55, č. 2, s. 147-157. ISSN 0042-773X.
 332. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. Schnitzler syndrome complete resolution of symptoms on treatment with anakinra after 12 years of unsuccessful therapy with other regimens. Cancer Therapy. 2009, roč. 7, č. 4, 6 s. ISSN 1543-9135.
 333. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Terapie fulminantní progrese mnohočetného myelomu:up-front mepfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu a konsolidace novými léky. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 334. LUDWIG, Heinz, Roman HÁJEK, Elena TÓTHOVÁ, Johannes DRACH, Zdeněk ADAM, Boris LABAR, Miklós EGYED, Ivan ŠPIČKA, Heinz GISSLINGER, Richard GREIL, Ingrid KUHN, Niklas ZOJER a Axel HINKE. Thalidomide-dexamethasone compared with melphalan-prednisolone in elderly patients with multiple myeloma. Blood. Washington, DC, USA: The American Society of Hematology, 2009, roč. 113, č. 15, s. 3435-3442. ISSN 0006-4971.
 335. LUDWIG, H., Zdeněk ADAM, E. TÓTHOVÁ, Roman HÁJEK, B. LABAR, M. EGYED, Ivan ŠPIČKA, J. DRACH, H. GISSLINGER, I. KUHN, N. ZOJER a A. HINKE. Thalidomide-interferon vs. interferon maintenance therapy after induction with Thal-Dex or MP in elderly patients with multiple myeloma. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 336. KREJČÍ, Marta, Jiří MAYER, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Transplantace krvetvorných buněk. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 738-745. ISSN 0042-773X.
 337. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Up-front salvage treatment with melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma and consolidation with novel drugs. In 14th Congress of the European Hematology Association. 2009.
 338. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Lucie BUREŠOVÁ, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Varicella-zoster virus prophylaxis with low-dose acyclovir in patients with multiple myeloma treated with bortezomib. Clinical lymphoma & myeloma. Dallas, Tex. : United States: Cancer Information Group, 2009, roč. 9, č. 2, s. 151-153, 4 s. ISSN 1557-9190.
 339. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, L. VOSKA, V. TEPLAN, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buňek. Vnitřní lékařství. 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089 - 10096, 7 s. ISSN 0042-773X.
 340. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Soňa ŠTĚPÁNKOVÁ, Z. ČERMÁKOVÁ, L. VOSKA, V. TEPLAN, Andrea KŘIVANOVÁ, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Vymizení nefrotického syndromu a zlepšení funkce ledvin u nemocné s light chain deposition disease po vysokodávkované chemoterapii s autologní transplantací kmenových krvetvorných buněk. Popis případu a přehled literatury. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékřská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 55, č. 11, s. 1089-1096. ISSN 0042-773X.
 341. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Význam autologní transplantace u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 55, č. 9, s. 767-772. ISSN 0042-773X.
 342. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Lenka ZAHRADOVÁ a Roman HÁJEK. Vzácné kožní změny způsobené či provázené monoklonálními gamapatiemi. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 343. ADAM, Zdeněk, N. ZOJER, R. GREIL, F. KEIL, J. THALER, A. LANG, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a H. LUDWIG. Záchrana ledvin kombinací bortezomib-doxorubicin-dexametazon (BDD) u nemocných s mnohočetným myelomem a vstupním akutním selháním ledvin. Výsledky klinické studie fáze II. In XXIII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2009. ISSN 1213-5763.
 344. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Zhodnocení dvouleté léčby Schnitzlerova syndromu (kopřivkové velkoplošné morfy, monoklonální IgM gamapatie a osteolyticko-osteosklerotické změny skeletu) preparátem anakinra (Kineret). Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld a.s., 2009, roč. 55, č. 12, s. 1196-1197. ISSN 0042-773X.
 345. 2008

 346. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Milan NAVRÁTIL. Agresivní B-lymfoproliferativní nemoci. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 131-138. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 347. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Akutní myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 29-38. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 348. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Jana ŠMARDOVÁ. Atopické myeloproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 99-104. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 349. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK, Igor KISS a D. BRANČÍKOVÁ. Bisfosfonáty - přehled žádoucích a nežádoucích účinků. Farmakoterapie. Praha: Farmakon press, 2008, roč. 3, č. 3, 3 s. ISSN 1801-1209.
 350. LUDWIG, H., Z. ADAM, Roman HÁJEK, R. GREIL, F. KEIL, N. ZOJER, J. THALER, H. GISSLINGER a A. LANG. Bortezomib-Doxorubicin-Dexamethasone (BDD) for Reversal of Acute Light Chain Induced Renal Failure (ARF) in Multiple Myeloma (MM). Results from a Phase II Study. Blood. 2008, roč. 112, č. 11, s. 1261-.
 351. MAISNAR, Vladimír, Miloš TICHÝ, J. STULÍK, P. URBAN, Zdeněk ADAM, Eva KDLČKOVÁ, J. VÁVROVÁ, Vladimír PALIČKA, L. JEBAVÝ, R. KODET, Tomáš BÜCHLER a Roman HÁJEK. Capillary immunotyping electrophoresis and high resolution two-dimensional electrophoresis for the detection of mu-heavy chain disease. Clinica Chimica Acta. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2008, roč. 389, 1-2, s. 171-173. ISSN 0009-8981.
 352. ADAM, Z. Castlemanova choroba. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 289-292. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 353. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Martin TRBUŠEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Další chronické lymfatické leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 197-202. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 354. ZAORALOVÁ, Romana, Vladimíra VRANOVÁ, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Renata KUPSKÁ, Iva SLÁMOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Detekce nebalancovaných chromozómových aberací u mnohočetného myelomu pomocí komparativní genomové hybridizace s vyšším rozlišením (HR-CGH) a techniky Array-CGH. In XV. CESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008. ISSN 1213-5763.
 355. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Diferenciální diagnostika eozinofilie - sekundární, klonální nebo idiopatická. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 75-98, 23 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 356. KREJČÍ, M., R. HÁJEK, Z. ADAM, A. KŘIVANOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, K. KRÉSOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Dlouhodobé přežití po autologní transplantaci hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem: zkušenost z jednoho centra. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P23 - P24. ISSN 0042-773X.
 357. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Esenciální (primární) trombocytemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 65-70, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 358. ADAM, Z., Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 359. ADAM, Z., Jaroslav ŠTĚRBA a Z. ADAMOVÁ. Histiocytární choroby. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. PrahA: Grada Publishing, 2008. s. 293-312. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 360. ADAM, Z., J. NEUBAUER, R. HÁJEK, M. KREJČÍ a L. POUR. Histiocytóza z Langerhansových buněk a některé další histiocytární malignity. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P62 - P63. ISSN 0042-773X.
 361. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Histiocytóza z Langerhansových buněk u dospělých osob. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 14, s1, s. 110-113. ISSN 1213-5763.
 362. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK, V. VAŠKŮ a Roman HÁJEK. Histiocytóza z Langerhansových buněk u osob dospělého věku - nemoc s mnoha tvářemi.Zkušenosti jednoho pracoviště a přehled projevů nemoci. Vnitřní lékařství. Praha: Ćeská lékařská společnost JEP, 2008, roč. 54, č. 11, s. 1063-1080, 14 s. ISSN 0042-773X.
 363. ADAM, Zdeněk, Zdeněk KRÁL a Lenka ŠMARDOVÁ. Hodgkinův lymfom. In Hematologie, přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 169-176. ISBN 978-80-247-2502-4.
 364. ADAM, Z., M. ELLEDER, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Choroby způsobené ukládáním patologických proteinů v tkáních. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 243-262. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 365. ADAM, Zdeněk, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ a Jiří MAYER. Chronická B-lymfatická leukemie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 177-196. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 366. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Chronická idiopatická myelofibróza (agnogenní myeloidní metaplazie). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 71-74. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 367. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Chronická myeloidní leukémie. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 47-55. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 368. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Jan SMETANA, Kristina BERÁNKOVÁ, Petr KUGLÍK, Renata KUPSKÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických faktorů? Aktualizované výsledky o rok později. In Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008. ISSN 0042-773X.
 369. ADAM, Z., Martin KLABUSAY a Marta KREJČÍ. Kožní lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishin, 2008. s. 155-161, 6 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 370. ADAM, Z., L. KŘIKAVOVÁ, M. MOULIS, J. VANÍČEK a Č. NEUMANN. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem alfa, thalidomidem a zoledronatem. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 359-372. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 371. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem a,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664, 11 s. ISSN 0042-773X.
 372. ADAM, Zdeněk, Lucie KŘIKAVOVÁ, Marta KREJČÍ, Marek MECHL, Luděk POUR, Mojmír MOULIS, Jiří VANÍČEK, Čeněk NEUMANN, Milan NAVRÁTIL, Karel VESELÝ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetné angiomatózy postihující skelet, břišní i hrudní dutinu interferonem α,thalidomidem a zoledronátem. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 6, s. 653-664. ISSN 0042-773X.
 373. HÁJEK, Roman a Zdeněk ADAM. Léčba mnohočetného myelomu: indikace k léčbě novými léky dle guidelines 2008 České myelomové skupiny 2008 a české hematologické společnosti. 2008.
 374. ADAM, Z. a Luděk POUR. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 14, Supplement, s. 107-108. ISSN 1213-5763.
 375. ADAM, Z., V. ŠČUDLA, Marta KREJČÍ a Zdeněk KOŘÍSTEK. Léčba Waldenströmovy makroglobulinemie a léčba nemocí způsobených monoklonálním IgM gamaglobulinem. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 1, s. 68-83, 15 s. ISSN 0042-773X.
 376. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Z. ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, M. KRESOVÁ, Michal HOLÁNEK, Viera SANDECKÁ, M. SAHMANI, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Long-term aoutcomes of autologous transplantation in 141 multiple myeloma patients: a single centre experience. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 87-87. ISSN 0390-6078.
 377. ZEMANOVÁ, M., Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM, E. GREGORA, Luděk POUR, J. MINAŘÍK, P. PAVLÍČEK, T. PIKA a Jaroslav BAČOVSKÝ. Low-dose thalidomide regimens in therapy of relapsed or refractory multiple myeloma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, Ltd., 2008, roč. 55, č. 4, s. 345-349. ISSN 0028-2685.
 378. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Jiří NEUBAUER, Jaroslav STANÍČEK a Jiří VORLÍČEK. Maligní non-hodgkinské lymfomy. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 105-117. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 379. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, Luděk POUR, J. NEUBAUER, J. VANÍČEK a J. STANÍČEK. Mnohočetný myelom. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 203-208. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 380. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Mnohočetný myelom. Klinická onkologie Supplement 2008. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 1/2008, č. 21, s. 187-189. ISSN 0862-495X.
 381. ZEMANOVÁ, Z., K. MICHALOVÁ, J. TAJTLOVÁ, J. PAVLIŠTOVÁ, A. OLTOVÁ, H. FILKOVÁ, P. KUGLÍK, P. NĚMEC, D. KRÁLOVÁ, M. HOLZEROVÁ, J. BALCARKOVÁ, M. JAROŠOVÁ, J. RABASOVÁ, M. HRUBÁ, H. FISCHLOVÁ, I. ŠPIČKA, E. GREGORA, Z. ADAM, V. ŠČUDLA, V. MAISNAR a M. SCHUTZOVÁ. Molecular cytogenetic study of immunofluerescently labeled plasma cells and prognostic significance of clonal chromosomal aberrations in 208 Patients with multiple myeloma. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 65-66. ISSN 0390-6078.
 382. HOLZEROVÁ, M., Z. ZEMANOVÁ, K. MICHALOVÁ, J. TAJTLOVÁ, L. PAVLIŠTOVÁ, A. OLTOVÁ, H. FILKOVÁ, P. KUGLÍK, P. NĚMEC, J. BALCÁRKOVÁ, M. JAROŠOVÁ, J. RABASOVÁ, M. HRUBÁ, H. FISCHLOVÁ, I. ŠPIČKA, E. GREGORA, Z. ADAM, V. ŠČUDLA, V. MAISNAR a M. SCHÜTZOVÁ. Molekulárně cytogenetická analýza imunofluorescenčně značených plazmatických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem ve studii CMG 2002. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.
 383. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK, J. NEUBAUER a Martin TRBUŠEK. Monoklonální gamapatie obecně a monoklonální gamapatie nejistého významu dřívějším termínem benigní gamapatie. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 203-208. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 384. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. Myelodysplastický syndrom (MDS). Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 19-27. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 385. KREJČÍ, Marta, Jana ŠMARDOVÁ a Zdeněk ADAM. Myeloproliferativní nemoci obecně. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nem. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 41-46, 5 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 386. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jana ŠMARDOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Milan NAVRÁTIL, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Nízce agresivní (indolentní) B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 119-130. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 387. HALÁMKOVÁ, Jana, Jana ŠMARDOVÁ, Luděk POUR, Jiří TOMÁŠEK, Jan NOVOTNÝ, Regina DEMLOVÁ, Jana KOPTÍKOVÁ, Igor KISS a Zdeněk ADAM. Nové léky v onkologii. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2008, roč. 10, č. 3, s. 336-344. ISSN 1212-4184.
 388. ZAHRADOVÁ, L., L. POUR a Z. ADAM. Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P22 - P23. ISSN 0042-773X.
 389. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů CVD (Cyklofosfamid, Velcade, Dexametazon) v České Republice: pilotní analýza režimů CVD junior a CVD senior s nižším dávkováním u nemocných s relabujícím mnohočetným myelomem. In XXII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2008.
 390. ZAHRADOVÁ, Lenka, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Evžen GREGORA, Petr PAVLÍČEK, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Andrea KŘIVANOVÁ, Dana KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Optimalizace kombinovaných režimů s Velcade v České republice: analýza režimů CVD se standardním a nižším dávkováním u pacientů s mnohočetným myelomem. In XV. česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd. 2008.
 391. BLATNÝ, M. a Z. ADAM. Osobnost typu C (cancer personality): současný stav poznatků a implikace pro další výzkum. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 6, s. 638-645. ISSN 0042-773X.
 392. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jana ŠMARDOVÁ. Polycythaemia vera (PV) a jiné příčiny zvýšeného hematokritu. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 57-64. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 393. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, S. ŠTĚPÁNKOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Karel VESELÝ a Roman HÁJEK. Poškození ledvin při mnohočetném myelomu a dalších monoklonálních gamapatiích. Vnitřní lékařství - časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 847-861, 14 s. ISSN 0042-773X.
 394. ADAM, Z., Luděk POUR, Roman HÁJEK a Marta KREJČÍ. Poškození ledvin při monoklonálních gamapatiích. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 373-382, 9 s. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 395. KLABUSAY, Martin, Z. ADAM a Marta KREJČÍ. Primárně extranodální lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 163-167. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 396. SMETANA, J., P. KUGLÍK, H. GREŠLÍKOVÁ, P. NĚMEC, R. ZAORALOVÁ, R. KUPSKÁ, H. FILKOVÁ, L. POUR, M. KREJČÍ, L. ZAHRADOVÁ, M. HOLÁNEK, Z. ADAM, J. NEČASOVÁ a R. HÁJEK. Prognostický význam hyperdiploidie/NON-Hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených Bortezomibem a Thalidomidem. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 39 - 40. ISSN 1213-5763.
 397. SMETANA, Jan, Petr KUGLÍK, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Romana ZAORALOVÁ, Renata KUPSKÁ, Hana FILKOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Michal HOLÁNEK, Zdeněk ADAM, Jana NEČASOVÁ a Roman HÁJEK. Prognostický význam hyperdiploidie/non-hyperdiploidie u souboru 74 relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem a thalidomidem. In XV. ČESKO-SLOVENSKÝ HEMATOLOGICKÝ A TRANSFUZIOLOGICKÝ SJEZD. 2008.
 398. ZAHRADOVÁ, Lenka, Darina OČADLÍKOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Viera SANDECKÁ, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK, Jaroslav MICHÁLEK a Roman HÁJEK. Protinádorová vakcína dendritickými buňkami naloženými Id proteinem u nemocných s mnohočetným myelomem, interní analýza bezpečnosti podání. In Edukační sborník, XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 79-82. ISBN 978-9780-86793-11-5.
 399. ZEMANOVÁ, M., V. ŠČUDLA, R. HÁJEK, E. GREGOROVÁ, J. MINAŘÍK, L. POUR, P. PAVLÍČEK, J. BAČOVSKÝ, T. PIKA a Z. ADAM. Přínos režimu CTD (Cyklofosfamid, Thalidomid, Dexametazon) v léčbě mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 38 - 39. ISSN 1213-5763.
 400. LUDWIG, P., Z. ADAM, R. GREIL, F. KEIL, N. ZOJER, J. THALER, H. GISSLINGER a A. LANG. Recovery of renal impairment by bortezomib-doxorubicin-dexamethasone (BDD) in multiple myeloma (MM) patients with acute renal failure. Results from an ongoing phase II study. Hematologica the hematology journal. 2008, roč. 93, č. 1, s. 177-177. ISSN 0390-6078.
 401. KŘIVANOVÁ, A., R. HÁJEK, M. KREJČÍ, Z. ADAM, I. BUREŠOVÁ, L. POUR, L. ZAHRADOVÁ, V. SANDECKÁ, M. HOLÁNEK, V. ŠČUDLA, K. INDRÁK, V. MAISNAR, K. HAVLÍKOVÁ, J. MAYER a J. VORLÍČEK. Retransplantace a udržovací léčba relabujícího/progredujícího mnohočetného myelomu. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, s. 69 - 69. ISSN 1213-5763.
 402. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, J. NEUBAUER, J. PRÁŠEK a Roman HÁJEK. Schnitzlerův syndrom - popis čtrnáctiletého průběhu nemoci a přehled informací o této nemoci. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2008, roč. 54, č. 12, s. 1140-1153. ISSN 0042-773X.
 403. ADAM, Z., Marta KREJČÍ, Roman HÁJEK a Luděk POUR. Solitární kostní plazmocytom a extrameduární plazmocytomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 241-242. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 404. ADAM, Z. a V. ŠČUDLA. Současné možnosti diagnostiky a léčby AL amyloidózy. Transfuze a hematologie dnes. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 14, Suppl.1, s. 108-110. ISSN 1213-5763.
 405. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, A. KROCANOVA, Lenka ZAHRADOVÁ a Viera SANDECKÁ. Succesful Prevention of osteonecrosis of the jaw during zolendronat use in the patients with MM. 2008.
 406. ADAM, Z,, Martin KLABUSAY a Marta KREJČÍ. T-buněčné lymfomy. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 147-154. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 407. TOTHOVÁ, E., Roman HÁJEK, Johannes DRACH, Zdeněk ADAM, B. LABAR, M. EGYED, H. GISSLINGER, I. KUHN, A. HINKE a H. LUDWIG. Thalidomide-dexamethasone vs. melphalan-prednisone as first line treatment and thalidomide-interferon vs. interferon maintenance therapy in elderly patients with multiple myeloma. In Transfuze a hematologie dnes. 2008.
 408. HÁJEK, Roman, Lenka ZAHRADOVÁ, Evžen GREGORA, Miroslava SCHÜTZOVÁ, Vladimír KOZA, Petr PAVLÍČEK, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Viera SANDECKÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Mohamed Abdo Saleh AL-SAHMANI, Dana KRÁLOVÁ a Zdeněk ADAM. The Reduced Intensity Cvd Regimen: A Good Option with Well Balanced Efficacy/Toxicity Ratio for Elderly Patients with Poor Status Performance. In Fiftieth ASH Annual Meeting. 2008.
 409. KESSLER, P., L. POUR, E. GREGOROVA, M. ZEMANOVÁ, M. PENKA, J. GUMULEC, Z. ADAM, J. BAČOVSKÝ, M. BREJCHA, M. FENCLOVÁ, H. FRAŇKOVÁ, K. HAVLÍKOVÁ, P. HAUSDORF, A. HEINDORFER, V. HEINZOVÁ, M. HOLÍKOVÁ, M. KREJČÍ, K. KUBÁČKOVÁ, E. LANGROVÁ a R. HÁJEK. Tromboembolická nemoc u pacientů s mnohočetným mymelomem: efekt profylaxe nízkomolekulárním heparinem. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 5, s. P20-. ISSN 0042-773X.
 410. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Účinná profylaxe herpes zoster acyklovirem u pacientů s mnohočetným myelomem lečených bortezomibem. In OHD. 2008.
 411. HOLÁNEK, M., V. ŠČUDLA, J. MINAŘÍK, J. STRAUB, I. ŠPIČKA, E. GREGORA, M. SCHÜTZOVÁ, V. MAISNAR, J. RACOCHA, Z. ADAM a R. HÁJEK. Účinnost a toxicita revlimidu u pacientů s relabovaným mnohočetným myelomem. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl.2, 39 - 39. ISSN 1213-5763.
 412. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM, Viera SANDECKÁ, V. PEŘINA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, M. MACHÁLKA a Roman HÁJEK. Úspěšná prevence osteonekrózy čelisti během užívání zolendronátu u pacientů s mnohočetným myelomem. In OHD. 2008.
 413. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Jana ŠMARDOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Vysoce agresivní B-lymfoproliferativní choroby. Edited by Zdeněk Adam - Marta Krejčí - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Hematologie :přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 139-145. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 414. ŠMARDOVÁ, Lenka, Lucie KŘIKAVOVÁ, Zdeněk ADAM, Leoš KŘEN a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření mízních uzlin. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 137-142. ISBN 978-80-247-1749-4.
 415. ŠMARDOVÁ, Lenka, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Vyšetření sleziny. In Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, 2008. s. 115-117. ISBN 978-80-247-1749-4.
 416. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Význam cytogenetických změn u relabujících pacientů s mnohočetným myelomem léčených novými typy léků. Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2008, roč. 21, č. 1, s. 207-209. ISSN 0862-495X.
 417. ADAM, Z. Waldenströmova makroglobulinemie. In Hematologie: přehled maligních hematologických nemocí. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 263-288. 2. doplněné a zcela přepracované vydání. ISBN 978-80-247-2502-4.
 418. 2007

 419. ADAM, Zdeněk, Gabriela CHLUPOVÁ, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk FOJTÍK, Milan NAVRÁTIL, Pavel ŠTOURAČ a Jiří VANÍČEK. . Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2007, roč. 53, č. 3, s. 253-258. ISSN 0042-773X.
 420. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Acyklovir v dávce 400mg denně je dostatečný pro profylaxi herpetické infekce při léčbě Velcade. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 74-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 421. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní lymfatická leukémie dospělých. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 99-102. ISBN 978-80-7262-453-9.
 422. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Akutní myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 55-64, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 423. ADAM, Zdeněk, M. PENKA, M. MATÝŠKOVÁ, G. CHLUPOVÁ, L. POUR a M. TOMÍŠKA. Anémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 35-54, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 424. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, supplement no.1. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 497-497. ISSN 0390-6078.
 425. ZAORALOVÁ, Romana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Clinical implications of chromosomal aberrations (13q14 and 17p13 deletion, translocation t(4;14) and 1q21 amplification) in patients with relapsed multiple myeloma treated by thalidomide or bortezomib (Velcade). In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma – Application manual. Brno: vydavatelství Masarykovy Univerzity, 2007. s. 12-13. ISBN 978-80-210-4417-3.
 426. KUGLÍK, Petr, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, M. KREJČÍ a Roman HÁJEK. Clinical implications of 13q14 and 17p13 deletion, t(4;14) and 1q21 amplification in patients with relapsed multiple myeloma treated by Thalidomide or Bortezomib (Velcade). In Chromosome Research. Netherlands: Springer, 2007. s. 185-186. ISSN 0967-3849.
 427. GREŠLIKOVÁ, Henrieta, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. CORRELATION BETWEEN CHROMOSOMAL ABERRATIONS AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION. In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 85-85. ISSN 0268-960X.
 428. KŘIVANOVÁ, Andrea, M. KREJČÍ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Zdeněk ADAM, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Could Velcade show the benefit over the autologous retransplantation in relapsing multiple myeloma? In Haematologica 2007. 2007.
 429. ADAM, Z., J. STRAUB, L. POUR, M. KREJČÍ, J. NEUBAUER a J. VANÍČEK. Časnou diagnózou mnohočetného myelomu k lepší kvalitě života nemocných. Ćeská geriatrická revue. 2007, roč. 5, č. 4, s. 180-201. ISSN 1214-0732.
 430. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, J. NEUBAUER a L. POUR. Difúzní velkobuněčný B-Lymfom – nejčastější zástupce ze skupiny agresivních maligních nehodgkinských lymfomů. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 175-180, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 431. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Do the "new drugs" antagonize the impact of unfavourable cytogenetic markers in multiple myeloma? In Blood reviews. Volume 21, Supplement 1. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. s. 131. ISSN 0268-960X.
 432. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Jiří NEUBAUER. Doporučení pro časné rozpoznání postižení skeletu maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. In IV. Symposium o léčbě bolesti, Brno 27.-28.4.2007. Bolest 2007; 10 (Supl. 1): 24. 2007.
 433. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a M. DOUBEK. Esenciální (primární) trombocytémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 121-126, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 434. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, J. STANÍČEK, Tomáš BÜCHLER, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, J. PRÁŠEK, J. NEUBAUER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Fluorodeoxyglucose positron emission tomography in multiple myeloma, solitary plasmocytoma and monoclonal gammapathy of unknown significance. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academic Press, Ltd., 2007, roč. 54, č. 6, s. 536-540. ISSN 0028-2685.
 435. ADAM, Zdeněk, M. NAVRÁTIL a L. POUR. Folikulární lymfom – Nejčastější maligní lymfom ze skupiny nízce agresivních lymfomů a typický zástupce této skupiny. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 155-160, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 436. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Luděk POUR, H. NOVOTNÁ, Vladimír MAISNAR, M. TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a K. HAVLÍKOVA. Free light chain assays for early detection of resistance to Bortezomib-based regimens. In 12th Congress of EHA. 2007. ISSN 0390-6078.
 437. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 438. POUR, Luděk, Miroslav PENKA, Zdeněk ADAM, Lucie KOVÁŘOVÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jaroslav MICHÁLEK, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Hepatocytární růstový faktor a thrombospondin jsou vhodnými kandidáty pro monitoring angiogenze u pacientů s mnohočetným myelomem léčených autologní transplantací. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 10-10. ISBN 978-80-7346-078-5.
 439. ADAM, Zdeněk a L. POUR. Histiocytární choroby – histiocytóza z langerhansových buněk. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 233-547. ISBN 978-80-7262-453-9.
 440. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Z. KRÁL. Hodgkinův lymfom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 183-186, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 441. KŘIVANOVÁ, Andrea, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří MAYER. Horečka nejasné etiologie. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 265-281. ISBN 978-80-7262-453.
 442. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. TOMÍŠKA, M. DOUBEK a L. POUR. Hypereozinofilní syndrom. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 131-140, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 443. ADAM, Z., M. DOUBEK a L. POUR. Chronická B–Lymfatická leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 161-167. ISBN 978-80-7262-453-9.
 444. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická idiopatická myelofibróza. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 127-130, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 445. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L. POUR. Chronická myeloidní leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 105-110, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 446. ZELENÁ, Jana, Darina OČADLÍKOVÁ, Drahomíra KYJOVSKÁ, Jana MORAVCOVÁ, Marcela RYCOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Luděk POUR, Renata SUSKÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Božena HANÁKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Immunomagnetic isolation of myeloma cells by autoMACS. In From cell sorting to plasma cell identification and chromosomal aberrations in multiple myeloma and Immunomagnetic cell separation for clinical use – Application manual. 2007. ISBN 978-80-210-4417.
 447. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jana SMEJKALOVÁ a Roman HÁJEK. Kompenzují nové léky vliv cytogenetických negativních prognostických markerů u pacientů s mnohočetným myelomem? In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vydání. Olomouc: nakladatelství Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
 448. ADAM, Z. a A. KŘIVANOVÁ. Léčba recidivující multifokální histiocytózy z Langerhansových buněk 2-chlordeoxyadenosinem u osob dospělého věku. Zkušenosti jednoho pracoviště. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2007, roč. 13, č. 2, s. 63-66. ISSN 1213-5763.
 449. ADAM, Z. Maligní krevní choroby. In Vnitřní lékařství. 2., doplněné a přepracované. Galén, 2007. s. 215-245. ISBN 978-80-7262-496-6.
 450. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, J. NEUBAUER, J. STÁNÍČEK, K. BOLČÁK a K. DVOŘÁK. Maligní lymfomy obecně. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 143-152, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 451. ADAM, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Jiří NEUBAUER, Richard CHALOUPKA, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VANÍČEK, Luděk POUR, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Vladimír MAISNAR, J STRAUB, Jaroslav STANÍČEK, Karol BOLČÁK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a diferenciální diagnostika bolestí páteře. In Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. s. 191-223.
 452. ŠČUDLA, Vlastimil a Zdeněk ADAM. Mnohotný myelom: Recentní diagnostické a stratifikační postupy. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 9-10. ISBN 978-80-7346-078-5.
 453. ADAM, Zdeněk. Monoklonální gamapatie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 188-190, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 454. KŘIVANOVÁ, Andrea, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Lucie KOMOLÍKOVÁ, Viera KRIŽALKOVIČOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Může být Velcade účinnější než autologní retransplantace u nemocných s relabujícím/progredujícím mnohočentým myelomem? In Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. s. 75-75. ISBN 978-80-7346-078-5.
 455. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Mycosis Fungoides – Příklad kožního T-Lymfomu s nízkou agresivitou nemoci. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 173-487. ISBN 978-80-7262-453-9.
 456. ADAM, Zdeněk, M. DOUBEK a L. POUR. Myelodysplastický syndrom a myelodysplastické či myeloproliferativní choroby. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 85-92, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 457. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. DOUBEK a L POUR. Myeloproliferativní nemoci obecně. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 103-104, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 458. TICHÝ, M., V. MAISNAR, J. STULÍK, P. URBAN, Z. ADAM, E. KADLČÍKOVÁ, J. VÁVROVÁ, V. PALIČKA, L. JEBAVÝ, L. KODET a R. HÁJEK. Nemoc z těžkých řetězců μ. Klin. Biochem. Metab. Česká lékařská společnost J.E.P., 2007, roč. 15 (36), č. 2, s. 78-81. ISSN 1210-7921.
 459. POSPÍŠILOVÁ, Y. a Z. ADAM. Porucha regulace glukózového metabolizmu u pacientů s mnohočetným myelomem léčených vysokými dávkami kortikosteroidů na naší klinice v roce 2004. Vnitřní lékařství. 2007, roč. 53, č. 1, s. 18-23. ISSN 0042-773X.
 460. ADAM, Zdeněk, M. PENKA, M. MATÝŠKOVÁ, G. CHLUPOVÁ a L. POUR. Poruchy funkce a počtu trombocytů. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 55-64, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 461. ADAM, Zdeněk, M. PENKA, M. MATÝŠKOVÁ, G. CHLUPOVÁ a L. POUR. Poruchy krevního srážení, poruchy hemostázy. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 65-84, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 462. ADAM, Zdeněk a J. SIMONIDES. Primární systémová al-amyloidóza a některé další typy amyloidóz. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 229-232, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 463. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic impact of unfavorable cytogenetic abnormalities in multiple myeloma patients treated by bortezomib (velcade). In Hematologica/The Hematology Journal. Volume 92, no. 6 supplement. Pavia, Italy: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 165-165. ISSN 0390-6078.
 464. ZAORALOVÁ, Romana, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Hana FILKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Prognostic value of selected chromosomal abnormalities in multiple myeloma patients treated by thalidomide. In Haematologica. Vol. 92(s2). Pavia (Italy): Ferrata-Storti foundation, 2007. s. 170. ISSN 0390-6078.
 465. NĚMEC, Pavel, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Romana ZAORALOVÁ, Hana FILKOVÁ, Vladimíra VRANOVÁ, Renata KUPSKÁ, Jana SMEJKALOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Prognostický význam amplifikace 1q21 u pacientů s mnohočetným myelomem léčených bortezomibem (Velcade), thalidomidem (Myrin) a konvenční chemoterapií. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 466. HÁJEK, Roman, Romana ZAORALOVÁ, Luděk POUR, Hana FILKOVÁ, Henrieta GREŠLIKOVÁ, Pavel NĚMEC, Petr KUGLÍK, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ a Marta KREJČÍ. Prospective comparison of response rate and long-term results of Velcade and thalidomid based regimens. In Haematologica/The Hematology Journal, 2007; Vol.92(6) suppl.2. Pavia, Itálie: Ferrata-Storti Foundation, 2007. s. 210-210. ISSN 0390-6078.
 467. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, M. PENKA, G. CHLUPOVÁ a L. POUR. Příznaky krevních chorob a základní vyšetřovací metody. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 23-24, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 468. ZEMANOVÁ, M., V. ŠČUDLA, L. POUR, E. GREGORA, P. PAVLÍČEK, J. MINAŘÍK, T. PIKA, J. BAČOVSKÝ, Z. ADAM a R. HÁJEK. Režim CTD (cyklofosfamid, thalidomid, dexametazon) v léčbě relabujících a refrakterních forem mnohočetného myelomu. Transfúze a hematologie dnes. 2007, roč. 13, č. 3, s. 126-132. ISSN 1213-5763.
 469. ADAM, Zdeněk a J. MUŽÍK. Rizikové faktory zevního prostředí. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 235-239, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 470. ADAM, Zdeněk a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory zevního prostředí - Výskyt maligních chorob, solidních nádorů i maligních krevních chorob v České republice a v Evropě. Edited by Zdeněk Adam - Jiří Vorlíček. In ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 239-250. Hematologie pro praktické lékaře. ISBN 978-80-7262-453-9.
 471. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Lenka ZAHRADOVÁ, E. VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Salvage treatment with Melphalan 100 mg/m2 in fulminant progression of multiple myeloma. In Hematologica/The hematology Journal, 2007; Vol.92, suppl.1. 2007. ISSN 0390-6078.
 472. VESELÝ, Karel, Zdeněk ADAM, Ferdinand HOFSTÄDTER a Jaromír ČERNÝ. Sarkom z interdigitujících dendritických buněk - kazuistika. In 15. sjezd českých a slovenských patologů s mezinárodní účastí - program a sborník abstrakt. Ostravská univerzita v Ostravě, 2007. s. 45. ISBN 978-80-7368-331-3.
 473. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Tomáš BÜCHLER, Andrea KŘIVANOVÁ, A. SVOBODNÍK, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Simple variables predict survival after autologous transplantation: a single centre experience in 181 multiple myeloma patients. Neoplasma. Slovakia: Slovak Academic Press Ltd., 2007, roč. 54, č. 2, s. 143-148. ISSN 0028-2685.
 474. POUR, L. a Z. ADAM. Solitární kostní a extramedulární plazmocytomy. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 225. ISBN 978-80-7262-453-9.
 475. KŘIVANOVÁ, Andrea, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Petr HUSA, Zdeněk FOJTÍK, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK a Jiří VORLÍČEK. Teplota nejasné etiologie: příčiny a diagnostický postup. Vnitřní lékařství. Brno: Medical Healthworld, 2007, roč. 53, č. 2, s. 169-178. ISSN 0042-773X.
 476. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Vlasatobuněčná leukémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 169-171, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 477. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a L. POUR. Vysoce agresivní lymfomy. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 181-182, 315 s. ISBN 978-80-7262-453-9.
 478. HÁJEK, Roman, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Hana NOVOTNÁ, Luděk POUR, Vladimír MAISNAR, Miloš TICHÝ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Kamila HAVLÍKOVÁ, Adam SVOBODNÍK a Jiří VORLÍČEK. Využití metody stanovení volných lehkých řetězců pro časnou detekci rezistence na léčbu Velcade. In Sborník abstrakt, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. ISBN 978-80-7346-078-5.
 479. POUR, L. a Z. ADAM. Waldenströmova makroglobulinémie. In Hematologie pro praktické lékaře. 1. vyd. Galén, 2007. s. 227-228. ISBN 978-80-7262-453-9.
 480. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Lenka ZAHRADOVÁ, Eva VETEŠNÍKOVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Záchranný režim u fulminantní progrese mnohočetného myelomu: melfalan 100 mg/m2 s podporou autologního štěpu. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 18. ISBN 978-80-7346-078-5.
 481. 2006

 482. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Correlation between the cytogenetic findings and the prognostic factors in the group of patiens from the CMG 2002 clinical study. In Haematologica/the hematology journal. 2006.
 483. VANÍČEK, Jiří, Petr KRUPA a Zdeněk ADAM. Diagnostika postižení kostí maligní chorobou. Postgraduální medicína. Praha: Mladá Fronta a.s., 2006, roč. 3/2006, s. 259-264. ISSN 1212-4184.
 484. ADAM, Zdeněk, J. BEDNAŘÍK, J. NEUBAUER, R. CHALOUPKA, Z. FOJTÍK, J. VANÍČEK, Luděk POUR, Z. ČERMÁKOVÁ, Vlastimil ŠČUDLA, Vladimír MAISNAR, J. ŠTRAUB, M. SCHÜTZOVÁ, E. GREGORA, M. WEINREB, Katrin STUCHLÍKOVÁ, J. STANÍČEK, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro časnou identifikaci poškození kostry maligním procesem a pro časnou diagnostiku mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2006, roč. 52, Suppl. 2, s. 11-31. ISSN 0042-773X.
 485. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, A KŘIVANOVÁ, Lenka ZAHRADOVÁ, Tomáš BÜCHLER a Jiří VORLÍČEK. Exathema and herpes zoster infection during Velcade use incidence, treatment and profylaxis. Haematologica/the hematology journal. Pavia: Ferrata Storti Foundation, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 443. ISSN 0390-6078.
 486. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Zdeněk BOLELOUCKÝ, L. KALVODOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Léčba bolesti - neurofyziologické základy vjemu bolesti a základní pravidla léčby bolesti. Vnitřní lékařství. Praha, 2006, roč. 52, Suppl. 3, s. 65-81. ISSN 0042-773X.
 487. ADAM, Zdeněk a Pavel ŠEVČÍK. Opioidní analgetika. Postgraduální medicína. Praha, 2006, roč. 8, č. 4, s. 395-408. ISSN 1212-4184.
 488. MACHÁLKA, Milan, Zdeněk ADAM, Oliver BULIK a Michaela KOZUMPLÍKOVÁ. Osteonekróza čelistí při léčbě bisfosfonáty. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 106, č. 5, s. 136-139. ISSN 1210-7891.
 489. ADAM, Zdeněk, Michaela KOZUMPLÍKOVÁ, Luděk POUR a Milan MACHÁLKA. Osteonekróza čelistí v průběhu léčby mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 52, č. 2, s. 176-180. ISSN 0042-773X.
 490. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů studie CMG 2002 s delecí 13q14 stanovenou molekulárně cytogenetickými metodami. Hradec Králové: M. Pecka a J. Malý, 2006. 2 s. Laboratorní hematologie 2006. ISBN 80-86780-29-5.
 491. ADAM, Zdeněk, Karol BOLČÁK, Jaroslav STANÍČEK, Luděk POUR, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Jiří PRÁŠEK, Jiří NEUBAUER, Iveta MARESCHOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Přínos fluorodeoxyglukózové pozitronové emisní tomografie (FDG-PET) u mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2006, roč. 52, č. 3, s. 207-214. ISSN 0042-773X.
 492. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Hana NOVOTNÁ, Zdeněk ADAM, zdena ČERMÁKOVÁ, Marta KREJČÍ a Kamila HAVLÍKOVÁ. Rapid detection of response to bortezomibe - based regimen in Multiple myeloma using free light Chain assays. 2006.
 493. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Stanovení korelací mezi cytogenetickými nálezy a prognostickými faktory u pacientů studie CMG 2002. 2006.
 494. ŠEVČÍK, Pavel a Zdeněk ADAM. Transdermální buprenorfin. Remedia. Praha, 2006, roč. 16, č. 5, s. 514-521. ISSN 0862-8947.
 495. 2005

 496. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jana KOPTÍKOVÁ a Jana ŠMARDOVÁ. Cílená léčba v onkologii. Remedia. 2005, roč. 15, 4-5, s. 390-404.
 497. LUDWIG, H., I. SPIČKA, Pavel KLENER, R. GREIL a Zdeněk ADAM. Continuous prednisolone versus conventional prednisolone with VMCP-interferon-2b as first.line chemotherapy in elderly patients with multiple myeloma. Brithish Journal of Hematology. 2005, č. 131, s. 329-337.
 498. SMEJKALOVÁ, Jana, Petr KUGLÍK, H. FILKOVÁ, V. VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, J. STRAŠILOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Cytogenetic abnormalities in patients with multiple myeloma studied by FISH analysis: comparison of simultaneous immunofluorescent labelling of malignant plasma cells and immunomagnetically selected plasma cells. In Chromosome Research. 2005.
 499. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. In 3rd International Symposium on the Clinical Use of Cellular Product – Cellular Therapy 2005. 2005.
 500. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Dendritic cell numbers and their subsets during treatment of multiple myeloma. 2005.
 501. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Luděk POUR. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - Doporučení vypracované Českou myelomou skupinou a experty SR. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 1, s. 3-11. ISSN 1213-5763.
 502. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Miroslav PENKA a Luděk POUR. Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu - zdrojová data použitá pro doporučení České myelomové akupiny a expertů SR. Transfúze a hematologie dnes. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 11, č. 1, s. 12-51, 39 s. ISSN 1213-5763.
 503. POUR, Luděk a Zdeněk ADAM. Ibandronat. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2005, roč. 18, č. 6, s. 210-216. ISSN 0862-495X.
 504. POUR, Luděk, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Ibandronat - přehledný článek. Klinická onkologie. Brno,: Medica Healthworld a.s., 2005, roč. 18, č. 6, s. 210-215. ISSN 0862-495X.
 505. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Jana SMEJKALOVÁ, Tomáš BÜCHLER, Darina OČADLÍKOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Immunomonitoring after idiotype protein-KLH vaccination in patients with multiple myeloma relapse. In 10th Congress of the European Hematology Association. 2005. ISBN 0390-6078.
 506. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Vladimíra KALÁBOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Imunomagnetická separace buněk z kostní dřeně u pacientů s mnohočetným myelomem stanovení delece 13q14 použitím interfázní fluorescenční in situ hybridizace. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská spolenočst J.E.Purkyně, 2005, roč. 18, č. 2, s. 59-63. ISSN 0862-495X.
 507. ŠPIČKA, Ivan, Roman HÁJEK, M. VYTŘASOVÁ, Vladimír MAISNAR, E. GREGORA, M. SCHUTZOVÁ, J. ŠTRAUB, Vlastimil ŠČUDLA, Zdeněk ADAM a P. KLENER. Inhibitor proteazomu - bortezomib (Velcade) - v léčbě refrakterního mnohočetného myelomu První zkušenosti v České republice. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2005, roč. 144, č. 9, s. 638-640. ISSN 0008-7335.
 508. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Jiří VORLÍČEK a Martin MISTRÍK. Kostní nádorová choroba. První vydání. Praha: Grada Publishing, 2005. 296 s. ISBN 80-247-1357-8.
 509. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Aleš ČERMÁK. Kostní nádorová choroba; kapitola 5: indikace a klinická účinnost bisfosfonátů. In Kostní nádorová choroba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. s. 55-67. ISBN 80-247-1357-8.
 510. HUSA, Petr, Zdeněk ADAM, Libuše HUSOVÁ, Josef FEIT, Miroslav PENKA a Zdenka ČERMÁKOVÁ. Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 238-243, 7 s. ISSN 0042-773X.
 511. HUSA, Petr, Zdeněk ADAM, Libuše HUSOVÁ, Josef FEIT a Miroslav PENKA. Léčba chronické infekce virem hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacienta se smíšenou kryoglobulinémií. Vnitřní lékařství. Praha: Medica publishing consulting, 2005, roč. 51, č. 2, s. 238-243. ISSN 0042-773X.
 512. ŠKOPOVÁ, Zuzana, Eva HRABINCOVÁ, S. ŠŤASTNÁ, Libor KOZÁK a Zdeněk ADAM. Molecular genetics analysis of SLC3A1 and SLC7A9 genes in Czech and Slovak cystinuric patients. Annals of Human Genetics. 2005, č. 69, s. 501-507.
 513. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Monitoring of dendritic cell numbers in multiple myeloma patients undergoing autologous transplantation. In 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation. 2005.
 514. HÁJEK, Roman, Vlastimil ŠČUDLA, Marta KREJČÍ, M VYTŘASOVÁ, Marcela SCHUTZOVÁ, Elena TOTHOVÁ, J BAČOVSKÝ, Luděk POUR, Andrea KŘIVANOVÁ a Zdeněk ADAM. New international staging system applied in 588 patients: Experience of the Czech myeloma group based on analysis of the one multicenter trial (4W) and two single center experiences. Haematologica/the hematology journal. Pavia, 2005, roč. 90, č. 1, s. 99-100. ISSN 0390-6078.
 515. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Obecná onkologie. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 442 s. ISBN 80-210-3574.
 516. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMIŠKA. Obecné principy léčby nádorové nemoci a problémy rozhodování o léčbě cytostatiky u biologicky starších osob. Česká geriatrická revue. 2005, roč. 3, č. 2, s. 5-16.
 517. ADAM, Zdeněk. Osteonekróza u pacientů užívajících bisfosfonáty. Postgraduální onkologie. Praha, 2005, roč. 1, č. 2, s. 20-22. ISSN 1801-1322.
 518. BÜCHLER, Tomáš, Marta KREJČÍ, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, J. MINAŘÍK, J. BAČOVSKÝ, V. ŠČUDLA, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Outcome of patients with multiple myeloma and hypertension treated with angiotensin-I-converting enzyme inhibitors during high-dose chemotherapy. The hematology journal. England: Nature Publishing Group, 2005, roč. 5, č. 7, s. 559-564. ISSN 1466-4860.
 519. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladimíra KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis lékařů českých. 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 520. SMEJKALOVÁ, Jana, Vladimíra VRANOVÁ, Alexandra OLTOVÁ, Petr KUGLÍK, Hana FILKOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Silvie VOSTREJŠOVÁ, Vladka KALÁBOVÁ, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Porovnání standardních prognostických faktorů u pacientů s mnohočetným myelomem s delecí 13q14 stanovenou metodou interfázní fluorescenční in situ hybridizace na separovaných a neseparovaných buňkách kostní dřeně. Časopis Lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev.Purkyně, 2005, roč. 144, č. 7, s. 483-488. ISSN 0008-7335.
 521. POSPÍŠILOVÁ, Yvona, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Postavení výuky interní propedeutiky (a oboru vnitřního lékařství obecně) v době stále pokračující specializace v oblasti interní medicíny. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 479-481. ISSN 0042-773X.
 522. KREJČÍ, Marta, Tomáš BÜCHLER, Roman HÁJEK, A. SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplantation. London: Nature Publishing Group, 2005, roč. 35, č. 2, s. 159-164. ISSN 0268-3369.
 523. TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Přehled metabolických komplikací u maligních chorob. Postgraduální medicína. 2005, č. 7, s. 257-268. ISSN 1801-1322.
 524. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Šárka SEDLÁČKOVÁ. Přehled protinádorové léčby. Praktické lékarenství. 2005, č. 2, s. 76-80.
 525. POUR, Luděk, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Skin lesions induced by bortezomib. In 10th Congress of EHA. 2005.
 526. HÁJEK, Roman, Zuzana KUNICKÁ, Marie SKLENIČKOVÁ, Martina DVOŘÁČKOVÁ, Jiří FAJKUS, Jana SMEJKALOVÁ, Marta KREJČÍ, Luděk POUR, Darina OČADLÍKOVÁ, Dana WEISSOVÁ, Jana VIGÁŠOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Silvie DUDOVÁ, Jana HEINIGOVÁ, Petra VIDLÁKOVÁ, Zdeněk ADAM a Miroslav PENKA. Stanovení aktivity telomerázy u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2005, roč. 18, č. 3, s. 80-83. ISSN 0862-495X.
 527. ADAM, Zdeněk. Úvaha o studiu na lékařské fakultě. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 3, s. 359-363. ISSN 0042-773X.
 528. POUR, Luděk, Roman HÁJEK a Zdeněk ADAM. Výběr bisfofonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie. Brno,: Medica Healthworld a.s., 2005, roč. 18, č. 5, s. 172-177. ISSN 0862-495X.
 529. POUR, Luděk, Roman HÁJEK a Zdeněk ADAM. Výběr bisfosfonátu k léčbě kostního postižení u pacientů s prokázanou malignitou. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2005, roč. 18, č. 5, s. 172-177. ISSN 0862-495X.
 530. 2004

 531. BÜCHLER, Tomáš, Libor ČERVINEK, O. BĚLOHLÁVEK, KANTOROVÁ, Marek MECHL, Tomáš NEBESKÝ, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Brief Report. Lagerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System Involvement: Up by FDG-PET During Treatment With Cladribine. Pediatr Blood Cancer. 2004, č. 43, s. 1-3.
 532. DOUBEK, Michael a Zdeněk ADAM. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloproliferativní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 385-423, 38 s. ISBN 80-247-0896-5.
 533. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizoavné a přepracované vydání: Vlasatobuněčná leukemie. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 463-469. ISBN 80-247-0896-5.
 534. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a J. VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 648 s. ISBN 80-247-0896-5.
 535. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Agresivní maligní lymfomy. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 481-485. ISBN 80-247-0896-5.
 536. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK a Miroslav PENKA. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Akutní myeloidní leukemia. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 371-379. ISBN 80-247-0896-5.
 537. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Difuzní velkobuněčný B-lymfom. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 485-493. ISBN 80-274-0896-5.
 538. ADAM, Zdeněk a Zdeňka ADAMOVÁ. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé aktualizované a doplněné vydání: Histiocytární choroby a mastocytózy. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 547-551. ISBN 80-247-0896-5.
 539. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Chronická B-lymfatická leukemie. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 453-463. ISBN 80-247-0896-5.
 540. ADAM, Zdeněk. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Monoklonální gamapatie nejasného významu. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 511-515. ISBN 80-247-0896-5.
 541. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Mycosis fungoides, Sézaryho syndrom a další kožní nemoci. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 475-481. ISBN 80-247-0896-5.
 542. ADAM, Zdeněk, Miroslav PENKA a Michael DOUBEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Myeloblastický syndrom a myelodysplastické myeloproliferativní choroby. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 359-371. ISBN 80-247-0896-5.
 543. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Nehodgkinské maligní lymfomy nízké agresivity. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 439-447. ISBN 80-247-0896-5.
 544. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Vysoce agresivní lymfomy. Praha: Grada Publishing, 2004. 463-469. ISBN 80-247-0896-5.
 545. ADAM, Zdeněk. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Walenströmova makroglobulinemie. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 531-535. ISBN 80-247-0896-5.
 546. ADAM, Zdeněk a Petr CETKOVSKÝ. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání: Získaná aplastická anémie. Praha: Grada Publishing, 2004. 551-559. ISBN 80-247-0896-5.
 547. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ a Roman HÁJEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Mnohočetný myelom a další plazmocelulární malignity. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 515-531, 16 s. ISBN 80-247-0896-5.
 548. ADAM, Zdeněk a Karel DVOŘÁK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé,aktualizované a doplněné vydání: Přehled maligních lymfoproliferativních onemocnění dle REAL a WHO klasifikace. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 423-433, 10 s. ISBN 80-247-0896-5.
 549. ADAM, Zdeněk. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druné, aktualizované a doplněné vydání: AL-amyloidóza a některé další typy amyloidóz. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 535-541. ISBN 80-247-0896-5.
 550. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický výzkum v praxi v onkologii - případová studie myelomu. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, s. 73-78. ISSN 0862-495X.
 551. HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ a Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., s. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
 552. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Folikulární lymfomy. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 447-453. ISBN 80-247-0896-5.
 553. KRÁL, Zdeněk, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Hodgkinova choroba. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 497-511. ISBN 80-247-0896-5.
 554. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, Adam SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. J. for the Czech Myeloma Group: Second Autologus Transplantation for Multiple Meloma Patients Relapsing afther the First Autograft - a Pilot Study for the Experimental Maintenance Therapies. Onkologie. 2004, č. 27, s. 275-279.
 555. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Jaká je dávka klodronatu pro pacienty s maligní osteolýzou ? Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, č. 17, s. 180-183. ISSN 0862-495X.
 556. VOKURKA, Jiří, Zdeněk ADAM, Jan ŽALOUDÍK, Rostislav VYZULA, Petr KRUPA, Jiří PRÁŠEK, Aleš HEP a Igor KISS. Kolorektální karcinom. In Diagnostické a léčebné postupy. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 95-111. ISBN 80-247-0896-5.
 557. BÜCHLER, Tomáš. Langerhans Cell Histiocytosis With Central Nervous System. 2004. 1-3. Pediatr Blood Cancer, 43.
 558. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Lymfomy asociované s mukózní tkání - MALT - lymfomy a ostatní lymfomy zažívacího traktu. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Druhé, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 469-475. ISBN 80-247-0896-5.
 559. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Aleš ČERMÁK a Dana DVOŘÁKOVÁ. Obecná onkologie; kapitola 4: Nádorové markery. In Obecná onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 98- 107. Obecná onkologie. ISBN 80-210-3574-9.
 560. HUSA, Petr. Paliativní léčba v infekčním lékařství. In VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přepracované a doplněné. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 295-307. 2028. ISBN 80-247-0279-7.
 561. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM, Yvona POSPÍŠILOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. Praha: Grada, 2004. s. 331-338, 9 s. Paliativní medicína,2.vydání. ISBN 80-2470279-7.
 562. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. In Paliativní medicína. GRADA: Grada, 2004. s. 331-338. 2. ISBN 80-247-0279-7.
 563. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína, druhé přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2004. 537 s. ISBN 80-0279-7.
 564. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, A. ČERMÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Igor KISS a I. CRHA. Paliativní medicína. Druhé, přepracované a dopněné vydání: Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. Praha: Grada Publishing, 2004. s. 241-270, 29 s. ISBN 80-0279-7.
 565. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Patologické fraktury a ostatní ortopedické komplikace. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 448-451. ISBN 80-7262-255-2.
 566. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Patří chemoprofylaxe maligních nemocí do standardní péče nebo je stále věcí klinického výzkum ? Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 2, s. 126-129. ISSN 1212-4184.
 567. KREJČÍ, M, Tomáš BÜCHLER, R HÁJEK, Adam SVOBODNÍK, Andrea KŘIVANOVÁ, Luděk POUR, Zdeněk ADAM, MAYER a VORLÍČEK. Prognostic factors for survival after autologous transplantation: a single centre experience in 133 multiple myeloma patients. Bone Marrow Transplant. 2004, roč. 2004, č. 15.
 568. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Karel INDRÁK, J. BAČOVSKÝ, Tomáš BÜCHLER, A. SVOBODNÍK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Second autologous transplantation for multiple myeloma patients relapsing after the first autograft -- a pilot study for the evaluation of experimental maintenance therapies. Report of the prospective non-randomized pilot study of the Czech Myeloma Group. Onkologie. Switzerland: Karger, 2004, roč. 27, č. 3, s. 275-279. ISSN 0378-584X.
 569. CETKOVSKÝ, Petr, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Marek MECHL, Miroslav TOMÍŠKA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Syndrom míšní komprese. In Intenzivní péče v hematologii. Praha: Galén, 2004. s. 437-440. ISBN 80-7262-255-2.
 570. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk FOJTÍK, Pavel ŠTOURAČ, Vladimír VAŠKŮ a Šárka SKORKOVSKÁ. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2004, roč. 6, č. 4, s. 364-372. ISSN 1212-4184.
 571. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Ludmila KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - první zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67.
 572. BÜCHLER, Tomáš, Libor HANÁK, Jana SMEJKALOVÁ, Lucie KOVÁŘOVÁ, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM, Jaroslav MICHÁLEK, Miroslav PENKA, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Využití monoklonálního imunoglobulinu k přípravě protinádorové vakcíny u nemocných s mnohočetným myelomem - První zkušenosti z klinické studie. Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 17, č. 2, s. 64-67. ISSN 0862-495X.
 573. 2003

 574. MORNSTEIN, Vojtěch. Alternativní medicína a onkologie. In ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. první. Praha: Grada publishing, 2003. s. 765-770. ISBN 80-247-0677-6.
 575. SKŘIČKOVÁ, Jana, Lenka BABIČKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Ivana PÁLKOVÁ a Zdeněk ADAM. Bronchogenní karcinom. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma Magazines, 2003, roč. 5, č. 5, s. 498-506. ISSN 1212-4184.
 576. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jan KUBEK, Lubomír ELBL, Alena BULIKOVÁ, Zdeněk FOJTÍK, Jiří VORLÍČEK a Yvona BRYCHTOVÁ. Eozinofilie, idopatický hyperozinofilní syndrom/chronická eozinofilní leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2003, roč. 5, č. 5, s. 471-487. ISSN 1212-4184.
 577. TOMÍŠKA, Miroslav, D BURGETOVÁ, Zdeněk RÁČIL a Zdeněk ADAM. Léčba infekcí u pacientů s maligními chorobami. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada publishing, 2003. s. 437-496. ISBN 80-247-0677-6.
 578. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Aleš ČERMÁK a Miroslava NEKULOVÁ. Nádorové markery. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. s. 195-204. n/a. ISBN 80-247-0677-6.
 579. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha Publishing: Grada, 2003. 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
 580. TOMIŠKA, Miroslav, František SALAJKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Palliative treatment of cancer anorexia with oral suspension of megestrol acetate. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 227-234.
 581. ŠČUDLA, Vlastimil, Jan BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during the last 40 years in the region of North and Middle Moravia: group of 562 patients. The Hematology Journal. 2003, č. 4, s. 351-357. ISSN 1061-6128.
 582. ŠČUDLA, Vlastimil, Jaroslav BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, V. KODOUSKOVÁ, M. VYTŘASOVÁ, E. FABER, T. PAPAJÍK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, P. HORÁK a A. MARTÍNEK. Results of therapy and changing prognosis of multiple myeloma during the last 40 years in the region of North and Middle Moravia: group of 562 patients. The hematology journal. England: Nature Publishing Group, 2003, roč. 4, č. 5, s. 351-357. ISSN 1466-4860.
 583. ADAM, Zdeněk, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Jiří VORLÍČEK, Miroslav PENKA, Zdeněk FOJTÍK, ŠŤOURAČ, VAŠKŮ, SKORSKOVSKÁ, Tomáš BÜCHLER a Miroslav TOMIŠKA. Systémové a paraneoplastické projevy maligních onemocnění. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada, 2003. s. 127-154, 788 s. ISBN 80-247-0677-6.
 584. Zevní vlivy podmiňující vznik nádorů nebo ochraňující před jejich vznikem. In CHALUPA, Pavel a Zdeněk ADAM. Obecná onkologie a podpůrná léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. s. 19-40. ISBN 80-247-0677-6.
 585. NAVRÁTIL, Milan, Zdeněk RÁČIL a Zdeněk ADAM. Žilní přístupy a paravenózní únik cytostatik. In Obecná onkologie a podpůrná léčba. Praha: Grada publishing, 2003. s. 532-610. ISBN 80-247-0677-6.
 586. 2002

 587. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada, 2002. 604 s. ISBN 80-7169-792-3.
 588. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jiří VANÍČEK. Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. Praha: Grada Publishing s.r.o., 2002. 612 s. ISBN 80-7169-792-3.
 589. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Miroslav TOMIŠKA, Karel DVOŘÁK a Nina HEJLOVÁ. Diferenciální diagnostika zvětšených uzlin. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2002, roč. 4, č. 2, s. 123-134. ISSN 1212-0634.
 590. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Doporučení pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu vypracované anglickou hematologickou společností v roce 2001. Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.o.r. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 48-68. ISSN 0862-495X.
 591. LAŠTŮVKOVA a Zdeněk ADAM. Dotazníkový průzkum tolerance a nežádoucích účinků klodronátu (preparátu Bonefos) u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lék.spol.JEP, 2002, roč. 48, č. 11, s. 1049-1053. ISSN 0042-773X.
 592. HÁJEK, R., Z. KOŘÍSTEK, J. VINKLÁRKOVÁ, E. JANOVSKÁ, M. KLABUSAY, M. DOUBEK, D. DVOŘÁKOVÁ, L. BOURKOVÁ, Ladislav DUŠEK, T. BUCHLER, J. ADLER, Zdeněk ADAM, M. PENKA a J. MAYER. Interleukin-2 activation of haematopoietic stem cells. Acta Medica Austriaca. Berlin: BLACKWELL VERLAG GMBH, 2002, roč. 29, č. 2, s. 61-67. ISSN 0303-8173.
 593. ADAM, Zdeněk, I. POUR, Adam SVOBODNÍK a Vladimír ŠČUDLA. Kvalita života a tolerance udržovací léčby pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská spol. JEP, 2002, roč. 48, č. 3, s. 216-219. ISSN 0042-773X.
 594. ADAM, Zdeněk, Luděk POUR, A. SVOBODNÍK, Vlastimil ŠČUDLA, F. SALAJKA, M. VYTŘASOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, M. SCHÜTZOVÁ, V. KOZA, E. ŠUMNÁ, H. FRANKOVÁ, F. LEHANKA, J. GUMULEC, Y. STAVAŘOVÁ, S. CAHOVÁ, M. VRÁNOVÁ, V. DOSTÁLOVÁ, P. KESSLER, L. WALTEROVÁ, I. MELUZÍNOVÁ, N. SEIFERTOVÁ, O. SLÁMA, Tomáš BÜCHLER, Marta KREJČÍ, V. BENČÍKOVÁ, V. NYKODÝMOVÁ, L. DUŠEK a Roman HÁJEK. Kvalita života a tolerance udržovací léčby u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 3, s. 216-229. ISSN 0042-773X.
 595. HÁJEK, Roman, Marta KREJČÍ, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, S. VOSTREJŠOVÁ a V. BENČÍKOVÁ. léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapii s autologní transplantací periferních kmenových buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa nebo interferonem alfa a dexametazonem. Klinická onkologie - Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 21-27. ISSN 0862-495.
 596. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Adam SVOBODNÍK, Tomáš BÜCHLER, Romana MUSILOVÁ, Pavlína VÁŇOVÁ, Martin KLABUSAY, Marta KREJČÍ, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Monitorování dendritických buněk a jejch podtypů v průběhu léčby nemocných s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 6, s. 211-215. ISSN 0862-495X.
 597. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu: I. Klasifikace, patogeneze a diagnostika. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 2, s. 47-57. ISSN 0862-495X.
 598. TOMIŠKA, Miroslav, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Primární lymfomy zažívacího traktu II. Léčba a prognóza. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2002, roč. 15, č. 3, s. 86-92. ISSN 0862-495X.
 599. KŘIVANOVÁ, Andrea, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM, Marta KREJČÍ, Tomáš BÜCHLER, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Retransplantace u nemocných s mnohočetným myelomem (MM) relabujícím po první autologní transplantaci (pilotní studie CMG). Klinická onkologie Suplement 2002. Brno: ApS s.r.o. Brno, 2002, roč. 15, Suplement, s. 31-35. ISSN 0862-495X.
 600. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Speciální onkologie. Brno: MU Brno, 2002. 542 s. ISBN 80-210-2826-2.
 601. ŠČUDLA, Vlastimil, Jaroslav BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, V. KOĎOUSKOVÁ, M. VYTŘASOVÁ, E. FABER, T. PAPAJÍK, Věra VAVRDOVÁ, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, V. FARBIAKOVÁ, K. SROVNALÍK, L. NOVOSADOVÁ, M. VRÁNOVÁ, M. MAČANÍKOVÁ, E. SUMNÁ, B. KUČA, J. SLEZAR, V. HEINCOVÁ, J. GUMULEC, J. ŽIVNÁ, P. SCHLEMMER, E. LAUTNEROVÁ, Z. LASOTA, M. KUBEČKOVÁ, I. KRAJSOVÁ, M. RŮŽIČKA, K. ČÍHAL, A. MARTÍNEK, B. ČERNOŠEK, J. DOUBRAVSKÝ, J. PAPJÍK a P. PRODĚLAL. Výsledky léčby a změny v prognóze u pacientů s mnohočetným myelomem na střední a severní Moravě za posledních 40 let. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2002, roč. 48, č. 8, s. 707-717. ISSN 0042-773X.
 602. 2001

 603. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Vlastimil ŠČUDLA, Jaroslav BAČOVSKÝ, Karel INDRÁK, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace hematopoetických buněk z periferní krve a následná udržovací léčba INF alfa nebo INF alfa s dexamethasonem u pacientů s mnohočetným myelomem - výsledky randomizované studie 4W České myelomové skupiny. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, Suppl 1, s. 40-47. ISSN 0042-773X.
 604. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM, Boleslav PROKEŠ, Ladislav DUŠEK, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Bone Mineral Density in Multiple Myeloma Patients after Intravenouc Clodronate Therapy. Acta Medica Austriace. Austria, 2001, roč. 2, č. 1, s. 38-42. ISSN 0303-8173.
 605. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Alena HEJLOVÁ, Petr KRUPA, KRUPOVÁ, Jiří PRÁŠEK a Miroslav TOMIŠKA. Diagnostický postup s lymfadenopatií nejasné etiologie. Interní medicína pro praxi. Konice: Solen s.r.o., 2001, roč. 3, č. 10, s. 460-465. ISSN 1212-7299.
 606. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. 680 s. ISBN 80-247-0116-2.
 607. MAYER, Jiří, Zdeněk ADAM, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří VORLÍČEK. Ifosfamide and etoposide-based chemotherapy as salvage and mobilizing regimens dor poor prognosis lymphoma. Eur. J. Haematology. USA, 2001, č. 66, s. 21-27.
 608. ADAM, Zdeněk a Vladimír ŠČUDLA. Klinické projevy a diagnostika AL - amyloidózy a některých dalších typů amyloidóz. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 1, s. 36-45. ISSN 0042-773X.
 609. ADAM, Zdeněk, Vladimír ŠČUDLA a Miroslav TOMIŠKA. Léčba AL-amyloidózy a něktrých dalších typů amyloidóz. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 1, s. 46-52. ISSN 0042-773X.
 610. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Jiří MAYER a Richard CHALOUPKA. Ortopedické léčení hrozících či dokonaných patologických fraktur. In Hematologie II. Přehled maligních hematologických nemocí. Praha: Grada, 2001. s. 591-599. ISBN 80-247-0116-2.
 611. TOMIŠKA, Miroslav, Zdeněk ADAM, Ondřej KALOUS a Petr MAYER. Rozvaha nad dávkováním cytostatik u obézních nemocných. Klinická onkologie. Brno: ApS s.r.o., 2001, roč. 14, č. 1, s. 8-13. ISSN 0862-495X.
 612. ŠČUDLA, Vladimír, Zdeněk ADAM a Marie ŠČUDLOVÁ. Současné možnosti diagnostiky a léčby anémie chronických chorob. Vnitřní lékařství. Brno, 2001, roč. 47, č. 6, s. 400-406. ISSN 0042-773X.
 613. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HÖKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s autologní transplantací při léčbě mnohočetného myelomu - přehled moderních léčebných možností. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 614. RÁČIL, Zdeněk, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Miroslav TOMIŠKA, Marta KREJČÍ, Andrea KŘIVANOVÁ, Jana HOKLOVÁ, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních buněk v terapii mnohočetného myelomu - přehled současných možností. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská společnost JEP, 2001, roč. 47, č. 2, s. 92-98. ISSN 0042-773X.
 615. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Zásady paliativní chemoterapie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2001, roč. 3, č. 2, s. 221-234. ISSN 1212-4184.
 616. 2000

 617. DOUBEK, Michael, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Akutní lymfatická leukemie dospělých. Interní medicína pro praxi. 2000, č. 9, s. 438-443. ISSN 1212-7299.
 618. KLABUSAY, Martin, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK a Andrea KŘIVANOVÁ. Detekce myelomových buněk v periferní krvi víceměrnou cytometrií: Montorování zbytkové nemoci. Časopis lékařů českých. Brno, 2000, roč. 139, č. 14, s. 432-436. ISSN 0008-7335.
 619. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Eva KRÁLOVÁ a Roman HÁJEK. Diagnóza mnohočetného myelomu. Postgraduální medicína. Praha: Strategie s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 180-192. ISSN 1212-4184.
 620. ADAM, Zdeněk. Editorial. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers, 2000, č. 4, s. 1-2.
 621. ADAM, Zdeněk, Pavel ŠEVČÍK, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno: MU Brno, 2000. 50 s. ISBN 80-210-2424-0.
 622. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Eva TÁBORSKÁ, Šárka SEDLÁČKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Jiří MAYER a Jana ŠMARDOVÁ. Farmakologie nejčasteji používaných cytostatik. In Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2000. s. 77-167. ISBN 80-7169-974-8.
 623. ADAM, Zdeněk a Michael DOUBEK. Chronické lymfatické leukémie. Postgraduální medicína. Praha: Strategie s.r.o., 2000, roč. 2, č. 2, s. 165-179. ISSN 1212-4184.
 624. ŽALOUDÍK, Jan, Zdeněk ADAM a Jana KOPTÍKOVÁ. Interaktivní výuka onkologie na internetu. Brno: UOC LF MU, 2000. 620 s. www.uoc.muni.cz.
 625. VAŠKŮ, Vladimír, Zdeněk ADAM a Zdeněk KRÁL. Kožní T-lymfomy a současné léčebné postupy. Klinická onkologie. Brno: ApS spol. s r.o., 2000, roč. 13, č. 2, s. 35-41. ISSN 0862-495X.
 626. KREJČÍ, Marta, Roman HÁJEK, Zdeněk KOŘÍSTEK, Andrea KŘIVANOVÁ, M. NAVRÁTIL a Zdeněk ADAM. Mobilizace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem - srovnání 3 možností stimulačních režimů. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 8, s. 439-443. ISSN 0042-773X.
 627. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie. In Klinická onkológia a rádioterapia. Bratislava: SAP-Slovak Academic Press s.r.o., 2000. s. 636-645. ISBN 80-88908-71-X.
 628. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 2000, roč. 46, č. 5, s. 286-296. ISSN 0042-773X.
 629. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Monoklonální gamapatie nejasného významu (benigní monoklonální gamapatie). Vnitřní lékařství. Brno, 2000, roč. 46, č. 5, s. 286-296. ISSN 0042-773X.
 630. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Možnosti a meze protinádorové chemoterapie - solidní tumory. Farmakoterapeutické informace. 2000, č. 10, s. 1-4.
 631. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Možnosti a meze protinádorové chemoterapie - solidní tumory II. část. Farmakoterapeutické informace. 2000, č. 11, s. 3-4.
 632. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav PENKA. Myelodysplastický syndrom. Interní medicína pro praxi. 2000, roč. 2, č. 7, s. 318-323. ISSN 1212-7299.
 633. VORLÍČEK, Jiří, Rostislav VYZULA a Zdeněk ADAM. Praktická onkologie. Vybrané kapitoly. Praha: Grada publishing s.r.o., 2000. 344 s. ISBN 80-7169-974-8.
 634. TOMIŠKA, M., Zdeněk ADAM, B. PROKEŠ, L. DUŠEK, R. HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Vývoj kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem při intravenózní léčbě klodronátem. In Farmakologická léčba chronické bolesti a patologických osteolytických procesů. Brno: Masarykova Univerzita, 2000. s. 41-50. ISBN 80-210-2424-0.
 635. 1999

 636. MAYER, Jiří, Markéta KRAHULOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Alogenní transplantace periferních kmenových krvetvorných buněk po nemyeloblativním režimu. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 20, s. 624-627. ISSN 008-7335.
 637. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Vlastimil ŠČUDLA, Jiří VORLÍČEK a Richard CHALOUPKA. Diagnostické a léčebné ortopedické postupy. In Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 209-211. ISBN 80-210-2034-2.
 638. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Z. POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Z. KRÁL, M. NAVRÁTIL, Jiří VORLÍČEK, L. BOURKOVÁ, M. MATÝSKOVÁ, J. ADLER, J. VINKLÁRKOVÁ, Martin KLABUSAY, I. KOUTNÁ, V. HOFFOVÁ, D. SCHMITZOVÁ a E. JANOVSKÁ. Kinetika hematopoesy po vysokodávkované chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335.
 639. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Ingrid VÁŠOVA, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Marta KREJČÍ, Zdeněk KRÁL, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Kinetika obnovy krvetvorby po vysokodávkové chemoterapii a autologní transplantaci periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 1999, roč. 138, č. 6, s. 170-177. ISSN 0008-7335.
 640. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Vladimír ŠČUDLA a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný myelom a další monoklonální gamapatie. 1. vyd. Brno: MU Brno, 1999. 370 s. Vyavatelství MU Kraví hora. ISBN 80-961 02/58.
 641. DOUBEK, Michael, Andrea KŘIVANOVÁ, Zdeněk ADAM a Marie NIEDERMAYEROVÁ. "POEMS" syndrom: popis případu. Vnitřní lékařství. 1999, roč. 45, č. 2, s. 115-117. ISSN 0042-773.
 642. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Přehled zkušeností s vysokodávkovanou chmoterapií následovanou autologní transplantací krvetvorných buněk u pacientů s folikulárními lymfomya s lymfomem plášťových buněk. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 4, s. 113-119. ISSN 0862-495X.
 643. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Roman HÁJEK, Ingrid VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Terapie mnohočetného myelomu: zhodnocení přínosu vysokodávkované chemoterapie enterferonu ALFA a bisfosfonátů. Klinická onkologie. Brno, 1999, roč. 12, č. 2, s. 35-44. ISSN 0862-495X.
 644. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, I. VÁŠOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM a Miloslav NAVRÁTIL. Varovné příznaky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematologické malignity. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 138, č. 5, s. 147-151. ISSN 0008-7335.
 645. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Zdeněk KRÁL, Ingrid VÁŠOVÁ, Roman HÁJEK, Zdeněk ADAM a Milan NAVRÁTIL. Varovné příznaky předcházející rozvoj septického šoku u neutropenických nemocných léčených pro hematoloické malignity. Časopis lékařů českých. Praha, 1999, roč. 138, č. 5, s. 147-151. ISSN 0008-7335.
 646. 1998

 647. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Anamnestické údaje a klinické vyšetření. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 50. ISSN 1211-3530.
 648. KREJČÍ, Marta, Zdeněk ADAM, Jiří MAYER, Roman HÁJEK a Jiří VORLÍČEK. Autologní transplantace periferních kmenových buněk v terapii relapsu mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 1998, roč. 44, č. 12, s. 698-701. ISSN 0042-773X.
 649. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Biologické a medicínské poznámky ke kostním metastázám. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 49-50. ISSN 1211-3530.
 650. HÁJEK, Roman, Zdeněk ADAM, Andrea KŘIVANOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk KOŘÍSTEK a Jiří VORLÍČEK. Current Role of Immunotherapy in Multiple Myeloma. Acta med.Austriaca. 1998, roč. 25, č. 3, s. 79-85. ISSN 0303-8173.
 651. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Farmakologická léčba. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 59-64. ISSN 1211-3530.
 652. ADAM, Zdeněk. Hematologické choroby nízkého stupně malignity. 1.dotisk 1. Brno: Masarykova universita, 1998. 251 s. ISBN 80-210-1571-3.
 653. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav PENKA, Z. KRÁL, Zdeněk ADAM, I. VÁŠOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Jiří VORLÍČEK. Herpes simplex infection as possible etiology for febrile neutropenia and mucositis in patients treated for hematological malignancies. Acta Medica Austriaca. 1998, roč. 25, č. 2, s. 57-60. ISSN 0303-8173.
 654. ADAM, Zdeněk. Hyperkalcémie. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 80-81. ISSN 1211-3530.
 655. MAYER, Jiří, Zdeněk KOŘÍSTEK, Ingrid VÁŠOVÁ, I. MÜLLEROVÁ, Z. KRÁL, Miloslav NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK, P. VODVÁŘKA, Nina HEJLOVA, Miroslav PENKA, Eva KRAHULCOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Chemoterapie rezistentních a relabujících lymfomů založená na kombinaci ifosfamidu a etopozidu. Protinádorový efekt, toxicita a stimulace periferních kmenových buněk. Časopis lékařů českých. 1998, roč. 137, č. 19, s. 590-597. ISSN 0008-7335.
 656. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Inhibice osteolýzy působením kalcitoninu nebo bisfosfonátů na osteoklasty. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 69-79. ISSN 1211-3530.
 657. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, Hana SMEJKALOVÁ a Ludmila ZAPLATILOVÁ. Karcinom tlustého střeva a konečníku. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 4, s. 11-14.
 658. ADAM, Zdeněk. Langerhansova histiocytóza a další histocytární choroby. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, č. 28, s. 13-16. ISSN 1211-3530.
 659. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER, Boleslav PROKEŠ, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Léčba folikulárních lymfomů: současný stav a nové trendy. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 6, s. 183-191. ISSN 0862-495X.
 660. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jan BAČOVSKÝ, Nina HEJLOVÁ, Bohumil KUČA, Maja ŠVOJGROVÁ, Hana FRAŇKOVÁ, Jaroslav GUMULEC, Jan JANČA, K. VEPŘEK, B. JANUŠKA, F. LEHANKA, Z. REZEK, P. PRASKAČ, S. CAHOVÁ, M. VRÁNOVÁ, T. PAPAJÍK, Eva KRÁLOVÁ, J. NOVOTNÁ, V. ŠČUDLA, V. KOZA, Josef DRBAL, E. FABER, I. MARESCHOVÁ, Jiří MAYER, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Léčba mnohočetného myelomu vysokodávkovanou chemoterapií s transplantací autologních kmenových hemopoetických buněk a následující udržovací léčbou interferonem alfa-2b nebo interferonem alfa-2b a dexamethazonem. Zpráva o probíhající studii. Vnitřní lékařství. Praha, 1998, roč. 44, č. 7, s. 400-408. ISSN 0042-773X.
 661. ADAM, Zdeněk, Iveta MARESCHOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Mnohočetný mylom. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers-Squibb, 1998, roč. 2, č. 1, s. 8-10.
 662. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Nežádoucí účinky chemoterapie z pohledu sestry I. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 1, s. 2-6.
 663. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Nežádoucí účinky chemoterapie z pohledu sestry II. Onkologická péče. 1998, roč. 2, č. 2, s. 5-7.
 664. VORLÍČEK, Jiří a Zdeněk ADAM. Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Avicenum, 1998. 480 s. Grada Publishing 1998. ISBN 80-7169-437-1.
 665. ADAM, Zdeněk. Podávání bisfosfonátů u postmenopauzální osteoporózy. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, 29-30, s. 81. ISSN 1211-3530.
 666. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Protinádorová farmakologická léčba v paliativní medicíně. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 221-245. ISBN 80-7169-437-1.
 667. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Předpověď úspěchů erytropoetinů u pacientů s maligními nemocemi. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Suppl.1, s. 38-40. ISSN 0862-495X.
 668. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Přehled maligních lymfoproliferativních chorob. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, č. 28, s. 5-12. ISSN 1211-3530.
 669. ADAM, Zdeněk, Michael DOUBEK, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. REAL klasifikace maligních lymfoproliferativních nemocí, jejich imunofenotypické znaky a klinická charakteristika. Klinická onkologie. 1998, roč. 11, Supl.2, s. 2-17. ISSN 0862-495X.
 670. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK, Jiří MAYER, Andrea KŘIVANOVÁ, Miroslav TOMÍŠKA, Michael DOUBEK, Michaela VŠIANSKÁ a Jiří VORLÍČEK. Relaps mnohočetného myelomu - jaké možnosti máme? Klinická onkologie. 1998, roč. 11, č. 3, s. 73-79. ISSN 0862-495X.
 671. OBOŘILOVÁ, Andrea a Zdeněk ADAM. Schnitzlerův syndrom. Vnitřní lékařství. Praha: Avicenum, 1998, roč. 44, č. 7, s. 423-427. ISSN 0042-773X.
 672. ADAM, Zdeněk. Waldenströmova makroglobulinémie a makroglobulinémie nejasného původu. Ami report. Brno: AMI studio, 1998, roč. 6, č. 28, s. 13-16. ISSN 1211-3530.
 673. 1997

 674. KREJČÍ, Marta, Michael DOUBEK a Zdeněk ADAM. Autologní translantace periferních hemopoetických buněk u nemocného s mnohočetným myelomem a renální insuficiencí. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 11, s. 756-758. ISSN 0042-773X.
 675. KREJČÍ, Marta, M. DOUBEK, Zdeněk ADAM, Roman HÁJEK, Jiří VORLÍČEK a Jiří MAYER. Autologní transplantace hematopoetických buněk u pacientů s mnohočetným myelomem a renální insufuciencí. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 11, s. 756-758. ISSN 0042-773X.
 676. ADAM, Zdeněk. Detekce myelomových buněk v periferní krvi metodou flowcytometrie. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 9, s. 592-599. ISSN 0042-773X.
 677. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY, Jiří VORLÍČEK a Roman HÁJEK. Detekce myelomových buněk v periferní krvi pomocí průtokové cytometrie. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1997, roč. 43, č. 9, s. 592-598. ISSN 0042-773X.
 678. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Erytropoetin pro léčbu anémie provázející maligní nemoci. Brno: Boehringer Mannheim, 1997.
 679. ADAM, Zdeněk. Hematologické choroby nízkého stupně malignity. Brno: LF MU, 1997. ISBN 80-210-1571-3.
 680. ADAM, Zdeněk. Histiocytární choroby. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 6, s. 167-174. ISSN 0862-495X.
 681. ADAM, Zdeněk. Histiocytoza z Langerhansových buněk. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1997, roč. 52, č. 12, s. 899-905. ISSN 0069-2328.
 682. VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Hilda VORLÍČKOVÁ. Chemoterapie a vy. In Chemoterapie a vy. Brno: Lachema, 1997.
 683. ADAM, Zdeněk, Martin KLABUSAY a Jiří VORLÍČEK. Imunofenotyp buněk mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 6, s. 174-180. ISSN 0862-495X.
 684. PETRUŽELKA, Luboš a Zdeněk ADAM. Léčba karcinomu ledviny. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 2, s. 37-42. ISSN 0862-495X.
 685. TOMÍŠKOVÁ, Marcela, Zdeněk ADAM a Miroslav TOMÍŠKA. Paliativní léčba karcinoidu tenkého střeva vysokými dávkami oktreotidu. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 7, s. 455-460. ISSN 0042-773X.
 686. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 687. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA, Zdeněk ADAM, Ingrid VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, Roman HÁJEK, Igor KISS, Miroslav PENKA a Milan NAVRÁTIL. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 688. KUBEŠOVÁ, Hana, Miroslav TOMÍŠKA a Zdeněk ADAM. Srovnání vlivu různých stupňů profylaktických opatření na průběh neutropenie u nemocných s hematologickými malignitami. Vnitřní lékařství. 1997, roč. 43, č. 8, s. 507-513. ISSN 0042-773X.
 689. KLABUSAY, Martin, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. Význam flowcytometrické analýzy perferní krve v monitorování pacientů s mnohočetným myelomem. Klinická onkologie. 1997, roč. 10, č. 6, s. 184-187. ISSN 0862-495X.
 690. 1996

 691. ADAM, Zdeněk, M. KREJČÍ a J. VORLÍČEK. Erytropoetin v hematologii a onkologii. Část I. Chronická anémie malignich onemocnění a farmakologie erytropoetinu. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 285-289. ISSN 0042-773X.
 692. ADAM, Zdeněk, N. KREJČÍ a Jiří VORLÍČEK. Erytropoetin v onkologii. Část II. Zhodnocení efektivity erytropoetinu u hematologických a onkologických chorob. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 5, s. 351-358. ISSN 0042-773X.
 693. HÁJEK, Roman, Zdeněk ADAM, I. VÁŠOVÁ a Z. KRÁL. Evolution of multiple myeloma treatment from melphalan monotherapy to bone marrow transplantation. Acta medica Austriaca. Austria: Springer Verlag, 1996, roč. 23, č. 3, s. 85-91. ISSN 0303-8173.
 694. STAFFOVÁ, Daniela, Markéta KRAHULOVÁ a Zdeněk ADAM. Hodgkins Disease – Tolerance and Results of its Treatment. In Jahrestagung der Österaichischen Gesselschaft für Hämatologie und Onkologie, Graz, 26.-27.4.1996, Abs. 30. 1996.
 695. ADAM, Zdeněk, B. PROKEŠ a Dobroslav HÁJEK. Increasing bone density in myeloma patients after the administration of clodronate. Oncology Digest. 1996, roč. 2, č. 1, s. 2 s., 1 s.
 696. ADAM, Z., B. PROKEŠ a Dobroslav HÁJEK. Increasing bone density in myeloma patients after the administration of clodronate. Oncology Digest. 1996, roč. 2, č. 1, s. 2 nepag.s, 1 s.
 697. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a N. HEJLOVÁ. Léčba chronické lymfatické leukémie. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 8, s. 573-578. ISSN 0042-773X.
 698. HÁJEK, R., Zdeněk ADAM, M. KREJČÍ, I. VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Léčba mnohočetného myelomu - od monoterapie melfalanem po transplantaci kostní dřeně. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 4, s. 278-284. ISSN 0042-773X.
 699. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA a Jiří VORLÍČEK. Léčba neoperabilního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu kombinací cisplatiny a vinorelbinu - průběžné hodnocení. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 3, s. 175-180. ISSN 0042-773X.
 700. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, L. LOFFELMAN, A. MARTÍNEZ, L. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P- REITERER, P. ROŽÁNEK, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, V. ŠTURZA, Jiří VORLÍČEK a F. WURST. Léčba neoperabilního nemalobuněčného bronchogenního karcinomu kombinací cisplatiny a vinorelbinu - průběžné hodnocení. Vnitřní lékařství. Brno, 1996, roč. 42, č. 3, s. 175-180.
 701. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a M. MATÝŠKOVÁ. Myeloproliferativní choroby. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 10, s. 710-1415. ISSN 0042-773X.
 702. HÁJEK, R., I. VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM a Jiří MAYER. New approaches to management of multiple myeloma. Acta Medica Austriaca. 1996, roč. 23, č. 3, s. 91-98. ISSN 0303-8173.
 703. HÁJEK, R., I. VÁŠOVÁ, Zdeněk ADAM, M. KREJČÍ a J. MAYER. Perspektivy v léčbě mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, č. 5, s. 345-394. ISSN 0042-773X.
 704. ADAM, Zdeněk. Vliv clodronatu na kostní denzitu pacientů s mnohočetným myelomem - dvouleté sledování léčebného účinku. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, s. 379-385. ISSN 0042-773X.
 705. ADAM, Zdeněk. Vliv clodronatu na kostní denzitu pacientů s mnohočetným myelomem - dvouleté sledování léčebného účinku. Vnitřní lékařství. 1996, roč. 42, s. 379-385. ISSN 0042-773X.
 706. 1995

 707. SKŘIČKOVÁ, Jana, Stanislav ŠPELDA, Zdeněk ADAM, Jiří VORLÍČEK a M. TOMÍŠKOVÁ. Carboplatin, Adriamycin and Cyclophosphamide for Small Cell Lung Cancer (SCLC). In Abstracts. Brno: 3rd Central European Lung Cancer Conference, 1995. s. 175.
 708. SKŘIČKOVÁ, Jana, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, D. KRÁLOVCOVÁ, Nina HEJLOVA, Miroslav TOMIŠKA a Stanislav ŠPELDA. Carboplatina v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 1, č. 8, s. 16-19. ISSN 0862-495X.
 709. SKŘIČKOVÁ, J., Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Carboplatina v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 1, s. 16-19. ISSN 0862-495X.
 710. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Y. POSPÍŠILOVÁ. Doporučení americké společnosti klinické onkologie /ASCO/ pro používání leukocytárních růstových faktorů, přijaté v září 1994. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 8, s. 571-573. ISSN 0042-773X.
 711. PENKA, Miroslav, Hana KUBEŠOVÁ a Zdeněk ADAM. Dřeňový útlum a hemopoetické růstové faktory. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Fakulta lékařská, 1995.
 712. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ a S. ŠPELDA. Erytropoetin v léčbě anémie u nemocných s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-773. ISSN 0042-773X.
 713. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Evaluation of treatment of anemia with erythropoietin in patients with multiple myeloma. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-838. ISSN 0042-773X.
 714. ADAM, Zdeněk, E. KRAHULCOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Granulocyte colony stimulating factor in the induction therapy of acute lymphatic leukemia (ALL) in adults. Scripta medica. 1995, roč. 67, č. 8, s. 317-324. ISSN 1211-3395.
 715. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ a S. ŠPELDA. Hodnocení léčby anémie erytropoetinem u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-773. ISSN 0042-773X.
 716. ADAM, Zdeněk, B. PROKEŠ, Dobroslav HÁJEK a J. VORLÍČEK. Increasing bone density in myeloma patients after the administration of clodronate. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, 1/2, s. 9-12. ISSN 0303-8173.
 717. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, I. LOFFELMANN, A. MARTINEZ, L. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P. REITERRER, P. ROŽÁNEK, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a F. WURTZ. Kombinovaná léčba nemalobuněčného neoperabilního karcinomu vinorelbinem a cisplatinou. In Abstrakta. Brno: XIX. Brněnské onkologické dny, 1995. s. 170.
 718. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Léčba anemie pomocí erytropoetinu u pacientů s mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1995, roč. 41, č. 11, s. 767-72, 6 s. ISSN 0042-773X.
 719. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ a S. ŠPEJDA. The therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Scripta medica. 1995, roč. 68, 5-6, s. 207-218. ISSN 1211-3395.
 720. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK, N. HEJLOVÁ, Roman HÁJEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta medica Austriaca. Austria: Springer Verlag, 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 721. ADAM, Zdeněk, M. KRAHULOVÁ, S. ŠPELDA, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Therapy of anemia in patients with multiple myeloma. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, č. 4, s. 59-64. ISSN 0303-8173.
 722. KRAHULOVÁ, M., M. PISARČÍKOVÁ a Zdeněk ADAM. Tolerance a výsledky Hodgkinovy choroby. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 41, č. 4, s. 243-247. ISSN 0042-773X.
 723. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMÍŠKA a Jiří VORLÍČEK. Úloha Vinorelbinu /Navelbin Pierre Fabre/ v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 724. ADAM, Zdeněk, Miroslav TOMIŠKA, Jiří VORLÍČEK, Jana SKŘIČKOVÁ, Sabina TOMÍŠKOVÁ a Stanislav ŠPELDA. Úloha Vinorelbinu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic. Klinická onkologie. Brno, 1995, roč. 8, č. 5, s. 148-152. ISSN 0862-495X.
 725. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA a L. LOFFELMANN. Vinorelbine and cisolatin in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: results of a multicenter study. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, č. 5, s. 120-124. ISSN 0303-8173.
 726. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA a L. LOFFELMANN. Vinorelbine and cisplatin in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: results of a multicenter Czech study. Acta Medica Austriaca. 1995, roč. 22, č. 5, s. 120-124. ISSN 0303-8173.
 727. ADAM, Zdeněk, H. ČOUPKOVÁ, V. KOLEK, M. KUČERA, L. LOFFELMAN, A. MARTÍNEZ, M. NOVÁKOVÁ, P. PRŮŠA, P. REITERER, B. SKÁLOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Stanislav ŠPELDA, V. ŠTURZA, Jiří VORLÍČEK a J. WURST. Vinorelbine and Cisplatin in the Treatment of Advanced Non-small Cell Lung Cancer: Results of a Multicentric Czech Study. Acta Med. Austriaca. Austriaca, 1995, roč. 22, č. 5, s. 120-124. ISSN 0303-8173.
 728. ADAM, Zdeněk, B. PROKEŠ a Jiří VORLÍČEK. Vzestup kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem léčených clodronátem. Vnitřní lékařství. 1995, roč. 40, č. 11, s. 726-729. ISSN 0042-773X.
 729. 1994

 730. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Cisplatina a karboplatina při léčbě maligních lymfomů a mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 12, s. 790-800. ISSN 0042-773X.
 731. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Dlouhodobé podávání bisfosfonátů onkologicky nemocným s postižením kostí. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 671-675. ISSN 0042-773X.
 732. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK, E. KRÁLOVÁ, R. HÁJEK a N. HEJLOVÁ. Effectlose Therapie der primaren Amyloidose mit Interferon alpha. Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 5, s. 137-139. ISSN 0303-8173.
 733. ADAM, Zdeněk. Interferon alfa v léčbě maligních lymfomů. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 4, s. 255-258. ISSN 0042-773X.
 734. ADAM, Zdeněk. Interferon alfa v léčbě monoklonálních gamapatií. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 2, s. 122-126. ISSN 0042-773X.
 735. ADAM, Zdeněk. Interferon alfa v léčbě vlasatobuněčné leukémie. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 3, s. 199-202. ISSN 0042-773X.
 736. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Knochenmanifestationen des multiplen Myeloms und die Therapiemöglichkeiten. Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 5, s. 117-121. ISSN 0303-8173.
 737. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, Jiří VORLÍČEK, E. KRÁLOVÁ, H. NOVOTNÁ, Roman HÁJEK a N. HEJLOVÁ. Komplikace při léčbě primární amyloidózy. Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 9, s. 595-599. ISSN 0042-773X.
 738. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Léčebné použití interferonu beta. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 1, s. 329-333. ISSN 0042-773X.
 739. ADAM, Zdeněk. Mechanismy protinádorového působení interferonu. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 1, s. 56-58. ISSN 0042-773X.
 740. PISARČÍKOVÁ, Miroslavsa, Zdeněk ADAM a Jiří VORLÍČEK. MS Mundipharma - nový preparát pro léčbu bolesti onkologickynemocných. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, č. 6, s. 180-181. ISSN 0862-495X.
 741. ADAM, Zdeněk. Nežádoucí účinky interferonu alfa. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 2, s. 127-129. ISSN 0042-773X.
 742. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, Jiří VORLÍČEK, Roman HÁJEK, Miroslav TOMÍŠKA, N. HEJLOVÁ, E. KRÁLOVÁ a H. NOVOTNÁ. Nížší kardiotoxicita adriamycinu během nepřetržitého dávkování u pacientů s refrakterním mnohočetným myelomem léčeným cyklofosfamidem, vinkristinem, adriamycinem a dexametasonem (C-VAD). Vnitřní lékařství. Praha: Česk lékařská společnost J. Ev. Purkyně, 1994, roč. 40, č. 8, s. 506-512. ISSN 0042-773X.
 743. ADAM, Zdeněk, Luboš ELBL a Jiří VORLÍČEK. Nižší kardiotoxicita adriamycinu při kontinuálním podání u nemocných s refrakterním mnohočetným myelomem léčených cyklofosfamidem, vincristinem, adriamysinem a dexametazonem (C-VAT). Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 8, s. 506-512. ISSN 0042-773X.
 744. ADAM, Zdeněk, Luboš ELBL a Jiří VORLÍČEK. Obtížná léčba primární amyloidózy. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 9, s. 595-600. ISSN 0042-773X.
 745. ADAM, Zdeněk, Jiří MAYER a Roman HÁJEK. Přínos cisplatiny a karboplatiny pro léčbu maligních lymfomů a mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 1, s. 790-800. ISSN 0042-773X.
 746. ADAM, Zdeněk, L. ELBL, J. VORLÍČEK, R. HÁJEK a Dobroslav HÁJEK. Treatment of refractory multiple myeloma with vincristine, adriamycin, dexamethasone, and with repeated application of cyclophosphamide (C-VAD). Acta Medica Austriaca. 1994, roč. 21, č. 3, s. 111-115. ISSN 0303-8173.
 747. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM a Jana SKŘIČKOVÁ. Využití bronchoalveolární laváže - obecné poznámky. Klinická onkologie. Brno, 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 40-44. ISSN 0862-495X.
 748. MAYER, Jiří, Jiří VORLÍČEK a Zdeněk ADAM. Využití bronchoalveolární laváže - obecné poznámky. Plicní komplikace u nemocných s maligními nádory. Klinická onkologie. 1994, roč. 1994, zvl.č., s. 40-44. ISSN 0862-495X.
 749. MAYER, Jiří, Zdeněk ADAM a Roman HÁJEK. Využití cisplatiny a karboplatiny pro léčbu pacientů s leukemiemi. Čs. Patologie. 1994, roč. 3, č. 1, s. 48-59. ISSN 1210-7875.
 750. ADAM, Zdeněk, Boleslav PROKEŠ, Dobroslav HÁJEK, J. VORLÍČEK a M. TOMISKA. Vzestup kostní denzity u nemocných s mnohočetným myelomem léčených clodronátem. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 11, s. 726-729. ISSN 0042-773X.
 751. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Základy farmakologie bisfonátů a jejich použití při hyperkalcemii. Vnitřní lékařství. 1994, roč. 40, č. 10, s. 667-736. ISSN 0042-773X.
 752. 1993

 753. ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Miroslav TOMÍŠKA. Hemopoietické růstové faktory v protinádorové léčbě z hlediska terapeutického i ekonomického. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 5, s. 487-500. ISSN 0042-773X.
 754. ADAM, Zdeněk. Iniciální léčba mnohočetného myelomu. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 12, s. 1199-1204. ISSN 0042-773X.
 755. ADAM, Zdeněk. Interferon - alfa v léčbě myeloproliferativních nemocí. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 12, s. 1210-1218. ISSN 0042-773X.
 756. ADAM, Zdeněk. Interferon alfa v léčbě myeloproliferativních nemocí. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 12, s. 1210-1218. ISSN 0042-773X.
 757. ADAM, Zdeněk. Interferon v léčbě mnohočetného myelomu. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 10, s. 436-441. ISSN 0032-6739.
 758. ADAM, Zdeněk a Eva KRÁLOVÁ. Kryoglobulinemie - první příznak mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 1993, roč. 5, vol.5, s. 147-148. ISSN 0862-495X.
 759. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK a Jarmila ZEMANOVÁ. Léčba leukopenie po chemoterapii leukocytárními růstovými faktory. Čs. Patologie. 1993, roč. 3, č. 1, s. 16-23. ISSN 1210-7875.
 760. ADAM, Zdeněk, Roman HÁJEK a Jarmila ZEMANOVÁ. Léčba leukopenie po chemoterapii leukocytárními růstovými faktory. Čs. Patologie. 1993, roč. 3, č. 1, s. 16-23. ISSN 1210-7875.
 761. ADAM, Zdeněk. Léčba monoklonálních gamapatii interferonem alfa. Čs. Patologie. 1993, roč. 4, vol.3, s. 27-42. ISSN 1210-7875.
 762. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu. 1. Ovlivnění kostních projevů. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 385-388. ISSN 0032-6739.
 763. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu. 2. Léčba anemie. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 388-389. ISSN 0032-6739.
 764. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Podpůrná léčba mnohočetného myelomu 3. Zlepšení obrany proti infekcím. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 9, s. 390-391. ISSN 0032-6739.
 765. ADAM, Zdeněk. Poškození organizmu monoklonálními imunoglobuliny a možnosti léčby. Část druhá. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 10, vol. 39, s. 1013-1021. ISSN 0042-773X.
 766. ADAM, Zdeněk. Poškození organizmu monoklonálními imunoglobuliny a možnosti léčby. Část první. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 8, s. 817-827. ISSN 0042-773X.
 767. VORLÍČEK, Jiří, Jana SKŘIČKOVÁ, Zdeněk ADAM a D. KRÁLOVCOVÁ. Preparáty platiny v léčbě nemocných s bronchogenním karcinomem. Sborník přednášek Carboplatina. Brno, 1993, s. 28-35.
 768. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Profylaxe a terapie toxických účinků cytostatické léčby. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1993, roč. 73, č. 12, s. 544-549. ISSN 0032-6739.
 769. ADAM, Zdeněk, Dagmar SYSLOVÁ a Jiří VORLÍČEK. Přínos leukocytárních růstových faktorů pro onkologicky nemocné. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 9, s. 876-881. ISSN 0042-773X.
 770. ADAM, Zdeněk. Přínos metod molekulární genetiky pro klinickou onkologii. Klinická onkologie. 1993, roč. 3, č. 1, s. 65-68. ISSN 0862-495X.
 771. ADAM, Zdeněk a Jiří VORÍČEK. Rezistence na cytostatika a možnosti jejího ovlivění u nemocných s refrakterním mnohočetným myelomem. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 39, č. 4, s. 401-407. ISSN 0042-773X.
 772. ADAM, Zdeněk, Tomáš NEBESKÝ a Eva KRAHULCOVA. Subfrenický absces - komplikace intenzivní cytostatické léčby akutní leukemie. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 38, č. 11, s. 1091-1095. ISSN 0042-773X.
 773. ADAM, Zdeněk, Tomáš NEBESKÝ a Eva KRAHULCOVÁ. Subfrenický absces - komplikace intenzivní cytostatické léčby akutní leukémie. Vnitřní lékařství. 1993, roč. 1992, č. 11, s. 1091-1095. ISSN 0042-773X.
 774. ADAM, Zdeněk a Petr ČOUPEK. Terapie mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 1993, roč. 3, vol.5, s. 67-72. ISSN 0862-495X.
 775. ADAM, Zdeněk a Jiří VORLÍČEK. Zpráva ze sympozia update in haematology and oncology II. Vídeň. Klinická onkologie. 1993, roč. 1992, č. 2, s. 58. ISSN 0862-495X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 19:04